Tutvustus

Marek Tamm on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo tenuuriprofessor, Eesti Teaduste Akadeemia liige. Ta on TLÜ Kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse ning Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli nõukogu esimees. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo ja semiootika erialal (1998), omandanud magistrikraadi keskaja-uuringutes Pariisis, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’is (1999) ja doktorikraadi ajaloo alal Tallinna ülikoolis (2009). Ta on avaldanud viis raamatut, üle saja teadusartikli ja toimetanud paarkümmend teaduskogumikku. Tema peamised uurimisvaldkonnad on keskaja Euroopa kultuuriajalugu, ajalookirjutuse teooria ja ajalugu, digiajalugu ning kultuurimälu uuringud.

Uurimisvaldkonnad

kultuuriajalugu

ajalooteooria

medievistika

ajalookultuur

kultuurimälu-uuringud

kultuuriteooria

digiajalugu