Peeter Normak instituudi direktor, rakendusinformaatika akadeemilise suuna juht 
David Lamas interaktsioonidisaini professor, inimese ja arvuti interaktsiooni akadeemilise suuna juht 
Madis Lepik matemaatika didaktika dotsent, matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna juht
Kai Pata haridustehnoloogia dotsent, haridustehnoloogia ning avatud ühiskonna tehnoloogiate magistriõppe õppekavade juht
Sirje Virkus infoteaduste professor, infoteaduste akadeemilise suuna juht 
Hans Põldoja haridustehnoloogia dotsent, instituudi õppejuht 
Kairit Tammets haridustehnoloogia vanemteadur, haridustehnoloogia keskuse juht
Mart Laanpere haridustehnoloogia vanemteadur, informaatikaõpetaja magistriõppe õppekava juht
Anna Šeletski matemaatika lektor, matemaatika bakalaureuseõppe õppekava juht
Aira Lepik raamatukogunduse lektor, infoteaduse magistriõppe õppekava juht, nõukogu esiisik 
Tobias Ley

õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor, doktoriõppe õppekava juht

Ants Sild AS Baltic Computer Systems, juhataja 
Agu Leinfeld AS Datel, tehnoloogiadirektor 
Janne Andresoo

Eesti Rahvusraamatukogu, peadirektor

Kadri-Liis Kusmin infoühiskonna tehnoloogiad eriala üliõpilane (doktoriõpe)
Mihkel Joll informaatika BA üliõpilane
Joosep Luts matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs BA üliõpilane
Gevin Genro Paas informaatika BA üliõpilane

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • teeb ettepanekuid tenuurisüsteemi ametikohtade moodustamiseks, likvideerimiseks või ümberprofileerimiseks vastavalt töösuhteid reguleerivale üldeeskirjale;
 • esitab senatile seisukoha professori ametikoha kandidaatide kohta töösuhteid reguleerivas üldeeskirjas sätestatud juhtudel;
 • valib instituudi korralised akadeemilised töötajad vastavalt töösuhteid reguleerivale üldeeskirjale;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi