ISBN 978-9985-58-800-0
Pehme köide
336 lk
Ilmumisaasta: 2015 
Bibliotheca Anthropologica

Puhtus ja oht: Mõistete "rüve" ja "tabu" analüüs
Mary Douglas
Saatesõna Patrick Laviolette
Inglise keelest tõlkinud Triinu Pakk

Läbi müüdud

Uurimus “Puhtus ja oht” analüüsib seda, kuidas inimesed piiride tõmbamisega oma maailma korrastavad. Raamatus selgitab Douglas elavas ja graatsilises proosastiilis ning värvikate näidete varal (tolmupühkimisest kuni religioossete praktikateni) puhtuse ja ebapuhtuse, püha ja rüveda tajumise tagamaid ja sellise liigitamise mõju kogu meie maailmamõistmisele. 

Kelle tarvis me tõmbame piire lubatu ja keelatu vahele? Miks tekitavad piiripealsed nähtused meis ebamugavust?  Mustrid, mis jaotavad maailma lubatuks ja keelatuks läbivad kõiki olemise tasandeid, ilmnedes lisaks suurtele narratiividele ka loendamatutes igapäevapraktikates.

Väljavõte prof. Patrick Laviolette'i eestikeelse väljaande saatesõnast: „See raamat on lihtsalt muutnud seda, kuidas inimesed omaenda maailma näevad ning tõlgendavad noid igapäevaseid vahetegemisi, mida küll pidevalt silmas peetakse, ent mida on raske mõista, sest need on nii argised. Õigupoolest oligi see üks peamisi paradigmanihkeid, mille tekkele see suhteliselt väike raamat kaasa aitas – uudishimulik nihe Teise juurest enda ja oma ühiskonna, nii-öelda kodu-antropoloogia juurde.“

1991. aastal arvas Times Literary Supplement "Puhtuse ja ohu" saja mitteilukirjandusliku raamatu hulka, mis on enim mõjutanud Lääne avalikku diskursust pärast Teist maailmasõda.

Dame Mary Douglas (1921–2007) oli Briti antropoloog ja kultuuriteoreetik, kes on jätnud oma jälje mitmete teemakomplekside uurimisse - näiteks riskianalüüsi ja keskkonna suhete, toidu ja rituaalide omavaheliste seoste. 2006. aastal pälvis ta ka Briti kuninganna kõrgeima autasu.

Essee kingist: Vahetustegevuse vorm ja mõte arhailistes ühiskondades esikaas

ISBN 978-9985-58-798-0
Pehme köide
302 lk
Ilmumisaasta: 2015 
Bibliotheca Anthropologica

Essee kingist: Vahetustegevuse vorm ja mõte arhailistes ühiskondades
Marcel Mauss

Eessõna Mary Douglas, järelsõna Laur Vallikivi
Prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar
Eessõna inglise keelest tõlkinud Triinu Pakk

Osta e-poest

Tagamõtteta kingitusi ei ole olemas. Iga kingiga antakse sümboolne osake endast ja oodatakse kingi saajalt alati midagi vastu – kink  on osa vastastikuste suhete süsteemist, kus on kaalul nii kinkija kui ka kingisaaja au. Kingituste tegemine võib olla nii kogukondadevaheline viis sõja vältimiseks kui ka katse veenda jumalat vastukinki tegema – kinkide vahetamine on inimkonna algusest peale olnud heade suhete garantii.  Samuti lähtuvad kinkimispsühholoogiast poliitika ja majandus. Kinkide tegemine on inimestevahelise solidaarsuse akt, mille mõjud ulatuvad kõigisse ühiskonna struktuuridesse.

Marcel Maussi tähtteos „Essee kingist“ keskendub vahetustegevusele Melaneesia, Polüneesia ja Loode-Ameerika traditsioonilistes ühiskondades, uurides kinkimise ja vastuvõtmise religioosseid, õiguslikke, majanduslikke ja mütoloogilisi aspekte. Uurimus ühendab endas etnoloogia, ajalooteaduse ja sotsioloogia ning seda peetakse üheks olulisemaks tekstiks 20. sajandi antropoloogias.

Marcel Mauss (1872–1950) on Prantsuse antropoloog ja sotsioloog, üks Pariisi ülikooli etnoloogiainstituudi asutajatest 1925. aastal. Maussi uurimisteemad ulatuvad maagiast ja ohverdamisest inimeste enesetajuni ning on tugevalt mõjutanud nii tema kaasaegseid kui ka järeltulevate põlvkondade antropolooge, teiste hulgas näiteks Claude Lévi-Straussi ja Gayle Rubinit.

Kultuurne inimene esikaas

ISBN 978-9985-58-796-6
Pehme köide
368 lk
Ilmumisaasta: 2015 
Bibliotheca Anthropologica

Kultuurne inimene
Jonas Frykman, Orvar Löfgren
Inglise keelest tõlkinud Olavi Teppan
Saatesõna Anu Kannike

Läbi müüdud

“Kultuurne inimene” käsitleb seda, kuidas 19. ja 20. sajandi vahetusel kujunesid välja tänaseks nii loomuliku ja iseenesestmõistetavana tunduvad keskklassi elustiil, väärtused, vaated ja mentaliteet. Eritledes teemasid nagu arusaam ajast, kodust, puhkamisest, loodusest, puhtusest ja distsipliinist, näitavad autorid, kuidas mainitud ideed täpselt kujunesid ning millest välja kasvasid. See nauditav ja haaravalt kirjutatud teos argielust ja identiteedist põhineb mitmekesistel allikatel isiklikest mälestustest kokaraamatute ja etiketiõpikuteni.

Autorid, Lundi ülikooli etnoloogiaprofessorid Jonas Frykman ja Orvar Löfgren kuuluvad Euroopa silmapaistvamate kultuuriuurijate hulka. "Kultuurne inimene" on nende tuntuim teos, mis on aastaid püsinud paljude ülikoolide õppekavades ning leidnud laia lugejaskonna ka väljaspool akadeemilist maailma.

Funktsioon ja struktuur Briti koolkonnas: Antropoloogia lugemik esikaas

ISBN 9789-985-58-766-9
Pehme köide
160 lk 
Ilmumisaasta: 2013 
Bibliotheca Anthropologica 

Funktsioon ja struktuur Briti koolkonnas: Antropoloogia lugemik
Koostanud Lorenzo Cañás Bottos

Inglise keelest tõlkinud Krista Mits, Maarja Kaaristo, Mart Viirand, Anne Lange ja Maria Michelson
Erialatoimetajad Maarja Kaaristo ja Triinu Pakk

Osta e-poest

Kogumikku on valitud sotsiaalantropoloogia kui distsipliini arengusse kustumatu jälje jätnud Bronisław Malinowski (1884–1942) ja Alfred Reginald Radcliffe-Browni (1881–1955) tekstid ajavahemikust 1922–1940, mis kajastavad funktsionalistliku ja struktuurfunktsionalistliku antropoloogiakoolkonna keskseid ideid. Need autorid, briti moodsa sotsiaalantropoloogia rajajad, andsid distsipliinile uue suuna ning metodoloogilise ja teoreetilise lähenemise, samuti õpetasid välja uue põlvkonna antropolooge. Tänini on sotsiaalantropoloogias esindatud peamised jooned, mille juurutasid Malinowski ja Radcliffe-Brown: empiirilise, kohapeal tehtava etnograafilise välitööga ühendatud teoreetiline huvi.

Strukturaalantropoloogia: valik artikleid esikaas

ISBN 978-9985-58-741-6 Pehme köide
296 lk
Ilmumisaasta: 2012  
Bibliotheca Anthropologica 

Strukturaalantropoloogia: valik artikleid
Claude Lévi-Strauss
Koostanud Marek Tamm, prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar, eessõna Toomas Gross

Osta e-poest

Kogumik pakub läbilõiget prantsuse mõtleja, antropoloogi ja semiootiku Claude Lévi-Straussi esseeloomingust, tuginedes tema kolmele elu ajal ilmunud artiklikogumikule: Anthropologie structurale (1958), Anthropologie structurale deux (1973) ja Le regard éloigné (1983), kaasates lisaks ühe ajakirjas Annales E.S.C. ilmunud teksti.

Valitud üheksa artiklit esindavad Lévi-Straussi peamisi uurimisteemasid – pere, sugulus, müüt jt, ühtlasi annab kogumik ülevaate autori metodoloogilistest töödest.

Raamat algab ja lõpeb artiklitega, kus Lévi-Strauss vaeb ajaloo ja etnoloogia vahekordi – võib öelda, et need kaks artiklit raamivad autori loomingut, tuues ühtaegu esile nii selle sisemise arengu kui püsivuse. Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo dotsendi Marek Tamme koostatud kogumiku on põhjaliku saatesõnaga varustanud Helsingi Ülikooli sotsiaal- ja kultuurantropoloogia osakonna lektor Toomas Gross.