Põhitööülesanded

Instituudi üldjuhtimine

Rakendusinformaatika akadeemilise suuna juht

Uurimisvaldkonnad

Algebralised automaadid (poolrühmade esitlused)