koolitused

Hea täiendusõppija ja koostööpartner!

Ühiskonna ja avatud valitsemise fookusvaldkonda koordineerib Tallinna Ülikoolis ühiskonnateaduste instituut. Ühiskonnateaduste instituut pakub avaliku halduse, rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute, riigiteaduse, sotsiaalkaitse, sotsioloogia ning õiguse valdkondades praktilisi avalikke koolitusi, loenguid ja konsultatsioone, mis vastavad iga isiku või organisatsiooni spetsiifilisele koolitusvajadusele.

Instituut pakub koolitusi ja konsultatsioone, mis vastavad iga isiku või organisatsiooni spetsiifilisele koolitusvajadusele.

Tutvu tellitavate koolitustega 

Osale avalikel koolitustel

Meie koolituste tugevus on:

  • vajaduspõhisus - koolituse keskmes on õppija ja organsiatsiooni reaalsed arenguvajadused;
  • praktilisus - koolitusmeetodid (nt videotreeningud, kõne- ja artikulatsiooniharjutused, tellija kirjalike tekstide analüüs, simulatsiooniharjutused ja rollimängud) võimaldavad õpitavat koheselt praktikasse rakendada;
  • teaduspõhisus - koolitused tuginevad tugevale teoreetilisele baasile, mis on kombineeritud tõhusalt toimivaks praktiliseks tervikuks.

Pakume mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi:

  • avalikud koolitused;
  • koolitused tellimisel - loome võimaluse meeskondlikuks õppimiseks lähtuvalt iga organisatsiooni vajadustest;
  • individuaalkonsultatsioonid - lähtub konkreetse inimese arenguvajadusest;
  • supervisioon ja coaching - individuaalne või grupisupervisioon toetab nii isiklikku kui meeskondlikku arengut;
  • praktilised töötoad, seminarid, arengupäevad.

Lisaks pakume võimalust valmistada professionaalse koolitaja abiga ette kõnesid, dokumendipõhjasid jne.

Koolitajad

Meie koolitajateks on Tallinna Ülikooli õppejõud, head koostööpartnerid ja parimad praktikud.

Võta meiega ühendust

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 382