pilt

Iga laps on väärtus

Uurimisrühm koondab erinevaid teadus- ja arendusalgatusi, keskendudes peamiselt laste ja perede heaolu edendamisele lastekaitsesüsteemis. Uurimisrühma eesmärk on parandada laste- ja pereuuringute kvaliteeti Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis, tugevdades koostööd riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil poliitikakujundajate ja vastava ala spetsialistidega. 

Uurimisrühm koosneb teadlastest ja üliõpilastest (magistri- ja doktoriõpe). Uurimisrühma põhitegevused on seotud temaatiliste akadeemiliste seminaride korraldamise, uurimis- ja arendusprojektide kirjutamise/taotlemisega, keskendudes praktikapõhisele uurimistööle (laste ja perede toetamine) ning projektiga seotud tegevuste elluviimisele, sh kõrgetasemeliste teadusartiklite avaldamine ning laste ja perega seotud teemade olulisuse edendamine ühiskonnas. 

Laste ja perede uurimisrühm on kasvanud uurimiskeskuseks Centre for Advanced Research on Integrity, Rights and Inclusion of the Child (CIRIC), loe lähemalt siit SIIT .

Peamised uurimis- ja arendusteemad: 

 • Lapse- ja perekeskne lastekaitsetöö (professor Karmen Toros)
 • Asendushooldusel olevad lapsed (lektor Anne Tiko)
 • Laste õigused ja lapsesõbralik õigusemõistmine (doktorant Kiira Gornischeff)
 • Valdkondadevaheline hindamine ja sekkumised (doktorant Koidu Saia)
 • Lapsekeskne lähenemine asendushoolduses (doktorant Ingrid Sindi)
 • Laste vaimne tervis ja heaolu (doktorant Karin Streimann)
 • Linnupesahooldus - kui lapsekeskne lahendus jagatud vanemluse kontekstis (doktorant Rafaela Eugenie Simonee Lehtme)

Teadus- ja arendusprojektid

 • Uuring Tõhus osalusdiskursus: osalejate kogemused kaasatusest lastekaitse hindamiste praktikates. Jaanuar 2019–Detsember 2022.  Rahastus:  Sihtasutus Eesti Teadusagentuur. Vastutav täitja: Karmen Toros - https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/caa6934c-649d-4823-a772-2f5c789da3a1 
 • Uuring Lapse ja pere kaasamine lapse abivajaduse hindamisse lastekaitsetöös: kliendi perspektiivi uurimus ja täienduskoolitus. Jaanuar–Detsember 2019. Rahastus: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium. Vastutav täitja: Karmen Toros - https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/2b1debcc-f214-4f9f-ba08-88680dc24d71 
 • Uuring  Implementation of the New Juvenile Offenders System in Estonia: Experiences by Juveniles and Specialists from Child Protection, Police, Prosecutor's Office. Jaanuar–Detsember 2018.  Uuring viid läbi Tartu ülikooli teaduseetika komitee (275T-6) kinnituse alusel. Uuringu täitjad: Koidu Saia, Kiira Gornischeff
 • Arendusprojekt  The Networking Lab: Sotsiaalkaitse suuna partnerülikoolide õppe- ja arendustegevuse võrgustumislabor üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsusmotivatsiooni suurendamiseks. Jaanuar- Detsember 2018. Rahastus: Tallinna Ülikooli Arengu- ja koostööfond. Projekti koordinaator: Karmen Toros. 
 • Arendusprojekt Networking Lab II - Sotsiaalkaitse suuna partnerülikoolide õppe- ja teadusarendustegevuse võrgustumislabor.   Juuni- Detsember 2019. Rahastus: Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi Arendusfond. Projekti koordinaator: Karmen Toros.
 • Konverents Pere kaasamine lastekaitse hindamistes: konverents, konsultatsioonid ja intensiivseminar. 18–25 Mai 2018. Rahastus: BAFF Baltic-American Dialogue Program. Koordinaator: Karmen Toros - https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/98542554-189c-4fe0-9fd9-9d5686de5ff0 
 • Uuring Abivajava lapse ja pere hindamine lastekaitsetöös: lastekaitsetöötajate refleksioone kliendi kaasamisest. Juuni- Oktoober  2016. Rahastus:  Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium. Vastutav täitja: Karmen Toros - https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/fbfd3fad-7c5e-451a-ae5f-ba88398fba23 

 

Valik erinevaid teadusartikleid

Toros, K. (2019). Social work graduate students’ understanding of strength-eliciting questions in the context of social work assessment. The European Journal of Social Work, 22(3), 412−422.

Sindi, I., Strömpl, J. & Toros., K. (2019). The Estonian way of deinstitutionalisation. Staff members’ perspective on residential substitute care. Experiences from an ethnography research in an Estonian SOS Children`s Village. Child & Youth Services, 39, 305−332.

Saia, K., Toros, K., DiNitto, D.M., Leino, M., Sindi, I. & Tersteegen, E. (2019). Juvenile offender rehabilitation in Estonia: interprofessional collaboration in written assessments and specialists’ perceptions. European Journal of Social Work, 22(1), 121−133.

Toros, K. (2019). Child protection workers’ reflections of child engagement within child protection practice assessment contexts. In: The Child Welfare System: Perspectives, Challenges and Future Directions. Nova Science Publishers.

Toros, K. & LaSala, M. (2018). Estonian child protection workers’ assessment perspectives: The need for competence and confidence. International Social Work, 61(1), 93−105.

Toros, K., DiNitto, D.M. & Tiko, A. (2018). Family engagement in the child welfare system: A scoping review. Children and Youth Services Review, 88, 598−607.

Arbeiter, E. & Toros, K. (2017). Participatory discourse: Engagement in the context of child protection assessment practices from the perspectives of child protection workers, parents and children. Children and Youth Services Review, 74, 17−27.

Streimann, K., Trummal, A., Klandorf, K., Akkermann, K., Sisask, M., Toros, K. & Selart, A. (2017). Effectiveness of a universal classroom-based preventive intervention (PAX GBG): A research protocol for a matched-pair cluster-randomized controlled trial. Contemporary Clinical Trials Communications, 8, 75−84.

Toros, K., LaSala, M. & Tiko, A. (2017). Assessment of the developmental needs of children in need: Estonian child protective workers’ case reflections. Child & Family Social Work, 22(2), 843−852.

Välba, E., Toros, K. & Tiko, A. (2017). Family engagement within the context of assessment in child protection practice: The case of Estonia. Child & Family Social Work, 22(4), 1506−1514.

Arbeiter, E. & Toros, K. (2017). Parental engagement in child protection assessment: A qualitative analysis of worker and parent perspectives. International Social Work, 60(6), 1469−1481.

Toros, K. (2017). Child protective workers’ reflections on principles underpinning the assessment of children in need: The case of Estonia. International Social Work, 6(5), 1255−1267.

Uurimisgruppi liikmed Tallinna Ülikoolis:

Rahvusvahelised teadlased ja partnerid:

Kontakt : Uurimisrühma juht: professor Karmen Toros, lai@tlu.ee