Tutvustus

Lõpetas matemaatika bakalaureuseõppe 1998, magistriõppe 1999 ja doktoriõppe 2003, kõik Tartu Ülikoolis. Aastatel 2003-2004 oli järeldoktorantuuris Ateena Ülikoolis. Õppejõuna töötab alates aastast 1999, Tallinna Ülikoolis alates aastast 2012.

Uurimisvaldkonnad

Topoloogilised algebrad