Eesti keele keskus

Keskusel on kolm peamist tegevussuunda

 • eesti keele kui emakeele õppimine ja õpetamine
 • eesti keele kui teise keele õppimine ja õpetamine, sh keeleõppetehnoloogia, nt tehisaru rakendamise keeleõppes
 • eesti teaduskeel

Tegevused

Keskus

 • taotleb eesti keele kui emakeele ja kui teise keele ning teaduskeele alaseid arendus- ja
  uurimisprojekte;
 • koordineerib eesti keele kui emakeele ja kui teise keele ning teaduskeele alaseid arendus- ja uurimisprojekte;
 • arendab eesti keele õppe metoodikat;
 • korraldab eesti keele kui emakeele ja kui teise keele ning teaduskeele alaseid koolitusi;
 • koostab eesti keele õppega seotud ekspertarvamusti ja analüüse;
 • tutvustab keskuse tööd ja projektide uurimistulemusi teadus- ja muudel üritustel.

Statuut

 

Eesti keele keskuse statuut on kinnitatud rektori 15.02.2024 käskkirjaga nr 2. Tutvu dokumendiga siin

Inimesed

 • Reili Argus, keskuse juht (eesti keele kui esimese ja teise keele omandamine)

 • Tiina Rüütmaa, eesti keele kui teise keele dotsent (eesti keele kui teise keele didaktika,
  keeletundlik aineõpe)

 • Helin Puksand, emakeele ja eriõpetuse dotsent ((teismeliste/laste) lugemisharjumused ja -motivatsioon, kirjutamisoskuse areng, laste- ja noortekirjandus, õpitekstide keerukus/analüüs)

 • Merilin Aruvee, eesti keele didaktika lektor (emakeele didaktika, tekstikeskne
  emakeeleõpetus)

 • Kristiina Bernhardt, eesti keele kui teise keele didaktika nooremlektor (keeleõppetegevused,
  keeleõppemotivatsioon)

 • Ele Arder, eesti keele kui teise keele õpetaja (häälduse õpetamine)

 • Annika Bauer, eesti keele kui teise keele õpetaja (teise keele omandamine, teise keele
  õpetamise metoodika)

 • Hiie Rüütel, eesti keele kui teise keele õpetaja (keeleoskuse/taseme testimine ja hindamine)

Koolitused

 

Eesti keele kui teise keele keskuses pakutakse erialast enesetäiendamisvõimalust:

 • üldhariduskoolide eesti keele kui emakeele ja kui teise keele õpetajatele;
 • mitmekeelse klassi aineõpetajatele;
 • eesti keele kui emakeele ja kui teise keele õppejõududele; 
 • eesti teaduskeele täienduskoolitusi laiale sihtrühmale.

 

Koolidele, lasteaedadele jt haridusasutustele pakume nii lühikesi kui pikemaid tellimuskoolitusi erinevatel teemadel, nagu:

 • lapse keeleline areng ja selle toetamine;
 • mitmekeelne laps mitmekeelses koolis;
 • keeletundlik ja keeleteadlik aineõpetus;
 • keeleõppe uskumused ja hoiakud;
 • keeleoskustasemed ja eesti keele õpetamine eri tasemetel;
 • kaasav lugemine lasteaia keeleõppemeetodina;
 • jt.

Koolituspakkumise saamiseks saata e-kiri tyhi-koolitus@tlu.ee


Eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks korraldab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut 2024. a kevadsemestril mitmeid lühikoolitusi, mis on suunatud koolide ja  lasteaedade (aine)õpetajatele, tugispetsialistidele  ja teistele haridustöötajatele. Koolituste läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitustele on oodatud haridustöötajad olenemata emakeelest või kooli tänasest töökeelest. Koolitustel omandatud teadmised aitavad lisaks muukeelsele õpilasele toetada paremini ka eesti emakeelega last. Koolitustel õpitakse tundma tänapäevaseid keeleõppe meetodeid ning saadakse teada, kuidas eesti keele kui teise keele õpe põnevamaks ja tulemuslikumaks muuta.

Vaata rohkem infot ja registreeri koolitusele siin


2023/2024. õppeaastal toimunud ja toimuvad mikrokraadiprogrammid:

 

2024/2025. õppeaastal avatavad mikrokraadiprogrammid avalikustame sellel lehel juunikuus.