"Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates"

20. detsembril 2019.a. ilmus elektrooniline kogumik „Pilk hallile alale II. Vananemine elukaare vaates”. SHARE Eesti uuringu teine ülevaade.

Kogumikus sisalduvad artiklid on koostatud rahvusvahelise uuringu SHARE nelja laine (2011, 2013, 2015 ja 2017) andmete alusel. Tegemist on üle-euroopalise vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmava küsitlusuuringuga, mis uurib individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja seda mõjutavaid põhjuslikke seoseid.

 

Loe täispikkuses kogumikku

Loe pdf.failina SIIT

Pilk hallile alale I

 

2. veebruaril 2016.a. ilmus elektrooniline kogumik „Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks“. 

Kogumikus sisalduvad artiklid on koostatud rahvusvahelise uuringu SHARE kahe laine (2011 ja 2013) andmete alusel. Tegemist on üle-euroopalise vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmava küsitlusuuringuga, mis uurib individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja seda mõjutavaid põhjuslikke seoseid. Loe täispikkuses kogumikku siin või avades pdf faili siit.

Loe täispikka kogumikku

Uuringu tulemuste tutvustamiseks toimus seminar Tallinna Ülikoolis, kus esinesid kogumiku kaksteist autorit. Soovi korral on võimalus seminari järele vaadata siin ja tutvuda ettekannetel kasutatud slaididega:

SHARE ehk uuring rahvastikuvananemisest Euroopas – Luule Sakkeus (TLÜ); ettekanne videos 00:05:36 - 00:15:30

Tervisehinnang ja tervisekäitumine – Nele Kunder (TÜ), Liili Abuladze (TLÜ), Sirje Vaask (TLÜ), Katrin Lang (TÜ); ettekanne videos 00:27:20 - 00:35:50

Tervise subjektiivsed ja objektiivsed hinnangud (SHARE 5. laine) – Kai Saks, Ene-Margit Tiit (TÜ); ettekanne videos 00:15:30 - 00:27:20

Vaimne ja kognitiivne tervis – Kaia Laidra (TAI); ettekanne videos 00:35:50 - 00:45:00

Tegevuspiirangutega rahvastikuseisundi muutus Eestis 2011.–2013. aastal – Liili Abuladze (TLÜ); ettekanne videos 00:45:00 - 00:54:27

Eri pensioniliikide saajate vahelised erinevused – Gerti Karilaid-Vidder, Ellu Saar (TLÜ); ettekanne videos 00:54:27 - 01:02:47

Vanemaealise elanikkonna varad ja kohustused – Orsolya Soosaar (Eesti Pank/TTÜ); ettekanne videos 01:12:46 - 01:23:46

Jääda pensionile, töötada edasi? Soovid ja plaanid – Marge Unt, Kristina Lindemann, Kadri Täht (TLÜ); ettekanne videos 01:02:47 - 01:12:46

55+ rahvastiku internetikasutus ja sotsiaalne aktiivsus – Tiina Tambaum (TLÜ); ettekanne videos 01:23:46 - 01:36:00

Sotsiaalteenused ja mitteformaalne abi 55+ vanuses rahvastikule – Tiina Tambaum, Marju Medar, Kersti Kriisk (TLÜ); ettekanne videos 01:36:02 - 01:48:08

Pensionisüsteemi väljavaated ja väljakutsed – Lauri Leppik (TLÜ); ettekanne videos 01:48:08 - 02:00:30

Seminarile eelnes pressikonverents, mida on võimalus järele vaadata siin