In memoriam professor Ellu Saar (08.10.1955 - 02.06.2024) 

2. juunil lahkus meie seast Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia teenekas professor, akadeemik Ellu Saar (08.10.1955 - 02.06.2024). Loe edasi

RASI kutsub avatud seminarile "The Nexus of Educational Qualifications and Skills, and Its Role in Shaping Career Success and Training Participation"

30.05.2024

Projekti „Mapping inequalities through the life course“ raames külastab Tallinna Ülikooli Prof. Heike Solga, kes on uurimisrühma “Skill Formation and Labor Markets” direktor WZB-s ja professor Freie Universität Berlin’is. Prof. Solga uurimisvaldkonnad on hariduslik ebavõrdsus ja tööturg. Külaskäigu raames toimub 17. juunil kell 16:00 ruumis M659 avatud seminar. Loe edasi

Kutse kandideerima sotsioloogia doktorantuuri uurimaks hariduslikku ebavõrdsust

19.04.2024

Ootame doktoritöö kavandeid haridusliku ebavõrdsuse valdkonnas. Valituks osutunud kandidaat kaasatakse suurde rahvusvahelisse Euroopa Horisondi projekti „Haridus elutee vaates: vähendades ebavõrdsust“ (LEARN), mis pakub suurepärast võimalust osaleda tipptasemel rahvusvahelises teadustöös ja olla kaasatud võrgustikesse. Loe edasi 

RASI uus Euroopa Horisondi projekt uurib hariduslikku ebavõrdsust elutee vaates

13.03.2024

Aprillis algab RASI teaduskeskuses uus projekt „Haridus elutee vaates: vähendades ebavõrdsust“ (LEARN), mis keskendub haridusliku ebavõrdsuse põhjuste uurimisele. Kolmeaastast projekti rahastab Euroopa Komisjon teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist "Euroopa horisont." Loe edasi

RASI-s ellu viidud projekti tulemusena valmis õppematerjal „Usalduse ehitamine (töös) noortega ja koostöös kolleegidega“

23.10.2023

RASI-s augustis lõppenud projekti „Noorte sotsiaalne tõrjutus“ raames valminud õppematerjal „Usalduse ehitamine (töös) noortega ja koostöös kolleegidega“ (koostajad Ilona-Evelyn Rannala ja Katrin Karu) on nüüd lugejatele kättesaadav RASI repositooriumis. Loe edasi

RASI Erasmus+ projekti kohtumisel arutleti tööturu ja kõrghariduse parema seostamise üle

13.10.2023

Sel nädalal võõrustas Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus Easmus+ projekti „Tööturuinfo uuenduslik kasutamine Euroopa ülikoolides“ (LMI-EUniv) meeskonda projekti kolmandal partnerite kohtumisel. Loe edasi

Ilmunud on ajakirja STSS uus number

30.06.2023

Suve hakul ilmus Studies of Transition States and Societies (STSS) poliitikateadustele keskenduv väljaanne. Loe edasi

Horisondi projekti tulemustele toetudes arutleti ministeeriumis vaesusriskis elavate inimeste aitamise võimaluste üle

6.06.2023

Mai lõpus toimus Superministeeriumis üritus „Lüngad Eesti sotsiaalses kodakondsuses: vaesusriskiga toimetulek, agentsus ja säilenõtkus kolme põlvkonna kogemustes“, kus tutvustati Horisont 2020 projekti EUROSHIP tulemusi. Loe edasi

RASI teaduskeskuse 2022. aasta tegemised ühtede kaante vahel

6.04.2023

Andmaks mugavat ülevaadet RASI teaduskeskuse tegevustest otsustati RASI nõukoja initsiatiivil alustada aastaaruannete koostamist. Neist esimene, 2022. aastat kirjeldav, ilmus äsja RASI toimetiste seeria 25. numbrina. Loe edasi 

Kandideeri sotsioloogia doktorantuuri!

30.01.2023

Võimalik on välja pakkuda enda uurimisteema või planeerida oma doktoritöö rahvusvahelise uurimisprojekti MapIneq raames. MapIneq koondab Euroopa juhtivad sotsiaalse stratifikatsiooni teadlasi ja pakub suurepäraseid rahvusvahelisi koostöövõimalusi. Viimane kuupäev dokumentide esitamiseks on 5.02.2023. Loe edasi

MAPINEQ projekt toob kokku sotsiaalse stratifikatsiooni valdkonna juhtivad teadlased Euroopas

26.01.2023

19.-20. jaanuaril toimus Helsingis Euroopa Horisondi projekti MAPINEQ „Ebavõrdsuse kaardistamine üle elukaare“ (https://mapineq.eu/) avakohtumine. Projekt kestab 2025. aasta sügiseni. Loe edasi

Ilmunud on ajakirja STSS uus number

02.01.2023

Vahetult enne uue aasta saabumist ilmus ajakirja Studies of Transition States and Societies (STSS) sotsioloogia number. Loe edasi

Ellu Saar valiti sotsioloogia valdkonna akadeemikuks

08.12.2022

7. detsembril valiti Eesti teaduste akadeemia üldkogu istungil sotsioloogia valdkonna akadeemikuks Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia teenekas professor Ellu Saar. Loe lähemalt

Avaldatud on REGE kvalitatiivuuringu lühikokkuvõtted eesti, inglise ja vene keeles

02.02.2021

RASI repositooriumis on nüüd kättesaadav 2020. aastal projekti „Soolise palgalõhe vähendamine“ raames läbi viidud kvalitatiivuuringu tulemuste lühikokkuvõte „Kuidas vähendada soolist palgalõhet? Lühiülevaade kvalitatiivsest uuringust ning soovitused tööandjatele ja riigile“. Leheküljepikkune kokkuvõte on koostatud nii eesti, inglise kui vene keeles. Peagi on oodata ka pikema uuringuaruande avaldamist.

Ilmunud on ajakirja Studies of Transition States and Societies sotsioloogia number

05.01.2021

Detsembris ilmus ajakirja Studies of Transition States and Societies (STSS) sotsioloogia number. Seekordses väljaandes on lugemiseks viis artiklit ning kaks raamatu arvustust, millega ootame tutvuma ajakirja kodulehele. Loe edasi

EXCEPT projekt kui edukas näide teaduse mõjust poliitikakujundusele

26.06.2020

Hiljutises Euroopa Komisjoni faktilehes “Making research results work for society: sharing knowledge and informing policy” toodi EXCEPT projekt välja ühena kolmest heast näitest selle kohta, kuidas teadusprojektide tulemusi on edukalt poliitikakujundajateni viidud. Loe edasi

Kas majanduskriisi aegne töötus jätab jälje noorte eluteele? 

20.05.2020

Ajakirja The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science märtsis välja antud erinumbris ilmus Marge Undi ja Kadri Tähe artikkel „Does early career unemployment at the peak of a recession leave economic scars? Evidence from Estonia“. Loe edasi

RASI Twinning projekt panustab elutee uuringute metodoloogia arendamisse

31.03.2020

Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskuse (RASI) juhitav projekt „Life course perspectives in studying youth transitions to adulthood: bridging qualitative and quantitative approaches“ (YouthLife) osutus edukaks. Kolmeaastast projekt rahastab Euroopa Liit Twinning programmi raames. Lisaks Tallinna Ülikoolile osalevad projektis Bambergi Ülikool (Saksamaa), Southamptoni Ülikool (Suurbritannia)  ja Hollandi Interdistsiplinaarne Demograafia Instituut. Loe edasi ...

RASI toimetiste sarja 10. number käsitleb põhjalikult soolise palgalõhe teemat

27.03.2020

RASI toimetiste sarja 10. numbrina ilmus projekti REGE Soolise palgalõhe vähendamine raames tehtud analüüse koondav ülevaade „Soolise palgalõhe kirjeldamine ja seletamine“. Toimetise valmimisse panustasid Kadri Täht, Marge Unt, Triin Roosalu, Triin Lauri, Martin Klesment, Magdalena Rokicka, Elina Kuldkepp ja Sven Nõmm. Loe edasi ...

Projekti BREAK! tulemused RASI toimetiste sarjas

25.10.2019

RASI toimetiste sarja 6.-9. numbrina ilmusid projekti BREAK! publikatsioonid. Loe edasi ... 

Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverentsil kohtusid noorte valdkonna võtmeisikud

06.05.2019

Eelmisel reedel, 26. aprillil toimus Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverentsi (ESAK) raames arutelu teemal „Lapsed ja noored muutuvates keskkondades“, kus Marge Unt tutvustas käimasolevaid noortetemaatikaga seonduvaid RASI projekte EuroCohort, PLUS  ja TECHNEQUALITY. Loe edasi ...

Uus raamat RASI vanemteaduri Abel Polese sulest

29.04.2019

Hiljuti ilmus Abel Polese raamat „The SCOPUS Diaries and the (il)logics of Academic Survival: A Short Guide to Design Your Own Strategy and Survive Bibliometrics, Conferences, and Unreal Expectations in Academia“. Loe edasi ...

Ilmunud on ajakirja Studies of Transition States and Societies sotsioloogia number

11.03.2019

Eelmise aasta lõpus ilmus ajakirja Studies of Transition States and Societies (STSS) sotsioloogia number. Seekordse numbri artiklid koonduvad ühtse teema "Social Exclusion of Youth in Europe: Consequences of Labour Market Insecurity" alla. Autorid analüüsivad noorte vanematekodust lahkumise raskusi, rahulolu tööga ning subjektiivset heaolu tööturu ebakindluse taustal. Loe edasi ... 

Martin Aidniku ja Erle Rikmanni artiklit tunnustati Tallinna Ülikooli parimate teaduspublikatsioonide konkursil

04.03.2019

Martin Aidniku ja Erle Rikmanni artikkel “Domesticating the future?: Citizen´s income discussion in Estonia?” (Kas tuleviku kodustamine?: Kodanikupalga diskussioon Eestis) sai teise koha teaduspublikatsioonide kategoorias ühiskonna ja avatud valitsemise valdkonnas. Artikkel ilmus ajakirjas Journal of Baltic Studies. Loe edasi ...

Projekt PLUS alustas

13.02.2019

Bologna Ülikoolis toimus 31. jaanuaril ja 1. veebruaril projekti „Platvormtööjõud linnakeskkonnas: Õiglus, heaolu ja areng“ (PLUS) avakohtumine. Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi raames rahastatavat 3-aastast projekti juhib Bologna Ülikool ja selle üheks partneriks on TLÜ Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus. Loe edasi ...

Lükati käima projekt TECHNEQUALITY

11.02.2019

24.-25. jaanuaril 2019 kogunes Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Itaalias, Firenzes Horisont 2020 programmi raames rahastatava projekti „Tehnoloogiline ebavõrdsus – mõtestades tehnoloogiliste uuenduste ja sotsiaalse ebavõrdsuse seoseid“ (TECHNEQUALITY) konsortsium, et ühiselt kolmeaastasele projektile hoog sisse lükata. Kohtumisel täpsustati projekti eesmärgid ja arutati iga tööetappi üksikasju. Kaheksa partneri seas annab projekti oma panuse ka TLÜ Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus. Loe edasi ...

RASI osaleb meeste vananemise uurimisega tegelevas projektis

29.01.2019

RASI osalusega projekt „MASCAGE: Gendering Age – Representations of Masculinities and Ageing in Contemporary European Literatures and Cinemas“ osutus edukaks GENDER-NET Plus esimesel ühiskonkursil. GENDER-NET Plus on esimene soouuringute alane ERA-NET võrgustik, milles Eesti Teadusagentuur osaleb. Loe edasi ...

RASI toimetiste esimesed viis numbrit toovad lugejateni eesti keeles projekti EXCEPT tulemused

25.01.2019

RASI toimetiste seeria esimeses viies numbris analüüsitakse projekti „Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad (EXCEPT)“ tulemusi eestikeskses vaates ja eesti keeles. Loe edasi ...

Sotsioloogid püüavad saada jälile Eesti palgalõhe põhjustele

15.01.2019

Eile lükkasid Tallinna Ülikooli sotsioloogide juhtimisel tegutsevad mitme Eesti ülikooli teadlased Laulasmaal käima teadusprojekti, mis uurib järgmise kolme aasta jooksul Eesti suure soolise palgalõhe põhjuseid ja võimalusi selle vähendamiseks. Loe edasi ...

Marge Unt jagab EXCEPT-i teadustulemusi Dohas

10.12.2018

RASI juhataja Marge Unt on kutsutud projekti Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas (EXCEPT) tulemustest rääkima Dohas toimuval ekspertide seminaril „The role of families and family policy in supporting youth transitions“. Loe edasi ...

RASI teadlaste osavõtul asutati Eesti Teaduskoda

6.12.2018

Teadlased asutasid Eesti Teaduskoja, et suunata poliitikat teaduspõhisuse poole. Koja asutajaliikmete hulgas on ka RASI professor Ellu Saar ja vanemteadur Triin Roosalu. Loe edasi ... 

Ajakirjas Studies of Transition States and Societies ilmus erinumber

30.11.2018

Ilmus ajakirja Studies of Transition States and Societies (STSS) erinumber. Number koondab AoIR 2017. aasta konverentsil esitletud artikleid ja selle toimetajad on Andra Siibak ja Katrin Tiidenberg. Loe edasi ...

Marge Unt valiti taas RASI juhiks

19.11.2018

RASI nõukoda valis kolmapäeval, 14. novembril toimunud koosolekul järgmiseks kolmeks aastaks RASI juhiks taas Marge Undi. Alates 2015. aasta sügisest RASI-t juhtinud Marge Unt valiti ametisse tagasi ühehäälselt. Loe edasi ...

Sotsioloogid pidutsesid: RASI 30

29.10.2018

17. oktoobril tähistas Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus (RASI) meeleolukalt 30. juubelit.  Just sel päeval 1989. aastal asutati Eesti NSV Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituut, mis mõne aasta pärast nimetati ümber Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Instituudiks, mille lühend RASI on läbi mitmete institutsiooniliste muutuste kandunud tänapäeva. Loe edasi ... 

TLÜ RASI tähistab sünnipäeva!

25.09.2018

17. oktoobril tähistab 30. juubelit TLÜ Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus, Eesti Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi järeltulija. Ootame peole kõiki endiseid ja praegusi kolleege. Loe edasi ... 

RASI teadur Margarita Kazjulja saatesarjas "Ütle "EI"!"

21.09.2018

RASI teadur Margarita Kazjulja on septembris käinud kõnelemas Raadio 4 uues saatesarjas "Ütle "Ei"!", kus arutletakse diskrimineerimise ja inimõigustega seotud probleemide üle. Eetris olnud saated on järelkuulatavad.

RASI-s alustab uuel aastal kaks uut Horisont 2020 projekti

15.09.2018

RASI teadlasi saatis Horisont 2020 taotlemisel topeltedu ning 2019. aastal alustavad kaks kolmeaastast projekti, kus RASI partneriks on. Loe edasi ...

Kaks Eestile keskenduvat väljaannet projekti EXCEPT toimetiste seerias

10.08.2018

Projekti EXCEPT toimetiste seerias on ilmunud kaks väljannet, mis keskenduvad Eesti-kesksele analüüsile. Loe edasi ...

Lõppes EXCEPT projekt

07.06.2018

Mais 2018. lõppes 3 aastat kestnud Horisont 2020 projekt EXCEPT, mille juhiks oli RASI. Samas jätkub tulemuste avaldamine ning ilmunud on mitmed uued toimetiste seeria väljaanded. Loe edasi ...

RASI uus projekt EuroCohort seab esiplaanile laste ja noorte heaolu

29.02.2018

Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse teadlased osalevad rahvusvahelises projektis EuroCohort, mille eesmärgiks on ette valmistada esimene üleeuroopaline uuring jälgimaks laste heaolu sünnist täiskasvanueani. Loe edasi ... 

Ilmus ajakirja Studies of Transition States and Societies uus sotsioloogia number

05.01.2018

Ilmus ajakirja Studies of Transition States and Societies (STSS) uus number. Loe edasi ... 

EXCEPT projekti 2. teemaleht uurib, millised poliitikad vähendavad töötuse negatiivseid tagajärgi noorte heaolule ja tervisele

06.06.2017

Projekti raames läbi viidud analüüs on näidanud töötuse negatiivset mõju noorte tervisele ja heaolule, seejuures eriti õnnelikkusele ja eluga rahulolule. Need tagajärjed võivad olla kauakestvad ja mõjutada kogu elukäiku mistõttu on oluline leida tõhusaid poliitikameetmeid töötuse mõju vähendamiseks. Loe edasi ...

Võrdlev analüüs noorte tööturutõrjutuse riskiteguritest EXCEPT toimetiste sarjas

15.06.2016

EXCEPT projekti toimetiste sarja 6. Väljaanne “Another approach to risk groups identification” on nüüd valmis ja saadaval projekti kodulehel. Toimetise autorid on Jędrzej Stasiowski (IBE) ja Kadri Täht (TLU). Toimetise fookuses on erinevad riskifaktorid, mis annavad oma panuse noorte tööturu tõrjutuse kujunemisse. Tegu on võrdleva analüüsiga: 15-29 aastaste noorte tööturu tõrjutuse riske analüüsitakse 27 Euroopa riigis. Loe edasi ...

EXCEPT projekti värskes toimetises arutletakse aktiivsete tööturumeetmete üle

17.05.2016

EXCEPT projekti kodulehel on nüüd saadaval toimetiste sarja 5. väljaanne “Overview of Meta-Analysis of Active Labour Market Programs” autoriks Marti Taru.

Selle ülevaate eesmärk on hinnata aktiivsete tööturumeetmete mõju töö leidmisele peale töötuse perioodi. Andmaks hinnangut aktiivsete tööturumeetmete laiemale mõjule kasutab autor ülevaates vaid süstemaatilisi ülevaateid või meta-analüüse. Nende analüüside sisendiks omakorda on vaid eksperimentaalset või kvaasi-eksperimentaalset uuringudisaini kasutavad individuaalsed uuringud. Loe edasi...

EXCEPT projekti toimetisena anti välja kirjanduse ülevaade noorte olukorrast tööturul

17.05.2016

EXCEPT projekti kodulehel on saadaval toimetiste sarja 4. väljaanne “Institutions and the youth labor market exclusion and insecurity in Europe: A Literature review". Toimetises arutletakse ilmunud kirjandusele ja uuringute tulemustele toetudes peamiste makro-tasandi mehhanismide üle, mis kujundavad noorte tööturu ebakindlust ja tõrjutust erinevates riikides. Loe edasi...

Vene töökeelega vabaühenduste tegevusvõimekuse uuringu esitlus

01.03.2016

RASI sotsioloogid on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel saanud valmis mahuka uuringu Eesti venekeelsete vabaühenduste tegevusvõimekusest. Et teada saada ja arutada, kuidas venekeelsetel vabaühendusel läheb ja kuidas nende kaasatust ja panust Eesti kodanikuühiskonda suurendada, tule uuringu esitlusele 22. märtsil kell 12.00-14.00 Tallinna Ülikooli Mare maja ruumi M648.

Lühidalt saab lugeda uuringu tulemustest ja järeldustest siin... 

Konverents TLUs sootundlikest karjäärimudelitest teadustee alguses

01.03.2016

17. märtsil kell 10.30-16.00 toimub Tallinna Ülikoolis konverents "Tipptase ja võrdsed võimalused: sootundlikud karjäärimudelid teadustee alguses“. Konverentsil arutletakse alustavate teadlaste karjäärimudeli üle soolisest vaatepunktist ja võimalustest soodustada nende akadeemilist karjääri. Vaetakse sooneutraalse/soopimeda ja sootundliku/sooteadliku karjäärimudeli positiivseid ja negatiivseid aspekte ning nende mudelite sobivust Eesti oludesse.

Konverents toimub projekti “Teadlase karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks” raames, mida rahastatakse Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ kahepoolsete suhete fondi vahenditest.