Leht koondab RASI töötajate publikatsioone peamiste uurimisvaldkondade lõikes alates 2017. aastast. Iga katusteema all on eespool uusimad tööd.

Tööturg ja töösuhted

Haridusuuringud

Noorteuuringud

Elukestev õpe

Sugu ja soolisus erinevates eluvaldkondades

Rahvussuhted ja integratsioon

Sotsiaalne kihistumine ja mobiilsus

Riigivalitsemine, kodanikeühiskond ja uued sotsiaalsed liikumised

Jätkusuutlikkus

Vananemine ja pensionisüsteemid

Migratsioon

  • Saar, M., & Saar, E. (2019). Can the concept of lifestyle migration be applied to return migration? The case of Estonians in the UK. International Migration. https://doi.org/10.1111/imig.12601 
  • Põder, K., Lauri, T., & Rahnu, L. (2017). Eesti koolisüsteemi väljakutsed: õpiedukuse erinevus erikeelsetes koolides ja sisserändajate koolivalikud. In T. Tammaru, R. Eamets, K. Kallas (Eds.), Eesti inimarengu aruanne 2016/2017: Eesti rändeajastul  (pp. 155−162). Eesti Koostöö Kogu.

Teoreetilised arutelud

Varia

  • Lusmägi, P., Mooses, K., Roosmaa, E.-L. & Kull, M. (2018). Changes in leisure-time physical activity levels and perceived barriers among Estonian adults over a two-year period. Acta kinesiologiae Universitatis Tartuensis, 24, 7−26. https://doi.org/10.12697/akut.2018.24.01