ProVaHealth - Toote valideerimine tervise valdkonnas

Info ProVaHealth´ i kohta

ProVaHealth eesmärk on ületada järgmised väljakutsed

 • Enamik Living Labi taristuid teenindab ainult kohalikke või piirkondlikke kliente

 • Aeglane uuenduste turuletoomine

Projekti strateegiline üldine eesmärk on saavutada „Läänemere piirkond kui üks tervishoiutoodete ja teenuste arendamise katsekoht“.

ProVaHealth hõlbustab turuletulekuks mõeldud idufirmade ja VKEde juurdepääsu tervishoiuteenuste infrastruktuurile, pakkudes suurepäraseid kliendi valideerimise võimalusi, praktilist tagasisidet ja sisendit tootearenduseks. See hõlmab 14 Läänemere piirkonna tervishoiualast elulaborit.

Faktid projekti kohta

 • Partnerid: 17 organisatsiooni 8 Läänemere riigist

 • Kestus: 36 kuud (2017 - 2020)

 • Kogueelarve: 3 022 842 €

 • ERFi kaasfinantseering 2 353 386 €

 • Fond: Interregi Läänemere piirkonna programm 2014-2020

 • Osa lipulaevast „HealthRegion”, mida tunnustatakse ELi Läänemere piirkonna strateegias, innovatsiooni poliitikavaldkonnas

 • Juhtpartner: Tallinna Teaduspark Tehnopol

Meie eesmärgid

 • Luua parem koostöö Läänemere regiooni Health Living Lab' ide vahel

 • Tagada VKEdele sujuv juurdepääs Living Labi teenustele

 • Parandada uute toodete ja teenuste turuletoomist tervishoiu valdkonnas
 • Innovatsiooni jõustamine, uute ettevõtete loomine ja VKEde kasv
 • Inimeste tervise, heaolu ja elukvaliteedi parandamine

Meie tulemused

 • Luua teenus 300 VKE-le

 • Living Lab'i avatud teenuseid reklaamitakse kogu maailmas

 • Living Lab'i enesehindamise tööriistakast
 • Rahvusvahelise Living Labi kontseptsioon  loomine koos teenusemudeliga
 • Luua 14 Living Lab'ile pikaajalised äriplaanid
 • 14 VKE-l on toode ja / või teenus valideeritud

Projekti tulemused 

Projekt tõi kolmeks aastaks kokku 17 organisatsiooni kaheksast Läänemere riigist, et keskenduda parema koostöö loomisele Health Living Labs vahel Läänemere piirkonnas. Tagades VKEdele sujuva juurdepääsu Living Labi teenustele, parandades uute toodete ja teenuste turuletoomist tervishoius, tugevdades innovatsiooni, luues uusi ettevõtteid ja suurendatakse VKEde kasvu ning parandatades ühiskonna tervist, heaolu ja elukvaliteeti.

Materjalid projekti ja tulemuse kohta on leitavad allpool

Living Lab Reports (see all Reports here)

Success Stories- Solutions from Cognuse help nurses follow instructional aids and adhere to protocols

Success Stories- Sanoste: personal recipes for physiotherapy

Success Stories- SoftComply: Atlassian apps for medical device companies to get innovative products to market faster

Success Stories-SDS Optic, tested its innovative technology in Finland within ProVaHealth project

Success Stories- Meeting of the Cluster of Lublin Medicine with the company SilvExpo LTD 

Materjal loob hea aluse edasiseks arenguks erinevatel tasanditel. VKEd saavad võimaluse õppida teiste VKEde kogemustest. Enesehindamise tööriistakast annab elavatele laboritele ja testilaboritele suurepärase võimaluse oma teenuste hindamiseks. Poliitikasoovitused pakuvad ideid edasiliikumiseks.

__thumb_-2-ibsr_p1_ProVaHealth_project-logo_full-coloured(2).png

Käesolev projekt on rahastatud "The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020" programmist. 

Projektiga seotud olulisemad lingid