instituut

Õppekava 22

akadeemilist suunda 5

Tudengite arv 1570

 

Meie instituudis on võimalik õppida sotsiaalteadusi nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes.

Instituudi akadeemilised töötajad osalevad ülikooli interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse töös. Lisaks kuuluvad instituudi struktuuri Eesti demograafia keskus ja rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, mis viivad läbi teadus- ja arendustegevust demograafia ning sotsioloogia valdkondades.

Arvestades kõrghariduses toimuvat, on oluline roll rahvusvahelistumisel. Iga kümnes õppejõud meie ülikoolis on pärit välisriikidest, aasta-aastalt suureneb välistudengite osakaal ning ülikooli panus rahvusvahelisse teadustöösse. Meil on töös viiskümmend teadusprojekti, nendest ELi raamprogrammis Horisont 2020 oleme MIRNet ja YouthLife projektide ning COST YOUNG-IN ning SHIINE projektide juhtpartneriks, viime ellu 6 personaalse uurimistoetuse granti. Anname välja 4 kõrgetasemelist teadusajakirja, korraldame erialaseid teaduskonverentse ning teadusseminare. Osaleme Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste ning Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikoolide töös. Meie teadustöötajate järelkasvuks on neljal doktoriõppekaval õppivad doktorandid. 

Ülikoolil on lepingud 43 partnerülikooliga 21 riigist ja üle 490 Erasmus+ partnerlepingu, oleme nelja rahvusvahelise kõrgharidusasutusi ühendava võrgustiku liige ja meie teadlased ja õppejõud panustavad aktiivselt oma erialaste võrgustike tegemistesse.

Ühiskonnateaduste instituut jaotub viieks suunaks:

  • Riigiteadused
  • Sotsioloogia
  • Rahvusvahelised suhted ja tulevikuuuringud
  • Sotsiaalkaitse
  • Õigusteadus
Võta meiega ühendust:

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6409 451

E-postyti@tlu.ee