kirjastuse raamatud

Tallinna Ülikooli kirjastus on Tallinna Ülikooli allüksus, mille peamiseks eesmärgiks on akadeemilise ja intellektuaalse kirjanduse väljaandmine. Kirjastuse sihiks on kõrgetasemelise akadeemilise kirjanduse avaldamisega toetada ülikooli tegevust.

Kirjastuse tegevust suunab, nõustab ja koordineerib oma valdkonna väljapaistvatest spetsialistidest koosnev akadeemiline üldkolleegium ning 18 sarjakolleegiumi. Kvaliteedikontroll eelretsenseerimiste ja eksperthinnangute süsteemi näol tagab, et trükki jõuab vaid see, mis on väärtuslik ja lugejaskonnale vajalik.

Kirjastuse raamatutel on ühtne kujundus ning värvilahendus.

Soovime, et kirjastuse ja ülikooli sümbioosist sündivad väljaanded oleksid eelkõige sisuliseks panuseks eesti vaimsesse maastikku. Teeme omalt poolt kõik, et avaldatud tekstid saaksid Eesti teadusinfosüsteemis väärikalt noteeritud. Töötame selle nimel, et meie trükised võimalikult operatiivselt lugejani jõuaksid ja oleksid kättesaadavad akadeemilise kirjanduse levipunktides nii Eestis kui ka mujal maailmas ning leiaksid kajastamist (teaduslikus) ajakirjanduses. Püüdleme kõiges optimaalsete kulude poole, et raamatute hinnad oleksid huvilisetele taskukohased.

Loodame, et meie potentsiaal Eesti teadus- ja kirjastusmaastikul realiseerub parimal moel ja samas toetab meie tegevus Tallinna Ülikooli kui vaba vaimset rahvusvahelist keskust, pakkudes võimalusi sealsetest teadmistest ka laiemal intellektuaalsete huvidega lugejaskonnal väljaspool ülikooli osa saada.