Lauri Leppik (PhD sotsiaalteadustes) – juhataja, sotsiaal- ja rahvastikupoliitika professor. Valdkonnad: rahvastikupoliitika, pensionikäitumine.

Luule Sakkeus (PhD demograafias) – teadusprofessor. Valdkonnad: rahvastiku tervis, välispäritolurahvastik, põlvkondadevahelised suhted, riigiandmekorraldus.

Allan Puur (PhD demograafias) –  rahvastikuteaduste professor. Valdkonnad: sündimus ja peremoodustus, rahvastikuvananemine, riigiandmekorraldus. 

Martin Klesment (PhD demograafias) –  vanemteadur. Valdkonnad: rahvastiku majandustegevus, sündimus, ajaloolised rahvastikuallikad.

Michel Poulain (PhD demograafias) – vanemteadur. Valdkonnad: pikaealisuse determinandid, rahvusvaheline rändestatistika ja rakenduslik demograafia.

Kersti Lust (PhD ajaloos) - vanemteadur. Valdkonnad: ajaloodemograafia.

Leen Rahnu (PhD demograafias) –  teadur. Valdkonnad: sündimus ja peremoodustus, välispäritolurahvastik.

Hannaliis Jaadla (PhD demograafias) – teadur. Valdkonnad: ajaloodemograafia.

Anne Herm (PhD demograafias) – teadur. Valdkonnad: rahvastikuvananemine ning vanemaealiste kooseluvormid, rahvastikustatistika.

Katrin Schwanitz (PhD demograafias) - teadur. Valdkond: peredemograafia.

Tiina Tambaum (PhD haridusteadustes) –  EPSU ja SHARE Eesti projektijuht, sotsiaalgerontoloogia lektor. Valdkonnad: aktiivsena vananemine, eakate õpe.

Mark Gortfelder ( PhD demograafias) – teadur. Valdkonnad: ajaloodemograafia.

Magnus Piirits     (PhD majandusteadustes) - teadur.

Liili Abuladze (PhD demograafias) – teadur. Valdkonnad: sündimus, välispäritolurahvastik, põlvkondadevahelised suhted.

Sanan Abdullayev - (MA sotsiaalteadustes) -  nooremteadur

Tanel Paas - (MA võrdlevas poliitikas) - nooremteadur