Tunniplaani koostamine

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: STSTB-1 tähistab sotsiaaltöö BA I kursust)
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Nominaaljaotused:

Bakalaureuseõpe

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud  Õppekava
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (õppetöö inglise keeles)

2021 KKLSB-1

2020 KKLSB-2

2019 KKLSB-3

Riigiteadused  
Riigiteadused

2021 RIRIB-1

2020 RIRIB-2

2019 RIRIB-3

Haldus- ja ärikorraldus

2021 RIHKB-1

2020 RIHKB-2

2019 RIHKB-3

Poliitika ja valitsemine

2021 RIPGB-1

2020 RIPGB-2

2019 RIPGB-3

Sotsiaalkaitse  
Sotsiaaltöö

2021 STSTB-1

2020 STSTB-2

2019 STSTB-3

Sotsioloogia  
Sotsioloogia

2021 RASLB-1

2020 RASLB-2

2019 RASLB-3

   
Õigusteadus  

Õigusteadus

Õigusteadus (ingliskeelne)

2021 AKOB-1

2020 AKOB-2

2019 AKOB-3

 

2021 AKLB-1 

2020 AKLB-2 

2019 AKLB-3 

 

 

Magistriõpe

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud Õppekava
Rahvusvahelised suhted

2021 RIRAM-1

2020 RIRAM-2

Riigiteadused   
Politoloogia

2021 RIPOM-1

2020 RIPOM-2

Riigiteadused

2021 RIRIM-1

2020 RIRIM-2

Sotsiaalkaitse  
Sotsiaaltöö

2021 STSTM-1

2020 STSTM-2

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

2021 STSPM-1

2020 STSPM-2

Sotsiaalne ettevõtlus

2021 STSEM-1

2020 STSEM-2

Sotsioloogia  
Sotsioloogia

2021 RASLM-1

2020 RASLM-2

Õigusteadus  
Õigusteadus

2021 AKOM-1

2020 AKOM-2

Inimõigused digitaalses ühiskonnas

2021 AKIDM-1

2020 AKIDM-2