matemaatika tallinna ülikoolis

Matemaatika suuna teadusuuringute põhivaldkonnad

 

Algebra

 

Teadur Teadustöö lühikirjeldus
Alar Leibak  
Tatjana Tamberg  

 

Funktsionaalanalüüs/topoloogilised algebrad

 

Teadur Teadustöö lühikirjeldus
Mart Abel Üldiste topoloogiliste algebratega (mille topoloogiat ei saa kirjeldada poolnormide süsteemi abil) ja nende kategooriatega seotud probleemid

 

 

Funktsiooniteooria ja rakendused

Teadur Teadustöö lühikirjeldus
Andi Kivinukk, Anna Saksa(doktorant), Anna Šeletski Abstraktse lähendusteooria võrratused, positiivsete operaatoritega lähendamine, Fourier´ ridade summeerimismeetodid, Shannoni valimread

 

Matemaatiline analüüs

 

Teadur Teadustöö lühikirjeldus
Maria Zeltser Ridade ja jadade summeeruvusteooria (mis on matemaatilise analüüsi üks suundadest), ridade koonduvustunnused

 

 

Matemaatika didaktika

 

Teadur Teadustöö lühikirjeldus
Madis Lepik

Matemaatikaõpetajate pedagoogilised arusaamad. Uuringud matemaatikaõpetajate pedagoogilisest mõtlemisest ja arusaamade ning õpetamispraktikate seostest:

 •  arusaamade struktuuri selgitamine läbi faktoranalüüsi ja õpetajate klastrite kirjeldamine sellest lähtuvalt.
 • eri klastrite kvalitatiivne uuring peaks andma ideid ka õpetajakoolituse arendamiseks ning ka täienduskoolituse edendamiseks
 • Eesti ja Põhjamaade õpetajate pedagoogiliste arusaamade võrdlusuuringud
 • uuringud matemaatikaõpetajate professionaalsest arengust ja selle kujundamise võimalustest.

 

Rakendusmatemaatika

 

Teadur Teadustöö lühikirjeldus
Andi Kivinukk Shannoni valimread signaalitöötluses

 

Publikatsioonid

Matemaatikaõpetajate pedagoogilised arusaamad (Mathematical beliefs)

Uuringud matemaatikaõpetajate pedagoogilisest mõtlemisest ja arusaamade ning õpetamispraktikate
seostest:

 1. arusaamade struktuuri selgitamine läbi faktoranalüüsi ja õpetajate klastrite kirjeldamine sellest lähtuvalt.
 2. eri klastrite kvalitatiivne uuring peaks andma ideid ka õpetajakoolituse arendamiseks ning ka täienduskoolituse edendamiseks
 3. Eesti ja Põhjamaade õpetajate pedagoogiliste arusaamade võrdlusuuringud
 4. uuringud matemaatikaõpetajate professionaalsest arengust ja selle kujundamise võimalustest.

Publikatsioonid:

 • Lepik, Madis; Kaljas, Tiiu (2009). Facilitating change in teachers’ views of teaching mathematics. Pedagogika, 94, 73−7
 • Lepik, M.; Pipere, A.; Hannula, M.S. (2013). Comparing mathematics teachers’ beliefs about good teaching: the cases of Estonia, Latvia and Finland. Nordic Studies in Mathematics Education, 17, 177−198.
 • Lepik, Madis; Kislenko, Kirsti (2014). Estonian Mathematics Teachers´ Beliefs about Teaching and Their Self-Reported Practices. In: Airi Liimets, Marika Veisson (Ed.). Teachers and Youth in Educational Reality (23−41).. Frankfurt am Main: P. Lang. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft; 27).
 • Pipere, A.; Lepik, M. (2013). Job satisfaction, beliefs and instructional practice: The case of Latvian and Estonian mathematics teachers. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 11 (1), 162−192.

Tõestamine koolimatemaatikas (Proof and proving in school mathematics)

Rootsi, Soome ja Eesti ühisprojekti eesmärgiks on analüüsida tõestamise rolli nende riikide koolimatemaatikas nii õppekava kui õpikute tasandil, samuti õpetajate arusaamu tõestamise õpetamisest ning nende praktikaid selle realiseerimisel. Et ka Eesti üldhariduskooli uus õppekava rõhutab matemaatikaõppes senisest enam deduktiivse arutlemise ja tõestamise vajadust võiks uuringu tulemused pakkuda tuge uue õppekava ideede realiseerimisel.

 • Lepik, M. (2012). The role of proof in Estonian curricula of lower and upper secondary mathematics. Teacher Education, 16(1), 56 - 61.
 • Hemmi, K.; Lepik, M.; Viholainen, A. (2013). Analysing proof-related competences in Estonian, Finnish and Swedish mathematics curricula—towards a framework of developmental proof. Journal of Curriculum Studies, 45 (3), 354−378.
 • Hemmi, K.; Lepik, M.; Viholainen, A. (2011). Proof and proof related items in Estonian, Finnish and Swedish compulsory school mathematics curricula. In: H. Silferberg, J. Joutsenlahti (Eds.). Integrated research into mathematics and science education in the 2010s. (132 - 150). Tampere: Tampere University Press
 • Lepik, M; Viholainen, A.; Hemmi, K.; Asikainen, M.; Hirvonen, P.E. (2018). Research study about Estonian and Finnish mathematics students’ views about proof. Nordic Research in Mathematics Education, 12: The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education, Stockholm, May 30–June 2, 2017. Ed. Eva Norén, Hanna Palmér and Audrey Cooke. Gothenburg: Swedish Society for Research in Mathematics Education, 119−128.

Õpiku-uuringud (Textbook research)

Õppekavade ja õpikute võrdlevad uuringud ja õpikukasutuse uuringud.

 1. Õpiku ülesandesüsteemi uuringud
 2. Pre-algebra temaatika käsitlemise võrdlus Eesti, Soome ja Rootsi matemaatikaõpikutes
 3. Õpetajate õpikukasutus tunnis

Publikatsioonid:

 • Lepik, M.; Grevholm, B.; Viholainen, A. (2017). Using textbooks in the mathematics classroom - the teachers´ view. In: Barbro Grevholm (Ed.). Mathematics textbooks, their content, use and influences (287−314). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Lepik, M.; Grevholm, B.; Viholainen, A. (2015). Using textbooks in the mathematics classroom - the teachers´s view. Nordic Studies in Mathematics Education, 20, 129−156.
 • Hemmi, K.; Lepik, M.; Madej, L.; Brating, K.; Smedlund, J. (2020). Introduction to early algebra in Estonia, Finland and Sweden - some distinctive features identified in textbooks for Grades 1-3. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education: Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education; Netherlands; February 2019. Freudenthal Institute, Utrecht University, Netherlands: Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME, 2039−2046.

Summeeruvusteooria

 • Savas, Ekrem; Zeltser, Maria (2019). Matrix transformations involving generalized almost convergent sequences. Analysis Mathematica, 45 (2), 413−441.

Koostööpartnerid

 

 • Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut 
 • Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituut 
 • Tallinna Tehnikaülikooli Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
 • Swedbank 
 • LHV
 • Eesti Energia
 • Ericsson
 • Statistikaamet
 • Keskkonnaagentuur

Koolitused

 

 • Täienduskoolitus Välisministeeriumile “Aegridade analüüs” – dotsent Maria Zeltser
 • Õpilasakadeemia 2020 Finantskirjaoskuse matemaatilised alused – professor emeritus Andi Kivinukk, dotsent Maria Zeltser
 • Loengud/ettekanded matemaatika populariseerimiseks gümnaasiumides, seminarides, töötubades – Andi Kivinukk

Arendustegevus ja selle tulemus

Töötoad

Töötubade läbiviimine on koroonapandeemia tõttu ajutiselt peatunud!

 • Matemaatilised trikid

Kuidas matemaatikat tundes teha kaarditrikke? Kuidas arvata ära teiste mõeldud arve?
Kuidas teistele "tõestada", et kõik kolmnurgad on võrdkülgsed või et 1 euro = 1 sent? Matemaatiliste trikkide töötoas saad teada, kuidas matemaatikat ja meelelahutust
ühendada. 
Töötuba sobib õpilasele alates 8. klassist.
Grupi suurus 20–30 inimest
45 min – 1,5 h
Mart Abel – matemaatika professor

 • Sudokud ja matemaatika

Lihtsa kategooria sudoku maailmarekord on püstitatud 2006. aastal 1 minuti ja 23.93
sekundiga. Kuigi treenimine ja harjutamine aitab palju kaasa, siis tegelikult on olemas ka
tehnikad, mida kasutades on võimalik sudokusid kiiremini lahendada. Kes on teie klassi
kiireim sudokude lahendaja? Tule töötuppa ja saame koos teada! 
Töötuba sobib nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilastele.
Grupi suurus kuni 35 inimest
45 min – 1,5h
Anna Šeletski – matemaatika lektor, Maria Zeltser  – matemaatika dotsent 

 • 3d printer ja 3D geomeetria

3d printeri töö demonstreerimine, tema rakendused ja ajalugu. Stereomeetrilised
mängud: 1) Mitu geomeetrilist keha jõuab meeskond teha fikseeritud ajaga
vahukommidest ja tikkudest antud kaartide järgi? 2) Mis meeskond teeb rohkem
geomeetrilisi kehasid magneetklotsidest?
Anna Šeletski – matemaatika lektor, Maria Zeltser  – matemaatika dotsent , Tanel Toova – süsteemiadministraator
45 min – 1,5h

Loengud

Aasta Ülikoolis

Kõrgema matemaatika alused - 22 EAP

 

Meediakajastused

 

Kuupäev Kajastus Link
29.09.2020 ERR saade "Maailma kõige targem rahvas" Vaata telesaadet Kuula Vikerraadio saadet
23.08.2020 Arvamusfestivali arutelu – "Matemaatika õppimise võlu". Üks osalejatest on matemaatika didaktika lektor Jüri Kurvits. Kuula podcasti
13.04.2020 "Matemaatika tagab edu nii panganduses kui ka hariduses" Ave Mitt & Eve Sirel Loe artiklit
13.06.2019 "Kas matemaatika aitab loteriil võita?" Maria Zeltser Loe artiklit
04.05.2018 "Kümme müüti matemaatika kohta" Loe artiklit
02.03.2018 "Teenetemärgi kavaler: „Matemaatikaõpetajate järelkasv teeb muret!”" Loe artiklit
16.05.2017 "Üliõpilane: matemaatikat ei osata hinnata!" Ave Mitt Loe artiklit

 

2020. aastal ilmus kirjastuses Avita vilistlase Elo Reiniku raamat "Fraktaalgeomeetria algajatele ehk veidrad fraktalid".