Koolitus

BFMi mikrokraadiõpe pakub lahendust kvalifitseeritud tööjõu puudusele filmivaldkonnas

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) alustab sel kevadel koostöös filmivaldkonna praktikutega nelja mikrokraadiga, mille eesmärk on toetada filmivaldkonna kutsete arengut Eestis ja Balti riikides. Lisaks praegu pakutavatele, lisandub sügisel veel teisigi filmimaastikul vajalike erialade mikrokraade.

mikrokraad film

BFMi filmikunsti dotsent ja operaator Elen Lotman tõi välja, et seoses Eesti filmitööstuse tormilise arenguga on praeguseks tekkinud paljudel omamaistel filmidel tööjõupuudus, sest mitmed filmid on korraga võttes. “Samal ajal on hulk inimesi, kes tahaksid filmitööstusesse siseneda, aga kes ei ole tingimata filmikunsti tudengi profiiliga sobituvad – näiteks täiskasvanud õppijad ja õppijad, kellel on eelnev kogemus mõnes muus valdkonnas ning kes saaksid teha pöörde filmitööstusesse," märkis Lotman. Tema sõnul tekitab nende probleemide lahendamata jätmine ohu tööstuse ülekuumenemiseks.

Teadmisi ja oskuseid jagavad sel kevadel sissejuhatavas osas tudengi-Oscari võitjad ja täna filmitööstuses tegevad German Golub ja Sander Lebreht ning hiljem lisanduvad erialaspetsiifiliste kogemustega oma eriala tipptegijad. Kraadide väljatöötamisel lähtusid valdkonna spetsialistid BFMi filmitööstuse vajadustest. “Eriti on puudus erinevate filmierialade assisteerivate töötajate järele, kes saaksid tulevikus toetada Eestis tegutsevat filmitööstust,” rääkis BFMi filmisuuna juht Veiko Vaatmann.

“Võimaluse kas ümberõppeks või enda teadmiste ja oskuste täiendamiseks saavad filmivaldkonnas töötavad või sellest huvitatud inimesed, kellel on valmisolek asuda filmitööstusesse tööle,” üles BFMi koolitusspetsialist Tiiu Maar. BFMi esimesed, selle aasta kevadsemestril avatavad mikrokraadid keskenduvad neljale erinevale suunale filmis. Võimalust enesetäiendamiseks pakutakse võtteplatsi mänedžeri abi ja tootmise koordinaatori assistendi, valgusassistendi, filmiheli ning kostüümiosakonna tööst huvitatutele.

“Välismaisel filmitootmisel ning eestikeelsetel filmidel on olemas selge üksteist toetav tulevik, kuhu peaks kogu tööstus panustama,” sõnas Vaatmann. Ta lisas, et just mikrokraadi formaat, mis on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, sobib praegu filmitööstuse tööjõuga seotud probleemide leevendamiseks.

Lisainfot mikrokraadide ja ka teiste filmivaldkonna koolituste kohta on võimalik leida

BFMi koolituste lehelt