Tunniplaani koostamine

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: STSTB-1 tähistab sotsiaaltöö BA I kursust)
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Nominaaljaotused:

Bakalaureuseõpe

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud  Õppekava
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (õppetöö inglise keeles)

2023 KKLSB-1

Riigiteadused  
Riigiteadused

2023 RIRIB-1

2023 RIRIB- osakoormus

Haldus- ja ärikorraldus

2023 RIHKB-1

2023 RIHKB-osakoormus

Poliitika ja valitsemine

2023 RIPGB-1

Sotsiaalkaitse  
Sotsiaaltöö

2023 STSTB-1

Sotsiaalpedagoogika

2023 STSPB-1

2023 STSPB-osakoormus

Sotsioloogia  
Sotsioloogia

2023 RASLB-1

2023 RASLB-osakoormus

Õigusteadus  

Õigusteadus

 

Õigusteadus (ingliskeelne)

2023 AKOB-1 osakoormus

 

2023 AKLB-1 Tallinn

2023 AKLB-1 Helsingi

 

 

Magistriõpe

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud Õppekava
Rahvusvahelised suhted

2023 RIRAM-1

Riigiteadused   
Politoloogia

2023 RIPOM-1

Riigiteadused

2023 RIRIM-1

Sotsiaalkaitse  
Sotsiaaltöö

2023 STSTM-1

Sotsiaalne ettevõtlus

 

Lastekaitse 2023 STLKM-1
Sotsioloogia  
Sotsioloogia

2023 RASLM-1

Õigusteadus  
Õigusteadus

2023 AKOM-1

Inimõigused digitaalses ühiskonnas

2023 AKIDM-1