Instituudi direktor  Indrek Grauberg
Riigiteaduste suuna juht   võrdleva poliitika teenekas professor Raivo Vetik
Sotsioloogia suuna juht  sotsioloogia dotsent Triin Roosalu
Õigusteaduste suuna juht  rahvusvahelise õiguse külalisprofessor Lehte Roots
Rahvusvaheliste suhete suuna juht rahvusvaheliste suhete dotsent Birgit Poopuu
Sotsiaalkaitse suuna juht  sotsiaaltöö professor Karmen Toros
Eesti demograafia keskuse juht sotsiaal- ja rahvastikupoliitika professor Lauri Leppik 
Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juht töö- ja haridussotsioloogia professor Kadri Täht

Instituudi nõukogu liikmed ja ülesanded 

Liikmed

Nimi Ametinimetus 
Indrek Grauberg

direktor

Raivo Vetik võrdleva poliitika teenekas professor
Birgit Poopuu rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute suuna juht
Triin Roosalu sotsioloogia suuna juht
Lehte Roots õigusteaduse suuna juht
Karmen Toros sotsiaalkaitse suuna juht
Lauri Leppik  Eesti demograafia keskuse juhataja
Kadri Täht rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juhataja
Tiia Õun haridusteaduste instituudi esindaja
Ruth Shimmo loodus- ja terviseteaduste instituudi esindaja
Luule Sakkeus akadeemiliste töötajate esindaja
Uku Lember humanitaarteaduste instituudi esindaja
Liisa Martma akadeemiliste töötajate esindaja
Tiina Pajuste akadeemiliste töötajate esindaja
Tõnis Saarts akadeemiliste töötajate esindaja
Anu Toots akadeemiliste töötajate esindaja
Toomas Taube vandeadvokaat, advokaadibüroo Walless, direktori poolt kutsutud välisliige
Airi-Alina Allaste professor, täiendavalt nõukogu koosseisu arvatud senati liige nõusoleku alusel
Joonatan Nõgisto üliõpilasnõukogu esindaja, PhD
Erle Neeme üliõpilasnõukogu esindaja, PhD
Kasper Kürsa üliõpilasnõukogu esindaja, BA
Ave Laas üliõpilasnõukogu esindaja, MA
Julija Raudkivi

üliõpilasnõukogu esindaja, BA

Mart Susi professor, täiendavalt nõukogu koosseisu arvatud senati liige nõusoleku alusel
Madis Sarik Rae vallavanem, HOL juhatuse liige, direktori poolt nimetatud välisliige
Heddi Lutterus justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler, direktori poolt nimetatud välisliige

Nõukogu ülesanded

Instituudi nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.

 

Ühiskonnateaduste instituudi arengukava 2023-2027