DigiGen - Tehnoloogiliste muutuste mõju digitaalsele põlvkonnale 

DigiGen’i eesmärgiks on mõista, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi: IKT või digitehnoloogia) laste ja noorte igapäevaelus kasutust on leidnud ning missugused on nende mõjutused lapse ja noore heaolule. 

Selleks on läbivalt kogu projektis fookuses koostöö laste ja noorega, keda tihtipeale ka digitaalseks põlvkonnas kutsutakse. Lapsed ja noored vanuses kuni 18 eluaastat on uuringu kontekstis kaasuurijad ja teadmiste kaasloojad, aidates meil mõista, miks ja kuidas mõned lapsed ja noored saavad IKT kasutamisest kasu, samal ajal kui teisi näib see negatiivselt mõjutavat. Levinud arvamus, justkui valmistaks digivahendite kasutamine ja igapäevaellu integreerimine probleeme just vanemaealistele, on tänaseks juba aegunud ja ümber lükatud. Seetõttu on oluline mõista, kuidas digitehnoloogiline transformatsioon mõjutab laste ja noorte heaolu, sest seeläbi on võimalik leida viise, mille kaudu vähendada digitehnoloogiate kasutamisel esile kerkivaid riske ning hoopis suurendada nende kasulikkust. 

Projekti partnerid 

H2020 projektina viiakse DigiGen ellu partneritega üle maailma, kaasates ülikoole Oslost, Kreekast, Rumeeniast, Saksamaalt, Hispaaniast, Ühendkuningriikidest ja Austriast. Lisaks on projekti partneriks ka MTÜ COFACE, mis organisatsioonina seisab perede heaolu eest üle Euroopa. Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi juhtimisel viiakse uuring Eestis läbi erinevates töölõikudes, mis keskenduvad digitaalsele transformatsioonile lapse peres, hariduses ja koolis ning noore digitaalses kodanikuosaluses.

Projekti meeskonda kuuluvad 

  • Merike Sisask (sotsiaaltervishoiu professor, vanemteadur) 

  • Katrin Tiidenberg (sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri dotsent)

  • Karmen Toros (sotsiaaltöö professor)

  • Ingrid Sindi (sotsiaaltöö lektor, nooremteadur) 

  • Gertha Teidla-Kunitsõn (nooremteadur, külalislektor)

 

Projekt sai alguse 1. detsembril 2019 ning kestab kolm aastat (2019-2022). 

Projektiga saad kursis olla läbi projekti kodulehe, Facebooki, LinkedIn või Twitteri (lingid leitavad logode all). 

 

         

Käesolevat projekti on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi "Horisont 2020" toetuslepingu nr 870548 alusel. 

Projektiga seotud olulisemad lingid