Tellimuskoolituste eesmärk on pakkuda kliendile just tema vajadustest lähtuvat koolituslahendust. Koolituse kvaliteedi ja eesmärgipärasuse tagamiseks täpsustat teie vajadused, leiame sobivad arenduspartnerid, töötame välja vajadustele ja kokkulepetele vastava pakkumise.

Tallinna Ülikool pakub tellimuskoolitusi viies fookusvaldkonnas

kultuurilised%20kompetentsid-001.jpg

Kultuurilised kompetentsid

Pakume eesti keele, kirjaliku ja verbaalse ja kommunikatsiooni ning aasia suhtlemiskultuuri praktilisi koolitusi ja konsultatsioone.  Kultuuriliste kompetentside valdkonda esindab Tallinna Ülikoolis humanitaarteaduste instituut. Tutvu instituudi koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Elina Tahvel,  +372 640  92 89 või +372 509 0216

terve%20ja%20jatkusuutlik%20eluviis-001.jpg

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Pakume keskkonna, tervise, spordi, liikumise ja kunstiteraapiate valdkondades praktilisi avalikke koolitusi ja loenguid, mis vastavad iga isiku või organisatsiooni spetsiifilisele koolitusvajadusele. Terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkonda veab Tallinna Ülikoolis loodus- ja terviseteaduse instituut. Tutvu loodus- ja terviseteaduste instituudi tegevussuundadega, koolitajatega ja koolitusprofiiliga.

Võta meiega ühendust:
Katrin Soidra-Zujev,  +372 639 1751
Heli Kaldas,  +372 472 0249 (Haapsalu kolledž)

__thumb_-2-digi-%20ja%20meediakultuur-001.jpg

Digi- ja meediakultuur

Pakume erinevaid täiendkoolitusi informaatika, infoteaduste ning matemaatika ja matemaatika didaktika valdkondades ning filmi, meedia ja sõnumi visualiseerimisega seotud täiendkoolitusi.
Digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonda juhivad Tallinna Ülikoolis digitehnoloogiate instituut ja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM).

Tutvu digitehnoloogiate instituudi koolitusprofiiliga ja BFMi koolitusprofiiliga ning meie koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Pirje Jürgens,  +372 640 9428 (informaatika, infoteadus)
Katrin Sigijane,  +372 619 9908 (meedia, film, kunst)

__thumb_-2-yhiskond%20ja%20avatud%20valitsemine-001.jpg

Ühiskond ja avatud valitsemine

Pakume avaliku halduse, rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute, riigiteaduse, sotsiaalkaitse, sotsioloogia ning õiguse valdkondades praktilisi avalikke koolitusi, loenguid ja konsultatsioone.

Ühiskonna ja avatud valitsemise fookusvaldkonda koordineerib Tallinna Ülikoolis ühiskonnateaduste instituut. Tutvu ühiskonnateaduste instituudi tegevussuundadega, koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Marleen Allemann, +372 6409 456

__thumb_-2-haridusuuendus-001.jpg

Haridusuuendus

Mitteformaalõppe akadeemilise suuna valdkonnad haridusteaduste instituudis on andragoogika ja täiskasvanuharidus, täiskasvanute õppimine ja  õpe,  täiskasvanute koolitus,  täiskasvanute õppimise toetamine ja haridustee nõustamine,  noorsootöö ja noorsootöö korraldus. Tegemist on haridusteaduste instituudi uue ja areneva akadeemilise suunaga. Tutvu instituudi koolitusprofiiliga ja koolitajatega.

Võta meiega ühendust:
Riina Stahl, + 372 619 9774 (noorsootöö, andragoogika, eripedagoogika)
Ann Leppiman
+372 619 9853

Küsi pakkumist koolitus@tlu.ee või võta ühendust koolitusvaldkonna esindajaga.

Võta meiega ühendust
Avatud akadeemia üldkontakt:    
Telefon: 640 9379
E-post: avatudakadeemia@tlu.ee