Alates 2007. aastast annab Tallinna Ülikool välja kirjandusauhindu, et tunnustada eesti autoreid, kes õpivad või õpetavad Tallinna Ülikoolis või on selle vilistlased.

Ülikooli kirjandusauhinna esimest konkurssi välja kuulutades ütles rektor Rein Raud: „Tallinna Ülikool on aastaid toetanud ja tunnustanud oma liikmete kultuuri- ja spordialast tegevust. Selleks, et märkida ära ka seda, et meie ülikoolist on võrsunud või siin õpib ja töötab suur hulk olulisi eesti kirjanikke, hakkab ülikool alates sellest aastast välja andma omanimelist kirjandusauhinda.“
 
Auhinnale on oodatud kandidaadid Tallinna Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste või vilistlaste hulgast, kes eelneva aasta jooksul on avaldanud tervikliku kirjandusteose mistahes žanris (proosa, luule, esseistika, väärtteksti tõlge).
 
2011. aastast on Tallinna Ülikooli kirjandusauhinnal on kolm kategooriat. Peaauhind, millega kaasneb ka suurem rahaline preemia, pannakse välja eraldi raamatuna ilmunud originaalkirjandusteose autorile ning väiksemate preemiatega tunnustatakse ühte ajalehes, ajakirjas, almanahhis või kogumikus ilmunud teksti ning ilukirjandusliku tõlke autorit.
 
Kandidaate võivad üles seada kõik Tallinna Ülikooli akadeemilised üksused, kõik professorid ja kõik varasemad preemia laureaadid.

Konkursi žürii koosneb kirjandusala ekspertidest, mille koosseisu kinnitab rektor.

Kirjandusauhinna statuut

Vaata eelnevate aastate laureaate siit.

Esita kandidaat!

Lisainformatsioon:

Rebekka Lotman

Ruum: M-347
Telefon: 640 9243
E-post: rebekka.lotman@tlu.ee