Põhitööülesanded

Instituudi üldjuhtimine

Rakendusinformaatika akadeemilise suuna juht