ISBN 978-9985-58-933-5
Pehme köide
544 lk
Ilmumisaasta: 2022
Bibliotheca Scientiarum Vitae

Läbipõimunud elu
Kuidas seened loovad meie maailma, muudavad meie teadvust ja kujundavad meie tulevikku 

Merlin Sheldrake
Inglise keelest tõlkinud Krista Kallis

Osta e-poest

Kui mõtleme seentest, siis mõtleme enamasti kübarseentest. Kuid kübarseened on vaid viljakehad, mis sarnanevad õuntega puul. Enamik seeni elutseb silma eest varjatult, moodustades tohutult mitmekesise organismide kuningriigi, mis toetab ja hoiab alal peaaegu kõiki elussüsteeme. Mida rohkem me seentest teada saame, seda vähemat suudame nendeta mõtestada.

Sheldrake’i arusaamu muutev teekond sellesse varjatud maailma ulatub pärmist kuni psühhedeelikumideni; seenteni, mis sirutuvad maa all kilomeetrite taha ja on planeedi suurimad organismid; seenteni, mis seovad taimi omavahel keerulisteks võrgustikeks; ning seenteni, mis imbuvad putukate kehadesse ja töötlevad neid hävitava täpsusega.

Seened seavad kahtluse alla meie arusaamad individuaalsusest ja isegi intelligentsusest. Nad võivad muuta meie taju, tervendada meie keha ja isegi aidata meil keskkonnakatastroofidega toime tulla. Seeni nende endi vaatepunktist uurides näitab Sheldrake, kuidas need erakordsed organismid ja inimese suhted nendega muudavad meie arusaama sellest, kuidas elu toimib.

Läbipõimunud elu“ („Entangled Life“, 2020) on rahvusvaheline menuk, mis võitis 2021. aastal nii Londoni Kuningliku Ühingu teadusraamatu kui ka Wainwrighti auhinna ning pälvis The Timesi, Daily Telegraphi, New Statesmani, Time’i jmt aasta raamatu tiitli. Raamat on tõlgitud juba kahekümnesse keelde.

 

ISBN ISBN 978-9985-58-922-9
Pehme köide
160 lk
Ilmumisaasta: 2022
Bibliotheca Scientiarum Vitae

Ökosemiootika. Märgiuuringud ja ökoloogiline muutus
Timo Maran

Inglise keelest tõlkinud Ehte Puhang

Osta e-poest

Raamat esitab sissejuhatuse ökosemiootikasse ja näitab selle asjakohasust tänapäeva ebastabiilsete kultuuri ja looduse suhete uurimisel. Ökosemiootikat võib defineerida kui nende märgiprotsesside uurimist, millest ökoloogilised nähtused sõltuvad. Mõtisklusi esitatakse teoses kolmes etapis, ammutades inspiratsiooni nii humanitaarteadustest kui ka bioloogiast. Esimeses peatükis selgitatakse märkide vahendatud suhete mitmekesisust, ulatust ja mõju looduskeskkonnas, alates üksikindiviidi tasandist kuni ökosüsteemi funktsioneerimiseni. Teises peatükis näidatakse eri viise, kuidas eelkeelelised semiootilised suhted on osa kultuurist ning osutatakse kahjulikele keskkonnamõjudele, mille toovad kaasa enesesse sulgunud ja pelgalt sümbolipõhised märgisüsteemid. Kolmandas peatükis selgub, kuidas mudelitele ja modelleerimisele keskenduv ökosemiootiline analüüs suudab efektiivselt kaardistada tekstide ja looduskeskkonna suhteid või tuua esile nende puudumise ning kuidas saab seda lähenemist loominguliselt kasutada, et panna alus keskkonnasõbralikele kultuurivormidele ja -praktikatele. Käesolev teos on ökosemiootika esimene raamatu mahus tutvustus eesti keeles.

 

ISBN 978-9985-58-915-1
Pehme köide
197 lk
Ilmumisaasta: 2021
Bibliotheca Scientiarum Vitae

Kliimamuutus: Diagnoos, prognoos, teraapia
Stefan Rahmstorf ja Hans Joachim Schellnhuber
Saksa keelest tõlkinud Katrin Kaugver

Osta e-poest

Klimatoloogid on inimtekkelise kliimamuutuse eest hoiatanud aastaid, kuid millised andmed seda kinnitavad? Tähtsaimad järeldused kliimamuutuse kohta põhinevad mõõtmistulemustel. Mudelarvutused lubavad mitmeid kliimamuutuse aspekte detailselt välja arvutada. Ent isegi ilma kliimamudeliteta oleks inimtekkeline kliimamuutus tõsiasi. Kasvuhoonegaasi kontsentratsiooni tõus atmosfääris on mõõdetud fakt. Kui erakordne on see tõus, seda näitavad andmed Antarktise jääpuursüdamikest – vähemalt ligi miljoni aasta vältel ei ole CO2 kontsentratsioon kordagi tõusnud selle kõrguse lähedalegi, kuhu ta on roninud viimase saja aastaga. Seega ei saa kahjuks olla mingit kahtlust, et inimene põhjustab kõrvalekaldeid meie planeedi kiirgusbilansis. Liustikud kahanevad kogu maailmas ja kogutud andmed näitavad, et viimasel tuhandel aastal ei ole kliima tõenäoliselt mitte kunagi olnud nii soe kui 21. sajandi esimesel kümnendil.

Raamatus „Kliimamuutus ” annavad rahvusvaheliselt tunnustatud kliimateadlased Stefan Rahmstorf ja Hans Joachim Schellnhuber kompaktse ja arusaadava ülevaate meie kliimaalaste teadmiste hetkeseisust ning esitavad võimalikud lahendused. Autorid on Potsdami ülikooli professorid, kes on globaalsete muutuste nõuandekomisjoni (WBGU) liikmetena nõustanud Saksamaa valitsust.