pilt

Iga laps on väärtus

Uurimisrühm koondab erinevaid teadus- ja arendusalgatusi, keskendudes peamiselt laste ja perede heaolu edendamisele lastekaitsesüsteemis. Uurimisrühma eesmärk on parandada laste- ja pereuuringute kvaliteeti Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis, tugevdades koostööd riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil poliitikakujundajate ja vastava ala spetsialistidega. 

 

Uurimisrühm koosneb teadlastest ja üliõpilastest (magistri- ja doktoriõpe). Uurimisrühma põhitegevused on seotud temaatiliste akadeemiliste seminaride korraldamise, uurimis- ja arendusprojektide kirjutamise/taotlemisega, keskendudes praktikapõhisele uurimistööle (laste ja perede toetamine) ning projektiga seotud tegevuste elluviimisele, sh kõrgetasemeliste teadusartiklite avaldamine ning laste ja perega seotud teemade olulisuse edendamine ühiskonnas. 

 

Peamised uurimis- ja arendusteemad: 

 • Lapse- ja perekeskne lastekaitsetöö (professor Karmen Toros)

 • Asendushooldusel olevad lapsed (lektor Anne Tiko)

 • Laste õigused ja lapsesõbralik õigusemõistmine (doktorant Kiira Gornischeff)

 • Valdkondadevaheline hindamine ja sekkumised (doktorant Koidu Saia)

 • Lapsekeskne lähenemine asendushoolduses (doktorant Ingrid Sindi)

 • Laste vaimne tervis ja heaolu (doktorant Karin Streimann)

 • Linnupesahooldus - kui lapsekeskne lahendus jagatud vanemluse kontekstis (doktorant Rafaela Eugenie Simonee Lehtme)

Teadus- ja arendusprojektid

 • Uuring Tõhus osalusdiskursus: osalejate kogemused kaasatusest lastekaitse hindamiste praktikates. Jaanuar 2019–Detsember 2022.  Rahastus:  Sihtasutus Eesti Teadusagentuur. Vastutav täitja: Karmen Toros - https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/caa6934c-649d-4823-a772-2f5c789da3a1 
 • Uuring Lapse ja pere kaasamine lapse abivajaduse hindamisse lastekaitsetöös: kliendi perspektiivi uurimus ja täienduskoolitus. Jaanuar–Detsember 2019. Rahastus: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium. Vastutav täitja: Karmen Toros - https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/2b1debcc-f214-4f9f-ba08-88680dc24d71 

 • Uuring  Implementation of the New Juvenile Offenders System in Estonia: Experiences by Juveniles and Specialists from Child Protection, Police, Prosecutor's Office. Jaanuar–Detsember 2018.  Uuring viid läbi Tartu ülikooli teaduseetika komitee (275T-6) kinnituse alusel. Uuringu täitjad: Koidu Saia, Kiira Gornischeff

 • Arendusprojekt  The Networking Lab: Sotsiaalkaitse suuna partnerülikoolide õppe- ja arendustegevuse võrgustumislabor üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsusmotivatsiooni suurendamiseks. Jaanuar- Detsember 2018. Rahastus: Tallinna Ülikooli Arengu- ja koostööfond. Projekti koordinaator: Karmen Toros. 

 • Arendusprojekt Networking Lab II - Sotsiaalkaitse suuna partnerülikoolide õppe- ja teadusarendustegevuse võrgustumislabor.   Juuni- Detsember 2019. Rahastus: Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi Arendusfond. Projekti koordinaator: Karmen Toros.

 • Konverents Pere kaasamine lastekaitse hindamistes: konverents, konsultatsioonid ja intensiivseminar. 18–25 Mai 2018. Rahastus: BAFF Baltic-American Dialogue Program. Koordinaator: Karmen Toros - https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/98542554-189c-4fe0-9fd9-9d5686de5ff0 

 • Uuring Abivajava lapse ja pere hindamine lastekaitsetöös: lastekaitsetöötajate refleksioone kliendi kaasamisest. Juuni- Oktoober  2016. Rahastus:  Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium. Vastutav täitja: Karmen Toros - https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/fbfd3fad-7c5e-451a-ae5f-ba88398fba23 

 

Valik erinevaid teadusartikleid

Toros, K. (2019). Social work graduate students’ understanding of strength-eliciting questions in the context of social work assessment. The European Journal of Social Work, 22(3), 412−422.

Sindi, I., Strömpl, J. & Toros., K. (2019). The Estonian way of deinstitutionalisation. Staff members’ perspective on residential substitute care. Experiences from an ethnography research in an Estonian SOS Children`s Village. Child & Youth Services, 39, 305−332.

Saia, K., Toros, K., DiNitto, D.M., Leino, M., Sindi, I. & Tersteegen, E. (2019). Juvenile offender rehabilitation in Estonia: interprofessional collaboration in written assessments and specialists’ perceptions. European Journal of Social Work, 22(1), 121−133.

Toros, K. (2019). Child protection workers’ reflections of child engagement within child protection practice assessment contexts. In: The Child Welfare System: Perspectives, Challenges and Future Directions. Nova Science Publishers.

Toros, K. & LaSala, M. (2018). Estonian child protection workers’ assessment perspectives: The need for competence and confidence. International Social Work, 61(1), 93−105.

Toros, K., DiNitto, D.M. & Tiko, A. (2018). Family engagement in the child welfare system: A scoping review. Children and Youth Services Review, 88, 598−607.

Arbeiter, E. & Toros, K. (2017). Participatory discourse: Engagement in the context of child protection assessment practices from the perspectives of child protection workers, parents and children. Children and Youth Services Review, 74, 17−27.

Streimann, K., Trummal, A., Klandorf, K., Akkermann, K., Sisask, M., Toros, K. & Selart, A. (2017). Effectiveness of a universal classroom-based preventive intervention (PAX GBG): A research protocol for a matched-pair cluster-randomized controlled trial. Contemporary Clinical Trials Communications, 8, 75−84.

Toros, K., LaSala, M. & Tiko, A. (2017). Assessment of the developmental needs of children in need: Estonian child protective workers’ case reflections. Child & Family Social Work, 22(2), 843−852.

Välba, E., Toros, K. & Tiko, A. (2017). Family engagement within the context of assessment in child protection practice: The case of Estonia. Child & Family Social Work, 22(4), 1506−1514.

Arbeiter, E. & Toros, K. (2017). Parental engagement in child protection assessment: A qualitative analysis of worker and parent perspectives. International Social Work, 60(6), 1469−1481.

Toros, K. (2017). Child protective workers’ reflections on principles underpinning the assessment of children in need: The case of Estonia. International Social Work, 6(5), 1255−1267.

Uurimisgruppi liikmed Tallinna Ülikoolis:

Rahvusvahelised teadlased ja partnerid:

Kontakt : Uurimisrühma juht: professor Karmen Toros, lai@tlu.ee