Keeleõpe üliõpilastele, kes on astunud ülikooli 2016. aastal või hiljem

Üliõpilased peavad läbima erialase võõrkeele kursuse vastavalt oma õppekavas sätestatud nõuetele. Erialane võõrkeel jaguneb kolmeks tasemeks, näiteks erialane inglise keel I, erialane inglise keel II, erialane inglise keel III. Magistritasemel lisandub valikusse akadeemiline inglise keel.

NB! Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride, Vene filoloogia ning Aasia uuringute õppekava erialase võõrkeelenõue on täpsemalt kajastatud õppekavas. Lisainfo oma õppenõustajalt.

Kõik 2017. aastal sisseastujad peavad sügissemestri eelnädalal läbima inglise keele paigutustesti, mille ajad on Stardipaugu lehel. Paigutustesti läbimine on kohustuslik ja selle tulemusena selgub, millise erialase inglise keele kursuse peab üliõpilane läbima.

Erand on üliõpilased, kellel on olemas inglise keele C2-tase, mis on tõendatud rahvusvahelise kehtiva tasemeeksami tunnistusega (CAE, IELTS, TOEFEL). Sellisel juhul on võimalik taotleda erialase inglise keele arvestamist VÕTA-ga. Muude keeletasemete arvestamist VÕTA-ga ei tehta, vaid läbida tuleb erialase inglise keele või akadeemilise inglise keele kursus.

Erialase inglise keele (ESP) kursused ei lõpe tasemeeksamiga, küll aga vastavad kursused Euroopa keeleõppe raamdokumendiga kehtestatud keeletasemetele:

  • Erialane inglise keel I - B2
  • Erialane inglise keel II - C1.1
  • Akadeemiline inglise keel - C1.2

Eesti riigikeele süvaõpingute kohta leiad infot siit.

Kursusele registreerunud üliõpilane peab esimese õppenädala jooksul osalema vähemalt ühes kontaktõppe tunnis või võtma sama aja jooksul õppejõuga ühendust meili teel. Eksamile või arvestusele pääsemise üks nõue on vähemalt 60% ulatuses auditoorses õppetöös osalemine.

Keeleõpe üliõpilastele, kes on astunud ülikooli 2015. aastal või varem

Võõrkeeleõppe nõuded on sätestatud õppekavas. Üldjuhul võib üliõpilane täita keelenõude mis tahes võõrkeeles. Võõrkeelenõude täitmiseks on üliõpilasel järgmised võimalused:

Tõestada taseme olemasolu riigieksami tunnistusega. Kui riigieksami tulemus on vähemalt 80 palli (kuni 2013 lõpetajad) või 85 palli (alates 2014 lõpetajad), siis on B2-tase saavutatud. Kui riigieksami tulemus on vähemalt 60 palli (kuni 2013 lõpetajad) või 65 palli (alates 2014 lõpetajad), siis on B1-tase saavutatud. Tunnistus tuleb saata võõrkeeleõppe koordinaatorile paul.russe@tlu.ee.

Tõestada taseme olemasolu rahvusvahelise tasemeeksami tunnistusega. Tunnistus tuleb saata võõrkeeleõppe koordinaatorile paul.russe@tlu.ee.

Läbida ülikoolis vastava taseme võõrkeelekursus. Võõrkeele gruppidesse määratakse riigieksami tulemuse või paigutustesti alusel. Kui riigieksami tulemus on alla 80 palli (kuni 2013 lõpetajad) või alla 85 palli (alates 2014 lõpetajad), siis peab üliõpilane läbima vähemalt võõrkeele B2-taseme kursuse. Kui riigieksami tulemus on alla 60 palli (kuni 2013 lõpetajad) või alla 65 palli (alates 2014 lõpetajad), siis peab üliõpilane läbima vähemalt võõrkeele B1.2 kursuse (soovitavalt läbima ka B1.1-taseme kursuse). 

Kontakt

Paul Rüsse, võõrkeelte koordinaator

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9328