eesti demograafia keskus

Tallinna Ülikooli rahvastikuteadlased on koondunud Eesti demograafia keskusesse. Keskus täidab rahvusliku uurimisasutuse ülesannet rahvastikuteaduse valdkonnas. Keskus on moodustatud 2015. aastal TLÜ Demograafia Instituudist, mis omakorda loodi 1998. aastal TPÜ demograafia õppetooli (loodud 1994) ja Eesti Kõrgkoolidevahelise Demouuringute Keskuse (asut. 1986) baasil.

Keskus keskendub kolme põhitegevuse arendamisele:
  • Eesti rahvastikuarengu alusuuringud ning Eesti demograafilise asendi analüütiline seire Baltoskandia ja Euroopa kontekstis.
  • Rahvastikuteaduse andmealuse arendamine koostöös riigi andmekorraldust haldavate institutsioonidega. Eesmärgiks on ajas ja ruumis ning rahvusvaheliselt võrreldavate andmestike olemasolu, nende kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine.
  • Rahvastikuteaduslike põhiteadmiste levik tagatakse baaskursuste süsteemi kaudu Eesti ülikoolides.

Võta ühendust:

Telefon: (+372) 6409 225
E-post: ekdk@tlu.ee

EDK sotsiaalmeedias:

https://www.facebook.com/estpop/

https://twitter.com/estpop

ConnectedHealth member logoPE_LOGO_RGB_0.png