Alates 2007. aastast annab Tallinna Ülikool välja kirjandusauhindu, et tunnustada eesti autoreid, kes õpivad või õpetavad Tallinna Ülikoolis või on selle vilistlased. Ülikooli kirjandusauhinna esimest konkurssi välja kuulutades ütles rektor Rein Raud: „Tallinna Ülikool on aastaid toetanud ja tunnustanud oma liikmete kultuuri- ja spordialast tegevust. Selleks, et märkida ära ka seda, et meie ülikoolist on võrsunud või siin õpib ja töötab suur hulk olulisi eesti kirjanikke, hakkab ülikool alates sellest aastast välja andma omanimelist kirjandusauhinda.“
 
2011. aastast on Tallinna Ülikooli kirjandusauhinnal on kolm kategooriat: 
- eelneva aasta jooksul eraldi raamatuna ilmunud algupärane ilukirjandusteos;
- ajakirjanduses ilmunud ilukirjanduslik lühipublikatsioon (novellid, luuletused);
- ilukirjandusliku teose tõlge.
 
Kandidaate võivad üles seada kõik Tallinna Ülikooli akadeemilised üksused, kõik professorid ja kõik varasemad preemia laureaadid. 

Preemiale saab esitada teoseid, mille autor on Tallinna Ülikooli töötaja, üliõpilane või vilistlane ja mis on ilmunud ajavahemikus 2023. aasta 1. märtsist käesoleva aasta 29. veebruarini. Ettepanekuid lühikese põhjendusega saab esitada 15. aprillini.

Lõpliku valiku esitatud kandidaatide seast teeb žürii. Auhindade kätteandmine toimub Tallinna Ülikooli juunikuisel Mäe kuldamise tseremoonial. 

Kirjandusauhinna statuut

Vaata eelnevate aastate laureaate siit.

Esita kandidaat!

Lisainformatsioon:

Leenu Nigu

Ruum: M-347
Telefon: 640 9243
E-post: leenu.nigu@tlu.ee