Pressiteade

Tallinna Ülikoolis valmis kevadsemestriks üle 20 mikrokraadi

Kevadsemestri mikrokraadiprogrammidele registreerimise tähtaeg oleneb programmist, kuid mõne puhul on tähtaeg juba 6. jaanuar.

Mikrokraadi õppijad

Huvilised saavad mikrokraadide ja avatud õppe võimalustega ülikoolis tutvuda 12. ja 18. jaanuaril, mil toimuvad neid tutvustavad teabetunnid. Teabetunnid algavad mõlemal päeval kell 16, Tallinna Ülikooli Astra hoones (Narva mnt 29) ruumis A121. Osalema on oodatud kõik huvilised.

Tallinna Ülikoolile omaselt on mitmed mikrokraadiprogrammid valdkondadeülesed. Näiteks toob „Innovatsiooni- ja teadusmahukas ettevõtlus“ kokku teadlased ja ettevõtjad, et edendada ettevõtjate teadus- ja arendusvõimekust. „Digipedagoogika rakendamine“ õppekaval ühendavad jõu haridustehnoloogid ja haridusteadlased, et edendada nii lasteaia- ja kooliõpetajate, kohalike omavalitsuste ametnike või lastevanemate digipädevusi.

Lisaks teeb ülikool mikrokraade luues üha enam koostööd teiste organisatsioonidega, et kaasata õppesse valdkondlikke spetsialiste väljastpoolt ülikooli. Näiteks alustab tänavu õpe „Toimetaja-saatejuht televisioonis ja raadios“ õppekaval, mille lõi ülikool koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga. Koos Eesti Abi- ja Teraapiakoerte ühinguga valmis aga unikaalne „Inimese-looma interaktsioonid“, mis keskendub keskkonna, inimeste ja loomade vastastikmõjudele.

Tallinna Ülikooli arendusprorektori Katrin Saksa sõnul aitab mikrokraad inimese positsiooni tööturul kindlustada. „Võrreldes tasemeõppega vastab mikrokraad rohkem ühiskonna ja tööturu vajadustele ja ootustele, sest selle sisu vaadatakse iga semestri alguses üle ning vajadusel täiendatakse,“ ütles Saks. Arendusprorektori sõnul on mikrokraadiõpe hea võimalus neile, kel on vaja teadmisi mõnes uues valdkonnas mugavalt töö kõrvalt omandada.

Iga mikrokraadi õppekava on erinev – seda nii ainepunktide mahult kui ka läbimise kestuse poolest. Tallinna Ülikoolis on mikrokraadid loodud nii olemasolevate tasemeõppeainete baasil kui ka eraldiseisvate täiendusõppekavadena.

Mikrokraadiprogrammidel õppimine on tasuline ning iga õppekava tasu on erinev, sõltuvalt mahust ja sisust. Õppima asumise tingimused sõltuvad mikrokraadi õppekavast. Näiteks „Loov- ja kultuuriprojektide juhtimise“ mikrokraadil õppimise eelduseks on keskharidus, kuid „Inimese-looma interaktsioonid“ puhul on tarvis bakalaureusekraadi. Täpsed sisseastumistingimused on kirjas iga mikrokraadi õppekava kirjelduses.

Õppe läbides saab lõpetaja täienduskoolituse tunnistuse, kus on märgitud, et tegemist on mikrokraadi õppekavaga ning viide, millise tasemeõppe õppekava või koolituskursusega on mikrokraad seotud.

Kõik Tallinna Ülikooli kevadsemestri mikrokraadiprogrammid:

Vaata lähemalt