Keskus keskendub oma teadustöös peamiselt rahvastikuteaduse tuumosale Eesti rahvastikuarengu kontekstis. Peamisteks uurimisvaldkondadeks on Eesti rahvastiku sündimuskäitumine ja –kavatsused, kooselumustrite kujunemine, põlvkondadevahelised suhted, rahvastikuvananemine, suremus, rahvastiku tervis, välispäritolu rahvastiku demograafiline käitumine Euroopa riikide raamistikus.

Keskus panustab olulisel määral teadustöö andmebaaside arendamisse, sh arhiivsete loendus- ja küsitlusandmete digiteerimise ja teaduskäibesse toomise ning küsitlusuuringute läbiviimise kaudu, samuti osalemisega rahvaloenduse ja rahvastikuregistri metodoloogilises arendustöös.

Keskuse teadustegevus on positiivselt evalveeritud ning riiklikult rahastatud sihtfinantseeritavad teadusteemad on olnud keskuse teadustegevuse rahastuse põhiallikaks.

Informatsiooni Eesti Demograafia Keskuse teadusprojektide, koostööprogrammide, publikatsioonide ning hallatavate andmebaaside kohta leiate vasakmenüüst.

Peamised uurimisvaldkonnad:

Demograafia keskus keskendub oma teadustöös peamiselt rahvastikuteaduse tuumosale Eesti rahvastikuarengu kontekstis. Peamisteks uurimisvaldkondadeks on Eesti rahvastiku sündimuskäitumine ja –kavatsused, kooselumustrite kujunemine, põlvkondadevahelised suhted, rahvastikuvananemine, suremus, rahvastiku tervis, välispäritolu rahvastiku demograafiline käitumine Euroopa riikide raamistikus. Valiku viimase 5 aasta publikatsioonidest leiate siit.

Keskus panustab olulisel määral teadustöö andmebaaside arendamisse, sh arhiivsete loendus- ja küsitlusandmete digiteerimise ja teaduskäibesse toomise ning küsitlusuuringute läbiviimise kaudu, samuti osalemisega rahvaloenduse ja rahvastikuregistri metodoloogilises arendustöös. Teadustegevuse raames arendatud andmebaasidest vaata lähemalt siit .

Rahvusvaheline koostöö toimub peamiste erialaliste koostöövõrgustike kaudu nagu IUSSP   ja EAPS, mille liikmeteks on enamik teadustöötajaid ja doktorante. Alates 2010 osaleb instituut Euroopa Demograafia Doktorikooli EDSD  juhtkomitee tegevuses ning alates 2012 Euroopa juhtivate demograafia-alaste uurimisasutuste ja keskuste Population Europe’i koostöövõrgustikus. Eesti-siseselt on peamisteks teaduskoostöö partneriteks mitmed Tartu Ülikooli instituudid, Tervise Arengu Instituut, Rahvusarhiiv, kuid ka avaliku sektori asutused (Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Statistikaamet). Koostöö kohta lähemalt vaata siit.

Keskus  on algatanud Eesti osaluse erinevates rahvusvahelistes uuringuprogrammides, sh 50-aastaste ja vanemaealiste uuringus ehk SHAREsFamilies and Societies ja Pere- ja sündimusuuringu projektis (FFS/GGS). Samuti on keskus tegev mitmetes siseriiklikes projektides.