Competent Child Protection Worker
Enhancing Child’s Right for the Participation in Child Protection Assessment (COMPENCA), 2020-2023

Esimeseks CIRIC ühisprojektiks on "Pädev lastekaitsetöötaja: lapse osalusõiguse edendamine abivajava lapse hindamisel" (“Competent Child Protection Worker: Enhancing Child’s Right for the Participation in Child Protection Assessment” - COMPENCA, 2020-2023). Kaheaastase projekti jooksul koostatakse kogumik sotsiaaltöö üliõpilastele ja praktikutele fookusega lapse osalusõigus lastekaitse hindamisprotsessis inglise, eesti ja norra keeles. Projekti rahastus: Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi perioodi 2014-2023 toetustest rahastatav Balti teaduskoostöö programm.

Projekt keskendub tänaste ja tulevaste lastekaitsetöötajate teadmiste edendamisele lapse osalusest lastekaitsetöös. Kogumiku koostamisele aitavad kaasa seminarid Tallinna Ülikooli ja Oslo Metropolitan Ülikooli õppejõudude vahel, et arutleda lapse osalemist toetavaid häid praktikaid.

Rohkem teavet saab  SIIT.

ciric@tlu.ee

pilt-1-400x533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolevat COMPENCA projekti on rahastatud "EMP ja Norra finantsmehhanismid 2014–2023" rahastusprogrammist. 

rahastaja