kirjastuse raamatud

Kirjastuse tegevust suunab, nõustab ja koordineerib 18-liikmeline oma ala väljapaistvatest spetsialistidest koosnev akadeemiline üldkolleegium. Väljaannete kvaliteeti aitavad muuhulgas tagada osalt rahvusvahelised sarjakolleegiumid korraldades tekstide eelretsenseerimise vastava valdkonna asjatundjate poolt.

Kõik kirjastuse raamatud peavad ilmumiseks läbima eelretsenseerimise (saama kaks positiivset hinnangut) ning pälvima sarjakolleegiumi heakskiidu. Tõlketeoste puhul retsenseeritakse tõlget, kommentaare ja saatesõna.

Gigantum Humeris

Ühtlasi Tallinna Ülikooli kirjastuse üldkolleegium:

Prof. Airi-Alina Allaste (Tallinna Ülikool)

Prof. Karsten Brüggemann (Tallinna Ülikool)

Dr. Tiina Elvisto (Tallinna Ülikool) 

Dr. Indrek Ibrus (Tallinna Ülikool)

Dr. Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool)

Prof. Mihhail Lotman (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool)

Dr. Rain Mikser (Tallinna Ülikool)

Dr. Katrin Niglas (Tallinna Ülikool)

Prof. Hannes Palang (Tallinna Ülikool)

Dr. Ülar Ploom (Tallinna Ülikool)

Dr. Kristjan Port (Tallinna Ülikool)

Prof. Jaan Puhvel (California Los Angelese Ülikool)

Dr. Tõnis Põder (Tallinna Ülikool)

Dr. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Dr. Raivo Stern (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)

Prof. Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

Prof. Peeter Torop (Tartu Ülikool)

Prof. Jaan Valsiner (Aalborgi Ülikool)

Prof. Anna Verschik (Tallinna Ülikool)

Prof. Airi Värnik (Tallinna Ülikool)

Acta Artes

Artes

Dr. Ants Hein (Tallinna Ülikool)

Dr. Heili Einasto (Tallinna Ülikool)

Dr. Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)

Dr. Kai Kaljo (Tallinna Ülikool)

Prof. Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikool)

Märt-Matis Lill (vabakutseline helilooja)

Prof. Kersti Markus (Tallinna Ülikool)

Dr. Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia)

Dr. Heie Treier (Tallinna Ülikool)

Acta Educatio

Educatio

Prof. Eve Kikas (Tallinna Ülikool)

Prof. Edgar Krull (Tartu Ülikool)

Dr. Rain Mikser (Tallinna Ülikool)

Tiia Penjam 

Prof. Miia Rannikmäe (Tartu Ülikool)

Prof. Priit Reiska (Tallinna Ülikool)

Prof. Viive-Riina Ruus (Tallinna Ülikool)

Prof. Ellu Saar (Tallinna Ülikool)

Dr. Kristi Vinter-Nemvalts (Tallinna Ülikool)

Acta Humaniora

Humaniora

Prof. Cornelius Hasselblatt (Groningeni Ülikool)

Prof. Tiina Kirss (Tartu Ülikool)

Prof. Jüri Kivimäe (Toronto Ülikool)

Prof. Daniele Monticelli (Tallinna Ülikool)

Prof. Ulrike Plath (Tallinna Ülikool)

Dr. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Prof. Thomas Salumets (Briti Columbia Ülikool)

Dr. Anne Tamm (Ungari Protestantlik Ülikool)

Prof. Peeter Torop (Tartu Ülikool)

Acta Realia et Naturalia

Realia et Naturalia

Dr. Mihkel Kangur (Tallinna Ülikool)

Dr. Mihkel Koel (Tallinna Tehnikaülikooli Loodusteaduskonna Keemia- ja biotehnoloogia instituut)

Dr. Tiit Land (Tallinna Ülikool)

Prof. Romi Mankin (Tallinna Ülikool)

Prof. Hannes Palang (Tallinna Ülikool)

Dr. Margus Pensa (Tallinna Ülikool)

Prof. Ruth Shimmo (Tallinna Ülikool)

Dr. Jüri Siigur (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)

Dr. Raivo Stern (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)

Acta Socialia

Socialia

Prof. Airi-Alina Allaste (Tallinna Ülikool)

Dr. Toomas Gross (Helsingi Ülikool)

Prof. Mati Heidmets (Tallinna Ülikool)

Prof. Mikko Lagerspetz (Åbo Akadeemia)

Prof. Lauri Leppik (Tallinna Ülikool)

Prof. Hannes Palang (Tallinna Ülikool)

Prof. Rein Ruutsoo (Tallinna Ülikool)

Dr. Judit Strömpl (Tartu Ülikool)

Dr. Henri Vogt (Turu Ülikool)

Acta Vita Salubris

Vita Salubris

Dr. Mats Estonius (Tallinna Ülikool)

Dr. Krista Fischer (Taru Ülikool, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu)

Prof. Jaanus Harro (Tartu Ülikool)

Dr. Mall Leinsalu (Södertörni Ülikool, Rootsi)

Dr. Kairi Kõlves (Griffithi Ülikool, Austraalia)

Dr. Kristjan Port (Tallinna Ülikool)

Dr. Kaivo Thomson (Tallinna Ülikool)

Prof. Margus Viigimaa (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Tehnikaülikool)

Prof. Airi Värnik (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Antiqua

 Antiqua

Dr. Amar Annus (Tartu Ülikool)

Prof. Anne Lill (Tartu Ülikool)

Dr. Maria-Kristiina Lotman (Tartu Ülikool)

Prof. Jaan Puhvel (California Los Angelese Ülikool)

Dr. Janika Päll (Tartu Ülikool)

Bibliotheca Anthropologica

 Anthropologica

Dr. Aet Annist (Tartu Ülikool)

Dr. Lorenzo Cañás Bottos (Norra Tehnikaülikool)

Dr. Toomas Gross (Helsingi Ülikool)

Dr. Maarja Kaaristo (Manchesteri Linnaülikool, Tartu Ülikool)

Dr. Eeva Kesküla (Tallinna Ülikool)

Prof. Patrick Laviolette (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Artis Poeticae

 Artis Poeticae

Dr. Eneken Laanes (Tallinna Ülikool, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)

Prof. Mihhail Lotman (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool)

Dr. Ülar Ploom (Tallinna Ülikool)

Dr. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Märt Väljataga (Tallinna Ülikool)

Dr. Maria-Kristiina Lotman (Tartu Ülikool)

Bibliotheca Asiatica

 Asiatica

Dr. Alari Allik (Tallinna Ülikool)

Dr. Amar Annus (Tartu Ülikool)

Dr. Margus Ott (Xiameni ülikool, PRC)

Dr. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Üllar Peterson (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Controversiarum

 Controversiarum

Hent Kalmo (Tartu Ülikool)

Prof. Tiina Kirss (Tartu Ülikool)

Hasso Krull (kirjanik ja tõlkija)

Dr. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Prof. Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Lotmaniana

 Lotmaniana

Prof. Irina Belobrovtseva (Tallinna Ülikool)

Prof. Boriss Jegorov (Vene Teaduste Akadeemia Ajalooinstituut – Peterburi)

Prof. Vjatšeslav Ivanov (California Los Angelese Ülikool, Lomonossovi nimeline Моskva Riiklik Ülikool – Moskva Riiklik Humanitaarülikool)

Prof. Kalevi Kull (Tartu Ülikool)

Dr. Тatjana Kuzovkina (Tallinna Ülikool)

Prof. Mihhail Lotman (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool)

Prof. Igor Pilštšikov (Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool)

Prof. Peeter Torop (Tartu Ülikool)

Dr. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Prof. Boris Uspenski (Napoli Ülikool "L’Orientale",  Venemaa Riiklik Humanitaarülikool)

Bibliotheca Mediaevalis

 Mediaevalis

Dr. Meelis Friedenthal (Uppsala Ülikool)

Dr. Tiina Kala (Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Ülikool)

Dr. Marju Lepajõe (Tartu Ülikool)

Dr. Ülar Ploom (Tallinna Ülikool)

Prof. Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Mediorum et Communicationis

 Mediorum et Communicationis

Dr. Indrek Ibrus (Tallinna Ülikool)

Dr. Ragne Kõuts-Klemm (Tartu Ülikool)

Dr. Eva Näripea (Eesti Kunstiakadeemia)

Prof. Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Malmö Ülikool)

Prof. Andra Siibak (Tartu Ülikool)

Dr. Katrin Tiidenberg (Aarhusi Ülikool)

Bibliotheca Philosophica

 Philosophica

Dr. Roomet Jakapi (Tartu Ülikool)

Dr. Liisi Keedus (Tallinna Ülikool)

Dr. Eva Piirimäe (Tartu Ülikool)

Prof. Tõnu Viik (Tallinna Ülikool)

Dr. Margus Vihalem (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Politica

Politica

Prof. Eiki Berg (Tartu Ülikool)

Dr. Mari-Liis Jakobson (Tallinna Ülikool)

Prof. Leif Kalev (Tallinna Ülikool)

Ott Lumi (ettevõtja)

Kristi Raik (Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus)

Prof. Georg Sootla (Tallinna Ülikool)