Tunniplaani koostamine

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: STSTB-1 tähistab sotsiaaltöö BA I kursust)
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Nominaaljaotused:

Bakalaureuseõpe

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud  Õppekava
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (õppetöö inglise keeles)

2022 KKLSB-1

2021 KKLSB-2

2020 KKLSB-3

Riigiteadused  
Riigiteadused

2022 RIRIB-1

2021 RIRIB-2

2020 RIRIB-3

 

Haldus- ja ärikorraldus

2022 RIHKB-1

2022 RIKHB-osakoormus

2021 RIHKB-2

2020 RIHKB-3

Poliitika ja valitsemine

2022 RIPGB-1

2021 RIPGB-2

2020 RIPGB-3

Sotsiaalkaitse  
Sotsiaaltöö

2022 STSTB-1

2021 STSTB-2

2020 STSTB-3

Sotsioloogia  
Sotsioloogia

2022 RASLB-1

2021 RASLB-2

2020 RASLB-3

   
Õigusteadus  

Õigusteadus

 

 

 

 

Õigusteadus (ingliskeelne)

2022 AKOB-1

2022 AKOB-osakoormus

2021 AKOB-2

2020 AKOB-3

 

 

2022 AKLB-1

2021 AKLB-

2020 AKLB-

 

 

Magistriõpe

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud Õppekava
Rahvusvahelised suhted

2022 RIRAM-1

2021 RIRAM-2

2020 RIRAM-3

Riigiteadused   
Politoloogia

2022 RIPOM-1

2021 RIPOM-2

2020 RIPOM-3

Riigiteadused

2022 RIRIM-1

2021 RIRIM-2

2020 RIRIM-3

Sotsiaalkaitse  
Sotsiaaltöö

2022 STSTM-1

2021 STSTM-2

2020 STSTM-3

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

2022 STSPM-1

2021 STSPM-2

2020 STSPM-3

Sotsiaalne ettevõtlus

2022 STSEM-1

2021 STSEM-2

2020 STSEM-3

Sotsioloogia  
Sotsioloogia

2022 RASLM-1

2021 RASLM-2

2020 RASLM-3

Õigusteadus  
Õigusteadus

2022 AKOM-1

2022 AKOM-osakoormus

2021 AKOM-2

2020 AKOM-3

Inimõigused digitaalses ühiskonnas

2022 AKIDM-1

2021 AKIDM-2

2020 AKIDM-3