Bibliotheca-tüüpi sarjades ilmuvad lugejasõbralikus formaadis vanemate terviktekstide, sealhulgas  ilukirjanduse väärttekstide kommenteeritud tõlked, mis võiksid pakkuda huvi ka laiemale üldsusele. Samuti võib selles sarjas ilmuda uuemaid, ent mitte akadeemilise iseloomuga kõrgetasemelisi tekste; nõudluse korral ka võtmeliste tekstide kordustrükke. Bibliotheca-tüüpi sarjade hulk ei ole piiratud valdkondadega (nt võivad humanitaaria valdkonnas hakata ilmuma Bibliotheca Asiatica, Bibliotheca Philosophica jne), kuid nende valdkondlikku kuuluvust osutab kujunduse värv. Igal Bibliotheca-tüüpi sarjal on oma toimetuskolleegium.