2020

25.11.2020

AAG tunnustas TLÜ EDK vanemteadurit Michel  Poulain´i 

tunnustas Tallinna Ülikooli vanemteadur ja Louvaini Katoliikliku Ülikooli emeriitprofessor Michel Poulaini  "GARY ANDREWS INTERNATIONAL FELLOW".

Loe rohkem 2020 GARY ANDREWS INTERNATIONAL FELLOW kohta SIIT.

 


15.10.2020

TLÜ EDK teadur Liili Abuladze pälvis Euroopa rahvastikuteaduse kaasamisauhinna

Euroopa Rahvastiku-uuringute Assotsiatsioon (EAPS) pärjas Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse teadurit Liili Abuladzet rahvastikuteaduse kaasamisauhinnaga (EAPS Outreach Award). Auhind antakse teadlasele, kes on rahvastikuteaduse põhimõtteid ja tulemusi kommunikeerinud nii teistele teadlastele kui laiemale üldsusele. LOE ROHKEM SIIT

EAPS AWARDS 


18.03.2020


Tallinna Ülikooli tänukirjaga autasustatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid kauaaegse töö ja panuse eest ülikooli arendamisel ning muude ülikoolile oluliste teenete eest.
 • Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor ja vanemteadur Merike Sisask- kõrgetasemelise teadustöö eest ja panustamise eest institutsionaalsesse tegevusse, käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli TLÜ poolse eestvedamise eest
Tallinna Ülikool tunnustab neid, kes on õpetamises teaduspõhised, loovad koostöise keskkonna, toetavad õppija arengut ja kohtlevad teda austusega, aga jagavad oma õpetamispraktikaid ka kolleegidele.
„Mina muudan õppimist“ visiooni kandja kategooria:  
 • Ühiskonnateaduste instituudi teadur Tiina Tambaum 
Silmapaistva juhendaja kategooria:
 • Ühiskonnateaduste instituudi professor Merike Sisask 
Õppekava partnerlussuhete looja ja hoidja kategooria:
 • Ühiskonnateaduste instituudi teadur Leen Rahnu 
Tallinna Ülikooli parimad publikatsioonid
 • Parima humanitaarteaduse-alase artikli auhind läks jagamisele. Kultuuriuuringute teemal avaldasid auhinnaväärse töö BFM-i meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus ja Maarja Ojamaa, vallaslaste olukorra teemal ÜTI vanemteadur Kersti Lust.

 


2019

 • 2019.a. märts tunnustati TLÜ sajandi vilistlasi - lõpetajaid, kes on oluliselt panustanud Eesti ühiskonna, hariduse ja kultuuri arengusse.EDK-st pälvisid sajandi vilistlase tiitli : 

Allan Puur        -   2000 

Lauri Leppik    -   2006

Luule Sakkeus  -    2000

illustratiivne pilt  illustratiivne pilt  illustratiivne pilt

 

 

 • Tallinn Ülikooli teenetemärgiga autasustati pikaajalise suurepärase tööga silma paistnud ülikooli töötajaid ja ülikooli ees suuri teeneid omavaid isikuid väljastpoolt ülikooli. EDK-st pälvis sel aastal teenetemärgi:

  Allan Puur

 • ELU projektide silmapaistva juhendaja tiitli pälvis EDK-st Merike Sisask. 

 • Tallinna Ülikooli tänukirjaga autasustatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid kauaaegse töö ja panuse eest ülikooli arendamisel ning muude ülikoolile oluliste teenete eest:  Lauri Leppik


 • 2019.a. veebruar  avalikustati Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2017/2018. õppeaasta teadustööde konkursi tulemused.

Teaduspublikatsioonide kategooria - Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond - I koht  - Liili Abuladze ja Jolanta Perek-Białas."Measures of Ageism in the Labour Market in International Social Studies"

Artikli põhjal on avaldatud video " Vanuseline diskrimineerimine tööturul - mõõdikud rahvusvahelistes sotsiaaluuringutes".

Doktoritööde kategooria - Sotsiaalteaduste valdkond -  parim  Lauraliisa Mark "Depressive Feelings and Suicidal Ideation Among Estonian Adolescents and Associations with Selected Risk Behaviours"        Juhendajad: professor Airi Värnik, professor Merike Sisask

 • 2019.a. veebrauar riigi teaduspreemia sai rahvastikuprofessor Allan Puur. Allan Puur sai preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli "Eesti rahvastiku areng maakeskses ja võrdlevas vaates" eest. Puuri töö puhul hindas komisjon, et tegemist on delikaatsete ja tundlike teemade (abielukäitumise ja sündimuse kujunemise eripärad põliselanike ja immigrantide puhul ning seonduvalt etnilise päritoluga, suremus ja selle võimalikud välised mõjurid erinevatel aastasadadel, sotsiaalpoliitika meetmete toimimine) süvaanalüüsiga, mis on toonud nähtavale nende protsesside ootamatud ja ja kogu ühiskonna jaoks olulised mustrid.

  2018

 • 11.12.2018 Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvis peapreemia  sotsiaaltöö eriala vilistlase Karin Hanga doktoritöö teemal „Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis.“ 

  Doktoritöö juhendaja on ÜTI EDK vanemteadur Lauri Leppik ning kaasjuhendaja Texase Austini Ülikooli professor Diana M. DiNitto.

  Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA. Loe rohkem SIIT.

 • 18.10.2018 toimunud seminaril „Eesti vanemaealine – üksi või üksi jäetud?“ tunnustas sotsiaalkaitseminister Tiina Tambaumi silmapaistva panuse eest eakate elukvaliteedi parandamisel. „Tiina Tambaum on aastate jooksul oma töödes ja tegemistes andnud tähelepanuväärse panuse selleks, et eakad saaksid olla aktiivsed ja oleksid ühiskondlikult kaasatud,“ ütles minister Iva. Seminaril räägiti lähemalt, kuidas kaasata vanemaealisi aktiivsesse ühiskonnaellu. LOE lähemalt.       
 • Ajakiri Keel ja Kirjandus 2018. aasta kaastööauhind (eriauhind) koos Taavi Pae ja Evar Saarega 2017. a ilmunud artiklite eest: Kersti Lust, „Mulkide nimetuse saamisloost ehk kas mulgid on tõesti rumalad?“ (K&K nr 6); Kersti Lust, Taavi Pae ja Evar Saar, „Veel kord mulkide rumalusest“ (K&K nr 11).

  Pilt on eemaldatud.

         


           2017                                        

 • 2017.a.  Eesti Teadusagentuuri üliõpilastööde konkursil Sotsiaalkaitseministri eripreemia Hannaliis Jaadla doktoritööle „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” /  "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century". Doktoritööd juhendasid Allan Puur ja Martin Klesment. Doktoritööd saab lugeda siit: http://www.etera.ee/zoom/30533/view…

 • 2016. a. Tallinna Ülikooli Päeval tunnustati teenetemärgiga ühiskonnateaduste instituudi vanemteadurit ja Eesti demograafia keskuse juhatajat Luule Sakkeust pikaajalise töö eest ülikooli arendamisel. Tallinna Ülikooli Päeval tunnustatud inimestest saab lugeda kontsertaktuse sündmuse lehel.

 • 2014. a. Tallinna Ülikooli parima monograafia auhind Jaak Valge "Punased I", mis paistab silma oma põhjalikkusega, tuginedes muuhulgas üheteistkümne arhiivi materjalidele ning kasutab ülatuslikult omaaegset publistikat, avaldamata käsikirja ja peategelaste loomingut;
 • 2014. a. Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna parim artikkel, mis avaldati mõjukuselt rahvastikuteaduse viie juhtiva ajakirja hulka kuuluvas ajakirjas Demographic Research "Varying association between education and second births in Europe: comparative analysisbasd on the EU-SILC data" Martin Klesment, Allan Puur, Leen Rahnu, Luule Sakkeus, kaasautor Ernest Hodges

 • 2012. a Tallinna Ülikooli silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkursi võitja parima sotsiaalteaduste artikli kategoorias;
 • Generations and Gender Programme esimese kasutajakonverentsi 23.-25. V 2011. a parima artikli auhind:

Allan Puur, Leen Rahnu, Ausra Maslauskaite, Vlada Stankuniene ja Sergei Zakharov. „Transformation of Partnership Formation in Eastern Europe: The Legacy of the Past Demographic Divide“.  Journal of Comparative Family Studies erinumbris Marriage as a System: Insights from the Hajnal’s Line and Current East-European Family Patterns (vol.43, no.3, 389–418), 2012.


 • 2011. aastal Akadeemias ilmunud parimate artikli Naturalia kuldlaureaadi tiitel:

Allan Puur ja Leen Rahnu „Teine demograafiline üleminek ja Eesti rahvastiku nüüdisareng”, nr 12, 2225 – 2272

 


 • I preemia 2010.a riiklikul üliõpilaste teadusööde konkursil doktoriõppe astmes:

Martin Klesment. “Fertility development in Estonia during the second half of the XX century: the economic context and its implications” (Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel: majanduslik taust ja selle mõju), Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut. Juhendajad: Jaak Valge, Allan Puur.

Pressiteade


 • ETF 2008. a lõppenud parimad projektid:

Allan Puur; "Euroopa põlvkonnaprogramm: Eesti andmemetodoloogia ja kvaliteedianalüüs".


 • ETF 2005. a lõppenud parimad projektid:

Allan Puur; "Rahvastikupoliitika retseptsioon Eestis".


 • 2006. aastal Akadeemias ilmunud parimate artikli Socialia laureaat:

Kalev Katus ja Allan Puur (2006). Eesti rahvastikuarengu pöördepunktid. Akadeemia, 18(2;3), 259/491 - 286/523.


 • 2001.aastal kirjutatud parim teadusartikkel Tallinna Ülikoolis

Kalev Katus, Allan Puur ja Luule Sakkeus (2000). Development of National Minorities in Estonia. W.Haug, P.Compton, Y.Courbage (Toim.). The Demographic Characteristics of National Minorities in Certain European States (29 - 92). Strasbourg: Council of Europe Publishers.


 • 2000. aasta riiklik teaduspreemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas:

Kalev Katus (kollektiivi juht), Allan Puur, Luule Sakkeus ja Asta Põldma – monograafia “Rahvastiku vananemine Eestis” eest.

Tunnustused juhendamistele

 

Keskuse teadurite juhendatud töödele on omistatud järgmisi tunnustusi:

 • Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2017/2018. õppeaasta teadustööde konkursi tulemused: 

Doktoritööde kategooria - Sotsiaalteaduste valdkond -  parim  Lauraliisa Mark "Depressive Feelings and Suicidal Ideation Among Estonian Adolescents and Associations with Selected Risk Behaviours"        Juhendajad: professor Airi Värnik, professor Merike Sisask

 • 11.12.2018 Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvis peapreemia  sotsiaaltöö eriala vilistlase Karin Hanga doktoritöö teemal „Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis.“ 

Doktoritöö juhendaja on ÜTI EDK vanemteadur Lauri Leppik ning kaasjuhendaja Texase Austini Ülikooli professor Diana M. DiNitto.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA. Loe rohkem SIIT.

 •  Eesti Teadusagentuuri üliõpilastööde konkursil Sotsiaalkaitseministri eripreemia 2017.a: 

Hannaliis Jaadla doktoritöö „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” /  "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century". Juhendajad: EDK juhtivteadur Allan Puur ja vanemteadur Martin Klesment. Doktoritööd saab lugeda SIIT.

 • Riiklikul üliõpilaste teadusööde konkursil terviseuuringute valdkonnas magistriõppe astmes II preemia 2014. a:

Piret Väljaots. „Tervise enesehinnangu seosed lähivõrgustikuga 50-aastastel ja vanematel inimestel Eestis: uuring SHARE andmete põhjal”. Tartu Ülikool, rahvatervishoiu eriala. Juhendaja: EDK nooremteadur Liili Abuladze.

 • TLÜ üliõpilaste üleülikoolilise teadustööde konkurssil sotsiaalteaduste magistritöödes III koht 2013. a:

Kelli Arusaar-Tamming. „Respondent ja küsitleja sündmusloolise küsitlusandmestiku kvaliteedimõjuritena“. Juhendaja EDK vanemteadur Martin Klesment.

 • TTÜ majandusteaduskonna magistritööde konkurssil II koht 2011. a:

Aljona Karlõševa. "Leibkondade tervishoiukulutused Eestis aastatel 2005─2008 kahe metoodika võrdluses." Juhendaja: lektor Alar Kein, kaasjuhendajad: Natalja Eigo, EDK vanemteadur Luule Sakkeus.

 • Riiklikul üliõpilaste teadusööde konkursil doktoriõppe astmes I preemia 2010. a:

Martin Klesment. “Fertility development in Estonia during the second half of the XX century: the economic context and its implications” (Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel: majanduslik taust ja selle mõju), Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Keskus. Juhendajad: EDK juhtivteadurid Jaak Valge ja Allan Puur.