stardipauk_bänner

Stardipauk toimub 28.08–3.09.2023. Sellel nädalal saab vastne tudeng teavet ja toetust ülikooliõpingute alustamiseks. 31. augustil kell 14 oled oodatud ülikooli sisehoovi avaaktuse ja hooviMELU üritusele

Tutvu kindlasti ka esmakursuslastele mõeldud lehega, kuhu oleme koondanud kokku nimekirja erinevatest tegevustest, mida pead kindlasti semestri esimeste nädalate jooksul tegema! 

Esmakursuslaste leht 

NB! Ajakavas võib tulla ette muudatusi, palun jälgi kodulehte!

Stardipaugu nädalal toimuvad infotunnid

Eriala infotund on vastse tudengi jaoks kõige olulisem ning osalemine on vajalik. Infotunnis saab ülevaate õppekavast ja konkreetse õppekava õppekorraldusest. Kui akadeemiline üksus ei korralda oma infotundi, siis selgitatakse eriala infotunnis ka ülikooli õppekorralduse olulisemaid põhimõtteid. Juhul kui eriala infotundi ei toimu, siis jagatakse vajalikku infot akadeemilise üksuse infotunnis või vastupidi. Toimumisajad ja ruumid leiad lehekülje lõpus olevast menüüst. 

Akadeemilise üksuse infotunnis selgitatakse Tallinna Ülikooli ja konkreetse akadeemilise üksuse õppekorralduslikke põhimõtteid. 

Soovi korral saab õppeaasta alguses lisaks akadeemiliste üksuste ja eriala infotundidele osaleda ka eestikeelsel õppekorraldust puudutavas infotunnis, kus on võimalus küsida õpingukavade koostamise, õppekoormuse ja õppekulude hüvitamise kohta. Infotund toimub 7. septembril kell 16.00 ruumis S-232, registreeri ennast siin. Lisainfo: Anne Vare.  NB! Õppekorraldusest räägitakse ka akadeemilise üksuse või eriala infotunnis. 

29.08.2023 kell 9.00–14.00 toimub Zoomis aineõpetajate õpetajakoolituse magistriõppekavadele õpetajakoolituse infopäev. Vastav märge on toodud erialati ka allolevas instituutide ja erialade infotundide ajagraafikus. Infopäeva eesmärk on anda arusaam õpetajaks õppimisest; selgitada praktilist õpetajakoolitust ja praktika korraldust; tutvuda kaasüliõpilaste ja õppejõududega ja anda ülevaade e-Didaktikumist. Infopäeva kontaktiks on Tiina Anspal

Välisõppe infoüritus. 29.08.2023 kell 15–17 toimub ruumis M-225 välisõppe infotund. Tutvustatakse erinevaid välismaal õppimise ja praktika sooritamise võimalusi nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Üritus toimub kahes osas. I osas ehk infotunnis räägitakse võimalustest, tingimustest, protseduuridest ning kuidas välismaal õppimine/praktika tegemine tuleb kasuks edaspidises elus. II osas, mis on kohe infotunni järel, avaneb värsketel tudengitel vabamas õhustikus võimalus kohtuda juba välisõppes käinud üliõpilastega, kes heal meelel suupistete kõrvale oma kogemusi jagavad. NB! Üritus toimub eelregistreerimisega (tähtaeg: 22.08). Lisainfo: Arabella Neostus.

Infotund erivajadustega üliõpilastele toimub 30.08.2023 kell 13.00 ruumis M-136. Infotund on suunatud erivajadusega üliõpilastele ning annab ülevaate tugiteenustest kõrgkooli õppe ajal, erivajadustega õppijate stipendiumitest, kohandustest õppes ja füüsilisest ligipääsust linnakus. Lisainfo: Kai Rannastu.

Vaata oma akadeemilise üksuse ja eriala infotundide aegu: 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Ajakirjandus

Eriala infotund 29.08 kl 13.00 ruumis N-207

Audiovisuaalne meedia (Audiovisual Media)

Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis N-207

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia Eriala infotund 31.08 kl 12.30 ruumis V-402
Reklaam ja suhtekorraldus Eriala infotund 28.08 kl 16.00 ruumis N-207
Ristmeedia (Crossmedia) Eriala infotund 31.08 kl 10.00 ruumis N-207
Magistriõpe  Sündmus, aeg, koht
Kommunikatsioonijuhtimine (Communication Management)

Eriala infotund 01.09 kl 14.00 ruumis N-207

Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 29.08 kell 15.00-18.00 Eesti Kunstiakadeemias ruumis D-413

Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 24.08 kl 15.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ruumis A-207

Nüüdismeedia (meediauuringud ja televisioon) Eriala infotund 31.08 kl 12.30 ruumis N-207

Digitehnoloogiate instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Informaatika

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 9.00 ruumis A-543

Eriala infotund 31.08 kl 10.30 ruumis A-543

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 9.00 ruumis A-543

Eriala infotund 31.08 kl 10.30 ruumis A-402

Magistriõpe   Sündmus, aeg, koht

Digitaalsed õpimängud

Akadeemilise üksuse infotund 1.09 kl 13.00 ruumis A-402

Haridustehnoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08 kell 17.00 ruumis A-544

Informaatikaõpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08 kell 17.00 ruumis A-440

Interaktsioonidisain

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 16.00 Zoomis

Infotehnoloogia juhtimine

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08 kell 17.30 ruumis S-244

Inimese ja arvuti interaktsioon

Akadeemilise üksuse infotund 1.09 kl 13.00 ruumis A-402

Matemaatikaõpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08. kell 17.00 ruumis A-402

Haridusteaduste instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Päevaõpe

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 31.08 kl 10.00 M-342

Sessioonõpe: 

Akadeemilise üksuse infotund 24.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 24.08 kl 15.30 Zoomis

Andragoogika

Akadeemilise üksuse infotund 24.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 24.08 kl 15.45 Zoomis

Eripedagoogika 

Päevaõpe: 

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 31.08 kl 10.00 ruumis M-213

Sessioonõpe:

Akadeemilise üksuse infotund 24.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 24.08 kl 15.30 Zoomis

Klassiõpetaja

Päevaõpe: 

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 31.08 kl 10.00 ruumis T-439

Sessioonõpe:

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 24.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 24.08 kl 15.30 Zoomis

Kutsepedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 24.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 24.08 kl 15.30 Zoomis

Noorsootöö 

Akadeemilise üksuse infotund 24.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 24.08 kl 15.30 Zoomis

Pedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 31.08 kl 10.00 ruumis S-232

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 31.08 kl 16.00 Zoomis

Andragoogika

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 31.08 kl 16.00 Zoomis

Eripedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 31.08 kl 16.00 Zoomis

Hariduse juhtimine

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 31.08 kl 16.00 Zoomis

Kaasav haridus

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 31.08 kl 17.00 Zoomis

Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga)

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 31.08 kl 16.00 Zoomis

Mitme aine õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 Zoomis

Eriala infotund 31.08 kl 16.00 Zoomis

Humanitaarteaduste instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht

Aasia-uuringud: Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis A-543

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis A-325

Antropoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis S-422

Eesti filoloogia: Referent-toimetaja, Eesti keel ja kirjandus 

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis S-240

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: itaalia keel ja kultuur 

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis A-222

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: prantsuse keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis A-222

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: hispaania keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis A-222

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: inglise keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis A-222

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: saksa keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis A-222

Filosoofia

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis M-227

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (Liberal Arts in Humanities)

Eriala infotund 29.08 kl 9.00 ruumis S-415

Kultuuriteadus

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis M-225

Vene filoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis S-326

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Aasia uuringud: Aasia ühiskonnad ja Jaapani uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis S-543

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 29.08 kl 14.30 Zoomis

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis A-325

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 29.08 kl 14.30 Zoomis

Keeleteadus ja keeletoimetamine

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis S-240

Kirjalik tõlge

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis S-412

Kirjandusteadus

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis S-415

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Akadeemilise üksuse infotund 28.08 kl 14.00

Eriala infotund 28.08 kl 11.00 ruumis S-415

Linnakorraldus

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumisM-224

Nüüdiskultuur

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis M-225

Slaavi keeled ja kultuurid

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis S-326

Vene keele ja kirjanduse õpetaja 

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 29.08 kl 14.30 Zoomis

Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele), soome (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja)

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 29.08 kl 14.30 Zoomis

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Bakalaureuseõpe

Sündmus, aeg, koht
Bioloogia (kõrvalerialaga) 

Loodusteaduste üldinfotund 31.08 kell 12.00 ruumis A-543

Eriala infotund 31.08 kl 12.30 ruumis A-543

Integreeritud loodusteadused (bioloogia, füüsika, keemia, geoökoloogia)

Loodusteaduste üldinfotund 31.08 kell 12.00 ruumis A-543

Eriala infotund 31.08 kl 12.30 ruumis T-202

Kehakultuur

Päevaõpe: 

Eriala infotund 04.09 kl 16.00 ruumis M-225

Sessioonõpe: 

Eriala infotund 28.08 kl 12.15 ruumis S-116

Rekreatsioonikorraldus  Eriala infotund 04.09 kl 16.00 ruumis M-225
Psühholoogia (psühholoogia suund, inimeseõpetuse suund)

Eriala infotund 31.08 kl 10.00 ruumis M-225

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht

Loodusteaduste õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 29.08 kl 14.15 ruumis A-544

Kehakultuuri õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 29.08 kl 15.00 Zoomis

Kunstiteraapiad Eriala infotund 28.08 kl 14.00 ruumis T-318
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia Eriala infotund 31.08 kl 17.00 ruumis A-507
Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) Eriala infotund 31.08 kl 17.00 ruumis M-225
Psühholoogia Eriala infotund 01.09 kl 12.00 ruumis M-225
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 29.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 29.08 kl 15.00 Zoomis

Ühiskonnateaduste instituut

Bakalaureuseõpe Sündmus, aeg, koht
Haldus- ja ärikorraldus

Eriala infotund 31.08 kl 12.30 ruumis A-346

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused (Liberal Arts in Social Sciences) Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis S-238
Poliitika ja valitsemine (Politics and Governance) Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis A-346
Riigiteadused Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis S-236
Sotsiaaltöö

Eriala infotund 28.08 kl 10.00 ruumis A-222

Sotsioloogia

Eriala infotund 30.08 kl 13.00 ruumis A-346

Õigusteadus (eestikeelne, sessioonõpe)  Eriala infotund 01.09 kl 11.00 ruumis S-236
Õigusteadus (Law)

Päevaõpe Tallinnas: 

Eriala infotund 30.08 kl 12.00 ruumis S-236

Sessioonõpe Helsingis: 

Eriala infotund 24.08 kl 12.00 ruumis 205 (Meeting Park HELSINKI - OASIS / Ruoholahti / Itämerenkatu 14)

Sotsiaalpedagoogika Eriala infotund 28.08 kl 10.00 ruumis A-222
Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (Human Rights in the Digital Society) Eriala infotund 30.08 kl 15.00 ruumis S-236
Politoloogia Eriala infotund 08.09 kl 13.00 ruumis S-416
Sotsioloogia Eriala infotund 08.09 kl 10.00 ruumis M-224
Rahvusvahelised suhted (International Relations) Eriala infotund 31.08 kl 16.00 ruumis S-236
Riigiteadused Eriala infotund 07.09 kl 12.00 Zoomis
Lastekaitse  Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis S-238 ja Zoomis
Sotsiaaltöö  Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis S-238 ja Zoomis
Õigusteadus Eriala infotund 01.09 kl 14.00 ruumis S-238

Haapsalu Kolledž

Bakalaureuseõpe  
Käsitöötehnoloogiad ja disain

31.08.2023 STARDIPÄEVA ajakava:

10:00 - 10:30 Aktus

10:30 - 11:00 Inglise keele paigutustest

11:00 - 12:00 Eriala infotund euumis 303

13:15 - 16:30 Kompositsiooni alused

16:30 - 17:30 Õppekorraldusest

Liiklusohutus

31.08.2023 STARDIPÄEVA ajakava:

10:00 - 10:30 Aktus

10:30 - 11:00 Inglise keele paigutustest

11:00 - 12:30 Õppekorraldusest

11:00 - 12:30 Eriala infotund ruumis 106

13:30 - 16:45 Liiklusalased õigusaktid ja avalik õigus

Rakendusinformaatika

31.08.2023 STARDIPÄEVA ajakava:

10:00 - 10:30 Aktus

11:15 - 12:15 Õppekorraldusest

13:15 - 14:15 Eriala infotund ruumis 207

14:15 - 17:30 Riistvara ja operatsioonisüsteemide alused

Tervisejuht

31.08.2023 STARDIPÄEVA ajakava:

10:00 - 10:30 Aktus

10:30 - 12:00 Eriala infotund ruumis 109

12:15 - 13:15 Õppekorraldusest

14:00 - 14:30 Inglise keele paigutustest

14:30 - 17:45 Õppimine kõrgkoolis

Magistriõpe  
Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas; sessioonõpe

31.08.2023 STARDIPÄEVA ajakava:

10:00 - 10:30 Aktus

10:30 - 11:30 Eriala infotund ruumis 307

13:15 - 14:00 Õppekorraldusest

14:15 - 17:30 Vananemise kultuur ja filosoofia

Keelenõuded õppimise ajal

Inglise keel

Inglise keele paigutustesti peavad sooritama esmakursuslased, kelle õppekava näeb ette erialase inglise keele kursuse läbimise. Erialase inglise keele kursust saab arvestada VÕTA korras juhul, kui üliõpilane on sooritanud rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele C1-taseme eksami või kui üliõpilane on omandanud varasema haridustaseme täielikult inglise keeles. Nõude täpsemad täitmise tingimused on kajastatud Tallinna Ülikooli dokumendis „Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord“.

Inglise keele paigutustesti eesmärk on määrata ära inglise keele rühm, mis sobib üliõpilase keeletasemega. Paigutustesti sooritab üliõpilane ettenähtud ajavahemikus endale sobival ajal ja kohas. Paigutustest on elektrooniline ja üliõpilane saab testi teha üks kord (testi ei saa vahepeal salvestada ega selle juurde tagasi pöörduda), seega tuleb tagada testi tegemiseks stabiilne internetiühendus. 

Testi tulemust kasutatakse ainult sobiva keelerühma kindlakstegemiseks, seega tuleb test teha ilma kõrvalise abita, et edasised õpingud oleksid sobiva raskusastmega. Testi tulemusena näeb üliõpilane inglise keele rühma, kuhu ta peab end ÕIS-is kuulajaks registreerima. Juhul, kui üliõpilane peab alustama inglise keele õpinguid tasemevahemikus A2-B1.2, siis peab ta alustama inglise keele õpet kohe. Erialase inglise keele kursused on kajastatud üliõpilase tunniplaanis.  

Testid toimuvad järgmistel päevadel:

 • Reedel, 18.08.2023 (terve ööpäev) - sessioonõppe üliõpilased, kelle õppetöö algab 21.08.2023 
 • Reedel, 25.08.2023 (terve ööpäev) - sessioonõppe üliõpilased, kelle õppetöö algab 28.08.2023
 • Esmaspäeval, 28.08.2023 kuni kolmapäev, 30.08.2023 - kõik ülejäänud üliõpilased, kelle õppekava näeb ette erialase inglise keele läbimise

Paigutustestiks on vaja kehtivat Moodle’i kontot. Uue konto loomine: https://moodle.edu.ee/
Test asub aadressil: https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=43606 Test on kaitstud parooliga. Parool saadetakse üliõpilaste SAIS-is kajastatud e-posti aadressile. 
Testi tegemiseks kulub kuni 75 minutit. Testi tegemist ei tasu jätta viimasele hetkele, muidu ei jää piisavalt aega võimalike tehniliste probleemide lahendamiseks. 

Üliõpilased, kes on viimase kahe aasta jooksul sooritanud inglise keeles rahvusvahelise tasemeeksami (CAE, IELTS, TOEFEL) - keelerühma taseme teadasaamiseks tuleb saata rahvusvahelise tasemeeksami tunnistus e-posti aadressil keeletase@tlu.ee hiljemalt 25.08.2023. Õpperühm määratakse dokumendil märgitud taseme alusel ning üliõpilane saab vastusena teada, millisele inglise keele kursusele ta peab end kuulajaks registreerima.

Üliõpilased, kes on eelmisel õppeaastal lõpetanud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse- või magistriõppe ja läbinud selle käigus erialase inglise keele kursuse - keelerühma taseme teadasaamiseks tuleb saata akadeemiline õiend e-posti aadressil keeletase@tlu.ee hiljemalt 25.08.2023. Õpperühm määratakse dokumendil märgitud taseme alusel ning üliõpilane saab vastusena teada, millisele inglise keele kursusele ta peab end kuulajaks registreerima.
 

Eesti keel

Eestikeelsel õppekaval õppiva üliõpilase eesti keele oskus peab ülikooli lõpetamisel vastama Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemele C1. Nõude täitmist kontrollitakse üliõpilasel, kes ei ole lõpetanud täielikult eesti õppekeelega kooli (nt õpe toimus mitmes keeles).
C1-tasemel keeleoskust saab üliõpilane tõendada riikliku C1-tasemeeksamiga või ülikoolis sooritatud ainekursusega.

Kõik eestikeelsele õppekavale vastuvõetud üliõpilased, kes ei ole sooritanud eesti keele teise keelena või eesti keele riigieksamit ning on lõpetanud kooli, mille õppekeel ei olnud eesti keel või kus toimus õpe mitmes keeles, läbivad 1. õppesemestri eelnädalal eesti keele paigutustesti. Paigutustesti või riigieksami tulemuse alusel määratakse üliõpilasele õppetase, millelt ta alustab õpinguid eesti riigikeele süvaõpingute moodulis. Paigutustest toimub esmaspäeval, 28.08.2023 kell 14.00 auditooriumis M-134 (NB! Tegemist on liikumistakistusega üliõpilasele ligipääsmatu ruumiga. Kui oled ratastoolis, palun anna endast teada...).

Eesti keele teise keelena riigieksami sooritanud üliõpilased ei pea paigutustesti sooritama ja jagunevad õppegruppi riigieksami tulemuse alusel järgmiselt:

 • 40–59 punkti – alustab õpinguid tasemelt B1.2
 • 60–76 punkti – alustab õpinguid tasemelt B2.1
 • 77–92 punkti – alustab õpinguid tasemelt B2.2
 • 93–97 punkti – alustab õpinguid tasemelt C1.1
 • 98–100 punkti – alustab õpinguid tasemelt C1.2
   

Ülikooli kasutajakonto

Pärast immatrikuleerimist on teil järgmisel päeval võimalik luua TLÜ kasutajakonto ja sisse logida ülikooli infosüsteemidesse (ÕIS, TLÜ e-mail, akadeemiline raamatukogu). Immatrikuleerimised toimuvad augusti teises pooles ning värskele tudengile saadetakse teade, kui ta on immatrikuleeritud. 

PS!  Kes on varem õppinud/töötanud Tallinna Ülikoolis, nende konto on arhiivis olemas ja taastatakse automaatselt. Alates 28.08, kui konto on taastatud, peab parooli uuendamiseks logima kasutajakonto keskkonda (ID-kaardi või mobiil-ID-ga) passwd.tlu.ee. Kui tekib probleeme, saab vajadusel abi ka kohapeal:

28.08.2023 kell 11:00-16:00 Astra maja garderoobi alal A-117 
29.08.2023 kell 10:00-16:00 Astra maja garderoobi alal A-117
30.08.2023 kell 10:00-16:00 Astra maja garderoobi alal A-117

Õppeaasta avaaktus

Õppeaasta avaaktus toimub 31. augustil kell 14 ülikooli sisehoovis. Haapsalu kolledži avaaktus toimub 31. augustil kell 10.

Tunniplaanid

ASIO

Üritused

Esmakursuslastele mõeldud üritused leiad siit

Akadeemiline kalender

Akadeemiline kaldender

Kontaktid

 • Kui Sul on eriala puudutavaid küsimusi, millele sellelt lehelt vastust ei leia, siis palun pöördu oma õppekava õppenõustaja  poole! Enne 21. augustit võib seoses puhkustega kirjale vastamine viibida.
 • Ülikooli sisseelamisel on Sulle toeks Üliõpilaste nõustamiskeskus, kust leiad abi vaimse tervise, karjääri ja erivajadusega seotud muredega. Meiega saad kiirelt kontakti meili teel noustamiskeskus@tlu.ee.

Ülikooli linnak

Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti

Astra ja Silva majaplaan

Vita majaplaan

Kaitseväeteenistuses viibijatele

Esmakursuslased, kes viibivad 2023/2024. õppeaastal ajateenistuses ning soovivad minna akadeemilisele puhkusele, neil tuleb pärast õppekoha kinnitamist toimida järgnevalt:

1. sõlmida õppeleping ja saata see allkirjastatult ülikooli – selle alusel toimub immatrikuleerimine, sa ei kaota õppekohta ja saad ligipääsu ÕISile;

2. esitada augusti lõpus (alates 28.08) ÕISis akadeemilise puhkuse avaldus – sinna tuleb lisada Kaitseressursside ameti kutse.

Kui sul ei ole endal võimalik ÕISis avaldust teha, siis võta eelnädala ajal (28.08–3.09) ühendust enda eriala õppenõustajaga ja tema aitab sind akadeemilisele puhkusele vormistada. NB! Selle eelduseks on allkirjastatud õppelepingu kooli saatmine.

Lisainfo:

Telefon: 640 9230
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: oppeosakond@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.0016.30.