2024

EDK ja EDA ettekandekoosolek 

SOCIO-DEMOGRAPHIC PROFILE OF DEBT HOLDERS OF OLDER POPULATION IN EAST AND WEST EUROPEAN REGIONS

Ettekande teeb: Giga Kikoria, PhD in economics, Tbilisi Ülikooli ja Alte ülikooli (Gruusia) lektor, riikliku välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumiprogrammi stipendiaat Tallinna Ülikoolis

Aeg: 14.02.2024 kell 16:00

Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, ruum M-552

ABSTRACT


 

Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna koosolekul 10. veebruaril 2024

EDK vanemteadur Kersti Lusti ettekanne "Miks jäi rahvastikuplahvatus Eestis ära?"  

 

2023

EDK ja EDA aastalõpu ettekandekoosolek

"Esimese põlve sisserändajad ja demograafiline nüüdisajastumine Briti saartel"

Ettekande teeb Hannaliis Jaadla -  Teadur, TLÜ EDK / Vanemteadur, Cambridge'i Ülikool / The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure

Aeg: 21.12.2023 kell 16:00

Koht: TLÜ Mare maja ruum M-552

ABSTRACT

   

   


"Educating and learning across the lifespan – adult educators and older learners perspectives. Theory, research, practice, and policy"

8.–10. November 2023
Tallinn University, Tallinn, Estonia

The first joint conference of the ESREA Networks ELOA and ReNAdET

In 2023, ESREA networks* ELOA (Education and Learning of Older Adults) and ReNAdET (Adult Educators, Trainers and their Professional Development) are jointly organising the conference in Tallinn. 

Call for papers

Rohkem infot (https://konverentsikeskus.tlu.ee/en/elll2023)

 


Hannaliis Jaadla ettekanne  Euroopa Ajaloodemograafia Ühingu veebiseminaril 

24. oktoobril 2023 tegi  TLÜ Eesti demograafia keskuse teadur Hannaliis Jaadla ettakande Euroopa Ajaloodemograafia Ühingu veebiseminaril pealkirjaga "Ruumilised muutused Suurbritannia suremuses, 1861-1901". Ettekandes tutvustati uut andmestikku, mis võimaldab analüüsida madalama taseme ruumiüksuste suremusnäitajaid vanuse ja surmapõhjuste järgi, eristades laiemaid arenguid Inglismaal, Walesis ja Šotimaal. Teadustöö aluseks on publitseeritud ja uuendusena ka isikupõhine surmastatistika ning eesmärgiks on suremustaseme ruumiliste mustrite kaardistamine ja seletamine laiema ühiskondliku moderniseerumise taustal.

Euroopa Ajalodemograafia Ühingu veebiseminaride sarjas, mis algas 2021. aastal, toimub aastas kümmekond ettekannet. Euroopa juhtivad ajaloodemograafid tutvustavad seal oma uusimaid tulemusi eri teemadel. Ettekanne on järelevaadatav veebis - https://www.eshd.eu/eshd-webinar-series/

 


27.märtsil 2023 esines prof. Lauri Leppik ettekandega Soome pensionikeskuse veebinaril "Raising retirement ages – How pension reforms have affected employment and retirement in Finland and Estonia"

ROHKEM INFOT SIIT


Tallinna Ülikooli 18. aastapäevakonverents

17.märtsil 2023 Tallinna Ülikooli 18. aastapäevakonverentsi raames toimunud paneeldiskussioonil "Kollektiivne süü. Narratiivid 21. sajandil" pidas ettekande Lauri Leppik. Paneeldiskussioon on järelvaadatav FB-s: https://www.facebook.com/TLUyhiskonnateadused/videos/3439936139553834

Sündmust kajastas ja kandis veebis üle ka Postimees:

https://arvamus.postimees.ee/7734299/vaata-otse-kollektiivne-suu-narratiivid-21-sajandil

 


03.02.2023  EDK teadur Liili Abuladze pidas 3.veebruaril 2023 ettekande Eesti Teaduste Akadeemia konkursi "Teadus 3 minutiga" finaalis.

FINALISTID :LIILI ABULADZE - Tallinna ülikool, demograafia

Suhtlemise mõju elulemusele

Tööd tutvustav populaarteaduslik artikkel Novaatoris

Liili Abuladze onTallinna Ülikooli demograafia eriala doktorant. Selle keerulise sõna - demograafia - taga peituvad väga elulised küsimused, mis ei jäta kedagi külmaks. Minu doktoritöö keskendub inimestevaheliste suhete ning tervise seoste uurimisele. Oma teadustegevuses ja -tulemuste tutvustamisel annan numbritele sisu ning toetan sisu numbritega.

2022

EDK ja EDA aastalõpu ettekandekoosolek

15.12.2022

 

15.detsembril 2022 toimus EDA ja EDK aastalõpu ettekandekoosolek teemal "Eestlaste pere- ja sündimuskäitumine: Mida räägivad Soome registriandmed aastatest 1990 - 2020 ?" - ettekande tegi EDK teadur Leen Rahnu.

.          


EDK vanemteaduri Kersti Lusti ettekanne Lundi Ülikoolis

23.11.2022

 EDK vanemteadur Kersti Lust esines Lundi Ülikoolis ettekandega "Eesti taluperemeeste jõukus kasvas vaatamata ebasoodsatele maa väljaostutingimustele: pärandiloendite analüüs, 1853-1914."

Loe rohkem SIIT

    

 


EDK teadur Mark Gortfelder esineb Saaremaal

11.11.2022

EDK teadur Mark Gortfelder esineb 15.11.2022 kell 18.30 Kuressaare lossi Vahtkonnamajas Teisipäevaklubi raames teemal  "Saaremaa rahvastikuareng 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses"

 


ÜTI teadusseminar: vanemahüvitis ja sündimus

09.11.2022

09.novembril 2022 ÜTI teadusseminaril tutvustati rahvastikuteaduse professor Allan Puuri ja doktorant Sanan Abdullayevi uurimistööd vanemahüvitise ja sündimuse seostest. 

Varasemast sissetulekust sõltuvusse seatud vanemahüvitis kuulub paljudes riikides poliitikameetmete hulka, mille sihiks on hõlbustada pereelu ja töö ühitamist. Eestis võeti Põhjamaade eeskujul sissetulekust sõltuv vanemahüvitis kasutusele nullindatel. Reformi oluliste eesmärkide hulka kuulus ka sündimuse suurendamine, kuid samas on selle mõju sündimusele suhteliselt vähe põhjalikumalt analüüsitud. Seminaril tutvustatav uurimus panustab selle teadmiste lünga täitmisse. Ülevaade antakse ka teistes riikides tehtud samateemalistest analüüsidest ja neis saadud tulemustest. 

Diskutant: Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor Mare Ainsaar

Modereeris: poliitikateooria professor Peeter Selg

  


Tartu linnamuuseumi 40. linnaajaloo päev „Rändest Tartu ajaloos“.

28.10.2022

Tartu on läbi ajaloo olnud paik, kuhu tullakse ja kust minnakse – nii on sisse- ja väljaränne olnud loomulik osa elanikkonna dünaamikast. Rände põhjused ajaloos on olnud erinevad, erinev on olnud ka rände vorm, kas vabatahtlik või sunnitud. Kuid üks on kindel – migratsioon on tublisti mõjutanud linna kujunemist nii kaugemas ajaloos kui ka lähiminevikus. Käesolev Tartu linnaajaloo päev käsitleb rännet ja selle mõju Tartu erinevatel ajalooetappidel.

Päeva esimese poole ettekannetes vaadeldakse DNA andmetele toetudes Tartu keskaegset populatsiooni, samuti Tartu üldisi rahvastikuprotsesse 19. lõpus ja 20. sajandi algupoolel ning taasiseseisvunud Tartus viimasel kolmel kümnendil.

Päeva teise poole ettekannetes käsitletakse 19. ja 20. sajandi migratsiooni erinevaid aspekte. Sisseränne Tartu tagamaalt oli kogu 19. sajandi jooksul linnarahvastiku kasvu peamine põhjus, lisaks sellele kasvatas sisserännet sajandi alguses taasavatud Tartu ülikool. Sajandi lõpul mõjutas mõlemasuunalist rännet venestamislaine. 20. sajandi suurimaid rändefaktoreid oli Teine maailmasõda, mis tõi kaasa ka baltisakslaste Umsiedlung’i Saksamaale.

TLÜ EDK teadur Hannaliis Jaadla esines ettekandega "Ränne ja rahvastiku kriis Tartus. 1897 - 1937.

    

FOTOD: MARTIN KLESMENT

Sort, ports, sorts ja tops

23.10.2022

EDK teadur Tiina Tambaum osaleb telefoniseltsi veebipõhise koolituse arendustöös. Salvestati kuuldemängu vormis õppematerjalideks mõeldud dialooge. Telefoniseltsi veebipõhise koolituse arendustöö on TLÜ uuringufondist rahastatav projekt. Telefoniseltsi metoodika välja töötamiseks on 2021. aastal TLÜ-s läbi viidud kolmekuuline arendusuuring ning ilmumisel on ka esimene kõrgetasemeline artikkel*.

* Tambaum, Tiina (2023). Validating phone befriending services in Estonia. In: Anna Urbaniak &

Anna Wanka (Ed.). Routledge International Handbook of Participatory Approaches in Ageing

Research. (−). Routledge. DOI: 10.4324/9781003254829 [ilmumas].

LOE ROHKEM SIIT


29.-30.09. 2022 Viljandis toimunud Eesti VII Omavalitsuspäev

EDK professor Lauri Leppik tegi ettekande ja juhatas töötuba 29.-30.09. Viljandis toimunud Eesti VII Omavalitsuspäeval. Samas töötoas osales panelistina ka EDK teadurTiina Tambaum.

 http://www.viljandi.ee/omavalitsuspaev


EDK suveseminar  10.august - 12.august 2022.a. Peipsi ääres

Eesti demograafia keskus pidas augusti keskel oma iga-aastast suveseminari. Sedapuhku vanausuliste külas Varnjas, Mesi Tare kodumajas. Kuulati ettekandeid ÜRO rändestatistikast, Eesti inimarengu aruandest, Soome armee veteranidest, seenioritööst kohalikes omavalitsustes ja paljust muust. Arutati ingliskeelsete demograafia ainete arendamist ja kuulati doktorantide tööülevaateid. Külastati Alatskivi lossi, Samovarimaja ja Voronja galeriid, tehti giidituur Sibulateel ja vaadati  ära ka  Vahur Afanasjevi romaani teatriversiooni  “Serafima+Bogdan”.

Kolmapäev/Wednesday 10.08.2022 14.00-17.00

Hannaliis Jaadla. Life expectancy changes since COVID-19: comparison of 29 countries.

Michel Poulain, Anne Herm. Survival to age 105 and above.

Mark Gortfelder. Pikk vaade soolisele eluealõhele Eestis.

Liili Abuladze, Luule Sakkeus, Uku Rudissaar, Katrin Schwanitz. Adverse life circumstances and later life health in Eastern and Western Europe.

Neljapäev/Thursday 11.08.2022 9.00-13.00

Hanna Vseviov. Fertility intentions and sexual orientation: evidence from the 2020 Youth Survey in Estonia.

Sanan Abdullayev. Tempo and quantum effects of parental leave policy reform on fertility in Estonia.

Tomass Kristians Nielsen.  Pension plan contribution and fertility impact.

Martin Klesment, Kersti Lust. Grain price dynamics and fertility in rural Estonia 1834–1884.

Leen Rahnu. Employment uncertainty and entry into partnership and parenthood - are there changes across Finnish cohorts?

Neljapäev/Thursday 11.08.2022 14.00-16.00

Lauri Leppik, Allan Puur. Estonian volunteers in the Finnish Army: new data sources, family formation and fertility.

Merike Sisask. Eesti inimarengu aruanne 2023 – vaimset heaolu loov Eesti.

Anne Herm. ÜRO rändestatistika soovituste uuendamisest.

Tiina Tambaum. Seenioritöö valmidus kohalikes omavalitsustes.

16.00-17.00

Rühmaarutelu/group discussion (modereerib Leen Rahnu): Ingliskeelsete demograafia ainete arendamine/English-language courses on demography

  

      

  


Liili Abuladze doktoritöö eelkaitsmine 14.06.2022

Teisipäeval, 14.06 kell 10:00 toimus ruumis M-553 ja Zoomi vahendusel 

ühiskonnateaduste instituudi doktoriõppe eksternüliõpilase 

Liili Abuladze doktoritöö eelkaitsmine teemal 

„Confidant Networks and Health Outcomes of Middle-Aged and Older Population

Juhendaja:

Prof. Luule Sakkeus, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut

 

Kaasjuhendajad: 

Martin Klesment, PhD, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituudi vanemteadur

Prof. Pearl Dykstra, Erasmus Rotterdami Ülikool

 

Eelkaitsmiskomisjoni esimees:  

Prof. Merike Sisask, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut

 

Eelkaitsmiskomisjoni liikmed

Prof. Lauri Leppik, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut

Mall Leinsalu, PhD, Tervise Arengu Instituut, juhtteadur


22nd Nordic Demographic Symposium Oslo – 09-11 June 2022

MORE INFO

Parallel Sessions P3: Thursday June 9, 15:30-17:00

Session P3:3 Immigrant fertility    - Chair: Synøve N. Andersen. Møterom 1

4. Fertility Convergence of the Descendants of Russian-Origin Migrants.

Rahnu, Leen (University of Turku), K. Schwanitz, L. Abuladze, M. Gortfelder

 

Parallel Sessions P4: Friday June 10, 10:45-12:15

Session P4:2 Ageing    - Chair: Jan Saarela. Lille salen

4. Adverse Life Circumstances and Later Life Health in Eastern and Western Europe.

Abuladze,Liili (Tallin University;Finnish Population Research Institute), L. Sakkeus, U. Rudissaar, K.Schwanitz

 

Parallel Sessions P6: Saturday June 11, 9:15-10:45

Session P6:1 The changing impact of demographic determinants       -Chair: Adrian Farner Rogne. Store salen

1. Employment uncertainty and entry into parenthood–are there changes across Finnish

cohorts?. Jalovaara, Marika (University of Turku), L. Rahnu


 

The next European Population Conference will take place in 2022 and is co-organized by EAPS, the University of Groningen (UoG) and the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) from 29 June - 2 July 2022! 

Session 9 - Policy Issues

Chair: Michaela Kreyenfeld , Hertie School of GovernanceMaterial Deprivation of Older Persons in Europe: A Multi-Level Analysis of Institutional Welfare Factors • Lauri LeppikTallinn UniversityMerle Sumil-LaanemaaTallinn UniversityLuule SakkeusTallinn UniversityMartin KlesmentTallinn UniversityAllan PuurTallinn University.

Session 13 - Novel Perspectives in Fertility Research

Chair: Alice Goisis , University College LondonFertility Intentions and Sexual Orientation: Evidence from the 2020 Youth Survey in Estonia • Hanna Vseviov  , Tallinn UniversityMark GortfelderTallinn UniversityAllan PuurTallinn University.

Session 42 - Health and agening of immigrants

Chair: Wanda Van Hemelrijck , Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) Cognitive Functioning of Foreign-Origin Population in Mid- and Old Age in Comparison to Host and Sending Countries: an Example from Estonia • Liili Abuladze  , Estonian Institute for Population Studies, Tallinn UniversityLuule SakkeusTallinn UniversityElena SeleznevaHigher School of EconomicsOxana SinyavskayaNational Research University Higher School of Economics and Universiteit Maastricht.

Session 80 - Fertility among immigrant populations

Chair: Livia Elisa Ortensi , Alma Mater Studiorum - University of BolognaFertility after East–West Migration: A Register-Based Study of Immigrants in Finland • Leen Rahnu  , University of TurkuSanna Kailaheimo-LönnqvistUniversity of TurkuAllan PuurTallinn University.

Postercafe

1. Effects of the Parental Leave Scheme on Fertility Behaviour in Estonia • Sanan Abdullayev  , Tallinn UniversityMark GortfelderTallinn UniversityMartin KlesmentTallinn UniversityAllan Puur, Tallinn University.

 2. On the Association between Parenthood, Number of Children and Expectations of Old-Age Welfare • Tomass Nielsen  , Tallinn University.


 3.06.2022  

Seminar “Promotion of healthy ageing, welfare and social security”

Presentation of the most important findings on ageing in the Baltic States and Sweden

 

 

 

 • Ieva Reine, PhD, senior researcher, Riga Stradiņš University, Statistics Unit, Latvia and associated researcher, Uppsala University, Department of Public health and Caring sciences, Sweden

   

 • Madara Miķelsone, researcher, Riga Stradiņš University, Statistics Unit, Latvia

   

 • Luule Sakkeus, PhD, Professor Estonian Institute for Population Studies Tallinn University, Estonia

   

 • Antanas Kairys, PhD, Professor, Institute of Psychology, Vilnius University, Lithuania

   

 

 


Annual Conference 2022 of the German Society for Demography (DGD)

16 - 18 March 2022  (ZOOM)

 

Demographic Change in Central and Eastern Europe - Demographic Behavior since 1990

2021

EDK talvine teadusseminar

15. – 16.detsembril 2021 toimub  TLÜ ÜTI  Eesti demograafia keskuse aastalõpu teadusseminar ( Mare maja, ruum M-552 ). Toimuvad teadusartiklite arutelud ja räägitakse teoksilolevatest projektidest.

EDK teadusseminar 15.detsember 2021.a.    

 • 10:00 – 13:00   Uue uurimustaotluse arutelu – professor Luule Sakkeus,  professor Allan Puur
 • 14:00 – 14:30   "Tempo and quantum effects of parental leave policy reform on fertility in Estonia"  – doktorant, nooremteadur Sanan Abdullayev
 • 14:30 – 15:00   " Association between parenthood , number of children and old-age welfare" – doktorant, Tomass Nielsen
 • 15:00 – 15:30    “Kas KOV rahastatav seenioritöö Eestis süvendab vanemaealiste segregatsiooni ja enesediskrimineerimist. Seenioritöö tegijate uuringu tulemused kriitilise haridusgerontoloogia raamistikus” – teadur Tiina Tambaum
 • 16:30 – 17:00 “Long-term effects of exposure to famine in early life on mortality: famine in Livland (Estonia) in the mid-1840s” – vanemteadur Kersti Lust ja teadur Hannaliis Jaadla

 

EDK teadusseminar 16.detsember 2021.a

Töö sektsioonides kell 10:00 -15:00

 • Lifetrar
 • CPOS
 • Ajoloodemograafia

   


 


EDK ja EDA aastalõpu ettekandekoosolek

"Eesti vanemaealiste kooseluvormide mõju heaolule elukaare vaates"

Ettekande teeb : EDK doktorant, nooremteadur UKU RUDISSAAR

Aeg: 16.detsember 2021 kell 16:00

Koht: TLÜ Mare maja ruum M-552

Ettekandele järgneb vestlusring kohvi ja piparkookidega.

Registreeruda hiljemalt 09.detsembriks 2021.

REGISTREERU SIIN

KOKKUVÕTE

KUTSE

  


ÜTI demograafia teadusseminar

Ühiskonnateaduste instituut

Aeg: 08.12.2021 kell 16.00 - 18.00

Koht: TLÜ, Mare maja, ruum M-648

Zoomi link: https://zoom.us/j/91495272611

Sündimust mõjutavad tegurid. Viimase 20 aasta teadustulemuste ülevaade

Eesti demograafia keskuse vanemteaduri Martin Klesmenti ettekanne tutvustab projekti “Sündimust mõjutavad tegurid” tulemusi. Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli teadlaste koostöös läbi viidud uuringu käigus tehti temaatiline ülevaade viimase kahe aastakümne teadustöödest, mis on analüüsinud arenenud riikide sündimust ja seda mõjutavaid tegureid. Käsitleme suurt hulka valdkondi, mida on sündimuse tasemega seostatud –  majanduskriisidest, naiste tööhõivest ja soolisest võrdõiguslikkusest kuni väärtuste, geneetika ja poliitikameetmeteni.

Teadusseminar on järelvaadatav SIIT


Värskete doktorite promoveerimine

 

Foto Arno Mikkor

19. novembril 2021 kell 16 toimus meie ülikooli aulas Tallinna Ülikooli doktorite promoveerimine. Kõik soovijad võivad auväärsele üritusele pilgu peale visata YouTube'i otseülekande kaudu.

VAATA SIIT

Tiina Tambaumi intervjuud   LOE SIIT
Tervisedenduse konverents 2021 " Seksuaaltervisest - piiridest ja piirideta"

22.septembil 2021 toimus tervisedenduse konverents 2021, kus tegi ettekande  EDK teadur Liili Abuladze  "Sündimuse areng ja seda mõjutavad tegurid." Vaata SIIT.

 


EDK teadur Tiina Tambaumi kaitses edukalt doktoritööd

13. septembril 2021 kaitses EDK teadur Tiina Tambaum Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis doktoritööd "Teenaged Tutors Facilitating the Acquisition of e-Skills by Older Learners" („Teismelised juhendajatena interneti kasutamisoskuste kujundamisel vanemaealiste sihtgrupis“).

Doktoritöö juhendaja on Tallinna Ülikooli professor Peeter Normak.

Oponendid on Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikooli professor Bernhard Schmidt-Hertha ning Malta Ülikooli dotsent Marvin Formosa.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

 

Loe ka postimees.ee "Doktoritöö halli digilõhe ületamisest: iga internetikasutaja ei oska oma teadmisi teistele jagada" (toimetaja Aimar Altosaar)

 

Tiina Tambaumi intervjuud LOE SIIT.


Tallinna Ülikool avas õppeaasta meeleoluka virtuaalse avaaktusega ning tutvustas üheksat uut professorit

01.09.2021

Virtuaalne avaaktus on järelvaadatav https://youtu.be/nDzZfoc6xTc

Virtuaalsel avaaktusel tutvustas ülikool ka üheksat uut professorit. TLÜ ühiskonnateaduste instituudist asetas rektor Tõnu Viik professori salli kaela rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professorile Tiina Pajustele, töö- ja haridussotsioloogia professorile Kadri Tähele ja demograafia sihtrahastusega professorile Luule Sakkeusele.

 

Fotod Arno Mikkor


EDK suveseminar Palmses 11. - 13.08.2021

Augusti teisel nädalal (11.-13.08) pidasid demograafid ettekandeseminari Palmse mõisa linnaserehe nõupidamisruumis. Viimase aasta vältel on Eesti demograafia keskuse teadurid koostanud mahukat kirjanduspõhist ülevaadet sündimuse erinevatest mõjuteguritest SA Pere Sihtkapitali tellimusel. Seminari esimeses pooles tutvustasid peatükkide autorid uudsemaid ja olulisemaid leide teemakohaseid empiirilisi uuringuid kajastavatest artiklitest. Seminari teises osas esitasid Mobilitas Pluss ERA-NET projektis LifeTraR osalejad ülevaate töösolevate artiklite seisust ja uurimistulemustest. Seminari viimases osas koondati mõtteid valdkonniti esile kerkinud uurimislünkadest ja diskuteeriti võimalike uute uurimissuundade üle, pidades silmas eelseisvaid uuringutoetuste taotlusvoore.

Lauri Leppik

 

 

 


EDK ja EDA ettekandekoosolek

17.06.2021 kell 16:00 - 18:00    ZOOM ja Mare maja M-552

The survival of oldest old people in the face of the COVID-19 pandemic ( Kõrges eas vanurite suremus COVID-19 olukorras)

Ettekandjad: Michel Poulain - TLÜ EDK vanemteadur, Louvaini ülikooli emeriitprofessor ja Anne Herm - TLÜ EDK teadur

KOKKUVÕTE/ABSTRACT

  


EDK ja EDA ettekandekoosolek

29.04.2021 kell 16:00 - 18:00 ZOOM

Quantifying impacts of the COVID-19 pandemic through life expectancy losses: a population-level study of 29 countries

Ettekandja: Ridhi Kashyap, Oxfordi Ülikooli kaasprofessor EAPS Gunther Beyeri autasu laureaat 2018.a.

ABSTRACT

       


TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse (IET) ja EDA avatud seminar
"Madala sündimuse ja pereloome seosed Soomes: põlvkonna vaade"

22.veebruaril 2021 toimus EDA ja IET koostöös seminar, mis kutsus kõiki huvilisi kaasa mõtlema sündimuse languse ja pereloome seoste üle.

Arutelu sissejuhatuseks tegid ettekande Leen Rahnu (Turu ülikooli peredemograafia järeldoktorant ja Eesti demograafia keskuse teadur) ja Marika Jalovaaraga (Turu ülikooli vanemteadur ja sündimusuuringu juht). Ettekandes tutvustati käimasolevat uuringut, mis käsitleb soomlannade pereloome mustreid viimase kolme kümnendi vältel. Sündmuseloolises analüüsis tuginetakse registriandmetele, mis hõlmavad kogu rahvastikku perioodil 1987–2018.

Ettekandjad:

Leen Rahnu (Turu ülikooli peredemograafia järeldoktorant ja Eesti demograafia keskuse teadur)

Marika Jalovaara (Turu ülikooli vanemteadur, NEFER sündimusuuringu juht)

Vaata kokkuvõtet

 


OKEE andmeklubi: Meie liikumise digitaalne jalajälg - kuidas seda ühiskonna hüvanguks kasutada?

16.veebruaril 2021 toimus Open Knowlede Estonia andmeklubi üritus, kus Eesti demograafia keskusest rääkis Anne Herm 1989., 2000. ja 2011. aasta rahvaloenduste ühtlustamisest ning milliseid võimalusi loob see teadusanalüüsiks. Registreerumine toimub siin lehel: bit.ly/andmeklubi-registreerimine

OKEE andmeklubi järgmisel üritusel oli juttu andmetest, mis on koondatud ühtsesse andmetaristusse IMO ehk infotehnoloogiline mobiilsusobservatooriumi arendustööde käigus. IMO on Tartu ülikool, Tehnikaülikooli ja Tallinna ülikooli koostöös tehtav projekt, mille eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav andmetaristu, mis integreerib IT-põhiseid  ja riigi isikupõhiseid e-andmeid andmeallikaid. IMO võimaldab kogu maailmas unikaalsel moel viia läbi integreeritud mobiilsuse alaseid alusuuringuid alates väljarändest kuni inimeste igapäevaste liikumisteni.

Tallinna ülikooli poolt osales selles projektis Eesti demograafia keskus, kelle ülesandeks on koondada uuringuteks vajalikud rahvastikuandmed.  Praeguseks on andmetaristusse lisatud ühtlustatud struktuuridega kolme viimase rahvaloenduse andmed. Need võimaldavad mitte ainult võrrelda rahvastikus toimunud muutusi kolmes ajapunktis, vaid saada aimu ka sellest, mis suunas toimuvad muutused indiviidi tasandil. Nende nö mikroandmete tasandil saab analüüsida indiviidi iseloomustavaid andmeid seotuna tema leibkonna ja eluruumi andmetega. Loendusandmetele on lisa tulemas rahvastikusündmuste ja –seisundi andmetest, mis sisalduvad registrites: Need kohandatakse teadusuuringutele sobivaks.

2020

2020

Tallinna Ülikooli vanemteadur ja Louvaini Katoliikliku Ülikooli emeriitprofessor Michel Poulaini - AAG 2020 Gary Andrews International Fellow, intervjuu  53.-ndal AAG konverentsil - A Climate of Change in Agening


Ülikool promoveeris 20 uut doktorit 

20.novembril 2020 algusega kell 12 toimus Tallinna Ülikooli doktorite promoveerimise aktus.

VAATA OTSEÜLEKANDE SALVESTUST

Tallinna Ülikooli doktor, Eesti demograafia keskuse nooremteadur Mark Gortfelder: soovin tunda, et minu teadustöö oleks korralik ja midagi uut andev või ütlev  

LOE INTERVJUUD SIIT

                      


Tervisedenduse konverents 2020: Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks

08.09.2020

Veebikonverents 15.09.2020   

Konverents on järelvaadatav SIIT.

AVASESSIOON   

10.15 – 10.40    Eesti inimeste vaimne tervis läbi elukaare - mida uuringute põhjal teame?
Merike Sisask, Tallinna Ülikooli, Ühiskonnateaduste Instituudi sotsiaaltervishoiu professor ja Eesti demograafia keskuse vanemteadur

   

PARALLEELSESSIOONID

12.15 - 13.20     „Tere, vanaema! Kuidas sul läheb?“ 

Iga inimene vajab aega vaid iseendale. Olla üksinda enda mõtete ja tunnetega, analüüsida enda tegemisi ning lihtsalt puhata. Aga mis saab siis, kui inimene tunneb pidevalt, et midagi on puudu ja üksindusest saab üksildus? Räägime üksildusest eakate hulgas ja selle seosest vaimse tervisega. Saame ülevaate, mida on Eestis probleemi lahendamiseks juba tehtud ja milline roll on vabatahtlikel. Anname ja kogume praktilisi nõuandeid üksilduse ennetamiseks ning eaka toetamiseks.

Ettekanded osalejate kaasamisega

 


 

 


 

Vananemine on pöördumatu protsess, millega me kõik silmitsi seisame. Kuidas hoolitseda selle eest, et meie eakad tunneksid end turvaliselt ja hoituna? Vägivallaga võib inimene kokku puutuda igas eluetapis – see ei ole vaid nooremate inimeste probleem. Sageli on mitmed füüsilised puuded ja abivajadus igapäevastes toimetustes just need asjaolud, mis tõstavad mõlemast soost vanemate inimeste puhul väärkohtlemise võimalust. Konverentsil arutleme, kuidas tagada vanemaealiste kohtlemine võrdsete ühiskonnaliikmetena, missugune on eestimaalaste sotsiaalne tervis ning kuidas märgata ja toetada eakaid vägivalla ohvreid.

Kell 11:10 Ettekanne -  “Vanemas eas eestimaalaste sotsiaalne tervis” – Luule Sakkeus, Tallinna Ülikool, Eesti demograafia keskuse vanemteadur

Konverents toimub 16.09.2020 Tallinna Ülikoolis, auditooriumis M-225 (Mare maja, 2. korrus). Ajakava leitav siit!

 


Mark Gortfelder kaitses edukalt doktoritööd 10.09.2020.      Õnnitleme !

Doktoritöö: sündimuse varajase languse tõttu ei toimunud Eestis plahvatuslikku rahvaarvu kasvu

LOE ROHKEM SIIT


Hinnatuimad õppejõud

18.märtsil 2020, Tallinna Ülikooli 15.sünnipäeval avalikustati nende nimed, keda ülikool tänavu eriliselt esile tõstab.

Tallinna Ülikool tunnustab neid, kes on õpetamises teaduspõhised ja juhendamises tulemuslikud, loovad koostöise keskkonna, toetavad õppija arengut ja kohtlevad teda austusega, aga jagavad oma õpetamispraktikaid ka kolleegidele. Samuti neid, kes on pühendunud õppekavade arendajad ja partnerite kaasajad ning rahvusvahelistumisse ja haridusinnovatsiooni panustajad.

      

Tallinna Ülikooli 2020/2021 õppeaasta avaaktusel andis  värskelt rektori kohuseätija kohuseid tätima asunud prof. Priit Reiska tunnustused üle. 

Hinnatuimad õppejõud nimetati kategooriates -

„Mina muudan õppimist“ visiooni kandja  

 • Ühiskonnateaduste instituudi, Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum 

Silmapaistev juhendaja

 • Ühiskonnateaduste instituudi professor Merike Sisask 

Silmapaistev õppekava partnerlussuhete looja ja hoidja

 • Ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse teadur Leen Rahnu 

 18.märtsil kuulutati välja parim monograafia ja loominguline projekt, parimad üldharidus- või kõrgkooliõpikud ning erialased artiklid (loe lisaks siit),

Parima humanitaarteaduse-alase artikli auhind läks jagamisele. Kultuuriuuringute teemal avaldasid auhinnaväärse töö BFM-i meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus ja Maarja Ojamaa, vallaslaste olukorra teemal ÜTI vanemteadur Kersti Lust.

 

 


EDK suveseminar Äksis 24. ja 25.august 2020

TLÜ Eesti demograafia keskus pidas oma kahepäevast suveseminari maailma keskpunktis Äksis. (Kui kahtlete selles väites, käige Jääaja keskuses, nagu meie seda tegime. Tõsist teadusarutelu Äksi Motorantšos toitsid muljed Soomepoiste muuseumist, saunaparvest, kohalikust angerjasupist ja suitsukalast, Saadjärve maalilisest vikerkaarest, Juhuse õllest, Äksi kirikust, Leopatra teest ja Tootsi peenrast ning õhtusöögist kahekäigulise magustoiduga Juulamõisas.

/Tiina Tambaum/


Foto: Martin Klesment

 

Ettekanded:

Tiina Tambaum

The art of soaping the sample. Theoretical overview of the impact of incentives and interview methods on response quantity and quality

Katrin Schwanitz

Turning points and intention-realization trajectories

Anne Herm ja Michel Poulain

Vanema rahvastiku leibkonnatüübid Eestis ja Belgias läbi kolme kümnendi.

Mark Gortdelder

Pärilikkuse ja sündimuse seosest

Lauri Leppik

Soomepoiste abiellumus ja laste arv - sissevaade andmetesse

Allan Puur

Sündimusmuutused Eestis 1989–2019 / Fertility changes in Estonia 1989-2019: an update

Martin Klesment      

19. sajandi maarahvastiku elutabel: andmed ja meetodid.

Merike Sisask          

Modelling alcohol consumption in elderly: exploring causes and consequences based on the SHARE data

Luule Sakkeus          

GGP2020 uuringu test.

Uku Rudissaar        

Life course socioeconomic inequalities in (financial) well-being: state of play of research plan

Tomass Nielsen      

Parenthood, number of children and expectations about old-age welfare / via Skype

Martin Klesment      

Sündimustegurite projekt. I etapi arengute arutamine

 


 Partnership dynamics in Central and Eastern Europe. 

02.03.2020  toimus Interdistsiplinaarsete Eluteeuuringute Tippkeskuse teadusseminar: ettekandega esines EDK teadur Katrin Schwanitz.

Loe kokkuvõtet SIIT.

Vaata slaide SIIT.

2019

EDA ja EDK  aastalõpu ettekandekoosolek

19.12.2019

Ettekande teemal "Soolise palgalõhe järjepidevusest Eestis läbi aastakümnete" tegi EDK vanemteadur Martin Klesment.

20191219_160328_1.jpg  20191219_160143_0.jpg

Loe ettekande kokkuvõtet SIIT


EDK  talvine teadusseminar 

17 -18.12.2019

17. – 18.detsembril 2019 toimus  TLÜ ÜTI  Eesti demograafia keskuse aastalõpu teadusseminar ( Mare maja, ruum M-552 ). Seminaril tehti ülevaade sellest, mis 2019.a. toimunud ja mis 2020.a. teoksil. Toimuvad teadusartiklite arutelud ja räägitakse teoksilolevatest projektidest.

EDK teadusseminar 17.detsember 2019.a.                         

 • Opendata - smart city, an opportunity to disseminate demographic data to a larger audience including policymakers. - Michel Poulain

 • Demograafia pedagoogika - õppedisain kursusele "Sissejuhatus ühiskonna vananemisse". / Pedagogy for demography. Instructional design for a learning course "Basics in ageing society”. - Tiina Tambaum           

 • Ülevaade Arenguseire Keskuse uurimisprojektist "Tuleviku eakate rahaline heaolu" : analüüsid ja stsenaariumid. - Lauri Leppik

 • Partnership Formation and Dissolution in Eastern Europe. - Katrin Schwanitz

 • Uue PUT-I projekti plaanist. - Hannaliis Jaadla
 • Happy widows? The case of nineteenth century Holstre. - Kersti Lust
 • Socio-demographic differences in material deprivation in the macroeconomic context. – Merle Sumil-Laanemaa         
 • Vanemaealiste majanduslik olukord - teaduskirjanduse huvitavamad järeldused.  /  The economic situation of elderly - findings of scientific literature. - Uku Rudissaar
 • VIKTORIIN / QUIZ – Liili Abuladze; Katrin Schwanitz; Leen Rahnu

EDK talveseminar 2019_1.jpg

EDK teadusseminar 18. detsember 2019               

 • Kogemused tööst kirjandusallikatega viitahaldustarkvara kasutades. - Merike Sisask; Katrin Schwanitz
 • Kogemused tööst kirjandusallikatega viitahaldustarkvara kasutades. - Luule Sakkeus; Allan Puur
 • Mixture cure model. - Mark Gortfelder         
 • Eesti kesk-ja vanemaealiste lähivõrgustike muutused ja tervis - põlis-ja välispäritolu rahvastiku võrdlus. - Liili Abuladze
 • Competing Care Burdens and Fertility: Are Extended Care Needs Reducing the Number of Children? - Tomass Nielsen
 • Fertility of migrants and their descendants in Finland. - Leen Rahnu; Allan Puur
 • Explaining fertility decline in Finland: planned contribution to NEFER project in Turku. - Leen Rahnu
 • RITA Mobiilne Elu  projektist.              
 • ERA-NET projektist.     
 • EDK webist - uudised/sündmused/tulevased sündmused - arutelu.                 

20191218_142315_0.jpg  20191217_122618_0.jpg

20191217_110148 (1)_0.jpg  20191217_140454_0.jpg

Eesti, Läti ja Leedu SHARE uuringu tegijate kohtumine Riias 

02.10.2019

Tiina Tambaum tutvustas 02.oktoobril 2019 Riias koos Leedu ja Läti SHARE uuringu tegijatega Läti ministeeriumite esindajatele, Riia ülikooli juhtkonnale ja eri valdkondade teaduritele, miks ja kuidas SHARE-t teha. Eesti on uuringus 9. aastat, Lätil ja Leedul algab 3. aasta.

Tiina Lätis_0.jpg


Gyeonggi-do provintsi Suwon-si linnavalitsuse (Lõuna-Korea) esinduse visiit EDK-sse 

25.09.2019

Luule Sakkeus tutvustas Eesti rahvastikuarengu trende ja poliitikameetmeid rahvastiku valdkonnas Gyeonngi-do provintsi Suwon-si linnavalitsuse delegatsioonile. Delegatsiooni juhtis Hr. Yoo Byoung Seok linnavalitsuse infosüsteemide ja planeerimise osakonnast. Delegatsiooni huvitasid jätkusuutliku rahvastiku alased poliitikameetmed – eelkõige madala sündimuse ja vananemisega seotud valdkond.

1-20190925_093411.jpg   1-20190925_093510.jpg

1-20190925_093956.jpg   1-20190925_094015.jpg   1-20190925_094148.jpg

       


Erasmus+ vahetuse käigus tutvus Läti SHARE projektijuht Diana Baltmane Eesti kogemustega

17.09.2019

Rīga Stradiņš Ülikool on Lätis SHARE Läti teaduskoordinaator. Eest demograafia keskusel käis ERASMUS+ programmivahetuse vahendusel 17.-19.septembril 2019 külas Läti projektijuht  Diana Baltmane tutvumaks Eesti kogemusega üle-euroopalise uuringu läbiviimisel. Eesti on SHARE uuringut läbi viinud juba 5 laines alates 2010.aastast, Läti ühines esmakordselt 2017. aastal 50+ rahvastiku eluteesündmusi kajastavas laines. Eesti pool tutvustas nii valimi haldamise, metodoloogilise ühildamise, intervjueerijate väljaõppe kui ka küsitlusvõrgu töö monitoorimisega seotud tegevusi. Koos kavandati ka võimalikke suundi edaspidises teadustöös. 2.oktoobril viib Rīga Stradiņš Ülikool läbi teaduse hommikusöögi, mis on pühendatud SHARE kogemusele Balti riikides. Eestit esindab seal Eesti demograafia keskuse teadur, SHARE Eesti projektijuht Tiina Tambaum.

1-20190916_161209.jpg


EDK suveseminar  20.august - 21.august 2019.a. Toilas

20.08.2019

Eesti Demograafia Keskuse teadurid ja doktorandid pidasid augusti keskel oma iga-aastast suveseminari. Sedapuhku Toilas. Ettekannetes tutvustati teineteisele oma käimasolevaid või hiljuti lõpetatud uurimusi. Lisaks peeti ka mõned metodoloogilised ettekanded. Tutvuti ka septembrist alustava uue doktorandiga, kes hakkab uurima vanemaealiste materiaalset käekäiku.

DSC00112_0.jpg  Foto: Martin Klesment

ETTEKANDED 20.AUGUSTIL 2019

ETTEKANDED 21.AUGUSTIL 2019

P1010044_0.JPG P1010045_0.JPG P1010051_0.JPG 

P1010055_0.JPG P1010063_0.JPG P1010066_0.JPG
P1010071_0.JPG P1010075_0.JPG P1010080_0.JPG
P1010083_0.JPG P1010112_0.JPG P1010115_0.JPG
P1010117_0.JPG P1010123_0.JPG P1010134_0.JPG 
P1010138_0.JPG P1010105_0.JPG P1010102_0.JPG

Fotod  Kersti Edur


Põlvkondadevaheline viktoriin "Tean ja ei tunne"  ARVAMUSFESTIVALIL 2019

09.08.2019

9. augustil 2019 kell 16 toimus Paides põlvkondadevahelisele viktoriin "Tean ja ei tunne". Oodatud olid võistkonnad "noorem kui 20 " või "vanem kui 60", kui seal vahepeal, siis kaasa elama. Mängu viis läbi Tiina Tambaum Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskusest.

Ühiskonnas on tavapärane väljendada mõtteid selle kohta, mille poolest põlvkonnad üksteisest erinevad. "Tean ja ei tunne" on võistkondlik mäng, mille kaudu tuua välja sarnasusi pensioni- ja gümnaasiumieas inimeste vahel. Paari põlvega ei ole meie olemuses toimunud põhimõttelisi muutusi. Vajadused ja püüdlused on inimestel ikka samad, ajaga saab muutuda vaid pealispind ja pakend. Seetõttu on võimalik ja – viimase aja põlvkondadevahelise sõnasõja kõrgeid tuure arvestades (lumehelbekesed, haledad; hooldekodusse kõrvaldatud) – vägagi vajalik lülitada tähelepanu erinevustelt sarnasustele.

AF_2019_Tean_ja_ei_tunne (1)_0.jpg   AF_2019_Tean_ja_ei_tunne (5)_0.jpg

AF_2019_Tean_ja_ei_tunne (9)_0.jpg   AF_2019_Tean_ja_ei_tunne (10)_0.jpg

Fotod: Valeria Kossobutskaja


21. Põhjamaade demograafia sümpoosion  Reykjavik, Island 13 - 15.juuni 2019

illustratiivne pilt

21. Põhjamaade demograafia sümpoosion toob kokku Põhjamaade regioonist pärit rahvastikuuuringute teadlasi, üliõpilasi ning teisi eksperte.

NDS 2019 põhiteemaks on viimased 50 aastat innovaatilist uurimistööd Põhjamaade demograafias. Istungid hõlmavad ettekandeid kõigist demograafiliste uuringute peamistest valdkondadest.

Kohtumine peetakse Reykjavíki kesklinnas asuvas konverentsisaalis Harpa.

Sümpoosioni korraldavad Rootsi Demograafiaühing ja Stockholmi Ülikooli Demograafiaüksus (SUDA)koostöös äsja asutatud Islandi Demograafiaühingu ja Islandi Ülikooliga.

LISAINFO https://www.nds2019.net/

EDK ettekanded ja postersessioonid

IMG_20190614_113421_0.jpg                 IMG_20190614_114153_0.jpg          20190613_145129_0.jpg 20190614_203110_0.jpg 20190614_101029_0.jpg 20190614_155936 (2)_0.jpg 20190613_150403_0.jpg 20190613_145100_0.jpg

 


26.04.2019

       eesti tuleviku keskkonnad pilt    Konverentsi ajakava Rohkem INFOT  

SEKTSIOON: RAHVASTIKU JÄTKUSUUTLIKKUS MUUTUVAS SOTSIAALSES KESKKONNAS

Helesinine unistus Eesti tulevikust/ Blue zone concept and Estonian population

Töörühma juht: L.Sakkeus, Eesti demograafia keskus, Tallinna Ülikool

Sektsioon keskendub Eesti rahvastiku mineviku ja tulevikuarengutele. Kesksel kohal on "Blue zone" kontseptsiooni lahtimõtestamine.

Reede, 26.aprill 2019  SEKTSIOON V / Lossi 36 - 214, Tartu

Kell 14:30-16:00

 • M. Poulain, A. Herm „The Blue Zone experience: a pathway for healthy ageing in Estonia?”
 • M. Gortfelder "“Tühjade hällide" probleem eesti avalikkuses 19. sajandi lõpust omariikluse kaotamiseni“
 • A. Puur, H. Vseviov „Eesti sündimusareng ja perepoliitika võimalused
 • K. Schwanitz „The Future of the Transition to Adulthood in Estonia”

Kell 16:30-18:00

 • L. Abuladze, L. Sakkeus „Sotsiaalvõrgustike ja tegevuspiirangute roll elulemuse
 • T. Tambaum „Vanemad mehed põlvkondade ühendajatena?
 • M. Sisask „Üksinda või üksildasena – seosed tervisenäitajatega eakatel SHARE andmete põhjal“
 • L. Rahnu „Eestlaste hargmaine elukorraldus – mida räägivad rahvastikuandmed?“

osalejate pilt    osalejate pilt

osalejate pilt    osalejate pilt

osalejate pilt    osalejate pilt


ÜTI, EDK ja EDA teadusseminar: Allan Puur rahvastikuarengust Eesti-keskses ja võrdlevas vaates

17.04.2019

17.04.2019.a.teadusseminaris rääkis demograafia professor ja juhtivteadur Allan Puur töödetsükli „Rahvastikuareng Eesti-keskses ja võrdlevas vaates“ huvitavamatest uurimisleidudest.

Antud töödetsükli eest pälvis prof. Puur käesoleval aastal ka Eesti Vabariigi teaduspreemia sotsiaalteaduste alal. Ettekandes räägiti sündimuse ja pereprotsesside hariduserisusest nüüdis-Euroopas ning seda kujundavatest teguritest, sisserännanute ja nende teise põlvkonna pere- ja sündimuskäitumise mustritest Eestis siht- ja lähteühiskonna taustal, samuti mõnedest rahvastikupoliitikaga seotud küsimustest.

Vaata pildigaleriid SIIT.

Vaata slaide SIIT.

osalejate pilt


Gunnar Anderssoni avalik loeng „Cohort and Period Fertility Developments in the Nordic Countries”

28.03.2019

Stockholmi Ülikooli professor Gunnar Anderssoni avalik loeng.

Põhjamaad on olnud tuntud oma sotsiaal- ja soosüsteemide võrdsuse kui ka kõrge sündimuse poolest. Viimasel ajal on neis mustrites aga toimumas muutused. Koostöös teiste Põhjamaade demograafidega kirjeldab professor Andersson viimaseid sündimusarenguid põlvkonna- ja perioodnäitajate alusel. Need põhinevad võrreldavatel longituudsetel registriandmestikel. Otsides seoseid kriisimõjudega, leiame väga sarnaseid sündimusmustreid kõigist viiest Põhjamaast, kus just madalamad lapsesusjärjestused panustavad enim maade viimaste aastate sündimuslangusesse.

Loe kokkuvõtet SIIT.

osalejate pilt


Sven Drefahl'i (Stockholmi Ülikool, demograafia dotsent) avalik loeng teemal „Mortality trends across the Baltic Sea“
21.03.2019

 Ettekandes uuriti ja võrreldi mitmeid vanemaealiste eluea pidurdumise ning suremuse suundumuste trende Põhjamaades, tuginedes Max Plancki Demograafiainsituudi rahvastikusuremuse andmebaasi ja Põhjamaade registrite andmetele.

Loe kokkuvõtet SIIT.

osalejate pilt


TLÜ teadusüritus TEADLASTELT ja  TEADLASTEGA

14.03.2019

EDK SHARE meeskond andis 14.03.2019 üritusel osalejatele võimaluse teha teste, mida teevad ka SHARE uuringus osalejad: mõõta oma käetugevust ja kopsumahtu ning hajutada kahtlusi lähenevast Alzheimerist. Kõik, kelle tulemus vastas SHARE keskmisele näitajale, võisid saada "SÄRTSu".

osalejate pilt   osalejate pilt   osalejate pilt   osalejate pilt   osalejate pilt   

osalejate pilt   osalejate pilt

osalejate pilt


EDK-d külastas Bangladeshi valitsuse kõrgete ametiisikute delegatsioon

06.03.2019

EDK-d külastas Bangladeshi valitsuse kõrgete asemetiisikute delegatsioon. 

Delegatsioon soovis tutvuda Eesti riigi parimate tavadega registrite süsteemi loomisel ja kasutamisel:

•             Kõikide sündide ja surmade registreerimise süsteemid;

•             Kuidas anda välja sünni - ja surmatunnistusi, järgides ja levitades elutähtsat statistikat, sealhulgas surma põhjust käsitlevat teavet;

•             Tsiviilregistreerimise ja elutähtsate statistiliste andmete (CRVS - Civil Registration and Vital Statistics ); eelised, piirangud ja väljakutsed

•             CRVSi ja õigusliku identiteedi, teenuste kättesaadavuse, lastekaitse seos

•             Rollid, kohustused ja vastutus, mis on seotud andmesüsteemide kogumise, säilitamise, koostamise ja levitamisega;

•             Sünni ja surma registreerimine vastuvõtvas riigis;

•             CRVS, mis puudutavad välismaalasi ja sisserändajaid vastuvõtvas riigis.

osalejate pilt osalejate pilt osalejate pilt osalejate pilt


EDK ja EDA ettekandekoosolek 
"Abielulahutuste põhjusi ja tagajärgi Eestis põlvkonna ajaperspektiivis"

Ettekande tegi Kadri Rootalu (Statistikaamet, Tartu Ülikool).

Aeg : 21.veebruar 2019 kell 16:00

Kokkuvõtet loe SIIT.

osalejate pilt  osalejate pilt


TLÜ-s rändeteemaline konverents "People on the Move"

07.02.2019

Toimus TLÜ-s rändeteemaline konverents "People on the Move. Migrants, Refugees, and Citizenship Rights" (inglise keeles). Konverentsi esimesel päeval esines ka Luule Sakkeus ettekandega "Migration from the Population Development Perspective" (Slaidid). Kahel päeval keskendusid teadlased ja teised eksperdid rändele akadeemilisest vaatepunktist, teemat politiseerimata. Akadeemiline arutelu pakkus laiapõhjalist vaatenurka rändele kui ühiskondi tugevalt mõjutavale nähtusele ning sellega kaasnevatele väljakutsetele ja võimalustele.Esinejate hulgas oli valitud hulk suurepäraseid oma ala eksperte, kes arutlesid muuhulgas migrantide ja põgenike kui ühiskonnaliikmete staatuse üle ning nende õiguse üle saada kodakondsus.

Konverentsi ettekanded YoutubisLuule Sakkeuse ettekanne "Migration from the Population Development Perspective" 


 

2018

Eesti demograafia keskuse aastalõpu teadusseminar

osalejate pilt  osalejate piltosalejate pilt  osalejate pilt

osalejate pilt  osalejate pilt  osalejate pilt

osalejate pilt  osalejate pilt

osalejate pilt  osalejate pilt

19. – 20.detsembril 2018 pidas TLÜ ÜTI  Eesti demograafia keskus aastalõpu teadusseminari. Seminaril tehti ülevaade sellest, mis 2018.a. toimunud ja mis 2019.a. teoksil. Toimusid teadusartiklite arutelud ja räägiti teoksilolevatest projektidest.

Täpsem kava SIIT.

 

*****

EDK ja EDA aastalõpu ettekandekoosolek 

19.detsembril 2018.a. toimus EDA aastalõpu ettekandekoosolek, teemaks "Demograafiline nüüdisajastumine Eestis"

Ettekande tegi EDK nooremteadur Mark Gortfelder.

Vaata kokkuvõtet SIIT. Vaata slaide SIIT.

osalejate pilt  osalejate pilt

osalejate pilt  osalejate pilt


EDK ja EDA ettekandekoosolek külalisesinejaga  Leedu sotsiaalteaduste keskusest

3.detsembril 2018  toimus EDK ja EDA ettekandekoosolek. Ettekande teemal  "Measurement of well-being of older people: towards enhancement of currently available indicators" tegi INGA GAIŽAUSKAITĖ Lithuanian Social Research Centre, Vilnius

Vaata slaide SIIT

osalejate pilt   osalejate pilt

osalejate pilt   osalejate pilt
.Fotod: Kersti Edur


ÜTI teadusseminar: Luule Sakkeus ja Allan Puur

31. oktoobril 2018 toimus Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi teadusseminar, kus ÜTI Eesti demograafia keskuse teadurid Luule Sakkeus ja Allan Puur rääkisid rändeprotsessidest ja nende mõjust.

osalejate pilt osalejate pilt osalejate pilt 

   Fotod: Piret Räni 

Seminari esimeses pooles tutvustati Eurostati loendusteabe andmebaasi (Census Hub) ja näidati selle võimalusi Euroopa Liidu sisese ja kolmandatest riikidest lähtuva rände käsitlemisel. Seminari teises pooles räägiti integreeritud rahvastiku- ja hõiveprognoosist, mis valmis suvel Riigikogu arenguseirekeskuse poolt tellitud rakendusuuringu osana. Vaata PILDIGALERIID SIIT.


EDK suveseminari järelkaja

Augusti viimase teisipäeva õhtul arustasid Junsi Puhkekeskuse sauna ees Luule Sakkeus ja Allan Puur, millal ja kus toimus Eesti demograafia keskuse (EDK) esimene suveseminar. Täpsele arusaamisele nad selles lähiajaloolises faktis ei jõudnudki. Suveseminare on demograafid pidanud kogu aeg.  

EDK töötajad ja doktorandid esitlevad augustis kahepäevasel seminaril üksteisele oma uurimisplaane, pooleliolevaid projekte ja publikatsiooniks vormistamata tulemusi. Spordilaadne sotsialiseerumisprogramm pakub aga võimaluse tutvuda uute ja vanade kolleegide nende omadustega, mis talvise põhitöö käigus ennast raskelt ilmutavad.

Esimese aasta doktorant Tomass Nielsen avaldas imestust keskuse projektide väga laia ulatuse üle. Teemad käsitlevad sündi ja surma mõjutavaid tegureid nii minevikus, olevikus kui tulevikus, abielušansse ning laste lahkumisi ja taastulemisi vanematekodust. Vaatluse all on Leedu eripensionid, Soome immigrandid, vanemaealiste depressioon, sotsiaalvõrgustikud ning põlvkondadevaheline sidusus. Kasutusel on nii kvantitaiivsed kui kvalitatiivsed meetodid ning koostööd tehakse partneritega üle maailma.

Meie teise aasta järeldoktorant Karin Schwanitz nautis kõige enam äsja keskusega liitunud vanemteadur Merike Sisaski tutvustatud ideed uurida segameetoditega vaimse tervise ja eduka vananemise vahelisi seoseid. Katrin on ise oma teemadele edukalt raha taotlenud ning  ta lootab et ka Merikese tutvustatud Gender.Net.Plus projekt rahastuse saab.

Liili Abuladze, kes ise selgitas sotsiaalvõrgustike ja puuete rolli elulemuses, imetles kolleeg Hannaliis Jaadla tööd, kuidas on võimalik uurida sotsiaalmajanduslike tegurite rolli sündimuse ülemineku kontekstis. Huvitavate segapartnerluste trendideni olid oma uurimuses jõudnud Martin Klesment (ajaloolises Tartus välissündinud mehed abiellusid madala haridusega naistega) ning Leen Rahnu  (kuigi Soomes on tööl palju eestlasi, ei ole neid samas proportsioonis soomlaste partneritena).

Keskuse juht Luule Sakkeus tõstis aga esile Katrin Schwanitzi, kes tegi suveseminari kõige süsteemsema ettekande. Katrin oli mõelnud mitmes liinis oma uurimisteema edasiarenduste peale ning demonstreeris südikalt tulevasi koostöövõimalusi Barcelona ja Southhamptoni Ülikooliga. “Võib olla, et ta kujundas meie tulevaste ettekannete formaadi, nii et me kõik suudaks oma artiklid ja tegevused suuremasse perspektiivi mahutada,” võttis Luule suveseminari kokku.

osalejate pilt

Tekst: Tiina Tambaum

Foto: Lauri Leppik


Eesti demograafia keskuse teadurid osalesid 2018.aasta Euroopa rahvastikukonverentsil

osalejate pilt
osalejate pilt

Eesti demograafia keskuse doktorandid ja teadlased osalesid juunis Brüsselis toimunud Euroopa rahvastikukonverentsil. Selle aasta konverentsi teema oli “Rahvastik, mitmekesisus ja ebavõrdsus”.  Tegemist on suurima rahvastikukonverentsiga Euroopas, mida võõrustavad Euroopa rahvastiku assotsiatsioon (EAPS) ja Vrije Ülikool Brüsselis.

Eesti demograafia keskusest osales konverentsil kokku 12 doktoranti ja teadlast üheksa ettekandega ning kolme sektsiooni juhatajana.

osalejate pilt     osalejate pilt

Eesti demograafide konverentsil osalemine on toodud allolevas kavas:

Neljapäev, 7.juuni

 • 09.00 – 10.30 Sektsioon 2: Union Formation and Dissolution among Immigrants

The Role of Neighborhood and Work-Place in the Formation of Ethnically Mixed Partnerships: Evidence from Finland 1999-2014 – Leen Rahnu, Tiit Tammaru ja Allan Puur - Auditorium QC

 • 11.00 – 12.30 Sektsioon 25: Population Ageing and Intergenerational Policies

Policies Mediating the Social Context of the Disablement Process Among Older Europeans – Luule Sakkeus, Liili Abuladze ja Adriana Santacroce  - E0.04

 • 14.00 – 15.30 Sektsioon 30: Family Life Courses and Fertility

Fertility Behavior of Russians, Russian Migrants and Estonians: The Role of Repartnering – Elena Churilova, Sergei Zakharov, Allan Puur, Leen Rahnu ja Luule Sakkeus - Auditorium QB

 • 17.30 – 18.30 Sektsioon P2: Poster Session 2

Partner Selection in a Late 19th Century Urban Setting: Census-Based Evidence from Tartu, Estonia – Martin Klesment, Hannaliis Jaadla ja Mark Gortfelder - Tent

Reede, 8.juuni

 • 09.00 – 10.30 Sektsioon 56: Mortality and Longevity

Longevity of the Estonian Volunteers in the Finnish Army: A 72-Year Follow-up Study of the Impact of Post-War Life Course and Repressions – Lauri Leppik - E0.11

 • 11.00 – 12.30 Sektsioon: 69: Mortality and Living Arrangements

Trends in Living Arrangements of Belgian Elderly and Its Impact on Mortality – Anne Herm, Luc Dal ja Michel Poulain - Auditorium QD

 • 12.30 – 14.00 P3: Poster Session 3

Height and Longevity in a Long-Living Population – Michel Poulain, Dany Chambre ja Anne Herm - Tent

 • 16.00 – 17.30 Sektsioon 92: Migrant Fertility: Intentions and Behavior

Childbearing Intentions of Migrants: Russians in Estonia Against the Background of Sending and Host Populations – Liili Abuladze, Hanna Vseviov ja Allan Puur- Auditorium QC

Laupäev, 9.juuni

 • 11.00 – 12.30 Sektsioon 120: Transitions to Adulthood

Making the Choice to Leave the Parental Home Among European Young Adults – Katrin Schwanitz - D0.05


Old guys Tallinn meeting

Eesti demograafia keskus Erasmus+  võõrustas projekti „Vanad semud“ (Old guys say yes to the community) partnereid Ljubljana, Wroclawi ja Algarve ülikoolidest.

Projektikoosolekud  peeti  10. ja 11. mail 2018 mitte Tallinnas vaid Lõuna-Eestis, et oleks võimalik kohtuda uuringupiirkonna aktiivsete vanameeste ja nende kogukonnaelu korraldajatega. Meeskonda võõrustas Eesti Maanteemuuseum, kes suvisel hooajal püüab giididena kasutada ka kohalikke mehi. Lühikontserdi andis Kanepi seenioritantsurühm, kes on Eestis pea ainus seenioritantsugrupp, kus tantsivad ka mehed. Esimese päeva õhtul peeti maavõistlus Krootuse lauatennise meestega. Teisel päeval pärast koosolekut juhendasid osalejaid Otepää seeniorsportlased Tehvandi discgolfi rajal.

Projekti „Vanad semud“ algas poolteist aastat tagasi ning selle esimeses etapis tegid nelja riigi uurimisgrupid ligikaudu sada intervjuud vanemate meestega. Eestis olid uuringupiirkonnad Ida-Virumaa ja Lõuna-Eesti kolm maakonda. Kogutud andmete põhjal on koostanud soovitused kolmanda sektori orgaisatsioonidele ning kohalikele omavalitsustele. Andmeid on kasutatud ka bakalaureuse- ja magistritöödes. TLÜ kokku kutsutud koosolekul planeeriti ühisartiklite koostamist ning töid koolitusprogrammi koostamiseks.TLÜ uurimisgruppi kuuluvad Reeli Sirotkina, Tiina Tambaum ja Iris Pettai. Eestist osaleb projektis veel Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras.


Pilt on eemaldatud.     osalejate pilt

"A Cross-national Perspective of the Transition to Adulthood - New Avenues for research"

26.02. 2018 esines ettekandega TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse (IET) avatud seminaril järeldoktorant Katrin Schwanitz, kes tutvustas seminaril oma seniseid uurimissuundi ja tulemusi ning uusi uurimisideid.

Katrin Schwanitz kaitses aastal 2017 oma doktoritöö “Family Living Arrangements in Young Adulthood: Cross-National Comparative Analyses” Gröningeni Ülikoolis Hollandis ja jätkab uurimistööd sarnastel teemadel tippkeskuses järgneva kahe aasta jooksul.

2017

 

Eesti demograafia keskuse aastalõpu teadusseminar

osalejate pilt    osalejate pilt   osalejate pilt

osalejate pilt   osalejate pilt   osalejate pilt

28. – 29.detsembril 2017 pidas TLÜ ÜTI  Eesti demograafia keskus aastalõpu teadusseminari.

Seminaril tehti ülevaade sellest, mis 2017.a. tehtud  ja mis 2018.a. teoksil, peamiselt neljas suuremas lõikes: demograafilised ja ajaloo-demograafilised projektid, taristu projektid, välisprojektid.

Toimusid teadusartiklite arutelud ja diskussioon Demograafia ainete sisu üle ÜTI õppekavades.


EDA aastalõpu ettekandekoosolek

21.12.2017 toimus  Eesti Demograafia Assotsiatsiooni (EDA) ja TLÜ ÜTI  Eesti demograafia keskuse tavapärane aastalõpu ettekandekoosolek.Ettekande teemal "Sotsialismi reaalsus ja vaba Lääs: elulemusanalüüs soomepoiste näitel" tegi vanemteadur Lauri Leppik.


Tunnustati EDK teaduri Hannaliis Jaadla doktoritööd

06.12.2017

Hannaliis Jaadla doktoritöö „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” /  "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century" sai Eesti Teadusagentuuri üliõpilastööde konkursil Sotsiaalkaitseministri eripreemia. Doktoritööd juhendasid Allan Puur ja Martin Klesment. Palju õnne!

Doktoritööd saab lugeda siit: http://www.etera.ee/zoom/30533/view


Eesti demograafia keskusega liitus detsembrist järeldoktor Katrin Schwanitz

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuses  ja TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuses   hakkab 1. detsembrist tööle uus järeldoktor Katrin Schwanitz, kes aitab kaasa demograafia ja sotsioloogia suuna ühildamisele. Katrin Schwarnitz asub tööle projekti "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja" raames.

Katrin Schwanitz on saanud doktorikraadi demograafia erialal Groningeni Ülikoolis 2017.aastal ning magistrihariduse Utrechti Ülikoolist sotsioloogia ja sotsiaalteaduste erialal.

Tema uurimistöö teemaks on “Family Living Arrangements in Young Adulthood: Cross-National Comparative Analyses”, mis uurib perede leibkonna mustreid noorte täiskasvanustumise teel erinevates sotsiaalsetes kontekstides.

 

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse vanemteadur ja juht Luule Sakkeus osales 14. novembril Berliinis Rootsi saatkonna, Läänemeremaade Nõukogu ning Euroopa juhtivaid rahvastikuinstituute ühendava võrgustiku Population Europe koostöös toimunud väitluses

 “ New Vulnerabilities in the Baltic Sea Region “.

osalejate pilt  osalejate pilt osalejate pilt  

Väitluse juhatasid sisse Max Plancki sotsiaalõiguse ja sotsiaalpoliitika instituudi direktor Ulrich Becker ning Max Plancki Demograafia instituudi täitevdirektor Mikko Myrskyla ning modereeris Läänemeremaade Nõukogu sekretariaadi asedirektor Bernd Hemingway. Väitluse panelistidena esinesid lisaks TLÜ ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur Luule Sakkeusele ka Euroopa Ametiühingute konföderatsiooni esindaja Ebbe Johansen, Euroopa AGE platvormi president, Øystein Kravdal, Oslo ülikooli majandusteaduskonna professor, Anatoly Vishnevsky, Moskva Kõrgema Majanduskooli demograafia instituudi direktor.

EDK vanemteadur Luule Sakkeus rõhutas oma ettekandes, et rääkides täna esilekerkivatest haavatavustest ühiskonnas unustame, et varsti tulevad nende asemele uued ning teadlaste ülesanne on neid märgata. Rahvastikuvananemise puhul tuleb lähtuda ühiskonnas sellest, et vananemine algab juba emaüsas, mistõttu selle teadvustamine on üks viise kohanemaks ajaloo suurima saavutusega. 

Lisaks tõi Sakkeus välja, et viimasel ajal on pakutud ühiskonna eduka vananemise mõõdikuks seda, kui mingil perioodil tervelt elatud eluaastad kasvavad kiiremini kui keskmine eluiga. Kui võrrelda kahte viimast 5-aastast perioodi omavahel, siis ilmneb, et mitte kõik Euroopa riigid ei ole suutnud edukalt vananeda. Nende hulgas, kes seda on suutnud, kohtab väga erineva sotsiaalse heaolumudeli järgi toimivaid riike.


Detsembri alguses osales Allan Puur TÜ Euroopa õpingute magistrantide poolt loodud audioloengute projektis.Audiofailide projekt käsitleb arenguid Euroopas ja Euroopa Liidus viimase 10 aasta jooksul ning seetõttu on selle keskmes 2015. aastal alanud rändekriis ja selle mõju Euroopale. 

Audioloengud on leitavad järgmiselt lingilt: https://audioloeng.wixsite.com/loengud 

Rändeteema „Euroopa Liit ja rändekriis“ asub: https://soundcloud.com/10years-eu/euroopa-pagulaskriis  ja loengut täiendab Kadri Lutteri intervjuu Eesti Demograafia Keskuse juhtivteaduri, dr Allan Puuriga.


osalejate pilt

Eesti demograafia keskuse teadlased osalesid 28.oktoobrist kuni 4.novembrini  2017 iga viie aasta järel toimuval maailma rahvastikuteadlasi ühendaval XXVIII rahvusvahelisel rahvastikukonverentsil Kaplinnas, Lõuna-Aafrika Vabariigis järgmiste ettekannetega:

Estonian Institute for Population Studies participated at the International Population Conference 2017 that took place in Capetown, South Africa October 28-November 4, 2017. The following presentations were presented:                                                      

 • Leen Rahnu, Allan Puur and Luule Sakkeus: Divorce patterns of minority population: gender perspective,

Thursday, 2 November 2017, 12:00 – 1:30 PM, Exhibition Hall 2, Section A

Wednesday, 1 November 2017, 12:00-1:30 PM, Exhibition Hall 2, Section A

Tuesday, 31 October 2017, 12:00-1:30 PM, Exhibition Hall 2, Section C

Thursday, 2 November 2017, 12:00 – 1:30 PM, Exhibition Hall 2, Section A

Thursday, 2 November 2017, 04:00 - 04:15 PM, Meeting Room 2.41-2.42

Tuesday, 31 October 2017, 04:00 - 04:15 PM, Meeting Room 2.61-2.62 (simultaneous interpretation

Tuesday, 31 October 2017, 12:00 PM - 01:30 PM, Exhibition Hall 2, Section C

Rohkem informatsiooni ürituse kohta leiab konverentsi kodulehelt: http://ipc2017capetown.iussp.org/.

You can find morei information about the conference on its website: http://ipc2017capetown.iussp.org/.


Doktorite promoveerimise aktus 2017

osalejate pilt   osalejate pilt   osalejate pilt

osalejate pilt   osalejate pilt   osalejate pilt

20 . oktoobril kell 12 toimus Tallinna Ülikooli aulas doktorite promoveerimine ja siidisallide üleandmine ametisse valitud uutele professoritele. Viimase aasta jooksul on ülikoolis doktorikraadi kaitsnud 24 doktoranti ning oleme saanud 3 esmakordselt valitud professorit.

Rahvastikuteaduse korraliseks professoriks valiti Allan Puur ja sellel aastal kaitsesid demograafias doktorikraadi  Anne Herm ja Hannaliis Jaadla. 


 

osalejate pilt   osalejate pilt

osalejate pilt   osalejate pilt

Ettekanded TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse avatud seminaril

TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse (IET) avatud seminaride sari jätkub ja sel sügisel keskendutakse värskete teadusuuringute tulemuste tutvustamisele. Esimene selle õppeaasta seminar toimus 10. oktoobril 2017 algusega kell 15.00 (ruumis M552) ja oma viimaste uuringuprojektide tulemusi esitlesid tippkeskuse demograafid.

Seminaril tutvustas Luule Sakkeus uurimust, mis püüab longituudset lähenemist kaasates SHARE andmetel 14 Euroopa riigi kohta aru saada, millised peamised sotsiaalse võrgustiku olulised tunnused aitavad kaasa vananemisel tegevuspiirangute edasilükkamisele või olukorra säilitamisele. Ettekanne põhineb Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni aastakonverentsil tehtud presentatsioonil ja ajakirjale European Journal of Ageing valmival artiklil Sakkeus, L., Abuladze, L., Santacroce A. „Social networks in the disablement process in Europe: longitudinal perspective“.

Martin Klesment rääkis soolise hariduslõhe seostest leibkonnasisese sissetulekute ebavõrdsusega ning kuidas see võib mõjutada pereprotsesse. Analüüsitulemused põhinevad EU-SILC-i kogu Euroopat hõlmaval andmestikul. Osa tulemusi avaldatud Martin Klesment, Jan Van Bavel; The Reversal of the Gender Gap in Education, Motherhood, and Women as Main Earners in Europe, European Sociological Review, Volume 33, Issue 3, 465–481.


osalejate pilt   osalejate pilt

osalejate pilt   osalejate pilt

osalejate pilt   osalejate pilt

1.-3.08.2017 toimus EDA/EDK teadusseminar  PADA mõisas, Lääne – Virumaal.

Arutati EDA ja EKDK tänapäevastamist ja funktsioone. Anti ülevaade EDK teadustegemistest ja tulevikuplaanidest. Räägiti koostööst teiste kõrgkoolide ja keskustega ning arutleti uute võimalike projektide ja nende rahastuse üle. Külastati koos Eesti Kaevandusmuuseumi ja Kuremäe Kloostrit.


Demograafia Keskuse teadlased osalesid 14.-16. juunil 2017 Põhjamaade Demograafia sümpoosionil  (20th NORDIC DEMOGRAPHIC SYMPOSIUM - Demography and Social Inequalities ) Turu linnas, Soomes. 

Programm on leitav siit.

Ühte paljudest rahvusvahelistest sektsioonidest juhtis Luule Sakkeus.

Session 5.2 Ageing and intergenerational relations.

Ettekannetega esinesid -   abstraktidega saab tutvuda siit.      

Anne Herm, Michel Poulain -  Living with and living without spouse or partner in old ages: evidence from Estonia compared to Belgium

Liili Abuladze, Luule Sakkeus  - Everyday activity limitations, death and social networks of older Estonians

Posteritega osalesid:

Liili Abuladze - Older adults’ living arrangements in Estonia and other European countries

Leen Rahnu, Allan Puur, Tiit Tammaru - The role of linguistic similarity and workplace in the formation of inter-ethnic partnerships in Finland between 1999–2014

osalejate pilt   osalejate pilt


 

osalejate pilt   osalejate pilt 

05.06.2017 kaitses edukalt doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Anne Herm, kelle töö uuris erinevate leibkonnarühmade seoseid suremusega. Selgus, et seos leibkonnaseisu ja suremuse vahel vanemaealise rahvastiku hulgas on suuresti varieeruv.  

Doktoritöö põhineb Belgia rahvastikuregistri ja rahvaloenduse andmetel, mis võimaldab hõlmata kogu vanemaealise rahvastiku alates 1990. aastatest. 

Doktoritöö pealkiri on „Living arrangements and mortality of older adults: Evidence from the Belgian population registers at the turn of the 21st century" ("Eakate leibkonnaseis ja suremus: Belgia rahvastikuregistri andmetel 21. sajandi alguses") ja selle avalik kaitsmine toimus 5. juunil kell 16 Tallinna Ülikoolis (M-648, Uus-Sadama tn 5). Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli professor Allan Puur ning Tallinna Ülikooli vanemteadur ja Louvaini Katoliikliku Ülikooli emeriitprofessor Michel Poulain. Oponendid on Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Kooli professor Emily Grundy ja Helsinki Ülikooli vanemlektor Elina Einiö.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.


Gerontoloogia õpik ilmus ka E-raamatuna.

õpiku pilt

E-raamat: GERONTOLOOGIA (2017) Tartu Ülikooli Kirjastus 

Autor: Kai Saks, Toivo Maimets, Riin Tamm, Raivo Uibo, Mati Pääsuke, Tiia Tulviste, Annely Soots, Luule Sakkeus, Tiina Tambaum, Marju Medar, Taimi Tulva, Anne Murov

Raamat on e-levis, kättesaadav Apollo või Rahva Raamatu kaudu.

Euroopa Liidu eesistumise raames Tallinnas 19. septembril toimunud EL sotsiaalkaitse komitee istungil modereeris EDK vanemteadur Lauri Leppik pikaajalise hoolduse teemalist arutelu. Euroopa sotsiaalõiguste samba ühe printsiibina peaks igaühel olema õigus kvaliteetsetele ja taskukohastele pikaajalise hoolduse teenustele. Samas esitab rahvastikuvananemine koos teenuste osutamise detsentraliseeritud vastutuse ja fragmenteeritud korraldusega selle eesmärgi saavutamisele rea väljakutseid. EL sotsiaalkaitse komitee arutelu keskendus pikaajalise hoolduse teenuste kvaliteedi mõõtmisele, tagamisele ja parandamisele. Kolme rahvusvahelise organisatsiooni - OECD, Eurofound ja ENNHRI - esindajate analüüside järel vaadeldi lähemalt  Saksamaa, Taani, Eesti, Itaalia, Sloveenia ja Norra kogemusi, väljakutseid ja reforme pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisel. Arutelu ja taustanalüüside põhjal kavandab EL sotsiaalkaitse komitee sellel teemal poliitikasoovitusi liikmeriikidele.

 


inimarengu aruanne pilt

1.juunil 2017 tutvustati Riigikogus värske Inimarengu aruande tulemusi - istungjärgu ülekannet saab vaadata SIIT.   Ettekande tegid aruande peatoimetaja, Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru; artikli autor, Tallinna Ülikooli professor Ellu Saar ja põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt.. Eesti demografia keskuse teadurid, Liili Abuladze, Allan Puur, Leen Rahnu ja Luule Sakkeus,  panustasid eelkõige aruande esimese peatüki valmimisse. 

Inimareng pilt   Inimareng pilt   Inimareng pilt
Demograafid toovad välja, et Euroopa riike iseloomustab demograafiline rändesõltuvus ehk sisseränne on muutunud peamiseks ja ainsaks rahvastikuvähenemist pidurdavaks teguriks. Eesti kohta arvutatud prognoosivariandid näitavad, et tööealiste arv ja osakaal väheneb tulevatel aastakümnetel hoolimata sisserände ulatusest. Seega eeldab edukas kohanemine vananemisega ühiskonnalt mitmekülgsemat vastust kui rände soodustamine. Selle-aastane aruanne kannab pealkirja “Eesti rändeajastul”, lähemalt: www.inimareng.ee

NB! Veebiaruandest saab iga artiklit, peatükki või kogu aruannet ka pdf-ina alla laadida ning trükkida (iga teksti lõpus on vastav nupuke).

Facebookis jagatakse inimarengu aruandega seotud uudiseid sellel lehel: https://www.facebook.com/EestiKoostooKogu/

Venekeelne pressiteade „Eesti rändeajastul“ põhisõnumite kohta.

Inglisekeelne pressiteade „Eesti rändeajastul“ põhisõnumite kohta ja ERR News uudis .

 


EU Flag   COST LOGO

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös COST IS1409 programmiga “Gender and health impacts of policies extending working life in western countries” ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusega (ENUT) viis läbi poliitika töötoa soo, tervise ja tööelu pikendamise poliitika teemal

“Eesti meeste ja naiste näitajate arvestamine tööelu pikendamise kava rakendamisel”
28.aprillil 2017 kell 14-16.30

Tallinna Ülikoolis ruumis M-439 (Mare maja, Uus-Sadama 5, IV korrus)

Ettekanded:

 • Eesti Euroopa taustal: aktiivsena vananemise indeks. - Marge Unt,  TLÜ Rahvsuvaheliste sotsiaaluuringute keskus, IS1409 esindaja
 • Vanemate meeste ja naiste terviseseisund kui tööelu jätkamise võtmetegur. - Luule Sakkeus, TLÜ Eesti Demograafia keskus
 • Vanemad naised ja mehed Eesti eri regioonides: majanduslik ja tööturu alane olukord. - Iris Pettai, TLÜ Eesti Demograafia keskus
 • Vanemad naised ja mehed elukestvas õppes. - Tiina Tambaum, TLÜ Eesti Demograafia keskus
 • Diskussioon

Töötuba toimub ENUT 20.aastapäevale pühendatud konverentsi raames “Uued väljakutsed elu edendamisel Eestis – soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates”.


Teadlased: pere peaks õpetama eakaid digiühiskonnas pensionil olemist

 

Märtsi lõpus algas vanemaealiste uuringu SHARE uus laine, mille raames küsitletakse enam kui 6000 üle 50-aastaseid inimesi Eestis. Novaatori lugu tutvustab lähemalt, millist infot kogutakse ja kuidas. Vaata ETV saates "Novaator" 05.aprillil 2017.a.  näidatud saatelõiku SIIT.
Uuringuga otsivad rahvastikuteadlased vastust küsimusele, miks pole Eestis kasvanud tervena elatud aastate arv ning kuidas lahendada hoolduse ja digitehnoloogiatega toimetulemine.

Teadlased: pere peaks õpetama eakaid digiühiskonnas pensionil olemist

Iga kahe aasta tagant küsitlevad Tallinna ülikooli (TLÜ) rahvastikuteadlased enam kui 6000 üle 50-aastast eesti elanikku. SHARE nime kandev.

NOVAATOR.ERR.EE


Inimareng pilt   pilt

6.-7.04.2017 külastasid  Läti demograafiakomitee liikmed  Tallinna Ülikooli .

Eestis käis "õppevisiidil" Läti sektoriülese koostöö ja ekspertide platvorm "Rahvastikuküsimuste keskus" koos Parlamendi demograafiakomiteega.

Külastuse eesmärgiks oli tutvuda tõenduspõhise perepoliitika aluseks oleva teabega ning vahetada teavet, mida Eestis ja Lätis on perepoliitika valdkonnas tehtud ning mis on edasised tegevussuunad.

Kohtumised toimised Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu esindusega, perekeskusega "Sina ja Mina." Tutvuti Tallinna Perekeskusega, TAIs vanemate koolitusprogrammiga, SOS lastekülaga.

6. aprillil külastas delegatsioon Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskust, kusarutleti teemal "Evidence Based Family Support Policy."


29. märtsil 2017 palus  Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) õhtustes uudistes oma vaatajatele selgitada  SHARE uuringu unikaalsust. Vaata Tiina Tambaumi  intervjuulõiku SHARE-st  SIIT.

SHARE küsitleb ühtesid ja samu inimesi, tänu millele saame andmed muutuste kohta, mida 50+ vanuses inimesed Eestis reaalselt kogevad. Selles laines kogume infot vastaja lapsepõlve ja elukäigu sõlmsündmuste kohta, mis seniseid andmeid oluliselt väärindavad. SHARE on uuring, kus vastajatel pole ülemist vanuspiiri ning andmed saadakse ka inimese surmale eelnenud aasta kohta. Uuringut iseloomustab väga esinduslik valim ning elu erinevate valdkondade (vaimne ja füüsiline tervis, töö ja tegevus, majanduslik seis)  integreeritus. Algav laine on unikaalne ka selle poolest, et rahvusvahelises uuringus osalevad seekord kõik EL riigid ja me saame võrdlusandmed ka näiteks Läti, Leedu ja Soomega. 


instituudid pilt   instituudid pilt

24.03.2017 toimus projekti TAU15113 “Russian families in different countries compared to the ethnic majority” (RUS_FAM: Venelaste perekonnad erinevates riikides enamusrahvusega võrdluses)  (15.09.2015−15.09.2017)  töögrupi koosolek . 


 EDI 25 MARCH pilt   EDI 25 MARCH pilt


25.03.2017 toimusid  EDK poolt  RUS-FAM projekti raames organiseeritud  ESAK10  töörühmad.

Teemaks:„Behaviour patterns of immigrant Russians in comparison to origin and destination countries“ 

„Vene rahvusest rahvastikuosa pereloomekäitumine elutsükli  jooksul erinevates riikides võrdluses põlisrahvastikuga.“ 

ETAG logoEU Flag  ERANet RUS Plus logo

RUS_FAM project seminar : Behaviour patterns of immigrant Russians in comparison to origin and destination countries in the framework of ESAK 10 'Estonia 100 – towards openness?'

The session is prepared with the help of the ERANET.RUS project RUS_FAM "Russian families in different countries compared to the ethnic majority".

SESSION I: Chair: Sergei V. Zakharov

8:30 – 8:55  Trends and Ethnic Differentials of Fertility in Russia in Last Decades - Sergei V. Zakharov

8:55 – 9:20   Fertility in high-order unions in Russia and Estonia: differences among Russians and Estonians -                               Elena Churilova

9:20 – 9:45   Household structures and marital behaviour of Russian immigrants in France - Irina Troitskaya;                                   Alain Blum

9:45 – 10:10  Matrimonial and Reproductive Behaviours of Young Russians – Ekaterina Mitrofanova 

10:10 –10:35 Name "Mixed partnerships of Russians in Estonia and Kazakhstan" – Vladimir Kozlov

SESSION II: Chair: Luule Sakkeus

14:00 – 14:25  Gender and Family Normative Attitudes in Russian-Speakers in Estonia and Latvia Compared to Ethnic Estonians and Latvians and to Russians - Marharyta Fabrykant; Vladimir Magun

14:25 – 14:50  Gender attitudes, division of childcare and fertility intentions of immigrant Russian women in comparision to origin and destination countries - Oxana Sinyavskaya

14:50 – 15:15  Dynamics of mixed partnerships in Estonia - Leen Rahnu ; Allan Puur; Luule Sakkeus; Liili Abuladze

15:15 – 15:40  The double stigma of Russian women migrants. The case of France. – Olga Bronnik


Portaalis www.researchinestonia.eu/ ilmus 27.01.2017 Hannaliis Jaadla doktoritööd "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century" tutvustav artikkel „Sanitary Conditions affect Demographic Modernisation“.

Loe Marii Kanguri artikklit SIIT.  

instituudid pilt   instituudid pilt   instituudid pilt

6. 01.2017 kaitses Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Hannaliis Jaadla doktoritööd "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century" ("Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul").

Doktoritöö juhendajad: Tallinna Ülikooli juhtivteadur Allan Puur ja Tallinna Ülikooli vanemteadur Martin Klesment.

Oponendid: Norra Arktika Ülikooli professor Gunnar Thorvaldsen ja Cambridge'i Ülikooli lektor Alice Reid.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

2016

osalejad pilt   osalejad pilt   osalejad pilt

27.12. ja 28.12.2016 toimus EDK teadusseminar „Uued väljakutsed – näoga ühiskonna poole".

Arutati tehtud ja teoksilolevaid projekte ja peeti plaane 2017.aastaks.

-  Ajaloo – demograafia sektsioon (M.Klesment, K.Lust,H.Jaadla, M.Gortfelder, J.Valge, M.Maiste, A.Puur)  

-  Pereregistri seostamine biograafiliste andmetega (M.Gortfelder, A.Puur, J.Valge)

-  Euroopa vanemaealiste kooseluvormide trendid (L.Abuladze)

- SHARE elulooliste andmetega laine ja „Old guys“ projektid (T.Tambaum)

-  Legal recognition of cohabitation and non-marital children in Europe (L.Rahnu)

-  IMO longituudse andmebaasi võimalused (A.Puur, A.Herm)

-  Longevity – possible projects for EDK? (M.Poulain)

-  SHARE andmete seostamine pensioniregistriga, pensioniea sidumine elueaga

(L.Leppik, M.Sumil-Laanemaa, L.Sakkeus)

- Peristat, Norface, ANED, IET, rahvastikuvananemine (L.Sakkeus, A.Kõu, A.Põldma)


22.12.2016 toimus Eesti Demograafia Assotsiatsiooni (EDA) ja TLÜ ÜTI  Eesti demograafia keskuse ettekandekoosolek  Eesti rahvastikuprognoosist aastani 2100

Ettekande esitasid juhtivteadur Allan Puur ja vanemteadur Luule Sakkeus.

TLÜ Eesti demograafia keskuses koostati sel sügisel rahvastikuprognoos, mille eesmärgiks on hinnata riikidevahelise rände perspektiivset mõju Eesti demograafilisele arengule aastani 2100. Prognoosi uudsuseks on rahvusrühmade (eestlaste ja teiste rahvuste) eraldi käsitlus, mis on asjakohane just rände kontekstis ning mida ei paku ükski senine Eesti kohta tehtud rahvastikuennustus.

Ettekandes tutvustati uue rahvastikuprognoosi esmaseid tulemusi. 


Naiste hariduseelis meeste ees on seotud haridustaseme kasvuga, uue kohandumisega partnerluses ning soovõrdõiguslikkusega

21.11.2016 ilmus kõrgetasemelises demograafia ajakirjas Population and Development Review Eesti rahvastikuteadlase Martin Klesmenti kaasautorluses artikkel. Varem ei ole eestlaste töid selles ajakirjas avaldatud. Artikkel vaatles naiste hariduseelise seoseid hariduse leviku, (heteroseksuaalse) partnerluse moodustamise ning soovõrdõiguslikkuse vahel. Autorid Albert Esteve, Christine R. Schwartz, Jan van Bavel, Iñaki Permaneyer, Martin Klesment ja Joan García-Román analüüsisid 120 riigi andmeid rahvaloenduste ning erinevate uuringute (sh ka Eestis läbi viidud Pere- ja Sündimusuuring, Euroopa Tööjõu-uuring, Euroopa Liidu sissetulekute ja elamistingimuste uuring) põhjal 1960 – 2011 aastate vahel.

Üldise paranenud haridustasemega on kaasnenud hariduslõhe teisenemine naiste kasuks ehk üha rohkem naisi on paremini haritud kui mehed. Euroopa ja Põhja-Ameerika riikides on kõrgeimad kõrgharitute inimeste osakaalud ning enamikus neis riikides ka kõrgeim naiste hariduseelise näitaja.

Teine oluline tulemus viitab sellele, et paarid kohanevad (heteroseksuaalse) partnerluse moodustamisel uue demograafilise reaalsusega. Nii riikide võrdlus- kui riikidesisene analüüs näitasid, et selliste partnerluste osakaal kasvab, kus naisel on kõrgem haridus kui mehel. Seega ei jääda kinni traditsioonilistesse normidesse, mille järgi peaks meespoolel olema naisest kõrgem haridus ega levi ka abiellumata jätvate kõrgharitud naiste osa.

Nendes Euroopa perekondades, kus naine on kõrgemini haritud kui mees, toob naine suurema sissetuleku perre. Naiste hariduseelisega partnerluste lahutumus on langenud ning kaotanud statistilise olulisuse. See tulemus kinnitab paaride kohanemist muutunud olukorraga.

Naiste hariduseelise mõju sündimustulemitele ei ole veel põhjalikumalt uuritud, seega ei saa nende nähtuste omavaheliste seoste kohta järeldusi teha. Küll aga on märgatav, et naiste hariduseelisega riikides on soovõrdõiguslikkust väärtustavad hoiakud, ehkki põhjuslikku seost kahe nähtuse vahel käesoleva artikli põhjal autorid välja ei saa tuua. Kui aga soovõrdõiguslikkuse teooriad leiavad kinnitust, siis võivad madala sündimusega ühiskonnad võrdsust väärtustavate hoiakute levimisel näha tulevikus sündimuse tõusu.

Artikkel Esteve, A., Schwartz, C.R., van Bavel, J., Permanyere, I., Klesment, M. & García-Román, J. “The End of Hypergamy: Global Trends and Implications“ ilmus ajakirjas Population and Development Review 00(0): 1–11. Seda saab lugeda siit: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padr.12012/full .

Martin Klesment on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse vanemteadur


osalejad pilt   osalejad pilt   osalejad pilt

16.-18.10.2016 osalesid EDK teadurid kogu Euroopat hõlmanud teadusprojekti FamiliesAndSocieties lõppkonverentsil Brüsselis.

 1. veebruaril 2013 käivitunud kogu Euroopat hõlmav teadusprojekt keskendus perevormide, -suhete ja eluteede mitmekesisuse ja neis asetleidvate muutuste võrdlevale uurimisele. Projekti koordineeris Stockholmi Ülikool ja selles osalesid teadlased 15-st Euroopa riigist.


07.10.2016 - 14.10.2016 toimusid ühiskonnateaduste instituudi Venia Legendi loengud Eesti demograafia keskuse juhtivteaduri ja vanemteaduri, ÜTI rahvastikuteaduse professori ametikohtadele.

- Eesti demograafia keskuse juhtivteaduri ametikohale kandideeriva Jaak Valge loeng teemal "Ajalooteadus ja demograafia: kaks kanget”.

- Eesti demograafia keskuse vanemteaduri ametikohale kandideeriva Michel Poulaini loeng teemal "The quest for the determinants of exceptional human longevity".

- Eesti demograafia keskuse vanemteaduri ametikohale kandideeriva Lauri Leppiku loeng teemal "Sotsiaalkaitsesüsteemide kohandamine rahvastikuvananemisega".

ÜTI rahvastikuteaduse professori ja Eesti demograafia keskuse juhtivteaduri ametikohtadele kandideeriva Allan Puuri loeng teemal „Eesti rahvastiku sündimusareng: maakeskne ja võrdlev vaade“.


osalejad pilt

31.08.-03.09.2016 osalesid EDK teadurid ja demograafia eriala doktorandid  Mainzis, Saksamaal, 13-ndal Euroopa Rahvastiku Konverentsil „DEMOGRAPHIC CHANGE AND POLICY IMPLICATIONS".

Programm on leitav siit.
Esitati 9 ettekannet ja 1 poster-ettekanne.
EDK teadurid juhtisid konverentsil 3 rahvusvahelist ettekannete sektsiooni:
Allan Puur „Education and fertility",
Michel Poulain „Mobility and population dynamics in the past"
Luule Sakkeus „Family policy vs. changes in fertility patterns"


Valmis esimene eesti autorite koostatud kõrgkooliõpik vananemisest

Viimasel sajal aastal on inimeste keskmine eluiga jõudsasti kasvanud, järjest rohkem inimesi elab täis bioloogiliselt võimaliku eluea ega sure enneaegselt. Sellest lähtuvalt on üha olulisem pöörata tähelepanu vananemisega seotud erinevatele tahkudele. Nii valmiski tunnustatud erialaspetsialistide ja TÜ teadlaste koostöös esimene vananemist ja eakate elu käsitlev kõrgkooliõpik, mida esitletakse Tartu ülikoolis 22. augustil 2016.

Kai Saksa (Tartu Ülikool) toimetatud uue kõrgkooliõpiku "Gerontoloogia" autorite hulka kuuluvad ka Eesti demograafia keskuse töötajad Luule Sakkeus peatükiga "Rahvastikuvananemine" ning Tiina Tambaum peatükkidega  "Diskrimineerimine vanuse alusel" ja "Haridusgerontoloogia". Vaata lähemalt http://www.tyk.ee/arstiteadus/00000011871

Dotsent Kai Saksi toimetatud õpikut esitletakse Tartu ülikooli kliinikumi A. Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8) 22. augustil kell 13:00-14:30. Kõrgkooliõpiku esitlusele  järgneb (kell 14:30-17:00)  Eesti gerontoloogia ja geriaatria assotsiatsiooni teabepäev  „Mitmekülgselt vananemisest“. Tutvu raamatu sisukorra ja  päevakavaga.


osalejad pilt   osalejad pilt   osalejad pilt

6.06.2016 kaitses edukalt  doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Leen Rahnu, kes uuris kooselu moodustumise ja püsivusega seotud arenguid 20. sajandi teisel poolel Eestis ja mujal Euroopas. Ta tõi välja, et toimunud on mitmed olulised muutused, sh abiellumuse vähenemine, vabaabielu enneolematult ulatuslik levik, lahutamuse kasv ja pereloome lükkumine hilisemasse vanusesse.

Rahnu tõdes, et toimunud muutused on seotud rahvastiku demograafilise nüüdisajastumisega. “Kuna vabaabielud ja lahutused levisid paljudes Ida-Euroopa riikides, sh Eestis märksa varem kui 90ndate režiimimuutus, siis ei ole sel perioodil piirkonda tabanud majanduslikud raskused ja ebakindluse tõus muutuse seletamiseks piisavad,“ täpsustas Rahnu. Doktoritöös toodi välja ka kultuuriliste tegurite olulisus muutuse seletamisel.

Töös pöörati eraldi tähelepanu Eesti välis- ja põlisrahvastiku perekäitumise võrdlusele. "Nägime, et vanemates põlvkondades oli Eesti välispäritolu rahvastikule omasem alustada kooselu otseabieluga ja vabaabielus olles kiiremini abielluda, kuid nüüdseks on koosellumuses toimunud uuendused rahvastikurühmades juba ühtviisi levinud" sõnas Rahnu. 

Töö koosneb neljast sündmusloolisest uurimusest, milles kasutati rahvusvahelise uuringu Generation and Gender Survey (GGS) andmeid. Töös vaadeldud Ida-Euroopa riikide kogemus võimaldas täpsustada koosellumust puudutavaid teoreetilisi seisukohti, mis seni on valdavalt tuginenud Lääne-Euroopa ainesele. Samuti aitas töö paremini mõista Eesti asendit kõnealuste arengumuutuste kontekstis. “Pereprotsessides toimuvaid muutusi pole põhjust käsitleda sotsiaalse hälbena, pigem on oluline viia poliitikad demograafilise arengu suundusmustega vastavusse. Saime ka kinnitust, et asukohamaa keele varane omandamine on lõimumisprotsessis keskse tähtsusega“, arutles Rahnu lõpetuseks töö laiema ühiskondliku tähenduse üle.

Doktoritöö kannab pealkirja „Partnership Dynamics in Second Half of the 20th Century: Evidence from Estonia and Other GGS Countries of Europe / Koosellumuse dünaamika 20. sajandi teisel poolel: tulemusi Eestist ja teistest GGS- Euroopa maadest“. Doktoritöö juhendajad on TLÜ juhtivteadur Allan Puur ja vanemteadur Luule Sakkeus. Täistekst on kättesaadav Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.


osalejad pilt    osalejad pilt    osalejad pilt

2.-3.06.2016 toimus Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi Eesti demograafia keskuses rahvusvaheline pikaealisuse uurijate XII seminar „Super-sajaaastased“. Galeriid seminarist saab vaadata SIIT.

Pikaealisuse uurijad on loonud Rahvusvahelise pikaealiste andmebaasi - International Database on Longevity (IDL) ning arutavad igal aastal ilmnenud tulemusi. Maailma nimekaimad suremuse ja pikaealisuse uurijad nagu Jacques Vallin (INED), James Vaupel (Max Planck Demograafiainstituut), Jean-Marie Robine (INSERM); Michel Poulain (TLÜ ÜTI Eesti demograafia keskus/ Louvaini Katoliiklik Ülikool) ja mitmed teised, esitavad olulisi tulemusi, mille hulgas on maailma vanima kodaniku (Emma Morano 116) eluea valideerimine, aga samuti uued üldistused sellest, millised on  peamised surmapõhjused väga vanades vanustes ning mida uut annab meile teadmine super-sajaaastastest ( üle 110-aastased) ja semi-super-sajaaastastest (üle 105-aastased). Üle saja-aastased on hea näide tervena vananemisest ning pikaealisust määravad tegurid on oluline sisend rahvastiku poliitikatele.

03.06.2016 Postimehes ilmunud teadustoimetuse juhataja Triin Aljandi intervjuud prof. James Vaupeliga saab lugeda SIIT.


Luule Sakkeus   osalejad pilt   James Vaupel

1.06.2016 tähistati 30 aasta möödumist erialase instituudi loomisest, mis ühendas esmakordselt Eesti rahvastikuteadlasi ja -huvilisi. Eesti Demograafia Assotsiatsioon ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi demograafia keskus tähistasid sündmust ettekandekoosolekuga, kus esines Max Plancki Demograafiainstituudi asutaja ja Latzise demograafia-alase preemia (2011) laureaat James W. Vaupel ettekandega „Rise of Longevity“ („Pikaealisuse kasv“). 

Ettekandele järgneval koosviibimisel meenutasid pikaajalised koostööpartnerid Eesti demograafia arenguteed. Tervituskiri saabus endiselt rahvastikuminister Peeter Oleskilt. Tervitustega astusid üles Eesti Statistikaameti peadirektori asetäitja Tuulikki Sillajõe, Läti Ülikooli endine prorektor prof. Juris Krumins, Soome Rahvastikuinstituudi ja Rändeinstituudi endine direktor Ismo Söderling ja paljud teised. 

Eesti pinnalt on rahvastikuteadusele olulisi saavutusi võrsunud läbi sajandite. Eesti Demograafia Assotsiatsioon koondab täna üle 30 rahvastikuteadlase ja -huvilise ning omab sidemeid nii Põhjamaade, Euroopa kui Rahvusvahelise Rahvastikuteadlaste Assotsiatsiooniga. Traditsioonilise ettekandekoosoleku ja meenutuste õhtuga tähistatakse Eesti rahvastikuteaduse jätkusuutlikkusesse panustamist ja kuulumist rahvusvaheliselt arvestatavasse teaduskogukonda.


Luule Sakkeus   Michel Poulain   Meelis Somelar

26.04.2016 toimus Eesti statistikasüsteemi 95.aastapäeva konverents "Riiklik statistika muutuvas maailmas".

 Ettekandega esinesid TLÜ juhtivteadur Allan Puur ja TLÜ EDK juhataja Luule Sakkeus  – „Demograafiline küsitlusstatistika taasiseseisvunud Eestis: tagasivaade ja tulevik

Ettekanne heitis tagasipilgu iseseisvuse taastanud Eestis korraldatud tähtsamatele demograafilistele küsitlusuuringutele. Eesti pere- ja sündimusuuringu (PSU) nime all tuntud ettevõtmise esimene voor toimus aastatel 1994–1997 ja teine voor aastatel 2004–2005.Teiseks selgitati ettekandes PSU andmestiku põhjal saadud analüüsitulemuste näitel sündmuslooliste küsitlusuuringute tähtsust Eesti tänapäevase rahvastiku- ja ühiskonnaarengu mõistmisel.

Ettekande videot saab jälgida SIIT

Ettekandega esines TLÜ vanemteadur Michel Poulain  – „Pikaealisuse tulevik
Inimesed üle maailma elavad üha kauem. Postmodernsetes ühiskondades pikeneb oodatav eluiga igal aastal paari kuu võrra. Selle arengu peamine põhjus on seotud arenguga meditsiinis, nii ennetus- kui ka ravivaldkondades, isegi hoolimata ilmselgelt halvenevast inimkäitumisest. Ülemaailmsed näited, näiteks Jaapani naised, kelle oodatav eluiga on üle 86 aasta, annavad alust uskuda, et pikka iga on võimalik veelgi pikendada. Sooline lõhe on pikaealisuse puhul endiselt oluline ja mõnel rahval, näiteks eestlastel, on meeste ja naiste oodatava eluea erinevus eriti suur. Eluea ülempiiri puhul aga tekib küsimus, kas loodus on inimelule seadnud maksimumvanuse või kui palju on võimalik noorendavate protseduuridega eluiga pikendada. Kauem elamine on inimkonnale oluline võit, kuid sel on ka olulised tagajärjed nii isiku kui ka ühiskonna tasemel. Kauem elamine tähendab pikemat tööturult lahkumise järgset aega, mis küll tingimata ei tähenda rohkem ülalpeetavana elatavaid aastaid, kuid ilmselt üksi elatavaid aastaid, eriti naistel. Ühiskonnale ei ole need muutused sugugi vähem olulised. Vananev rahvastik lõhub tasakaalu aktiivsete ja mitteaktiivsete inimeste vahel. Samuti satuvad küsimuse alla pensionisüsteemid. Veelgi enam – suureneb vajadus hoole ja tõhusamate sotsiaalvõrgustike järele. Nn hõbehall revolutsioon on tulemas ja ühiskond peaks end selle tagajärgedeks ette valmistama.


31. märtsil ja 1. aprillil  2016  toimus Tallinnas Kumu kunstimuuseumis rändekonverents "Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades". Eksperdid Põhjamaadest ja Balti riikidest selgitasid, kuidas on korraldatud uussisserändajate vastuvõtmine, nende lõimimine tööturule, keeleõppe korraldamine ja eluaseme leidmine.
Esimesel päeval uurisid teadlased ja eksperdid üldisemalt, kuidas mõjutavad elukoha valik, töö ja pereelu lõimumist.
Senised kogemused Euroopas näitavad, et rahvusvahelise kaitse saanud isikutel kulub rohkem aega tööturule sisenemiseks – kuidas seda kiirendada? Sisserändajad koonduvad peamiselt suurlinnadesse, kus moodustavad oma kogukonnad, mis ei pruugi soodustada lõimumist. Kuidas mõjutab rändekriis Põhjamaade heaolumudelit, mida iseloomustab inimeste võrdne kohtlemine?
Ettekande teemal „Segarahvuskooselude moodustumine: Eesti maa-keskses ja võrdlevas vaates“ (Allan Puur, Leen Rahnu) tegi TLÜ EDK teadur Leen Rahnu. 

Teine päev keskendus riigi ja kohalike omavalitsuste rollile rahvusvahelise kaitse saanud isikute vastuvõtmisel. Taani Vejle omavalitsuse esindajad tutvustasid uut lähenemist, kus uussisserändajad suunatakse võimalikult kiiresti tööpraktikale, kus nad õpivad samal ajal keelt ja ühiskonda tundma. Eesti, Läti ja Leedu esindajad jagasid värskeid kogemusi rahvusvahelise kaitse saanud inimeste vastuvõtmisel.
Konverentsi videosalvestisi saab vaadata  SIIT.

10.03.2016 toimus Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja TLÜ Eesti demograafia keskuse korraldatudettekandekoosolek 19. sajandil Eestis aset leidnud näljahäda teemal.

Ettekande teemal "Võitlus näljaga ehk kuidas Eestis 19. sajandil näljahädadega toime tuldi?" tegi Kersti Lust.

Rängemad näljahädad tabasid Eesti ala aastatel 1807–1808, 1840–1842, 1844–1847 ja 1867–1869 ning neil olid rasked demograafilised tagajärjed: suremus kasvas ja sündimus langes. Ettekandes vaeti näljahädade põhjusi ja hädadega toimetulekuks rakendatud strateegiaid nii individuaalsel, lokaalsel, provintsi kui riiklikul tasandil. Arutleti küsimuse üle, kes ja kuidas panustasid näljaabisse, milline oli üldine näljapoliitika ning kui suur oli näljaohvrite arv. Toodi võrdlusjooni naaberaladega nagu Soome ja Venemaa.

Vaata ka Rahvusarhiivi ajaveebi blogi Võitlus näljaga. 19. sajandi näljahädad Eestis.


18.02.2016 kõneles TLÜ Eesti demograafia keskuse külalisuurija Nika Maglaperidze Gruusia näitel võimalustest, kuidas ebapiisavate suremusandmete korral hinnata oodatavat eluiga.
 

Uurija viibis Eestis Humeria programmi vahendusel.

Lühikokkuvõte SIIT.


17.02.2016 esitas Eesti demograafia keskuse juhtivteadur Allan Puur, Riigikogus moodustatud Eesti rahvastiku toetusrühma konverentsil "Eesti demograafiline seisund ja selle suundumused”, ettekande "Eesti rahvastiku nüüdisareng: sündimus"Allan Puuri ettekandega saab tutvuda  SIIT.


02.02.2016 toimus Tallinna Ülikoolis elektroonilise kogumiku „Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks“ esitlus. Kogumiku autorid tutvustasid uuringu kahe laine tulemusi samal päeval pressikonverentsil ja kahetunnisel seminaril, kus osales ligikaudu sada inimest enam kui neljakümnest erinevast organisatsioonist. Kogumik on kättesaadav  SIIT.

"Pilk hallile alale" eessõnas ütleb Riigikogu esimees Eiki Nestor: "Vanemaealise rahvastiku uuringuna on SHARE justkui prožektor, mis Eesti vanemaealiste eluolu erinevad tahud rambivalgusse tõstab, pakkudes teadmistepõhise poliitika kujundamiseks vajalikke teadmisi. Osakem seda siis mõistlikult kasutada."

Kogumiku on koostanud 19 autorit Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tervise Arengu Instituudist, kes analüüsisid 55+ vanuses rahvastikku Eestis 2011. ja 2013. aastal SHARE kahe uuringulaine andmete alusel, käsitledes järgimisi teemasid (iga viitega on seotud 02.02. seminari "Pilk hallile alale" esitluse fail):

1. SHARE ehk uuring rahvastikuvananemisest Euroopas – Luule Sakkeus (TLÜ)

2. Tervisehinnang ja tervisekäitumine – Nele Kunder (TÜ), Liili Abuladze (TLÜ), Sirje Vaask (TLÜ), Katrin Lang (TÜ)

3. Tervise subjektiivsed ja objektiivsed hinnangud (SHARE 5. laine) – Kai Saks, Ene-Margit Tiit (TÜ)

4. Vaimne ja kognitiivne tervis – Kaia Laidra (TAI)

5. Tegevuspiirangutega rahvastikuseisundi muutus Eestis 2011.–2013. aastal – Liili Abuladze (TLÜ)

6. Vanemaealiste tööturu käitumine ja seda mõjutavad tegurid – Kaia Philips (TÜ) 

7. Eri pensioniliikide saajate vahelised erinevused – Gerti Karilaid-Vidder, Ellu Saar (TLÜ)

8. Vanemaealise elanikkonna varad ja kohustused – Orsolya Soosaar (Eesti Pank/TTÜ)

9. Jääda pensionile, töötada edasi? Soovid ja plaanid – Marge Unt, Kristina Lindemann, Kadri Täht (TLÜ)

10. 55+ rahvastiku internetikasutus ja sotsiaalne aktiivsus – Tiina Tambaum (TLÜ)

11. Sotsiaalteenused ja mitteformaalne abi 55+ vanuses rahvastikule – Tiina Tambaum, Marju Medar, Kersti Kriisk (TLÜ)

12. Pensionisüsteemi väljavaated ja väljakutsed – Lauri Leppik (TLÜ) 

Pressikonverentsil esitasid kogumiku toimetajad Luule Sakkeus ja Lauri Leppik.

Samuti saab tutvuda ettekannete ja pressikonverentsi videotega.
Kogumikku tutvustav seminar on jälgitav SIIT:

Luule Sakkeus      00:05:36 - 00:15:30

Kai Saks                00:15:30 - 00:27:20

Nele Kunder          00:27:20 - 00:35:50

Kaia Laidra            00:35:50 - 00:45:00

Liili Abuladze         00:45:00 - 00:54:27

Ellu Saar               00:54:27 - 01:02:47

Marge Unt             01:02:47 - 01:12:46

Orsolya Soosaar   01:12:46 - 01:23:46

Tiina Tambaum      01:23:46 - 01:36:00

Kersti Kriisk           01:36:02 - 01:48:08

Lauri Leppik           01:48:08 - 02:00:30

Kogumiku pressikonverents on jälgitav SIIT.

 

2015

 

22.12.2015 pidas TLÜ Eesti demograafia keskus Padise mõisas aastalõpu teadusseminari.

Seminaril tehti ülevaatlik kokkuvõte keskuse 2015. aasta teadustegevustest ja vaeti uute projektide algatusvõimalusi.


17.12.2015 toimus Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja TLÜ ÜTI Eesti demograafia keskuse koostööna aasta viimane ettekandekoosolek. Seekord esitas oma ettekande Liili Abuladze TLÜ EDK-st. Ettekandekoosolek toimus Eesti demograafia keskuses M-552.

Ettekande teemaks oli "Vanemaealiste lähivõrgustikud ja igapäevategevuste piirangud: Eesti põlis- ja välispäritolurahvastiku võrdlus". Arutlusele tulid sotsiaalvõrgustike mõju inimestele ning Eesti põlis- ja välispäritolurahvastiku demograafiliste protsesside toimumise arengu ja ajastuse võrdlused.


17.12.2015 toimus Eesti demograafia keskuses doktorant Leen Rahnu doktoritöö eelkaitsmine. Doktoritöö teemaks on "Partnership dynamics in Estonia: comparative and single country perspectives / Koosellumuse dünaamika Eestis: võrdlev ja maakeskne vaade". Avalik eelkaitsmine toimus Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuses M-552, Uus-Sadama tn 5.

Doktoritöö juhendaja on TLÜ EDK juhtivteadur PhD Allan Puur ja kaasjuhendaja on TLÜ EDK juhataja ning vanemteadur PhD Luule Sakkeus. Doktoritöö retsensentideks on Tartu Ülikooli prof. Tiit Tammaru ja PhD Aiva Jasilioniene Max Planck Institute for Demographic Research'ist (Rostock, Saksamaa). Eelkaitsmiskomisjoni otsus oli lubada Leen Rahnu doktoritöö kaitsmisele pärast retsensentide ja komisjoni poolt ettepandud paranduste sisseviimist. Eelkaitsmiskomisjoni kuulusid PhD Lauri Leppik (TLÜ EDK), PhD Michel Poulain (TLÜ EDK) ja PhD Marge Unt (TLÜ RASI).


4.11.2015 toimus Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus näituse "Kuidas elada 100-aastaseks ja selle üle rõõmu tunda?" avamine.

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös Euroopa demograafia instituutide võrgustikuga Population Europe kutsusid 4. novembril TLÜ Akadeemilises Raamatukogus rahvastikvananemise näituse avamisele. Interaktiivne näitus „Kuidas elada 100-aastaseks ja selle üle rõõmu tunda?“ tutvustab rahvastikuvananemisega kaasnevaid võimalusi ning väljakutseid.

Näitus on avatud TLÜ Akadeemilises Raamatukogus 4. – 26. novembrini esmaspäevast reedeni kell 10-19 ja laupäeviti kell 10-15. Tartu Ahhaa keskuses saab näitust külastada  30. novembrist – 18. detsembrini pühapäevast neljapäevani kell 10-19 ning reedeti-laupäeviti kell 10-20.

Näituse avamine leidis aset 4. novembril kell 11.00 TLÜ Akadeemilises Raamatukogus, Rävala pst 10. Avasõnad ütlesid Tallinna Ülikooli rektor, prof. Tiit Land, Eesti demograafia keskuse juhataja dr. Luule Sakkeus ja Akadeemilise Raamatukogu direktor Andres Kollist.

Pilte näituse avamisest saab vaadata SIIT.

 

30.10.2015 korraldasid TLÜ Eesti Demograafia Keskus koostöös Population Europe'i, Riia Ülikooli ja Vytautas Magnus Kaunase Ülikooliga Riias, Läti Ülikoolis Population Europe'i rahvastikupoliitikasündmusena seminar-väitluse "Convergence and Divergence in Health and Life Expectancy in the Three Baltic Countries: Policy Implications and Challenges".

 

29.10.2015 oleks Eesti senini üks tuntumaid rahvastikuteadlasi - Kalev Katus saanud 60-aastaseks.

Selle ja järgmise nädala demograafiaga seotud üritused Riias  ja Tallinnas  tõukuvad osaliselt tema pärandist.

Meenutusi temast saab lähemalt lugeda http://demoscope.ru/weekly/2015/0659/nauka04.php8.10.2015 toimus EDK-s ettekandekoosolek Eesti pensionisüsteemi reformide efektide teemal.

Koostöös TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi Eesti Demograafia Keskusega pidas Eesti Demograafia Assotsiatsioonis (Uus-Sadama 5- 553) ettekande Eesti Panga teaduspreemia laureaat Magnus Piirits. Ettekande pealkiri "Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevahelised ja põlvkonnasisesed efektid".


12.-14.08.2015 kogunesid EDK teadustöötajad Padaorule pidama teadusseminari "Uued suundumused rahvastikuteaduses".

Seminaril tuli arutlusele mitmed pere- ja sündimuskäitumisega ning pikaealisuse ja aktiivse vananemisega seotud teemad. Samuti arutleti ka uute suundade üle uurimisteemaks. Muuhulgas käsitleti järgnevaid teemasid: vanemaealiste sotsiaalvõrgustike ja tervise omavahelised seosed, lahutumuse trendid erinevates rahvastikurühmades, aktiivse vananemise peamised mõjurid, hariduslõhe mõju pereprotsessidele, antropomeetriline teave kui elutee pikkuse ennustaja, põlvkondlikud leibkonnamustrid vananemisprotsessis, pikeneva elutee mõju pensionisüsteemidele, Eesti poliitilise eliidi demograafiline käitumine ning välispäritolu rahvastiku käitumistrendide olulisus Euroopa rändekäitumise hindamisel.


29.05.2015 kaitses Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskuse doktorant Peeter Värnik oma doktoritööd „Mortality from External Causes, Particularly Suicides, in European Countries: Trends, Socio-Demographic Factors and Measurement Issues / Välispõhjustest tingitud suremus Euroopa riikides: trendid, sotsiaaldemograafilised faktorid ja mõõtmisprobleemid“. Avalik kaitsmine toimus Tallinna Ülikooli auditooriumis M-213, Uus-Sadama tn 5.

Doktoritöö juhendajad: Tallinna Ülikooli vanemteadur Luule Sakkeus ja Lääne-Virginia Ülikooli (USA) professor Ian Rockett.

Oponendid: Läti Ülikooli professor Juris Krūmiņš ja Uppsala Ülikooli (Rootsi) professor Ilkka Henrik Mäkinen.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ e-teadusraamatukogu keskkonnas ETERA.

 


 

25.03.2015 toimus Eesti Demograafia Assotsiatsiooni koosolek ja Lauri Leppiku ettekanne teemal: "Rahvastikuindikaatorid rahvusvahelise sotsiaalõiguse instrumentaariumis".

Ettekandes leidis käsitlemist:

 • Indikaatorite roll rahvusvahelise sotsiaalõiguse järelvalves - kontseptuaalsed lähenemised ja teoreetiline mõtestamine;
 • Rahvastikuindikaatorite kasutamine sotsiaal- ja inimõiguste järelevalves ÜRO ja Euroopa Nõukogu järelevalveorganite poolt.

5.02.2015 toimus Statistikaameti infopäev „Muutuv Eesti – kus oleme, kuhu edasi?“
 

Infopäev kajastas viimaseid Statistikaameti analüütilistes väljaannetes „Muutuv majandus ja tööturg“, „Eesti piirkondlik areng 2014“ ja „Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine“ käsitletud olulisi teemasid.

Puudega inimeste lõimumise teemalisse kogumikku on kirjutanud artikleid Eesti Demograafia Keskuse teadurid:

 • "Teaduspiiranguga rahvastiku käsitluse areng" Luule Sakkeus;
 • "Tegevuspiiranguga elanike üldiseloomustus" Luule Sakkeus (ja Riina Leinbock);
 • "Tegevuspiiranguga inimeste leibkondade koosseis ja elamistingimused" Liili Abuladze (ja Riina Leinbock);
 • "Tegevuspiiranguga inimeste majandusaktiivsus" Liili Abuladze;
 • "Tegevuspiiranguga inimeste sotsiaalne sidusus" Tiina Tambaum (ja Marju Medar, Dagmar Narusson).

 

2014

18.12.2014 Eesti Demograafia Assotsiatsiooni  ja  Eesti Demograafia Keskuse ühine traditsioonilne ettekandekoosolek teemal „Suremus Tartu luteriusulises elanikkonnas 19. sajandi lõpul“ peab EDK doktorant Hannaliis Jaadla. 

Suremus Tartu luteriusulises elanikkonnas 19. sajandi lõpul:

Varasemate ajaloolis-demograafiliste üldkäsitluste põhjal on teada, et suremuse üldine vähenemine algas Eesti- ja Liivimaal 19. sajandi keskpaigas ning et Eesti kuulub demograafilise ülemineku varase ajastusega piirkondade hulka, kus sündimuse ja suremuse vähenemine leidsid aset enam-vähem samaaegselt. Paraku on täpsemad teadmised suremuse tasemest ja erisustest kuni 1922. aastani suhteliselt piiratud ja lünklikud. Käosolev ettekanne püüab Tartu luteriusulise elanikkonna näitel hinnata demograafiliste, keskkondlike, sotsiaal-majanduslike ja kultuuriliste tegurite rolli suremuse taseme kujundamisel 19. sajandi lõpu Eesti linnaühiskonnas. Analüüs põhineb lingitud loendus-sündmusandmetel:
 

 •     1897. aasta esimese ülevenemaalise rahvaloenduse Tartu individuaalandmed
 •     Tartu Jaani, Maarja, Peetri ja Ülikooli koguduste kirikumeetrikad 1897-1900

Statistilise analüüsi aluseks on logistiline ja Cox-i regressioon (ka mitme lõppsihiga mudelid). Ettekanne jaguneb kolmeks põhiosaks, kus kahes esimeses osas keskendutakse imikusuremuse analüüsile ja käsitletakse esiteks selle varieeruvust erinevates rahvastikurühmades ja teiseks hinnatakse elukeskkonna ja hügieeni-sanitaarolude paranemise mõju imikusuremusele. Viimases osas vaadeldakse laste- ja täiskasvanusuremuse erisusi Tartu luteriusulises elanikkonnas.

Ettekanne põhineb doktoritöö raames seni tehtud analüüsidel.
 


7.11.2014 esitlesid kraadiõppurid kursuse lõpetamise puhul Eesti maakondade 15-aastase prognoosi tulemusi.

Demograafia Instituudi külalisõppejõud Jerome McKibben, PhD (USA) viis 16. okt – 15. nov. läbi kursuse Rahvastiku prognoosimise rakenduslikud meetodid. Kursusel tutvustatati rahvastiku prognooside koostamise üldpõhimõtteid ja metoodilisi võtteid ning anti praktilisi juhiseid eri tüüpi prognooside koostamiseks ja interpreteerimiseks.

 J. Mc Kibbeni ekspertiisi valdkond on seotud rahvastiku hinnangute ja prognoosidega, sh small area estimation metoodika alusel kooliõpilaste arvu, elamuvajaduse jmt hindamise ja prognoosimisega. Tegu on küllaltki praktilise valdkonnaga, mida kasutatakse sisendina poliitikate kujundamisel ja piirkondade (ümber)planeerimisel.

Kursus oli suunatud demograafia, sotsiaalteaduste, linnaplaneerimise, inimgeograafia ja rahvastikustatistika erialade kraadiõppuritele ja praktikutele, kes tegelevad regionaalse planeerimise eri aspektidega.


6.11.2014 Studia Generalia sarja raames avalik loeng Eesti Demograafia Keskuse külalisõppejõud Jerome McKibben poolt. Teemaks  moderniseeritud rahvaloendus Ameerika Ühendriikides  ja selle väljakutsed.  Loeng toimus inglise keeles ja kandis pealkirja „Using Surveys to Replace Censuses: The Successes and Failures of the American Community Survey in the United States”.
 

Demograaf Jerome McKibben käis rääkimas USA kogemusest asendada üleriigiline rahvaloendus perioodilise mahuka uuringuga. Vaatamata sellele, et regulaarselt toimuv Ameerika Ühiskonna Uuring annab võimaluse saada ülevaateid muutustest igal aastal, ei võimalda taoline lähenemine usaldusväärseid andmeid väiksema elanike arvuga piirkondade kohta.

Rahvastikuandmete korraldust puudutavad otsused mõjutavad seda, kui hästi suudame jälgida ja prognoosida rahvastiku muutusi. Just väikesed ja keskmise suurusega piirkonnad on eriti tundlikud rahvastiku muutuse osas ning see teave tuleks alati kaasata planeerimisotsustesse. McKibbenil on prognooside koostajana üle kahekümne aasta pikkune kogemus. Sügissemestril juhendab ta prognooside alast kursust Tallinna Ülikoolis, kus siinsete kraadiõppurite ülesandeks on prognoosida rahvastiku muutusi Eesti maakondades järgmise 15 aasta jooksul.

Mitmetes maailma riikides räägitakse vajadusest hakata suurte üleriigiliste rahvastikuloenduste asemel korraldama sagedasema intervalliga perioodilisi küsitlusi, mis on ka vähemkulukad. USAs võeti uus rahvastikuandmete kogumise meetod kasutusele 2006. aastal ning küsitlused toimuvad igakuiselt.

Eesti on täna ette valmistamas 2020. aasta registripõhise rahvaloenduse loendusringi.


10.10.2014  Infotund: SHARE andmebaasi võimalused üliõpilastööde jaoks

Nii Tallinna Ülikoolis kui Tartu Ülikooli Kliinikumis toimus SHARE infotund üliõpilastele, eelkõige magistrantidele ja doktrantidele. Anti ülevaade Euroopa vanemaealiste uuringu SHARE andmebaasi erinevatest osadest ja nende kasutusvõimalustest uurimistöö läbiviimiseks: majanduse, terviseteaduste ja psühholoogia, sotsiaal- ja rahvastikuteaduste ning sotsiaaltöö valdkonnas. Ettekannete slaididega saab tutvuda SHARE kodulehel.


1.10.2014  Ettekanne Eakate Festivalil

Nooremteadur Liili Abuladze tegi Tallinnas Eakate Festivalil ettekande, milles tutvustas Euroopa vanemaealiste uuringu SHARE mõningaid tulemusi.


25.-28.06.2014  Osaleti Euroopa Rahvastikukonverentsil

osalejad pilt

Demograafia Keskuse teadlased osalesid 25.-28. juunil Euroopa Rahvastikukonverentsil 2014 (European Population Conference) Budapestis.  Programm on leitav siit. Konverentsil esinesid ettekannetega: juhtivteadur Allan Puur, vanemteadurid Luule Sakkeus, Martin Klesment, Michel Poulain, teadur Anne Herm, nooremteadurid Leen Rahnu, Liili Abuladze, doktorant Hannaliis Jaadla.


13.06.2014  Biogerontoloogia teabepäeval tutvustati SHARE uuringut

13. juunil toimus Tartus Biogerontoloogia teabepäev. Sessioonil "Vananemismuutused ja toimetulek" tutvustas EDK projektijuht Tiina Tambaum SHARE uuringu võimalusi vananeva ühiskonna infoallikana. 
Ettekanded käsitlesid selliseid teemasid nagu vananemise edasilükkamine (Ülo Kristjuhan), eluea läbimurdelise pikenemise võimalused (Kai Saks), suremuse riskitegurid Geenivaramu andmete põhjal (Krista Fischer) jne. Teabepäeva Ahhaa keskuses korraldasid Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon. 
Teabepäeva programm


02.06.2014  Avaldati ülevaatetabelid Eesti  vanemaealiste elanike tervise kohta

Tervise Arengu Instituut avaldas Euroopa vanemaealiste uuringu SHARE uuringu esimese laine (2011. a) andmete alusel ülevaatetabelid Eesti 50+ vanuses elanike tervise kohta. Uuringu teaduspoolt koordineeris TLÜ  Eesti Demograafia Keskus.

Andmed kirjeldavad eesti küpses eas inimese toitumise, kehalise aktiivsuse, ravimite kasutamise, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutamise olukorda. Samuti seda, kuidas inimesed hindavad oma terviseseisundit ise ning millised on samal ajal objektiivsete mõõtmiste tulemused. Tutvuda on võimalik ka andmetega inimeste ootuste ja rahulolu, majandusliku aktiivsuse ja toimetuleku kohta.


20.03.2014  Ettekandekoosolek Tšernobõli veteranide kohortuuringust

Kevadisel Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja Eesti Demograafia Keskuse ettekandekoosolekul rääkis Eesti Tšernobõli veteranide kohortuuringust Kaja Rahu (Tervise Arengu Instituut). Eesti Tšernobõli veteranide vähihaigestumust ja suremust jälgiti vastavas kohortuuringus, mis algas 1991. aastal. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, millist efekti tekitavad mitme kuu jooksul saadud väikesed kiirgusannused nende meeste tervisele. Ettekandes esitati arvandmed kohordi vähihaigestumuse ja suremuse kohta.


10.-11.02.2014  Osaleti Läti Ülikooli iga-aastasel Teaduskonverentsil

TLÜ Demograafia Keskuse esindajad osalesid 10.-11. veebruaril  Läti Ülikoolis nende iga-aastasel teaduskonverentsil.  Ettekanne tehakse sessioonil "Population development and demographic policy challenges". Sessiooni ettekanded leiab siit.


8.-10.01.2014  

Üle-euroopalise teadusprojekti "Families And Societies"  I aasta konverents 

konverentsil osalejad pilt  

osalejad pilt

TLÜ Eesti Demograafia Keskus võõrustab pere- ja rahvastiku-uurijaid Euroopa juhtivatest demograafiakeskustest.

8.-10. jaanuarini 2014 kohtuvad Tallinna Ülikoolis kogu Euroopat hõlmavas teadusprojektis “FamiliesAndSocieties” osalevad teadlased, mitme rahvusvahelise kodanikuühiskonna organisatsiooni ja sidusrühma esindajad 14 maalt.

"Nii kõrgetasemelist ja arvukat Euroopa rahvastikuteadlaste esindust pole Eestis varem vastu võetud," osutab Eesti Demograafia Keskuse juhataja Luule Sakkeus. "Meile on see nii tunnustuseks kui võimaluseks, sest rahvusvahelised võrdlusuuringud aitavad kõige efektiivsemalt mõtestada ka Eesti kogemust ning tõhustavad siinset ekspertiisi poliitikamõjude hindamisel,” selgitab Luule Sakkeus. Neli aastat kestev projekt keskendub perevormide, -suhete ja eluteede mitmekesisuse ja neis aset leidvate muutuste võrdlevale uurimisele. Eraldi tähelepanu pööratakse sotsiaalse keskkonna ja poliitikate peresuhteid vormiva mõju uurimisele ja uudsete poliitikalahenduste teavitamisele.

Projekti käigus luuakse kaks uut andmebaasi, avaldatakse arvukalt teadusartikleid ning panustatakse teadmuspõhisesse poliitikakujundamisse. Teaduskoostööd koordineerib Stockholmi Ülikooli demograafiaosakonna (SUDA) dotsent Livia Sz. Oláh.

Tallinnas toimuval kohtumisel võetakse kokku esimese projektiaasta tulemused. Plenaarettekande perevormide ja poliitikate uuematest suundumustest Euroopas peab OECD Sotsiaalpoliitika osakonna vanemökonomist Willem Adema ülikooli Tallinna saalis neljapäeval 9. jaanuaril kell 9.15.-10.15.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu 7. raamprogrammist.

Täpsem info projekti kohta SUDA kodulehel: www.suda.su.se

 

2013

20.12.2013

Aset leiab Demograafia Keskuse teadusseminar, millel teadurid ja doktorandid esitlevad oma uurimistulemusi. Toimub ruumis  M-552, algus kell 14.


19.12.2013

Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja EDK ühine ettekandekoosolek toimub kell 16.00 toimub Mare maja ruumis 552.  Ettekande teeb teadur Anne Herm teemal "Vanemaealiste leibkonnaseis: trendid teise demograafilise ülemineku raamistuses ja mõju suremusele".


04.12.2013

Lõppes 50-aastaste ja vanemate elanike uuringu (SHARE) teine küsitluslaine.  Üheksa kuu jooksul intervjueeriti Eestis enam kui 6000 inimest kõikidest linnadest ja valdadest. Euroopa 15 riigist osales uuringus kokku umbes 50 000 inimest. Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskus tänab kõiki vastajaid ja küsitlejaid tõsise töö eest. Tallinna ja Harjumaa lapsed aitasid meisterdada SHARE küsitluses osalenutele jõulukaardid, mis jõuavad jõulukuul adressaatideni.

 


SHARE neljas rahvusvaheline kasutajate konverents Lièges

Euroopa 50-aastaste ja vanemaealiste individuaalse vananemise, tervise ja tööjätu uuringu SHARE 4. rahvusvaheline kasutajate konverents toimus 28.-29. novembril 2013 Lièges, Belgias. Vt programm.  Eestist esinesid ettekannetega:

Jelena Helemäe ja Rein Vöörmann, TLÜ: "Gender differences in self-rated health in later life in a postsocialist country: Does social cohesion matter?"

Luule Sakkeus, TLÜ: "Associations between heart attack, stroke and arthritis and disability levels in Europe"Sakkeus Luule Liege 2013.pdf

Posterettekannetega esinesid:

Kaia Philips ja Kadri Lees, TÜ: "Factors affecting retirement decision in Estonia"

Tiina Tambaum, TLÜ: "Are Estonian older people different by their social and individual activities"Esitlus - Liege - Tambaum - Are Estonian different by their activities.pdf

 

 


07.10.2013

TLÜ Eesti Demograafia Keskus lõpetas koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga kolm aastat kestnud projekti registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse (REGREL) metoodika väljatöötamiseks. Statistikaametile anti üle rohkem kui kümne TLÜ ja TÜ teadlase koostööna valminud lõppraporti.

Sel puhul toimub 7. novembril EDK ettekandekoosolek koostöös Eesti Demograafia Assotsiatsiooniga ning registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse metoodikaprojekti tulemuste tutvustus. Ettekanded teevad: instituudi töötajad Allan Puur, Luule Sakkeus ning Ernst & Young Baltic esindaja Siim Aben.  Algus kell 16,  Mare majas ruum 552.


02.10.2013

Infotund üliõpilastele ja juhendajatele: SHARE andmebaasi võimalused üliõpilastööde jaoks

Tallinnas teisipäeval 22. oktoobril 2013 kell 10-12 TLÜ-s ruumis S-238 (Silva maja, Narva mnt 29, Tallinn)

Tartus reedel 8. novembril 2013 kell 14-16 TÜ-s ruumis 1024 (Biomeedikum, Ravila 19, Tartu)


25.08-03.09.2013 IUSSP 2013

Eesti Demograafia Keskuse teadurid esitlevad oma  teadustöid  IUSSP (International Union for the Scientific Study of PopulationXXVII rahvusvahelisel rahvastikukonverentsil Busanis, Lõuna-Koreas 26.-31.augustil 2013.

XXVII rahvusvahelisel rahvastikukonverentsil esitletakse kokku üle 2000 teadustöö 270 tavasessioonis, 5 posterisessioonins ning 4 plenaarsessioonil. Teadustööd katavad kokku 21 alavaldkonda, muuhulgas reproduktiivtervist, suremust, pikaealisust ja tervist, rahvastiku vananemist, rännet, koosellumust ja abielu ning muid seoseid rahvastiku, arengu ja keskkonna vahel käsitlevana. Konverentsi kohta saab rohkem infot lugeda konverentsi koduleheküljelt.

esineja

Liili Abuladze, Luule Sakkeus. Social networks and everyday activity limitations among older native and foreign-origin population in Estonia. Abstract

esineja

 • Anne Herm, Michel Poulain, Jon Anson . Living Arrangement, health status and morality risk. Abstract
 • Michel Poulain, Anne Herm. Living arrangement trajectories and extreme longevity. Abstract

22.06.2013

Demograafia Keskus korraldas seminari "SHARE andmebaasi võimalused üliõpilastööde jaoks".


12.06.2013

Toimub EDK ja Eesti Demograafia Assotsiatsiooniga (EDA) ettekandekoosolek: projektijuht Kati Karelson teeb ettekande arhiivsest pereregistrist ja selle teaduskäibesse toomisest (projekti TAP 17-5 tulemused).


08.02.2013

Keskuse juhataja vanemteadur Luule Sakkeus esines Pro Patria korraldatud konverentsil "Euroopa Hing".  Ettekannet teemal "Vananev Euroopa" saate näha siin.  

esineja


01.2013

Algab 50-aastaste ja vanemate elanike uuringu ehk SHARE uuringu uus küsitluslaine. Järgneva poole aasta jooksul küsitletakse ligi 7000 Eesti elanikku ning kokku küsitletakse Euroopas rohkem kui 55000 inimest. Uuring annab põhjaliku ülevaate 50-aastaste ja vanemate elanike terviseseisundist, töötamisest või pensionil viibimisest, toimetulekust ja sotsiaalsest võrgustikust. SHARE uuringu küsitlused toimuvad järgneva 14 aasta jooksul üle kahe aasta.

Demograafia Keskus korraldab koolitused SHARE projekti  5. laine küsitluse läbiviimiseks:  3.-4.01 ja 7.-8.01. Tallinnas ning  10.01.-12.01. Tartus.