instituut

Õppekava 22

akadeemilist suunda 5

Tudengite arv 1333

 

Meie instituudis on võimalik õppida sotsiaalteadusi nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes.

Instituudi akadeemilised töötajad osalevad ülikooli interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse töös. Lisaks kuuluvad instituudi struktuuri Eesti demograafia keskus ja rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, mis viivad läbi teadus- ja arendustegevust demograafia ning sotsioloogia valdkondades.

Arvestades kõrghariduses toimuvat, on oluline roll rahvusvahelistumisel. Iga kümnes õppejõud meie ülikoolis on pärit välisriikidest, aasta-aastalt suureneb välistudengite osakaal ning ülikooli panus rahvusvahelisse teadustöösse. Meil on töös viiskümmend teadusprojekti, nendest Euroopa Liidu raamprogrammis Horisont 2020 oleme YouthLife projektide ja COST GDHRN ning SHIINE projektide juhtpartneriks, viime ellu 4 personaalse uurimistoetuse granti. Anname välja 4 kõrgetasemelist teadusajakirja, korraldame erialaseid teaduskonverentse ning teadusseminare. Osaleme Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste ning Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikoolide töös. Meie teadustöötajate järelkasvuks on neljal doktoriõppekaval õppivad doktorandid. 

Ülikoolil on lepingud 43 partnerülikooliga 21 riigist ja üle 490 Erasmus+ partnerlepingu, oleme nelja rahvusvahelise kõrgharidusasutusi ühendava võrgustiku liige ja meie teadlased ja õppejõud panustavad aktiivselt oma erialaste võrgustike tegemistesse.

Ühiskonnateaduste instituut jaotub viieks suunaks:

  • Riigiteadused
  • Sotsioloogia
  • Rahvusvahelised suhted ja tulevikuuuringud
  • Sotsiaalkaitse
  • Õigusteadus
Võta meiega ühendust:

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 451

E-postyti@tlu.ee