Koolitus

Pakume avalikke koolitusi, loenguid, õpitubasid ja arenguprogramme, mis vastavad isiku või organisatsiooni spetsiifilisele koolitusvajadusele.

Liitu haridusuuenduse uudiskirjaga

Meie kompetents on viiel akadeemilisel suunal:

Meie koolitajateks on Tallinna Ülikooli hinnatud õppejõud ja teadlased, head koostööpartnerid ja praktikud haridusasutustest.

TELLI KOOLITUS OSALE KOOLITUSEL

TUTVU KA MIKROKRAADIDEGA


Pakume mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi:

  • avalikud koolitused;
  • ülikoolieluga tutvumiseks ning erialaselt terviklike teadmiste saamiseks oleme loonud mikrokraadi õppekavad – täiendusõppijana on võimalik osaleda nii rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuse- kui ka magistriõppe ainetes vastavalt tasemeõppe üliõpilaste tunniplaanile;
  • tellimuskoolitused organisatsioonidele – loome võimaluse meeskondlikuks õppimiseks lähtuvalt iga organisatsiooni spetsiifilistest vajadustest;
  • konsultatsioonid ja arenguprogrammid – pakume võimalust kujundada teenus lähtuvalt konkreetse organisatsiooni arenguvajadustest ja eesmärkidest.

Koolituste ja muude teenuste kujundamisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

  • õppijakesksus ja praktilisus – lähtume osalejate reaalsetest vajadustest ning disainime programmid nii, et õppeprotsessis on võimalik õpitu kohe enda professionaalses praktikas nähtavaks teha;
  • protsessi- ja suhtlemiskesksus – kesksel kohal on tähenduslikud arutelud, grupiprotsessid ning seeläbi heade koostöisete suhete toetamine;
  • terviklikkus – suunatud nii professionaalsele kui ka isiksuslikule arengule;
  • intensiivsus ja avatus – eelnevatest põhimõtetest tulenevalt on pakutavad võimalused oma olemuselt intensiivsed ja enese piiride avardamist toetavad; olulisel kohal on õppimise protsessi ja tulemuste jagamine;
  • väärtus- ja tõenduspõhisus – tegeleme läbivalt MIKS küsimusega ehk mõtestame uuenevat konteksti, rolle ja suhteid, integreerime õppimisse uusimad teadustulemused.

koolituse logo


PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 859

E-posthik@tlu.ee