ISBN 978-9985-58-961-8
Pehme köide
472 lk
Ilmumisaasta: 2024
Bibliotheca Politica

Kriisis demokraatia? Poliitika, valitsetus ja poliitikakujundus
Yannis Papadopoulos

Inglise keelest tõlkinud Erkki Bahovski
Järelsõna Lef Kalev

Osta e-poest

Yannis Papadopoulose raamat „Kriisis demokraatia? Poliitika, valitsetus ja poliitikakujundus“ põhineb mahukal kirjandusel ja annab ajakohase ülevaate demokraatlike riikide poliitikast ning valitsemise nüüdisolukorrast ja suundumustest. Raamat käsitleb selliseid teemasid nagu kodanikuosalus,  esindusdemokraatia, meediastumine, tehnokratiseerumine, aga ka valitsemise ja rahvusvaheliste suhete teisenemine. Juhitakse tähelepanu harjumuspärase modernse esindusdemokraatia ja valitsemise õõnsaks muutumisele ning pakutakse välja võimalusi sellest edasi liikumiseks. Raamat sobib esmaseks lugemiseks nüüdispoliitika mõtestamisel, seda toetab ka autori tasakaalukas käsitluslaad.

ISBN 978-9985-58-955-7
Pehme köide
511 lk
Ilmumisaasta: 2024
Bibliotheca Politica

Meedia ja poliitiline protsess
P. Eric Louw
Inglise keelest tõlkinud Erkki Bahovski

Osta e-poest

Kuidas on elukutselised suhtekorraldajad poliitikat muutnud? Kuidas kasutavad poliitilised organisatsioonid meediat selleks, et sise- ja välispoliitilisi otsuseid avalikkusele vahendada? P. Eric Louw’ raamat „Meedia ja poliitiline protsess” hindab meediategevuse mõju liberaalsetes demokraatiates, kus suhtekorraldus ja mainekujundus on muutunud poliitilises protsessis peaaegu sama oluliseks kui seadusandlus. Raamat uurib poliitilise protsessi meediastumist, alates Vladimir Putini tõusmisest poliitikaareenile ja lõpetades spinndoktorite tegevusega 2008. aasta USA presidendivalimistel. Teos annab põhjaliku ülevaate poliitilise kommunikatsiooni arengust, toimimisest ja terminoloogiast ning on kasulik käsiraamat nii meediat, politoloogiat, ajakirjandust kui ka suhtekorraldust õppivatele üliõpilastele, aga ka kõigile teemast huvitatuile.

 

ISBN 978-9985-58-934-2
Pehme köide
424 lk
Ilmumisaasta: 2022
Bibliotheca Politica

Riigikunst. Kultuur, retoorika ja avalik juhtimine

Christopher Hood
Inglise keelest tõlkinud Kalev Lattik

Saatesõna: Georg Sootla

Osta e-poest

Miks avalik juhtimine – riigikunst – nii sageli ebaõnnestub, tehes avalikust teenistusest fiasko ja läbikukkumiste jada? Millistel eri viisidel saab kontrolli või regulatsiooni valitsemisele rakendada? Miks on avaliku teenistuse parandamise juhised vastuolulised ja kas moderniseerumine ongi määratud tootma ülemaailmset ühetaolisust valitsemise korraldamises? Christopher Hoodi uurimistöö eesmärk on vastata küsimustele, mis on avaliku halduse üle peetavates aruteludes kesksel kohal. Raamat ühendab kaasaegse ja ajaloolise kogemuse ning kasutab võrgustike ja rühmade kultuuriteooriat uurimuse raamistiku ja meetodina. Erinevatest paikadest ja ajastutest pärit näiteid kasutades püüab uuring tuvastada ikka ja jälle üleskerkivaid ideid riigivalitsemise korralduses. Vastupidiselt laialt levinud väidetele, et moderniseerimine toob kaasa globaalse ühtlustumise, väidetakse, et mitmekesisus tõenäoliselt ei kao ei avaliku halduse doktriinist ega praktikast. 

Cristopher Hoodi „Riigikunst“ on üks avaliku halduse ja juhtimise võtmetekstidest. Raamat analüüsib valitsemist kui avalikku juhtimist kultuurikeskselt ning on jätkuvalt väga ajakohane lugemine, seda eriti Eesti kontekstis, kus uusliberalismi ja positivistliku lähenemisviisi mõju on

Mis on populism? kaanepilt

978-9985-58-858-1
Pehme köide
176 lk
Ilmumisaasta: 2018
Bibliotheca Politica

Mis on populism?
Jan-Werner Müller

Inglise keelest tõlkinud Triinu Pakk, eessõna Leif Kalev

Osta e-poest

Jan-Werner Mülleri „Mis on populism?“ ilmus esmakordselt 2016. aastal, kuid selle asjakohasus on paari viimase aasta poliitiliste sündmuste käigus üksnes kasvanud. Teos on lühike, ent oluline sissevaade populismi kui demokraatiat ohustavasse nähtusesse, mis kujundab praegu poliitilist maastikku maailma eri paigus. Pooli valimata joonistab autor välja populistliku poliitikategemise viisi erijooned, mis võivad võtta nii parem- kui ka vasakpoolseid vorme. Oht demokraatiale väljendub eeskätt pluralismivastasuses, teiste jõudude mitteaktsepteerimises ja ainuvõimu püüdes. Samas võib populismi mõista ka positiivses võtmes, demokratiseeriva ja vabastava nähtusena – mõõdukal määral populismi võib pakkuda värskust ja see ei lase võimukandjail liiga mugavaks minna.

Jan-Werner Müller (snd 1970) on saksa politoloog ja  Princetoni ülikooli professor. Tema uurimissuunad hõlmavad nüüdisaegse poliitilise mõtte ajalugu, demokraatia teooriat, konstitutsionalismi, religiooni ja poliitika suhteid ning Euroopa integratsiooni teemasid.