Tunniplaani koostamine

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: STSTB-1 tähistab sotsiaaltöö BA I kursust)
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Nominaaljaotused:

Bakalaureuseõpe

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud  Õppekava
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (õppetöö inglise keeles)

2024 KKLSB-1

Riigiteadused  
Riigiteadused

2024 RIRIB-1

2024 RIRIB- osakoormus

Haldus- ja ärikorraldus

2024 RIHKB-1

2024 RIHKB-osakoormus

Poliitika ja valitsemine

2024 RIPGB-1

2023 RIPGB-2

2022 RIPGB-3

Sotsiaalkaitse  
Sotsiaaltöö

2024 STSTB-1

Sotsiaalpedagoogika

2024 STSPB-1

2024 STSPB-osakoormus

Sotsioloogia  
Sotsioloogia

2024 RASLB-1

2024 RASLB-osakoormus

Õigusteadus  

Õigusteadus

 

Õigusteadus (ingliskeelne)

2024 AKOB-1 osakoormus

 

2024 AKLB-1 Tallinn

2023 AKLB-1 Helsingi

 

 

Magistriõpe

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud Õppekava
Rahvusvahelised suhted

2024 RIRAM-1

Riigiteadused   
Politoloogia

2024 RIPOM-1

2024 RIPOM - osakoormus

Riigiteadused

2024 RIRIM-1

Sotsiaalkaitse  
Sotsiaaltöö

2024 STSTM-1

Sotsiaalne ettevõtlus

2024 STSEM-1

Lastekaitse 2024 STLKM-1
Sotsioloogia  
Sotsioloogia

2024 RASLM-1

2024 RASLM - osakoormus

Õigusteadus  
Õigusteadus

2024 AKOM-1

2024 AKOM - osakoormus

Inimõigused digitaalses ühiskonnas

2024 AKIDM-1

Vaidluste kohtuväline lahendamine 2024 AKVKM-1