Slavica Revalensia on 2014. aastal Tallinna Ülikoolis asutatud rahvusvaheline slaavi uuringutele keskenduv teadusajakiri. Ajakiri on eelretsenseeritav ning selles on kolm rubriiki: „Uuringud ja materjalid”, „Kriitika” ja „Bibliograafia”.

Ajakirja toimetuskolleegiumisse kuulub 18 eksperti, nende hulgas Venemaa Teaduste Akadeemia korrespondentliige Aleksei Alekseevitš Gippius, Euroopa Ülikooli Peterburis Antropoloogia Teaduskonna professor Georgij Ahhilovitš Levinton, Moskva Riikliku Ülikooli Maailma Kultuuri Instituudi Vene Kultuuri Osakonna juht Tatjana Vladimirovna Tsivjan, Princetoni Ülikooli Slaavi Keelte ja Kultuuride Õppetooli ning Võrdleva Kirjandusteaduse Õppetooli professor Michael Wachtel jt. 

Ajakiri valmib Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi ning Tallinna Ülikooli kirjastuse koostöös.

Ajakirja tellimiseks palun kirjutada tlupress@tlu.ee

Ajakirja kodulehthttp://publications.tlu.ee/index.php/slavica/

Toimetuskolleegium

 

Irina Belobrovtseva (Tallinn)

Nikolai Bogomolov (Moskva)

Tatjana Civjan (Moskva)

Lazar Fleishman (Stanford)

Sergei Gindin (Moskva)

Peter Grzybek (Graz)

Dimitar Kenanov (Veliko Tõrnovo)

Irina Külmoja (Tartu)

Georgi Levinton (Peterburi)

Mihhail Lotman (Tallinn / Tartu)

Nikita Ohhotin (Peterburi)

Jelena Pogosjan (Edmonton)

Fjodor Poljakov (Viin)

Jelena Remtšukova (Moskva)

Andrew Reynolds (Madison)

Tatjana Skulatšova (Moskva)

Michael Wachtel (Princeton)

Ilmunud ajakirjad

revalensia 5_n.jpg

ISSN 2346-5824
Pehme köide
367 lk
Ilmumisaasta 2018

 

Slavica Revalensia V (2018) (vene keeles)
Toimetaja: Grigori Utgof
Autorid: Aleksei Balakin, Alexander Dolinin, Sergei Dotsenko, Julia Krasnosselskaja, Olga Makarevitš, Joanna Piotrowska, Marina Salman, Aleksandr Sobolev, Roman Timentšik, Grigori Utgof

10 €

Osta e-poest

Slavica Revalensia viiendas numbris ootab lugejat 9 materjali. Nende hulgas on näiteks Olga Makarevitši uurimus Nikolai Leskovi seni teadmata retsensioonist John Bunyani raamatu “The Pilgrim’s Progress” („Kristlase usurännak”) venekeelsele tõlkele, seni ilmumata Vladimir Nabokovi artikkel «О поэзии» („Poeesiast”) (Aleksander Dolinin ja Grigori Utgofi publikatsioon) ning 33. osa Roman Timentšiki artiklitsüklist „Anna Ahmatova „Märkmikute” nimeloendist”. Äramärkimist on leidnud Lev Tolstoi 190. sünniaastapäev: number algab Julia Krasnoselskaja artikliga tiibadjutantide protektsioonist Lev Tolstoi elus ja loomingus ning lõpeb Joanna Piotrowska publikatsiooniga  „Lev Tolstoi Poolas: Bibliograafilised materjalid (1990–2008)”.

Slavica Revalensia artiklid on venekeelsed, artiklite resümeed on inglise ja eesti keeles.

Slavica Revalensia on Tallinna Ülikoolis 2014. aastal asutatud rahvusvaheline eelretsenseeritav ajakiri, mis on pühendatud slaavi uuringutele.

revalensia 4_n.jpgISSN 2346-5824
Pehme köide
212 lk
Ilmumisaasta 2017

 

Slavica Revalensia IV (2017) (vene keeles)
Toimetaja: Grigori Utgof
Autorid: Aleksander Danilevski, Daria Dorving, Sergei Dotsenko, Aleksander Grišin, Aleksander Fjaduta, Jevgeni Jablokov, Jelena Kardaš, Aleksander Mets, Dmitri Nikolajev.

6 €

Osta e-poest

Slavica Revalensia neljandas numbris ootab lugejat kümme artiklit. Jelena Kardaši uurimus pühendub Aleksander Puškini „Kirstutegija” (1831) emblemaatikale, Aleksander Grišini artikkel vaatleb Andrei Platonovi teostamata jäänud tummfilmi süžeed mustanahalisest Punaarmee sõdurist. Aleksander Fjaduta uurimus pühendub Sergei Dovlatovi kirjanduslikule anekdoodile Nõukogude kõrgetasemelise ametniku visiidist Poolasse ning selle anekdoodi alternatiivsele versioonile, mis jõudis artikli autorini Poola intellektuaali ning endise poliitvangi Adam Michnikiga vesteldes. Lisaks leiab palju muudki slaavi kultuuri ja kirjanduse huvilistele: Ajakirjas on kolm rubriiki: „Uuringud ja materjalid”, „Kriitika” ja „Bibliograafia”. Artiklid on venekeelsed, artiklite resümeed on eesti ja inglise keeles

Slavica Revalensia on Tallinna Ülikoolis 2014. aastal asutatud rahvusvaheline eelretsenseeritav ajakiri, mis on pühendatud slaavi uuringutele. 

revalensia 3_n.jpg

ISSN 2346-5824  
Pehme köide
271 lk
 

Slavica Revalensia III (2016) (vene keeles)
Toimetaja: Grigori Utgof
Autorid: Aleksei Balakin, Daria Dorving, Sergei Dotsenko, Fjodor Dvinjatin, Jevgenia Khazdan, Julia Krasnosselskaja, Semjon Leonenko, Larissa Naiditš , Maria Posledova, Anna Rubtsova, Marina Salman, Gabriel Superfin, Pavel Uspenski, Jelena Zemskova. 

4,90 €

Osta e-poest

Slavica Revalensia on Tallinna Ülikoolis 2014. aastal asutatud rahvusvaheline eelretsenseeritav ajakiri, mis on pühendatud slaavi uuringutele. Slavica Revalensia kolmandas numbris ootavad lugejat 12 seniavaldamata teksti. Nende hulgas on näiteks Fjodor Dvinjatini uurimus Aleksander Puškini “От меня вечор Леила…” (1835–1836) luuleteksti struktuurist, Julia Krasnosselskaja artikkel rendi ideest Lev Tolstoi ühiskondlikes algatustes 1857. aastal, Marina Salmani uuring vene 19. sajandi kirjanduse asjatundja Julian Oksmani (1895–1970) elu varasemast perioodist ning Jevgenia Khazdani artikkel sellest, kuidas Vene Kunstiajaloo Instituudi töötajad nende töökoha hiljutise „optimeerimise” katsele reageerisid.

Artiklite resümeed on eesti ja inglise keeles.
 

revalensia 2_n.jpg

Pehme köide
ISSN 2346-5824
232 lk

Slavica Revalensia II (2015) (vene keeles)
Toimetaja Grigori Utgof
Autorid: Andrei Kostin, Aleksei Balakin, Anna Gubergrits, Anna Dolinina, Marina Salman, Olga Demidova, Dmitri Nikolajev, Vladimir Toporov, Sergei Šindin 

10 €

Osta e-poest

Slavica Revalensia on 2014. aastal Tallinna Ülikoolis asutatud rahvusvaheline slaavi uuringutele keskenduv teadusajakiri. Ajakiri on eelretsenseeritav ning selles on kolm rubriiki: „Uuringud ja materjalid”, „Kriitika” ja „Bibliograafia”.

Slavica Revalensia teises numbris ootavad lugejat 9 seniavaldamata teksti. Nende hulgas on näiteks Aleksei Balakini uurimus Fjodor Dostojevski autorsuse küsimustest, Anna Dolinina ja Marina Salmani artikkel Ossip Mandelštami luuletuse “Я вернулся в мой город, знакомый до слез…” tundmatust variandist, Olga Demidova artikkel Marcel Prousti ja James Joyce’i retseptsioonist vene eksiilkirjanduses sõdadevahelisel perioodil ning silmapaistva Vene filoloogi Vladimir Nikolajevitš Toporovi (1928–2005) teaduslik autobiograafia (Mihhail Dõnini ning Tatjana Civjani publikatsioon).

revalensia 1_n (2).jpg

Pehme köide
220 lk 

Slavica Revalensia I (2014)
Toimetaja: Grigori Utgof 

Autorid: Pavel Uspenski, Andrei Fedotov, Sergei Dotsenko, Irina Belobrovtseva, Semjon Leonenko, Marina Salman, Giuseppina Larocca, Boris Orehhov, Sergei Shaulov, Romen Nazirov, Aurika Meimre, Kirill Zubkov

10 €

Osta e-poest

Slavica Revalensia on rahvusvaheline ja eelretsenseeritav teadusajakiri, mis on pühendatud slaavi uuringutele.

Ajakirja toimetuskolleegiumisse kuulub 18 eksperti, nende hulgas Venemaa Teaduste Akadeemia korrespondentliige Aleksei Alekseevitš Gippius, Euroopa Ülikooli Peterburis Antropoloogia Teaduskonna professor Georgij Ahhilovitš Levinton, Moskva Riikliku Ülikooli Maailma Kultuuri Instituudi Vene Kultuuri Osakonna juht Tatjana Vladimirovna Tsivjan, Princetoni Üikooli Slaavi Keelte ja Kultuuride Õppetooli ning Võrdleva Kirjandusteaduse Õppetooli professor Michael Wachtel jt. 

 

“Slavica Revalensia” esimeses numbris ootavad lugejat 12 seniavaldamata teksti. Nende hulgas on näiteks Pavel Uspenski artikkel “Mõtteid Konstantin Batjuškovi “Horatiuse jäljendamisest”: kas see luuletus ongi nii hull?”, ilmumata peatükk Romen Gafanovitš Nazirovi (1934—2004) doktoriväitekirjast “Puškini ja Gogoli traditsioonid vene proosas: faabulate võrdlev ajalugu” ning Aurika Meimre ja Antonia Naela artikkel Peeter I ausamba eemaldamisest Tallinnas 1922. aastal. 

Ajakiri ilmub Tallinna Ülikooli Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituudi ning Tallinna Ülikooli Kirjastuse koostöös; esiknumbri toimetaja on Grigori Utgof.