ISBN 978-9985-58-962-5
Pehme köide
392 lk
Ilmumisaasta: 2024
ACTA Universitatis Tallinnensis: Humaniora

Breakthroughs in Cultural Psychology
Läbimurded kultuuripsühholoogias (inglise keeles) 

Koostajad: Jaan Valsiner ja Marek Tamm
Autorid: Svend Brinkmann, Nandita Chaudhary, Vladimer Lado Gamsakhurdia, Vlad-Petre Glăveanu, Sven Hroar Klempe, Giuseppina Marsico, Alberto Rosa, Sergio Salvatore, Tatsuya Sato, Danilo Silva Guimarães, Marek Tamm, Luca Tateo, Rama Charan Tripathi, Jaan Valsiner, Brady Wagoner, Tania Zittoun.

Osta e-poest

Kultuuripsühholoogia on uus erinevaid teadmisi sünteesiv valdkond 21. sajandi sotsiaalteadustes. See ühendab psühholoogia – eelkõige arengu- ja sotsiaalpsühholoogia – kultuuriajaloo, antropoloogia, etnograafia, kunsti, muusika, semiootika ja sotsioloogia. Kultuuripsühholoogia teaduslik fookus on tähenduslikel inimkogemustel. Artiklikogumik sisaldab maailma juhtivate teadlaste ainulaadseid isiklikke narratiive, mis tõstavad esile valdkonda edendavaid võtmeideid. Raamat on oluline ressurss nii teadlastele, praktikutele kui ka üliõpilastele.

ISBN 978-9985-58-961-8
Pehme köide
472 lk
Ilmumisaasta: 2024
Bibliotheca Politica

Kriisis demokraatia? Poliitika, valitsetus ja poliitikakujundus
Yannis Papadopoulos

Inglise keelest tõlkinud Erkki Bahovski
Järelsõna Leif Kalev

Osta e-poest

Yannis Papadopoulose raamat „Kriisis demokraatia? Poliitika, valitsetus ja poliitikakujundus“ põhineb mahukal kirjandusel ja annab ajakohase ülevaate demokraatlike riikide poliitikast ning valitsemise nüüdisolukorrast ja suundumustest. Raamat käsitleb selliseid teemasid nagu kodanikuosalus,  esindusdemokraatia, meediastumine, tehnokratiseerumine, aga ka valitsemise ja rahvusvaheliste suhete teisenemine. Juhitakse tähelepanu harjumuspärase modernse esindusdemokraatia ja valitsemise õõnsaks muutumisele ning pakutakse välja võimalusi sellest edasi liikumiseks. Raamat sobib esmaseks lugemiseks nüüdispoliitika mõtestamisel, seda toetab ka autori tasakaalukas käsitluslaad.

ISBN 978-9985-58-955-7
Pehme köide
511 lk
Ilmumisaasta: 2024
Bibliotheca Politica

Meedia ja poliitiline protsess
P. Eric Louw
Inglise keelest tõlkinud Erkki Bahovski

Osta e-poest

Kuidas on elukutselised suhtekorraldajad poliitikat muutnud? Kuidas kasutavad poliitilised organisatsioonid meediat selleks, et sise- ja välispoliitilisi otsuseid avalikkusele vahendada? P. Eric Louw’ raamat „Meedia ja poliitiline protsess” hindab meediategevuse mõju liberaalsetes demokraatiates, kus suhtekorraldus ja mainekujundus on muutunud poliitilises protsessis peaaegu sama oluliseks kui seadusandlus. Raamat uurib poliitilise protsessi meediastumist, alates Vladimir Putini tõusmisest poliitikaareenile ja lõpetades spinndoktorite tegevusega 2008. aasta USA presidendivalimistel. Teos annab põhjaliku ülevaate poliitilise kommunikatsiooni arengust, toimimisest ja terminoloogiast ning on kasulik käsiraamat nii meediat, politoloogiat, ajakirjandust kui ka suhtekorraldust õppivatele üliõpilastele, aga ka kõigile teemast huvitatuile.

 

ISBN 978-9985-58-954-0
Pehme köide
327 lk
Ilmumisaasta: 2024
Bibliotheca Controversiarum

Taimmõtlemine. Vegetaalse elu filosoofia
Michael Marder
Inglise keelest tõlkinud Liisi Rünkla

Osta e-poest

Tänapäeva filosoofid hoiduvad enamasti taimse elu kohta ontoloogilisi ja eetilisi küsimusi tõstatamast, aga Michael Marder seab oma raamatus „Taimmõtlemine. Vegetaalse elu filosoofia“ just taimse olemise esiplaanile. Marder käsitleb õhtumaise filosoofia ajalugu ja vaatleb, kuidas on taimede olemist eri aegadel mõtestatud ning milliseid probleeme on mõned püsivad kinnismõtted põhjustanud meie suhetele keskkonna ja iseendiga. Autor kirjeldab taimede elu eksistentsiaalset mõõdet ning näitab inimmõtte taimset algupära, mis seisab vastu üldistavale loogikale ja kitsale otstarbekesksusele.

ISBN 978-9985-58-953-3
Pehme köide
463 lk
Ilmumisaasta: 2024
Bibliotheca Controversiarum

Kuidas mõelda kliimakriisist. Mõistlikuma eluviisi filosoofiline juht
Graham Parkes
Inglise keelest tõlkinud Krista Kallis

Osta e-poest

Kliimakriisiga toimetulek on meie kui liigi suurim väljakutse. Teame, et peamine ülesanne maailma praegusele ja tulevasele elanikkonnale tekitatava kahju minimeerimiseks on vähendada heitkoguseid nii kiiresti kui võimalik. Mida saab küll sellises olukorras pakkuda meile filosoofia? 2020. aastal ilmunud raamatus „Kuidas mõelda kliimakriisist“ kirjeldab filosoof Graham Parkes, millises klimaatilises olukorras me oleme ja kuidas me siia oleme sattunud. Ta selgitab, kuidas me võiksime kliimakriisit uutmoodi mõelda, võttes arvesse asjakohast ajalugu, teadust, majandust, poliitikat, aga ka nende aluseks olevaid filosoofiaid. Parkes näitab, kuidas suurem teadlikkus eelkõige Aasia mõtteloost võib aidata meil tõhusamalt toime tulla kliimamuutusega ning areneda rohelisema tuleviku suunas.