Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut pakub mikrokraadi õppekava järgi õppimise võimalust

Mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täiendusõppena. See tähendab, et õpe toimub üldjuhul koos bakalaureuse- või magistri üliõpilastega. Mikrokraad võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialased pädevused ühes kitsamas valdkonnas.

Mikrokraadi õppekava maht on 12-30 EAP ja omandamise kestvus 1 kuni 3 semestrit. Üldjuhul algab õpe sügiseti, kuid mõne mikrokraadi puhul ka kevadsemestril. Siin on õppijale ka MEELESPEA.

Mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks kehtestatud kvalifikatsiooni tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (varasem haridustase vastavalt kvalifikatsiooni raamistikule), aga võidaks kehtestada ka täiendavaid tingimusi (nt töökogemus, keeleoskus vms).

Mikrokraadi õppekava järgi õppimine on tasuline. Tasemeõppekavas olevate ainete tasu tuleneb Ülikooli senati kehtestatud ainepunkti tasumäärast ning see hind võib aineti olla erinev.

Mikrokraadi omandamiseks tuleb edukalt läbida kõik õppekavas olevad kursused. Mikrokaadi omandaja saab täienduskoolituse tunnistuse, kus on märgitud, et tegemist on mikrokraadi õppekavaga ning viide, millise tasemeõppe õppekavaga on mikrokraad seotud. Tunnistus väljastatakse ainult kogu õppekava täitmisel. 

Mikrokraade arvestatakse tasemeõppe õppekava täitmisel.(omandatud EAP-d on võimalik üle kanda kui edaspidi asutakse õppima bakalaureuse- või magistriõppesse).

Mikrokraadi õppekava järgi on hea õppida, kui on:

  • soov täiendada oma erialaseid teadmisi;
  • vajadus õppida uusi õppeaineid, kuid pole tahtmist ega vajadust kogu tasemeõppe õppekava läbida;
  • vajadus saavutada erialane pädevus mingis kitsamas valdkonnas;
  • tarve parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • plaan teha oma karjääris muutusi.

Võta ühendust!

mikrokraadide ja täienduskoolituse spetsialist:

Karin Ratas

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 382