Leht koondab RASI töötajate publikatsioone peamiste uurimisvaldkondade lõikes alates 2017. aastast. Iga katusteema all on eespool uusimad tööd.

Tööturg ja töösuhted

Haridusuuringud

Noorteuuringud

Elukestev õpe

Sugu ja soolisus erinevates eluvaldkondades

Rahvussuhted ja integratsioon

Sotsiaalne kihistumine ja mobiilsus

Riigivalitsemine, kodanikeühiskond ja uued sotsiaalsed liikumised

Jätkusuutlikkus

Vananemine ja pensionisüsteemid

  • Armengol, J.M., Ayalon, L., Maierhofer, R., & Unt, M. (2022). Introduction. Journal of Aging Studies, 63, 101029. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2022.101029
  • Teinemaa, T., & Unt, M. (2022). Contradictions of hegemonic masculinity and the (hopeful) potential of old age and caring masculinity in Estonian society and in films A Friend of Mine (2011) and Tangerines (2013). Journal of Aging Studies, 63, 101034. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2022.101034
  • Lusmägi, P., & Aavik, K. (2021). Vähemalt 50-aastaste Eesti elanike kehalise aktiivsuse suurendamise peamised mõjurid. Liikumine ja Sport, 22, 58−63.
  • Lusmägi, P., & Aavik, K. (2021). Developing a social-ecological model for promoting physical activity among older adults based on the experiences of 50+ adults. SAGE Open, 11(3), 1−15. https://doi.org/10.1177/21582440211032943
  • Unt, M., Kazjulja, M., & Krönsrtröm, V. (2020). Estonia. In Á. N. Léime, J. Ogg, M. Rašticová, D. Street, C. Krekula, M. Bédiová, & I. Madero-Cabib (Eds.), Extended working life policies: International gender and health perspectives (pp. 241-249). New York: Springer.
  • Zaidi, A. & Unt, M. (2019). The active aging index: Measuring successful aging at population level. In R. Fernandez-Ballesteros, J.-M. Robine, & A. Benetos (Eds.). Cambridge handbook of successful aging (pp. 594−609). Cambridge University Press.

Migratsioon

Teoreetilised arutelud

Varia

  • Vallimäe, T. (Koost.) (2022). Esseid vabadusest 20. sajandi poliitikafilosoofidelt. Vabamõtleja. 
  • Levenets, O., Stepurko, T., Polese, A., Pavlova, M., & Groot, W. (2021). Coping with cancer in Post-Communist Europe: A Systematic Literature Review. Health Policy and Planning, 36(10), 1−20. https://doi.org/10.1093/heapol/czab121 
  • Raik, K., & Rikmann, E. (2021). Resisting domestic and external pressure towards de-Europeanization of foreign policy? The case of Estonia. Journal of European Integration, 43(5), 603−618. https://doi.org/10.1080/07036337.2021.1927011
  • Lusmägi, P., Mooses, K., Roosmaa, E.-L. & Kull, M. (2018). Changes in leisure-time physical activity levels and perceived barriers among Estonian adults over a two-year period. Acta kinesiologiae Universitatis Tartuensis, 24, 7−26. https://doi.org/10.12697/akut.2018.24.01