Acta-sarjad on ülikooli teadusväljaannete sarjad, mis kannavad ühtlasi ülikooli esindusväljaannete ülesannet. Sarjades publitseeritakse monograafiaid, artikli- ja konverentsikogumikke ning teisi originaaluurimusi. Konverentsikogumike puhul on siiski soovitav pelga ettekannete publitseerimise asemel koostada põhjalikult toimetatud  ja esmalt eelretsenseerimise kvaliteedifiltri läbinud tekstidest koosnevaid kogumikke, mille autoritele on akadeemilisel üritusel peetud ettekanne alles esimeseks toorikuks artikli kirjutamisel, kuna kolleegiumid käsitlevad neid samadel alustel mistahes muu eelretsenseeritava kogumikuga.

Vastavalt ülikoolis välja kujunenud valdkondlikule jaotusele (humanitaar-, sotsiaal-, kasvatus-, tervise-, reaal- ja loodusteadused ning kunstid) on Acta-sarju kuus ning nad kannavad vastavalt lisanime Humaniora, Socialia, Educatio, Vita Salubris, Realia et Naturalia ja Artes. Acta-sarjad on eristatavad alasarja nimetuse ja valdkondliku värvi kasutamise järgi kujunduses. Acta-sarjades ilmuvate teoste väljaandmise üle otsustavad vastavad erialakolleegiumid.