Ü

hiskonnateaduste instituudi arengukava

 

ARENGUKAVA 2023-2027

ARENGUKAVA RAKENDUSPLAAN

 

MISSIOON

ÜTI on Eesti ühiskondliku mõtte vaimne majakas. Toetame inimeste elukvaliteeti, ühiskonna jätkusuutlikku arengut ja avatud valitsemist läbi sotsiaalselt vastutustundliku lähenemise, väärtustades teaduspõhisust, erialaoskusi, innovatsiooni, mitmekesisust, interdistsiplinaarsust ja koostööd.

VISIOON

ÜTI on ühiskonnateaduste tunnustatud eestvedaja. Edendades teadus-, arendus- ja õppetegevust kuulub instituut Läänemere maade juhtivate teadmuskeskuste hulka.