Mikrokraadid on populaarseimad Tallinna Ülikoolis

Tallinna Ülikoolis (TLÜ) on täiendusõppes osalejate arv tõusutrendis. 2020. aastal oli osalejaid 11 742, eelmisel aastal 13 065 ning tänavu on TLÜ täienduskoolitustel osalenud esimese poolaasta jooksul ligi 7000 inimest. 

Mikrokraadi õppijad

Võrreldes mikrokraadi õppekavadel osalejate hulka teiste ülikoolidega, siis kõige populaarsemad on mikrokraadiprogrammid sel sügisel Tallinna Ülikoolis, kus on õppijaid 345.

Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks ütles, et täienduskoolituste aktiivne osavõtt toob ülikoolile rõõmu muu hulgas neist saadava tulu tõttu. Lisaks toovad mikrokraadid ja muud koolitused ülikooli uusi sihtrühmasid ja aitavad ka tasemeõppekavasid arendada.  Sealjuures on tegemist hea võimalusega kiiresti reageerida muutustele tööturul ja ühiskonnas laiemalt. 
 
Tallinna Ülikooli mikrokraadiprogrammidest on kõige rohkem õpilasi juhtimise ja disainmõtlemise valdkonnas, samuti on populaarsemate seas psühholoogia ja heaolu ning haridus ja pedagoogika valdkonnad.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täienduskoolituse õppekavana ja sinna võib kuuluda ka tasemeõppe aineid. Mikrokraadid annavad õppekava läbinutele uue pädevuse mõnes kitsamas valdkonnas ja loovad seega paremad võimalused tööturul toime tulla.

Loe lähemalt