esikaas

ISBN: 978-9985-58-707-2 Pehme köide
500 lk
Ilmumisaasta: 2010  

Jalutuskäigud Lotmaniga 
Koostanud Mihhail Lotman

Läbi müüdud

Juri Lotman (1922-1993) oli maailmakuulus semiootik, kirjandusteadlane ja kultuuriuurija, TÜ professor, mitme ülikooli audoktor. Ta oli Briti (1977), Norra (1987) ja Rootsi (1989) TA välisliige, Eesti TA liige (1990). Tema bibliograafia sisaldab üle tuhande publikatsiooni ja see arv kasvab. "Sajandi 100 suurkuju" projekti raames valiti JL 20. sajandi Eesti teadlaseks. JL raamatuid on tõlgitud kümnetesse keeltesse, tema nime kannab instituut Saksamaal, tema mälestuseks korraldatakse konverentse eri maades ja mandritel jne.

Käesolev raamat on pühendatud Juri Lotmani elu vähemakadeemilisele tahule. Professorit kujutatakse sellisena nagu teda tundsid kolleegid ja sõbrad.

Raamatu koostas semiootik, kirjandus- ja keeleteadlane Mihhail Lotman.

esikaas

ISBN 978-9985-58-708-9
Pehme köide
170 lk
Ilmumisaasta: 2010  

Poliitika kui elukutse ja kutsumus. Teadus kui elukutse ja kutsumus 
Max Weber 

Läbi müüdud

Tänapäevase sotsioloogia ühe rajaja Max Weberi kaks kuulsat loengut aastatest 1917 ja 1919, mis pole tänaseni kaotanud oma aktuaalsust. Eessõna prantsuse sotsioloogia suurkujult Raymond Aronilt.

esikaasISBN 978-9985-58-709-6 Pehme köide
266 lk
Ilmumisaasta: 2010  

Марк Алданов и Лев Толстой: к проблеме рецепции 
Олеся Лагашина

Läbi müüdud

Lev Tolstoi ideede retseptsioon vene eksiilikirjaniku Mark Aldanovi loomingus. Aldanov on üks tuntumaid vene eksiilikirjanikke ja ajalooliste romaanide autoreid. Nõukogude ajal olid tema raamatud Venemaal keelatud ning jõudsid vene lugejani alles 1980. aastate lõpul.

esikaasISBN 978-9985-58-697-6 Pehme köide
234 lk
Ilmumisaasta: 2010 

Непредсказуемые механизмы культуры
Juri Lotman

Läbi müüdud

Ajaloo globaalsed seadused, plahvatused ja ettearvamatuse tähendus kultuuri arengus, kunst kui ettearvamatuse töökoda.
Книга надиктована Ю. М.  Лотманом в конце жизни и дополняет его итоговый труд «Культура и взрыв». По вариантам рукописей и другим архивным материалам публикаторы восстановили авторскую редакцию текста монографии, имевшей непростую издательскую судьбу и потому до сих пор практически неизвестной читателю.

esikaasISBN 9789985587065
Pehme köide
132 lk
Ilmumisaasta: 2010 

A Brief History of Sexuality in Premodern Japan 
Saeko Kimura

Läbi müüdud

Lühike ajalooline käsitlus seksuaalsusest varasemas Jaapani ühiskonnas. Autor toetub muuhulgas õukonnakirjandusele, vanadele kirjarullidele ja buddhistlikule kunstile.

esikaasISBN 9789985587058 Pehme köide
242 lk
Ilmumisaasta: 2010 

Gilgameši eepos
Tõlkinud ja kommenteerinud Amar Annus

Osta e-raamatuna

Gilgameši eepose alged ulatuvad varasesse Sumerisse, lõplik teisend kujunes umbes 650 e.m.a. ja säilus savitahvleil Assüüria pealinna Niinive varemeis. Eepos oli tuntud ja hinnatud arvukais iidseis Lähis-Ida keelkondades ja kultuurides, eriti sumeri, akkadi, paabeli ja hetiidi orbiidis. Nimikangelane on omalaadis esimene, põlistus aga järelpõlves Achilleusest ja Odysseusest Kalevipojani ja Karutapjani, arvukais „igaviku otsijais“ sangareis läbi aegade.

esikaas
Ilmumisaasta: 2010

Connecting Paradigms of Motor Behaviour to Sport and Physical Education 
Koostajad Kaivo Thomson ja Anthony Watt

Osta e-poest

Liigutusõpetust tervikuks ühendavad paradigmad kehalises kasvatuses ja spordis. Teos on sobib hästi nii teadlastele kui ka üliõpilastele jt. selle valdkonnaga seotud inimestele.

esikaasIlmumisaasta: 2010

Baltic Suicide Paradox
Koostanud Airi Värnik, Merike Sisask ja Peeter Värnik

Osta e-poest

Suitsiid on enesehävitusliku käitumise äärmuslikeim vorm. Antud teosest leiate tuntud uurijate ideed ja selgitused suitsiidi kohta Balti riikides.

esikaas

ISBN: 978-9985-58-701-0
Pehme köide
Ilmumisaasta: 2010 

The Dilemmas Of Identity
George Schöpflin

Läbi müüdud

Pakkudes unikaalset lähenemisviisi identiteedi rolli mõistmiseks, on antud teoses keskseteks mõisteteks identiteet ja rahvuslus. Raamatu vaateväli on äärmiselt lai sidudes identiteedimõistet näiteks võimu, kogukonna ja globaliseerumisega. Samal ajal vormivad argumendid ja konkreetsed näited teooria terviklikuks.

esikaas

Ilmumisaasta: 2010

Hullunud pilv
Ikkyū Sōjun
Tõlkinud Rein Raud

Läbi müüdud

Ikkyū Sōjun (1394-1481) on kahtlemata üks kõige huvitavamaid inimesi, keda jaapani kultuurist läbi aegade leida võib. See iseäralik ja vastuoluline munk oli korraga nii keskaegsete euroopa vagantide kui harraste müstikute vaimusugulane, nii institutsioonides jäigastunud buddhismi halastamatu kriitik kui kõiki tavanorme põlastav skandalist ja kompromissitult oma eetilisi väärtusi ülal hoidev elunautija. Tema "kalaturgude, kõrtside ja lõbumajade” zen on leidnud parima väljenduse rohketes värssides, mida ta kirjutas noorest east kõrge vanaduseni. Hiljem on need koondatud mahukaks luulekoguks pealkirjaga “Hullunud pilv”, millest jõuab nüüd ka eesti lugejani väike valik.

esikaas

Ilmumisaasta: 2010

Armastus, vihkamine ja vastuseis 
Leonidas Donskis

Läbi müüdud

Kõige traagilisem ja ebameeldivam meie eluviisi juures on kalduvus kultiveerida hirmu, vihkamist ja vägivalda parema, rahumeelsema elu nimel; õnne, humaansuse ja armastuse nimel: me pöördume kurja poole, et luua head (nii me vähemalt arvame). Sellele traagilisele ja hukatuslikule suunale meie ühiselus on Leonidas Donskis suure sihikindluse ja erakordse selgusega pühendanud oma senise uurimistöö. Hulk saavutatust on esindatud selles raamatus.

 

Donskise avastused on võimsaks hoiatuseks kerkivate tormide eest, mis ähvardavad meie vabadusi, inimõigusi ja väärikust, mille meie eelkäijad on raskustega kätte võidelnud. Meile pakutakse nägemust võimalustest kaitsta inimkonda ja muuta elu veidigi turvalisemaks. Sellest teosest on palju õppida ja palju meelde jätta.
Zygmunt Bauman, Leedsi ülikooli emeriitprofessor