stardipauk

Stardipauk toimub 29.08–4.09.2022. Sellel nädalal saab vastne tudeng teavet ja toetust ülikooliõpingute alustamiseks. 1. septembril kell 12 oled oodatud aulasse avaaktusele. 

Tutvu kindlasti ka esmakursuslastele mõeldud lehega, kuhu oleme koondanud kokku nimekirja erinevatest tegevustest, mida pead kindlasti semestri esimeste nädalate jooksul tegema! 

Esmakursuslaste leht 

NB! Ajakavas võib tulla ette muudatusi, palun jälgi kodulehte!

Stardipaugu nädalal toimuvad infotunnid

Eriala infotund on vastse tudengi jaoks kõige olulisem ning osalemine on vajalik. Infotunnis saab ülevaate õppekavast ja konkreetse õppekava õppekorraldusest. Kui akadeemiline üksus ei korralda oma infotundi, siis selgitatakse eriala infotunnis ka ülikooli õppekorralduse olulisemaid põhimõtteid. Juhul kui eriala infotundi ei toimu, siis jagatakse vajalikku infot akadeemilise üksuse infotunnis või vastupidi. Toimumisajad ja ruumid leiad lehekülje lõpus olevast menüüst. 

Akadeemilise üksuse infotunnis selgitatakse Tallinna Ülikooli ja konkreetse akadeemilise üksuse õppekorralduslikke põhimõtteid. 

Soovi korral saab õppeaasta alguses lisaks akadeemiliste üksuste ja eriala infotundidele osaleda ka eestikeelsel õppekorraldust puudutavas infotunnis, kus on võimalus küsida õpingukavade koostamise, õppekoormuse ja õppekulude hüvitamise kohta. Infotund toimub 8. septembril, registreerimine avatakse siin lehel septembri alguses. Lisainfo: Anne Vare.  NB! Õppekorraldusest räägitakse ka akadeemilise üksuse või eriala infotunnis. 

Välisõppe infoüritus. 29.08.2022 kell 17–19 toimub ruumis A-222 välisõppe infotund. Tutvustatakse erinevaid välismaal õppimise ja praktika sooritamise võimalusi nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Üritus toimub kahes osas. I osas ehk infotunnis räägitakse võimalustest, tingimustest, protseduuridest ning kuidas välismaal õppimine/praktika tegemine tuleb kasuks edaspidises elus. II osas, mis on kohe infotunni järel, avaneb värsketel tudengitel vabamas õhustikus võimalus kohtuda juba välisõppes käinud üliõpilastega, kes heal meelel suupistete kõrvale oma kogemusi jagavad. NB! Üritus toimub eelregistreerimisega (tähtaeg: 22.08). Lisainfo: Gertrud Mets.

Infotund erivajadustega üliõpilastele toimub 31.08.2022 kell 13.00 ruumis M-135. Infotund on suunatud erivajadustega üliõpilastele ning annab ülevaate tugiteenustest kõrgkooli õppe ajal, erivajadustega õppijate stipendiumitest, kohandustest õppes ja füüsilisest ligipääsust linnakus. Lisainfo: Maarja Jõgioja.

30.08.2022 kell 9.00–14.00 toimub Zoomis kõikidele õpetajakoolituse erialadele õpetajakoolituse infopäev. Vastav märge on toodud erialati ka allolevas instituutide ja erialade infotundide ajagraafikus. Infopäeva eesmärk on anda arusaam õpetajaks õppimisest; selgitada praktilist õpetajakoolitust ja praktika korraldust; tutvuda kaasüliõpilaste ja õppejõududega ja anda ülevaade e-Didaktikumist. Infopäeva kontaktiks on Tiina Anspal

Vene emakeelega üliõpilaste sujuvamaks ülikoolieluga kohanemiseks toimub venekeelne õppekorraldust puudutav infotund 29.08 kell 11.0013.00 ruumis S-236. Lisainfo: Meelike-Enel Andrejeva.

Vaata oma akadeemilise üksuse ja eriala infotundide aegu: 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Ajakirjandus

Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis N-207

Audiovisuaalne meedia (Audiovisual Media)

Eriala infotund 30.08 kl 15.00 ruumis N-307

Filmikunst Eriala infotund 01.09 kl 16.00 ruumis N-207
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia Eriala infotund 01.09 kl 13.15 ruumis V-402
Koreograafia

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis N-207

Reklaam ja suhtekorraldus Eriala infotund 30.08 kl 14.00 ruumis N-207
Ristmeedia (Crossmedia) Eriala infotund 02.09 kl 10.00 ruumis N-207
Magistriõpe  Sündmus, aeg, koht
Dokumentaalfilm (Documentary Film) Eriala infotund 29.08 kl 14.00 ruumis N-307
Kommunikatsioonijuhtimine (Communication Management)

Eriala infotund 31.08 kl 10.00 ruumis Zoomis

Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 24.08 kell 15.00 ruumis V-402

Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 30.08 kl 15.00 ruumis V-402

Nüüdismeedia (meediauuringud ja televisioon) Eriala infotund 01.09 kl 10.00 ruumis N-207

Digitehnoloogiate instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Informaatika

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 9.00 ruumis A-543

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-543

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 9.00 ruumis A-543

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-402

Magistriõpe   Sündmus, aeg, koht

Avatud ühiskonna tehnoloogiad

Akadeemilise üksuse infotund 2.09 kl 10.00 ruumis A-402

Eriala infotund 02.09 kl 11.30 ruumis A-428

Digitaalsed õpimängud

Akadeemilise üksuse infotund 2.09 kl 10.00 ruumis A-402

Eriala infotund 02.09 kl 11.30 ruumis A-402

Haridustehnoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08 kl 17.30 ruumis A-543

Informaatikaõpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 ruumis A-543

Interaktsioonidisain

Eriala infotund 01.09 kell 16.00 Zoomis

Infotehnoloogia juhtimine

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 ruumis A-543

Inimese ja arvuti interaktsioon

Akadeemilise üksuse infotund 2.09 kl 10.00 ruumis A-402

Eriala infotund 02.09 kl 11.30 ruumis A-433

Matemaatikaõpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 30.08 kl 16.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08 kl 17.30 ruumis A-402

Haridusteaduste instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Päevaõpe

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 01.09 kl 10.00 M-342

Sessioonõpe: 

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 25.08 kl 15.30 Zoomis

Andragoogika

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 25.08 kl 15.30 Zoomis

Eripedagoogika 

Päevaõpe: 

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 01.09 kl 10.00 ruumis M-134

Sessioonõpe:

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 25.08 kl 15.30 Zoomis

Klassiõpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 01.09 kl 10.00 ruumis T-405

Kutsepedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 25.08 kl 15.30 Zoomis

Noorsootöö 

Akadeemilise üksuse infotund 25.08 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 25.08 kl 15.30 Zoomis

Pedagoogika

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 01.09 kl 10.00 ruumis T-209

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Akadeemilise üksuse infotund 02.09 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 15.30 Zoomis

Andragoogika

Akadeemilise üksuse infotund 02.09 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 15.30 Zoomis

Eripedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 02.09 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 15.30 Zoomis

Hariduse juhtimine

Akadeemilise üksuse infotund 02.09 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 15.30 Zoomis

Kaasav haridus

Akadeemilise üksuse infotund 02.09 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 16.30 Zoomis

Kasvatusteadused

Akadeemilise üksuse infotund 02.09 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 15.30 Zoomis

Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga)

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 02.09 kl 14 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 15.30 Zoomis

Mitme aine õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 02.09 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 15.30 Zoomis

Noorsootöö korraldus

Akadeemilise üksuse infotund 02.09 kl 14.00 Zoomis

Eriala infotund 02.09 kl 15.30 Zoomis

Humanitaarteaduste instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht

Aasia-uuringud: Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis A-543

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis A-325

Antropoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 06.09 kl 14.00 ruumis M-133

Eesti filoloogia: Referent-toimetaja, Eesti keel ja kirjandus 

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis S-240

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: itaalia keel ja kultuur 

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis A-222 ja seejärel S-415

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: prantsuse keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis A-222 ja seejärel S-416

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: hispaania keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis A-222

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: inglise keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis A-222 ja seejärel S-403

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: saksa keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis A-222 ja seejärel S-417

Filosoofia

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis M-226

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (Liberal Arts in Humanities)

Eriala infotund 31.08 kl 10.00 ruumis S-422

Kultuuriteadus

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 05.09 kl 10.00 ruumis S-240

Vene filoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 12.00 ruumis S-333

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Aasia uuringud: Aasia ühiskonnad ja Jaapani uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis M-135

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 30.08 kl 15.00 Zoomis

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis S-417

Antropoloogia (Anthropology)

Eriala infotund 31.08 kl 14.00 ruumis S-422

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 30.08 kl 15.00 Zoomis

Eesti uuringud (Estonian Studies)
 

Eriala infotund 31.08 kl 13 ruumis S-422

Keeleteadus ja keeletoimetamine

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis S-240

Kirjalik tõlge

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis A-325

Kirjandusteadus

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis S-235

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis S-422

Linnakorraldus

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis S-403

Nüüdiskultuur

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis M-227

Slaavi keeled ja kultuurid

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis S-333

Vene keele ja kirjanduse õpetaja 

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 30.08 kl 15.00 Zoomis

Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele), soome (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja)

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 30.08 kl 15.00 Zoomis

Võrdlev filosoofia

Akadeemilise üksuse infotund 31.08 kl 10.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08 kl 11.00 ruumis M-224

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Bakalaureuseõpe

Sündmus, aeg, koht
Bioloogia (kõrvalerialaga) 

Eriala infotund 01.09 kl 13.00 ruumis A-121

Integreeritud loodusteadused (bioloogia, füüsika, keemia, geoökoloogia, jätkusuutlik areng ja infotehnoloogia loodusteadustes)

Eriala infotund 01.09 kl 13.00 ruumis A-121

Kehakultuur

Päevaõpe: 

Eriala infotund 05.09 kl 16.00 ruumis M-225

Sessioonõpe: 

Eriala infotund 29.08 kl 12.15 ruumis S-116

Rekreatsioonikorraldus  Eriala infotund 05.09 kl 16.00 ruumis M-225
Psühholoogia (psühholoogia suund, inimeseõpetuse suund)

Eriala infotund 02.09 kl 10.00 ruumis M-225

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad)

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 30.08 kl 15.00 ruumis A-557

Heaolu ja tervisekäitumine (Well-Being and Health Behaviour)

Eriala infotund 01.09 kl 10.00 ruumis A-121

Kehakultuuri õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 30.08 kl 15.00 ruumis S-116

Kunstiteraapiad Eriala infotund 29.08 kl 14.00 ruumis T-318
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia Eriala infotund 01.09 kl 17.00 ruumis A-507
Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) Eriala infotund 02.09 kl 17.00 ruumis M-225
Psühholoogia Eriala infotund 02.09 kl 13.00 ruumis A-121
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 30.08 kl 09.00–14.00 Zoomis

Eriala infotund 25.08 kl 10.00 ruumis T-305

Ühiskonnateaduste instituut

Bakalaureuseõpe Sündmus, aeg, koht
Haldus- ja ärikorraldus

Eriala infotund 01.09 kl 9.00 ruumis A-346

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused (Liberal Arts in Social Sciences) Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis S-232
Poliitika ja valitsemine (Politics and Governance) Eriala infotund 31.08 kl 10.00 ruumis T-223
Riigiteadused Eriala infotund 30.08 kl 10.00 ruumis T-223
Sotsiaaltöö

Eriala infotund 29.08 kl 10.00 ruumis M-225

Sotsioloogia

Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis A-346

Õigusteadus (eestikeelne, päeva- ja sessioonõpe)  Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis S-232
Õigusteadus (Law)

Päevaõpe Tallinnas: 

Eriala infotund 01.09 kl 14.00 ruumis S-232

Sessioonõpe Helsingis: 

Eriala infotund 26.08 kell 13.30–15.30 ruumis 6:302 (Meeting Park HELSINKI - OASIS / Ruoholahti / Itämerenkatu 14)

Sotsiaalpedagoogika Eriala infotund 29.08 kl 10.00 ruumis M-225
Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (Human Rights in the Digital Society) Eriala infotund 02.09 kell 15.00 ruumis A-346
Politoloogia Eriala infotund 01.09 kl 15.00 ruumis A-346
Sotsioloogia Eriala infotund 09.09 kl 9.00 ruumis S-236
Rahvusvahelised suhted (International Relations) Eriala infotund 31.08 kl 15.00 ruumis S-416
Riigiteadused Eriala infotund 02.09 kl 09.00 ruumis A-346
Sotsiaalne ettevõtlus (Social Entrepreneurship) Eriala infotund 02.09 kl 12.00 ruumis M-214
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse  Eriala infotund 02.09 kl 10.00 ruumis M-227
Sotsiaaltöö  Eriala infotund 02.09 kl 10.00 ruumis M-227 ja Zoomis
Õigusteadus Eriala infotund 30.08 kl 14.00 ruumis S-232

Haapsalu Kolledž

Bakalaureuseõpe  
Käsitöötehnoloogiad ja disain

25.08.2022 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00–10.30 Aktus

10.30–11.40 Eriala infotund 

11.45–13.00 Arvutioskuste test 

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.15 Õppekorraldusest

15.30–16.45 Inglise keele paigutustest

17.00–18.15 IT-töötuba

Liiklusohutus

25.08.2022 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00–10.30 Aktus

10.30–11.40 Eriala infotund 

11.45–13.00 Õppekorraldusest

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.15 Arvutioskuste test

15.30–16.45 IT-töötuba

17.00–18.15 Inglise keele paigutustest

Rakendusinformaatika

25.08.2022 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00–10.30 Aktus

10.30–11.40 Eriala infotund 

11.45–13.00 Inglise keele paigutustest

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.15 IT-töötuba

15.30–16.45 Õppekorraldusest

17.00–18.15 Arvutioskuste test

Tervisejuht

25.08.2022 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00–10.30 Aktus

10.30–11.40 Eriala infotund 

11.45–13.00 IT-töötuba

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.15 Inglise keele paigutustest

15.30–16.45 Arvutioskuste test

17.00–18.15 Õppekorraldusest

Keelenõuded õppimise ajal

Inglise keel

Inglise keele paigutustesti peavad sooritama esmakursuslased, kelle õppekava näeb ette erialase inglise keele kursuse läbimise.

Inglise keele paigutustesti eesmärk on määrata ära inglise keele rühm, mis sobib üliõpilase keeletasemega. Paigutustesti sooritab üliõpilane ettenähtud ajavahemikus endale sobival ajal ja kohas. Paigutustest on elektrooniline ja üliõpilane saab testi teha üks kord (testi ei saa vahepeal salvestada ega selle juurde tagasi pöörduda), seega tuleb tagada testi tegemiseks stabiilne internetiühendus.

Testi tulemust kasutatakse ainult sobiva keelerühma kindlakstegemiseks, seega tuleb test teha ilma kõrvalise abita, et edasised õpingud oleksid sobiva raskusastmega. Testi tulemusena näeb üliõpilane inglise keele rühma, kuhu ta peab end ÕISis kuulajaks registreerima. Juhul kui üliõpilane peab alustama inglise keele õpinguid tasemevahemikus A2–B1.2, siis peab ta alustama inglise keele õpet kohe. Erialase inglise keele kursused on kajastatud üliõpilase tunniplaanis.  

Testid toimuvad järgmistel päevadel:

  • Reedel, 26.08 (terve ööpäev) – sessioonõppe üliõpilased, kelle õppetöö algab 29.08.2022.
  • Esmaspäev, 29.08, kuni kolmapäev, 31.08 – kõik ülejäänud üliõpilased, kellel õppekava näeb ette erialase inglise keele läbimise

Paigutustestiks on vaja kehtivat Moodle’i kontot. Uue konto saab luua siin, test asub siin. Test on kaitstud parooliga. Parool saadetakse üliõpilaste SAIS-is kajastatud e-posti aadressile. Testi tegemiseks kulub kuni 90 minutit. Testi tegemist ei tasu jätta viimasele hetkele, muidu ei jää piisavalt aega võimalike tehniliste probleemide lahendamiseks. 

Üliõpilased, kes on viimase kahe aasta jooksul sooritanud inglise keeles rahvusvahelise tasemeeksami (CAE, IELTS, TOEFEL) – keelerühma taseme teadasaamiseks tuleb saata rahvusvahelise tasemeeksami tunnistus e-posti aadressil keeletase@tlu.ee hiljemalt 26.08.2022. Õpperühm määratakse dokumendil märgitud taseme alusel ning üliõpilane saab vastusena teada, millisele inglise keele kursusele ta peab end kuulajaks registreerima.

Üliõpilased, kes on eelmisel õppeaastal lõpetanud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse- või magistriõppe ja läbinud selle käigus erialase inglise keele kursuse – keelerühma taseme teadasaamiseks tuleb saata akadeemiline õiend e-posti aadressil keeletase@tlu.ee hiljemalt 26.08.2022. Õpperühm määratakse dokumendil märgitud taseme alusel ning üliõpilane saab vastusena teada, millisele inglise keele kursusele ta peab end kuulajaks registreerima.

Eesti keel

Eesti keele paigutustest augustis 2022 ja eesti keele rühmadesse jagunemine:

Eestikeelsel õppekaval õppiva üliõpilase eesti keele oskus peab ülikooli lõpetamisel vastama Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemele C1. Nõude täitmist kontrollitakse üliõpilasel, kes ei ole lõpetanud täielikult eesti õppekeelega kooli (nt õpe toimus mitmes keeles). C1-tasemel keeleoskust saab üliõpilane tõendada riikliku C1-tasemeeksamiga või ülikoolis sooritatud ainekursusega.

Kõik eestikeelsele õppekavale vastuvõetud üliõpilased, kes ei ole sooritanud eesti keel teise keelena või eesti keele riigieksamit ning on lõpetanud kooli, mille õppekeel ei olnud eesti keel või kus toimus õpe mitmes keeles, läbivad 1. õppesemestri eelnädalal eesti keele paigutustesti. Paigutustesti või riigieksami tulemuse alusel määratakse üliõpilasele õppetase, millelt ta alustab õpinguid eesti riigikeele süvaõpingute moodulis. Paigutustest toimub esmaspäeval, 29.08.2022 kell 14.00 auditooriumis S-236.

Eesti keele teise keelena riigieksami sooritanud üliõpilased ei pea paigutustesti sooritama ja jagunevad õppegruppi riigieksami tulemuse alusel järgmiselt:

  • 40–59 punkti – alustab õpinguid tasemelt B1.2
  • 60–76 punkti – alustab õpinguid tasemelt B2.1
  • 77–92 punkti – alustab õpinguid tasemelt B2.2
  • 93–97 punkti – alustab õpinguid tasemelt C1.1
  • 98–100 punkti – alustab õpinguid tasemelt C1.2

Ülikooli kasutajakonto

Üliõpilased, kellel on ID-kaart või mobiil-ID saavad alates 27.08.2022 endale ise kasutajakonto luua keskkonnas: passwd.tlu.ee (kohandatud ka mobiilivaatesse). Kasutajakonto loomise kohta saad täpsemalt lugeda ülikooli kodulehelt.

PS!  Kes on varem õppinud / töötanud Tallinna Ülikoolis, nende konto on arhiivis olemas ja selle taastamiseks ei ole vaja kohale tulla vaid piisab e-kirjast: it@tlu.ee. Kui konto on taastatud (alates 27.08.2022), peab parooli uuendamiseks logima kasutajakonto keskkonda (ID-kaardi või mobiil-ID-ga) passwd.tlu.ee. Kui tekib probleeme, saab vajadusel abi ka kohapeal:

29.08.2022 kell 10.00–16.00 Astra maja garderoobi alal
30.08.2022 kell 10.00–16.00 Astra maja garderoobi alal
31.08.2022 kell 10.00–16.00 Astra maja garderoobi alal

Õppeaasta avaaktus

Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 12 aulas (T-324). Haapsalu kolledži avaaktus toimub 25. augustil kell 10.

Tunniplaanid

ASIO

Üritused

Esmakursuslastele mõeldud üritused leiad siit

Akadeemiline kalender

Akadeemiline kaldender

Kontaktid

  • Kui Sul on eriala puudutavaid küsimusi, millele sellelt lehelt vastust ei leia, siis palun pöördu oma õppekava õppenõustaja  poole! Enne 22. augustit võib seoses puhkustega kirjale vastamine viibida.
  • Ülikooli sisseelamisel on Sulle toeks Üliõpilaste nõustamiskeskus, kust leiad abi õpingute, vaimse tervise, karjääri ja erivajadusega seotud muredega. Meiega saad kiirelt kontakti meili teel noustamiskeskus@tlu.ee.

Ülikooli linnak

Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti

Astra ja Silva majaplaan

Vita majaplaan

Kaitseväeteenistuses viibijatele

Esmakursuslased, kes viibivad 2022/2023. õppeaastal ajateenistuses ning soovivad minna akadeemilisele puhkusele, neil tuleb pärast õppekoha kinnitamist toimida järgnevalt:

1. sõlmida õppeleping ja saata see allkirjastatult ülikooli – selle alusel toimub immatrikuleerimine, sa ei kaota õppekohta ja saad ligipääsu ÕISile;

2. esitada augusti lõpus (alates 29.08) ÕISis akadeemilise puhkuse avaldus – sinna tuleb lisada Kaitseressursside ameti kutse.

Kui sul ei ole endal võimalik ÕISis avaldust teha, siis võta eelnädala ajal (29.08–4.09) ühendust enda eriala õppenõustajaga ja tema aitab sind akadeemilisele puhkusele vormistada. NB! Selle eelduseks on allkirjastatud õppelepingu kooli saatmine.

Lisainfo:

Telefon: 640 9230
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: oppeosakond@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.0016.30.