kirjastuse raamatud

Kirjastuse tegevust suunab, nõustab ja koordineerib 18-liikmeline oma ala väljapaistvatest spetsialistidest koosnev akadeemiline üldkolleegium. Väljaannete kvaliteeti aitavad muuhulgas tagada osalt rahvusvahelised sarjakolleegiumid korraldades tekstide eelretsenseerimise vastava valdkonna asjatundjate poolt.

Kõik kirjastuse raamatud peavad ilmumiseks läbima eelretsenseerimise (saama kaks positiivset hinnangut) ning pälvima sarjakolleegiumi heakskiidu. Tõlketeoste puhul retsenseeritakse tõlget, kommentaare ja saatesõna.

Gigantum Humeris

Ühtlasi Tallinna Ülikooli kirjastuse üldkolleegium:

Prof. Marek Tamm (esimees, Tallinna Ülikool)

Prof. Airi-Alina Allaste (Tallinna Ülikool)

Prof. Karsten Brüggemann (Tallinna Ülikool)

Dr. Tiina Elvisto (Tallinna Ülikool)

Prof. Indrek Ibrus (Tallinna Ülikool)

Dr. Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool)

Prof. Mihhail Lotman (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool)

Dr. Rain Mikser (Tallinna Ülikool)

Dr. Katrin Niglas (Tallinna Ülikool)

Prof. Hannes Palang (Tallinna Ülikool)

Dr. Ülar Ploom (Tallinna Ülikool)

Dr. Kristjan Port (Tallinna Ülikool)

Prof. Jaan Puhvel (California Los Angelese Ülikool)

Prof. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Dr. Raivo Stern (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)

Prof. Peeter Torop (Tartu Ülikool)

Prof. Jaan Valsiner (Aalborgi Ülikool)

Prof. Anna Verschik (Tallinna Ülikool)

Prof. Airi Värnik (Tallinna Ülikool)

Acta Artium

 

Dr. Heili Einasto (Tallinna Ülikool)

Prof. Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikool)

Prof. Andres Kurg (Eesti Kunstiakadeemia)

Prof. Kersti Markus (Tallinna Ülikool)

Dr. Anu Mänd (Tallinna Ülikool)

Prof. Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia)

Prof. Toomas Siitan (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Dr. Teet Teinemaa (Tallinna Ülikool)

Dr. Heie Treier (Tallinna Ülikool)

Acta Educationis

 

Prof. Mati Heidmets (Tallinna Ülikool)

Prof. Eve Kikas (Tallinna Ülikool)

Prof. Edgar Krull (Tartu Ülikool)

Dr. Rain Mikser (Tallinna Ülikool)

Prof. Miia Rannikmäe (Tartu Ülikool)

Prof. Priit Reiska (Tallinna Ülikool)

Prof. Ellu Saar (Tallinna Ülikool)

Dr. Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium)

Dr. Tiia Õun (Tallinna Ülikool)

Acta Humaniora

Prof. Cornelius Hasselblatt (Eesti Teaduste Akadeemia välisliige, Tartu Ülikool audoktor )

Prof. Jüri Kivimäe (Toronto Ülikool)

Prof. Daniele Monticelli (Tallinna Ülikool)

Prof. Ulrike Plath (Tallinna Ülikool)

Prof. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Prof. Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

Prof. Peeter Torop (Tartu Ülikool)

Prof. Anna Verschik (Tallinna Ülikool)

Acta Realia et Naturalia

 

Dr. Mihkel Kangur (Tallinna Ülikool)

Dr. Mihkel Koel (Tallinna Tehnikaülikooli Loodusteaduskonna Keemia- ja biotehnoloogia instituut)

Dr. Tiit Land (Tallinna Tehnikaülikool)

Prof. Romi Mankin (Tallinna Ülikool)

Prof. Hannes Palang (Tallinna Ülikool)

Dr. Margus Pensa (Tallinna Ülikool)

Prof. Ruth Shimmo (Tallinna Ülikool)

Dr. Jüri Siigur (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)

Dr. Raivo Stern (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)

Acta Socialia

 

Prof. Airi-Alina Allaste (Tallinna Ülikool)

Dr. Toomas Gross (Helsingi Ülikool)

Prof. Mikko Lagerspetz (Åbo Akadeemia)

Prof. Lauri Leppik (Tallinna Ülikool)

Prof. Anu Masso (Tallinna Tehnikaülikool)

Prof. Hannes Palang (Tallinna Ülikool)

Prof. Rein Ruutsoo (Tallinna Ülikool)

Prof. Peeter Selg (Tallinna Ülikool)

Prof. Merike Sisask (Tallinna Ülikool)

Dr. Judit Strömpl (Tartu Ülikool)

Acta Vitae Salubris

 

Prof. Krista Fischer (Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu)

Prof. Jaanus Harro (Tartu Ülikool)

Dr. Mall Leinsalu (Tervise Arengu Instituut, Södertörni Ülikool)

Dr. Kairi Kõlves (Tervise Arengu Instituut, Griffithi Ülikool)

Prof. Kristjan Port (Tallinna Ülikool)

Dr. Kaivo Thomson 

Prof. Margus Viigimaa (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Tehnikaülikool)

Prof. Airi Värnik (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Antiqua

 Antiqua

Dr. Amar Annus (Tartu Ülikool)

Prof. Anne Lill (Tartu Ülikool)

Dr. Maria-Kristiina Lotman (Tartu Ülikool)

Prof. Jaan Puhvel (California Los Angelese Ülikool)

Prof. Janika Päll (Tartu Ülikool)

Bibliotheca Anthropologica

 Anthropologica

Dr. Aet Annist (Tartu Ülikool)

Dr. Lorenzo Cañás Bottos (Norra Tehnikaülikool)

Dr. Toomas Gross (Helsingi Ülikool)

Dr. Maarja Kaaristo (Manchesteri Linnaülikool, Tartu Ülikool)

Dr. Eeva Kesküla (Tallinna Ülikool)

Dr. Patrick Laviolette (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Artis Poeticae

 Artis Poeticae

Dr. Eneken Laanes (Tallinna Ülikool)

Prof. Mihhail Lotman (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool)

Dr. Ülar Ploom (Tallinna Ülikool)

Prof. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Märt Väljataga (kirjandusteadlane, ajakirja Vikerkaar peatoimetaja)

Dr. Maria-Kristiina Lotman (Tartu Ülikool)

Bibliotheca Asiatica

 Asiatica

Dr. Alari Allik (Tallinna Ülikool)

Dr. Amar Annus (Tartu Ülikool)

Dr. Margus Ott (Tallinna Ülikool)

Prof. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Üllar Peterson (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Controversiarum

 Controversiarum

Dr. Aro Velmet (Lõuna-California Ülikool) 

Maarja Kangro (kirjanik ja tõlkija)

Hasso Krull (kirjanik ja tõlkija)

Prof. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Prof. Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Lotmaniana

 Lotmaniana

Prof. Irina Belobrovtseva (Tallinna Ülikool)

Prof. Kalevi Kull (Tartu Ülikool)

Dr. Тatjana Kuzovkina (Tallinna Ülikool)

Prof. Mihhail Lotman (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool)

Prof. Igor Pilštšikov (Tallinna Ülikool)

Prof. Peeter Torop (Tartu Ülikool)

Prof. Rein Raud (Tallinna Ülikool)

Merit Rickberg (Tallinna Ülikool)

Prof. Boris Uspenski (Napoli Ülikool "L’Orientale",  Venemaa Riiklik Humanitaarülikool)

Bibliotheca Mediaevalis

 Mediaevalis

Dr. Meelis Friedenthal (Tartu Ülikool)

Dr. Tiina Kala (Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Ülikool)

Dr. Ülar Ploom (Tallinna Ülikool)

Prof. Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Mediorum et Communicationis

 Mediorum et Communicationis

Prof. Indrek Ibrus (Tallinna Ülikool)

Dr. Ragne Kõuts-Klemm (Tartu Ülikool)

Dr. Eva Näripea (Rahvusarhiivi filmiarhiiv)

Prof. Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Malmö Ülikool, Eesti Rahvusringhääling)

Prof. Andra Siibak (Tartu Ülikool)

Prof. Katrin Tiidenberg (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Philosophica

 Philosophica

Dr. Roomet Jakapi (Tartu Ülikool)

Prof. Liisi Keedus (Tallinna Ülikool)

Dr. Eva Piirimäe (Tartu Ülikool)

Prof. Tõnu Viik (Tallinna Ülikool)

Dr. Margus Vihalem (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Politica

Politica

Prof. Eiki Berg (Tartu Ülikool)

Dr. Mari-Liis Jakobson (Tallinna Ülikool)

Prof. Leif Kalev (Tallinna Ülikool)

Ott Lumi (ettevõtja)

Kristi Raik (Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus)

Prof. Georg Sootla (Tallinna Ülikool)

Bibliotheca Scientiarum Vitae

Scientiarum Vitae

Dr. Aveliina Helm (Tartu Ülikool)

Dr. Mihkel Kangur (Tallinna Ülikool)

Prof. Tiiu Koff (Tallinna Ülikool)

Dr. Tiit Maran (Riigikogu)

Prof. Timo Maran (Tartu Ülikool)

Timo Palo (klimatoloog)

Dr. Ulrike Plath (Tallinna Ülikool)