Teadus

Ühiskonnateaduste instituudi teadusarendustegevuses mõtestame uuenevaid ühiskondlikke protsesse ja toetame 21. sajandi heaoluühiskonna arengut institutsioonide, valitsemise ja õigussüsteemide uuenemisel ning kogukondade ja indiviidide heaolu edendamisel.

Teadusarendusprojektides, uuringutes, kõrgetasemelistes teaduspublikatsioonides ja läbiviidavatel teadusüritustel ühendame valdkondadena riigiteadused, rahvusvahelised suhted ja tuleleviku-uuringud, õigusteaduse, sotsioloogia, demograafia ning sotsiaaalkaitse akadeemilised teadmised.

Toetame avatud valitsemise praktikate juurdumist kohaliku omavalituse ja riigi tasandil ning pakume teaduspõhiseid ja innovaatilisi lahendusi avalikule teenistusele, poliitikutele, õiguspraktikutele, eraettevõtetele ja vabaühendustele.

Meie instituudi akadeemilised töötajad osalevad ülikooli interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse töös. Instituudi struktuuri kuuluvad Eesti demograafia keskus ja rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, mis viivad läbi teadus- ja arendustegevust demograafia ning sotsioloogia valdkondades. Lisaks toimub riigiteaduste ja rahvusvaheliste suhete, õigusteaduse, sotsioloogia ja sotsiaalkaitse teadusarendustegevus akadeemilistes suundades.

Kontakt:

Teaduskoordinaator:

Koidu SaiaKoidu.Saia@tlu.ee, tel 6199 944, ruum M-541