Lauri Leppik (PhD sotsiaalteadustes) – juhataja, sotsiaal- ja rahvastikupoliitika professor. Valdkonnad: rahvastikupoliitika, pensionikäitumine.

Luule Sakkeus (PhD demograafias) – vanemteadur. Valdkonnad: rahvastiku tervis, välispäritolurahvastik, põlvkondadevahelised suhted, riigiandmekorraldus.

Allan Puur (PhD demograafias) –  rahvastikuteaduste professor. Valdkonnad: sündimus ja peremoodustus, rahvastikuvananemine, riigiandmekorraldus. 

Merike Sisask (PhD sotsiaalteadustes) -sotsiaaltervishoiu professor. Valdkond: rahvastiku tervis.

Martin Klesment (PhD demograafias) –  vanemteadur. Valdkonnad: rahvastiku majandustegevus, sündimus, ajaloolised rahvastikuallikad.

Michel Poulain  (PhD demograafias) – vanemteadur. Valdkonnad: pikaealisuse determinandid, rahvusvaheline rändestatistika ja rakenduslik demograafia.

Kersti Lust (PhD ajaloos) - vanemteadur. Valdkonnad: ajaloodemograafia.

Leen Rahnu (PhD demograafias) –  teadur. Valdkonnad: sündimus ja peremoodustus, välispäritolurahvastik.

Hannaliis Jaadla (PhD demograafias) – teadur. Valdkonnad: ajaloodemograafia.

Anne Herm (PhD demograafias) – teadur. Valdkonnad: rahvastikuvananemine ning vanemaealiste kooseluvormid, rahvastikustatistika.

Katrin Schwanitz (PhD demograafias) - külalisteadur. Valdkond: peredemograafia.

Tiina Tambaum  (PhD haridusteadustes) – teadur, EPSU ja SHARE Eesti projektijuht. Valdkonnad: aktiivsena vananemine, eakate õpe.

Mark Gortfelder ( PhD demograafias) – teadur. Valdkonnad: ajaloodemograafia.

Liili Abuladze (MSc demograafias) – teadur. Valdkonnad: sündimus, välispäritolurahvastik, põlvkondadevahelised suhted.