Võta ühendust!

ÜTI postiaadressMare maja 5 korrus, Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9451

E-postyti@tlu.ee

Inimesed

Büroo
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Indrek Grauberg direktor M-545 yti-direktor@tlu.ee +372 619 9949
Lyanne Ojamets juhiabi M-541 Lyanne.Ojamets@tlu.ee +372 6409 451
Tuuli Oder õppejuht M-542 tuuli.oder@tlu.ee +372 6409 304
Anneli Kommer administratiivjuht M-544 anneli.kommer@tlu.ee +372 6409 442
Koidu Saia teaduskoordinaator M-541 koidu.saia@tlu.ee +372 619 9944
Marleen Allemann partnerlussuhete ja täienduskoolituse spetsialist M-574 marleen.allemann@tlu.ee +372 6409 456
Marianne Mitt välisvastuvõtu spetsialist M-573 marianne.mitt@tlu.ee +372 6409455
Ave Põldmets-Ruut õppenõustaja ja -spetsialist M-576 ave.poldmets-ruut@tlu.ee +372 6409 382
Tamara Statsenko õppenõustaja ja -spetsialist M-576 tamara.statsenko@tlu.ee +372 6409 445
Maarja-Liis Viljak õppenõustaja ja -spetsialist M-565 maarja-liis.viljak@tlu.ee +372 619 9941
Marika Voogre õppenõustaja ja -spetsialist M-575 marika.voogre@tlu.ee +372 6409 492
Evelyn Lillipuu finantsspetsialist M-572 evelyn.lillipuu@tlu.ee +372 619 9940
Özgür Baykara teadusassistent A-141 ozgur.baykara@tlu.ee +372 6199 955
Mariliis Niinemägi teadusassistent A-326 mariliis.niinemagi@tlu.ee +372 6409 452
Anna Kook õppenõustaja ja -spetsialist M-566 anna.kook@tlu.ee +372 61 999 42
Kätlin Paju teadusassistent A-326 katlin.paju@tlu.ee +372 6409 452
Tõnu Idnurm projekti assistent S-302 tonu.idnurm@tlu.ee +372 6409 462
Janeli Eiert teadusassistent A-326 janeli.eiert@tlu.ee +372 6409 452
Siim Palu turundus- ja kommunikatsioonispetsialist M-564 siim.palu@tlu.ee +372 6409 457
Akadeemiline suund: riigiteadused
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Leif Kalev riigiteooria professor A-329 leif.kalev@tlu.ee +372 6409 458
Peeter Selg poliitikateooria professor A-337 peeter.selg@tlu.ee +372 640 9101
Georg Sootla riigiteaduse vanemteadur, avaliku poliitika professor A-330 georg.sootla@tlu.ee +372 6409 459
Raivo Vetik võrdleva poliitika professor A-328 raivo.vetik@tlu.ee +372 6409 447
Triin Lauri avaliku poliitika dotsent M-676 triin.lauri@tlu.ee +372 6199 886
Mari-Liis Jakobson poliitikasotsioloogia dotsent, Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur A-146 mari-liis.jakobson@tlu.ee +372 6409 453
Katri-Liis Reimann dotsent A-341 katri_liis.reimann@tlu.ee + 372 6199 588
Tõnis Saarts võrdleva poliitika dotsent A-344 tonis.saarts@tlu.ee +372 6409 454
Indrek Saar majanduse dotsent A-341 indrek.saar@tlu.ee + 372 6199 595
Priit Suve avaliku juhtimise dotsent A-341 priit.suve@tlu.ee + 372 6199 588
Kersten Kattai avaliku halduse lektor A-342 kersten.kattai@tlu.ee +372 6199 589
Nikolai Kunitsõn politoloogia lektor A-344 nikolai.kunitson@tlu.ee +372 6409 454
Kristo Krumm ettevõtluse lektor S-302 kristo.krumm@tlu.ee +372 6409 496
Sulev Lääne valitsemiskorralduse lektor, projektijuht A-342 sulev.laane@tlu.ee +372 6199 589
Ave Lauren Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti koordinaator A-140 ave.lauren@tlu.ee +372 6409 463
Eike Luik rändeekspert A-143 eike.luik@tlu.ee +372 6199 591
Marion Pajumets rändeekspert A-146 marion.pajumets@tlu.ee +372 6409 464
Barbara Orloff rändeekspert A-143 barbara.orloff@tlu.ee +372 6199 591
Kadri Ausmaa administratiiv- ja kommunikatsioonispetsialist A-141 kadri.ausmaa@tlu.ee +372 6409 441
Gerly Tammiste valitsemisteaduste lektor A-344 gerly.tammiste@tlu.ee +372 6409 454
Lili Tiri projekti assistent
Katrina Koppel valitsemisteaduste lektor
Jan Trei projekti assistent
Jakub Dostal majanduse lektor A-133 jakub.dostal@tlu.ee 6199943
Kaja Mõts projekti assistent
Jass Juuremaa projekti assistent
Akadeemiline suund: sotsioloogia
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Ellu Saar sotsioloogia professor M-666 ellu.saar@tlu.ee +372 6199 872
Marge Unt võrdleva sotsioloogia professor M-654, M-654 marge.unt@tlu.ee +372 6199 873
Airi-Alina Allaste sotsioloogia professor M-679 airi-alina.allaste@tlu.ee +372 6199 884
Liis Ojamäe sotsioloogia dotsent M-669 liis.ojamäe@tlu.ee +372 6199 883
Kadri Aavik soouuringute dotsent M-667 kadri.aavik@tlu.ee
Triin Roosalu sotsioloogia dotsent M-663 triin.roosalu@tlu.ee +372 6199 874
Kadri Täht sotsioloogia dotsent M-665, M-665 kadri.taht@tlu.ee +372 6199 876
Eve-Liis Roosmaa sotsioloogia lektor M-652 eve-liis.roosmaa@tlu.ee +372 6199 877
Maaris Raudsepp vanemteadur M-671 maaris.raudsepp@tlu.ee +372 6199 887
Erle Rikmann teadur, sotsioloogia lektor M-674 erle.rikmann@tlu.ee +372 6199 885
Jüri Kruusvall teadur M-671 juri.kruusvall@tlu.ee +372 6199 887
Katrin Schwanitz interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse teadur M-556 katrin.schwanitz@tlu.ee +372 645 4125
Gerli Nimmerfeldt interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse teadur M-668 gerli.nimmerfeldt@tlu.ee +372 6199 880
Liisa Martma interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse nooremteadur M-652 liisa.martma@tlu.ee +372 6199 877
Pille Ubakivi-Hadachi interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse nooremteadur M-678 pille.ubakivi@tlu.ee + 372 6199 540
Kairit Kall sotsioloogia lektor
Akadeemiline suund: õigusteadus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Mart Susi inimõiguste professor A-144 mart.susi@tlu.ee +372 6199 952
Steffen Schlinker eraõiguse professor A-133 steffen.schlinker@tlu.ee +372 6199 954
Peeter Järvelaid õigusajaloo dotsent A-142 peeter.jarvelaid@tlu.ee +372 6199 950
Samuli Markus Miettinen transnatsionaalse õiguse dotsent A-135 smmietti@tlu.ee +372 6199 948
K. Jaak Roosaare rahvusvahelise õiguse lektor A-138 jaak.roosaare@tlu.ee +372 6199 947
Heiki Lindpere rahvusvahelise õiguse lektor A-137 heiki.lindpere@tlu.ee +372 6199 946
Norman Aas kriminaalõiguse lektor A-137 norman.aas@tlu.ee +372 6199 946
Phillip Webb Graves eraõiguse lektor A-138 phillip_webb.graves@tlu.ee +372 6199 947
Tiina Pajuste rahvusvahelise õiguse ja Euroopa õiguse lektor A-135 tiina.pajuste@tlu.ee +372 6409 461
Aare Kruuser eraõiguse lektor A-136 aare.kruuser@tlu.ee +372 6199 945
Igor Gräzin külalislektor A-142 igor.grazin@tlu.ee +372 6199 950
Kalle Liiv haldusõiguse lektor A-137 kalle.liiv@tlu.ee +372 6199 946
Mare Merimaa eraõiguse lektor A-136 mare.merimaa@tlu.ee +372 6199 945
Massimo La Torre Euroopa õiguse külalisprofessor A-133 massimo.la_torre@tlu.ee +372 6199 954
Akadeemiline suund: rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Mika Aaltola rahvusvaheliste suhete ja Euroopa õpingute professor A-135 mika.aaltola@tlu.ee +372 6409 462
Matthew Crandall rahvusvaheliste suhete dotsent A-343 matthew.crandall@tlu.ee +372 6199 590
Catlyn Kirna rahvusvaheliste suhete lektor A-343 catlyn.kirna@tlu.ee +372 6199 590
Terry McDonald rahvusvaheliste suhete lektor A-339 terry.mcdonald@tlu.ee 372 6199 589
Erik Terk projektijuht, tuleviku-uuringute ja strateegilise juhtimise professor A-133 erik.terk@tlu.ee +372 6199 943
Katri-Liis Reimann projektijuht A-341 katri_liis.reimann@tlu.ee + 372 6199 588
Merle Krigul analüütik merle.krigul@tlu.ee
Akadeemiline suund: sotsiaalkaitse
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Karmen Toros sotsiaaltöö professor A-332 karmen.lai@tlu.ee +372 6409 491
Allan Puur rahvastikuteaduse professor M-559, M-559 allan.puur@tlu.ee +372 6454 125
Merike Sisask sotsiaaltervishoiu professor A-331 merike.sisask@tlu.ee +372 6409 490
Anu Toots sotsiaalpoliitika professor A-327 anu.toots@tlu.ee +372 6409 450
Mare Leino sotsiaalpedagoogika dotsent A-334 mare.leino@tlu.ee +372 6409 373
Marju Medar sotsiaaltöö dotsent A-334 marju.medar@tlu.ee +372 6409 481
Zsolt Bugarszki sotsiaaltöö dotsent, projektijuht S-302 zsolt.bugarszki@tlu.ee +372 6409 462
Kersti Kriisk sotsiaaltöö lektor A-331 kersti.kriisk@tlu.ee +372 6409 383
Reeli Sirotkina sotsiaaltöö lektor A-333 reeli.sirotkina@tlu.ee +372 6409 371
Ingrid Sindi nooremteadur, sotsiaaltöö lektor A-334 ingrid.sindi@tlu.ee +372 6409 371
Anne Tiko psühhosotsiaalse töö lektor A-333 anne.tiko@tlu.ee +372 6409 371
Mariann Märtsin psühhosotsiaalse töö dotsent mariann.martsin@tlu.ee
Rafaela Lehtme nooremteadur
Audrone Urmanaviciene sotsiaalse ettevõtluse lektor
Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Ellu Saar sotsioloogia juhtivteadur M-666 ellu.saar@tlu.ee +372 6199 872
Marge Unt juhataja, vanemteadur M-654, M-654 marge.unt@tlu.ee +372 6199 873
Jelena Helemäe vanemteadur M-656 jelena.helemae@tlu.ee +372 6199 871
Rein Vöörmann vanemteadur M-655 rein.voormann@tlu.ee +372 6199 870
Triin Roosalu vanemteadur M-663 triin.roosalu@tlu.ee +372 6199 874
Kadri Täht vanemteadur M-665, M-665 kadri.taht@tlu.ee +372 6199 876
Margarita Kazjulja teadur M-664 margarita.kazjulja@tlu.ee +372 6199 875
Marti Taru teadur M-657 marti.taru@tlu.ee +372 6199 878
Abel Polese vanemteadur M-662 abel.polese@tlu.ee +372 6199 586
Eve-Liis Roosmaa teadur M-652 eve-liis.roosmaa@tlu.ee +372 6199 877
Marii Paškov teadusassistent M-652 marii.paskov@tlu.ee +372 6199 877
Tea Pohl teadusassistent M-653 tea.pohl@tlu.ee +372 6199 860
Epp Reiska teadusassistent M-652 epp.reiska@tlu.ee +372 6199 877
Kairit Kall nooremteadur
Eesti demograafia keskus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Luule Sakkeus vanemteadur, juhataja M-557 luule.sakkeus@tlu.ee +372 6454 125
Allan Puur juhtivteadur M-559, M-559 allan.puur@tlu.ee +372 6454 125
Merike Sisask vanemteadur A-331 merike.sisask@tlu.ee +372 6409 490
Martin Klesment vanemteadur M-551 martin.klesment@tlu.ee +372 6454 125
Kersti Lust vanemteadur M-551 kersti.lust@tlu.ee +372 6454 125
Lauri Leppik vanemteadur M-560 lauri.leppik@tlu.ee +372 6454 125
Michel Poulain vanemteadur M-553 michel.poulain@tlu.ee +372 6454 125
Leen Rahnu teadur M-555 leen.rahnu@tlu.ee +372 6454 125
Liili Abuladze teadur M-551 liili.abuladze@tlu.ee +372 6454 125
Anne Herm teadur M-553 anne.herm@tlu.ee +372 6454 125
Hannaliis Jaadla teadur M-551 hannaliis.jaadla@tlu.ee +372 6454 125
Tiina Tambaum teadur M-551 tiina.tambaum@tlu.ee +372 6454 125
Mark Gortfelder nooremteadur M-551 mark.gortfelder@tlu.ee +372 6454 125
Kersti Edur assistent M-554 kersti.edur@tlu.ee +372 645 4125
Margolit Mandelkorn koristaja
Emeriidid
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Ene Grauberg emeriitprofessor A-145 enegrauberg@gmail.com +372 6199 953
Taimi Tulva emeriitprofessor A-331 taimi.tulva@tlu.ee +372 6409 490
Rein Müllerson emeriitprofessor A-145 rein.mullerson@tlu.ee +372 6199 953
Ene Lausvee emeriitdotsent M-575 ene.lausvee@tlu.ee +372 6409 492
Rein Ruutsoo emeriitprofessor A-337 rein.ruutsoo@tlu.ee +372 640 9101