2024

 

Tallinna Ülikooli sünnipäeval anti üle teenetemärgid

Esmaspäeval tähistas Tallinna Ülikool oma 19. sünnipäeva. Pidupäeval andis Tallinn Ülikooli rektor professor Tõnu Viik üle teenetemärgid.

Teenetemärgiga tunnustati: 

 • Haapsalu Kolledži sotsiaalgerontoloogia lektor, EDK teadur Tiina Tambaumi aktiivse panuse eest Tallinna Ülikooli meediakajastustesse vanemaealiste valdkonna arengu ja seenioritöö eestvedajana.

TLÜ silmapaistvaimad publikatsioonid, õpik, monograafia ja loominguline projekt

Konkursile esitati kokku 32 võistlustööd seitsmes kategoorias. Ekspertkomisjon otsustas preemiad jagada järgmiselt:

Sotsiaalteaduste-alane artikkel

Allan Puur, Sanan Abdullayev, Martin Klesment, Mart Gortfelder (2023) Parental leave and fertility: Individual-level responses in the tempo and quantum of second and third births, Eur J Population 39, 22. https://doi.org/10.1007/s10680-023-09669-0

Humanitaarteaduste-alane artikkel

Kersti Lust, Martin Klesment, Hannaliis Jaadla (2023) Sotsiaalmajanduslikud erisused näljaaja suremuses Liivimaa mõisamajanduslikus ühiskonnas 1840. aastate keskel, Economic History Review, 76, pp. 1333–1356. https://doi.org/10.1111/ehr.13246


2022

Üliõpilaste teadustööde 2022.a. riikliku konkursi tulemused

Rahandusministeeriumi eripreemia:

Doktoriõppe üliõpilasele (1500 eurot) Magnus Piirits’ale (Tartu Ülikool) konkursitöö „Eesti pensionisüsteemi reformide mõju pensionide ebavõrdsusele – mikrosimulatsiooni ja tüüpilise agendi mudelite põhine analüüs“ eest; Juhendajad: Raul Eamets, Lauri Leppik

Sotsiaalministeeriumi eripreemia:

Doktoriõppe üliõpilasele (1400 eurot) Magnus Piirits’ale (Tartu Ülikool) konkursitöö „Eesti pensionisüsteemi reformide mõju pensionide ebavõrdsusele – mikrosimulatsiooni ja tüüpilise agendi mudelite põhine analüüs“ eest. Juhendajad: Raul Eamets, Lauri Leppik

Õnnitleme !

Aasta õppejõu finalist Tiina Tambaum

Loe lisaks

Aasta õpetaja gala


Ülikooli prorektorid tunnustasid teadlasi silmapaistva teadus- ja arendustegevuste ning loometöö eest

20. juunil 2022te rvitasid Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas ja arendusprorektor Katrin Saks Vita hoone kullamäe kõrval ülikooli teadlasi, et tunnustada neid kõrgetasemelise teadus- ja loometöö eest ning teadus- ja arendustegevuste tulemuste ühiskondliku mõju ja nähtavuse suurendamise eest.

Traditsioonilisel tänuvastuvõtul jätsid tunnustuse saajad seekord enda jälje Tallinna Ülikooli ajalukku sellega, et nad lisasid Vita hoone kullamäele enda kullalehe

Ühiskonnateaduste instituudist tunnustasid prorektorid tulemusliku teadustöö eest järgmisi teadlasi ja tugitöötajaid:

Merike Sisask, Luule Sakkeus, Karmen Toros, Abel Polese, Allan Puur, Marge Unt, Michel Poulain, Ellu Saar, Kadri Täht, Peeter Selg, Audrone Urmanaviciene, Gerli Nimmerfeldt, Anu Toots ja Triin Lauri.


2021

Tallinna Ülikooli õppetöö tunnustused

Tallinna Ülikool tunnustas silmapaistvate õppetöö tulemuste eest 2020/2021 õppeaastal järgmisi töötajaid:

Silmapaistva juhendaja kategooria: Allan Puur 

Aasta koolitustegu 2020

14.06.2021

Tiina Tambaumi välja töötatud ja juhitud "Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arenguprogramm" sai Tallinna Ülikooli Aasta Koolitusteoks 2020. Palju õnne! 

Täname õppekava juhti Tiina Tambaum, projektijuhti Lilian Rückenberg, meeskonda koosseisus Katrin Aava, Mart Soonik, Kai Pata, Gina Metssalu, Mart Laanpere, Sirje Virkus, Pirje Meri, Marju Medar, Lauri Leppik, Luule Sakkeus, Liili Abuladze, Mari-Liis Jakobson, Katrina Koppel, Saima Kuu, Katri-Liis Lepik.

Tiina Tambaum on aasta tervisesõber

07.04.2021

7. aprillil ehk maailma tervisepäeval kuulutas Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatus aasta tervisesõbraks Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse teaduri Tiina Tambaumi.

22.09.2021 toimunud tervisedenduse konverentsil anti üle aasta tervisesõbra tunnustus Tiina Tambaumile. Tiina on silma jäänud kui pikaaegne väärika vananemise eestkõneleja ja edendaja andes oma panuse nii teadustegevuse kui ka praktilise ja igapäevaselt kasutatavate nõuannete, lahenduste ja rakenduste kaudu.

18.03.2021

Autasustamine Tallinna Ülikooli teenetemärgiga

Autasustati Tallinna Ülikooli teenetemärgiga pikaajalise suurepärase tööga silma paistnud ülikooli töötajaid:

Merike Sisask

Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor, vanemteadur - pikaajalise ja suurepärase teadustöö eest Tallinna Ülikoolis.

Autasustamine Tallinna Ülikooli tänukirjaga

Autasustati Tallinna Ülikooli tänukirjaga kauaaegse töö ja panuse eest ülikooli arendamisel ning muude ülikoolile oluliste teenete eest:

Luule Sakkeus

Ühiskonnateaduste instituudi demograafia sihtrahastusega professor, Eesti demograafia keskuse juhataja -  pikaajalise silmapaistva teadustöö ja demograafia keskuse juhtimise ja arendamise eest.

15.03.2021

Tallinna Ülikooli silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkursi tulemused

Konkurssi korraldatakse igal aastal ning sellega püütakse Tallinna Ülikooli töötajaid motiveerida kõrgetasemeliseks uurimus- ja loometööks ning stimuleerida neid tutvustama oma erialaseid saavutusi.

 • Parima humanitaarteaduse-alase artikli kategoorias määrati auhind järgmisele artiklile:

Kersti Lust (2020).  How permanent were farms in the manorial system? Changes of farm occupancy in the nineteenth-century Russian Baltic Provinces of Estland and Livland. Continuity and Change. A journal of social structure, law and demography in past societies, 35 (2), lk 215– 243.

Artiklis uuritakse, kui püsiv oli taluvaldus Eesti- ja Liivimaal talurahva emantsipatsiooni ja kapitalistlike suhete tekke perioodil (1841–1889). Uuritav probleem haakub rahvusvahelises (ajaloo)teaduses enam kui sada aastat väldanud debatiga küsimuse üle, kui tugev oli mõisa võim talurahva üle mõisamajanduslikus süsteemis ja eriti Kesk- ja Ida-Euroopas (Elbest idas).

Rohkem SIIT

23.02.2021

Õnnitleme teenetemärkide kavalere!

Eesti Vabariigi teenetemärkidega avaldab riik tänu neile eestimaalastele ja Eesti sõpradele, kelle kutsetöö ning pühendumuse toel saab Eesti tugevamaks, suuremaks, hoolivamaks. Riiklike teenetemärkide väljaandmise õigus on seadusega antud presidendile.

Teenetemärkide kavalerid: 

Valgetähe IV klass

Luule Sakkeus – rahvastikuteadlane, Tallinna Ülikooli professor. Üks rahvastikuteaduse alusepanijaid Eestis, pikaajaline Eesti demograafia keskuse juht. Rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane, rahvastiku tervise ja vananemisprotsesside tutvustaja. 

EDK demograafia teadusprofessor  Luule Sakkeus ERR ETV saates"EV103. Vabariigi aastapäeva peoõhtu Paides." 

Merike Sisask – sotsiaaltervishoiu arendaja, Tallinna Ülikooli professor. Panuse eest Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamisse ning vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamisse. 


Õnnitleme !

11.02.2021

Vabariigi Valitsus kinnitas  2021. aasta riigi teaduspreemiate saajad. Aastapreemiad eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest sai Merike Sisask.

 Foto Annika Haas

https://www.akadeemia.ee/wp-content/uploads/2021/08/ev-preemiad-2021_kaanega_veebi.pdf

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor ning Eesti demograafia keskuse vanemteadur Merike Sisask pälvis preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid“ eest.

Riigi teaduspreemiate komisjon märkis: "Merike Sisask käsitleb teravaid ja kaasaegseid ühiskonna erinevate kihtide – eriti noorukite – vaimset tervist puudutavaid teemasid. Ta näitab, et vaimset tervist mõjutab terve plejaad tegureid nagu piisava pikkusega uni, suitsetamine või koolikiusamine. Kesksel kohal on suitsiidile viivate tegurite analüüs ja nende laastava mõju vähendamise võimalused, fookusega meedia ja interneti osal enesetapumõtete tekkimises ja ärahoidmises."


2000 kuni 2020

2020

18.12.2020

Täna selgusid 2020.aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused. EDK nooremteadur  Mark Gortfelder pälvis sotsiaalteaduste valdkonna doktoritööde kategoorias 3. preemia oma doktoritöö „Sündimuse nüüdisajastumine Eestis: 1850–1899 sündinud naiste individuaalandmete analüüs” eest!

Doktoritöö juhendaja Tallinna Ülikooli professor ja juhtivteadur Allan Puur.

Nimekiri preemiasaajatest


16.12.2020

ÜTI TUNNUSTUSKIRI

vanemteadur Michel Poulain - "We appreciate the contribution to longevity research at the international level and significant input to high level publications"

teadur Katrin Schwanitz - "We appreciate for vigorous input into positively evaluated research projects"

teadur Tiina Tambaum - "Tunnustame Eestile oluliste teaduse infrastruktuuride projektijuhtimise eest ning panuse eest teadus- ja arendusprojektide taotlemisel"


25.11.2020

AAG tunnustas TLÜ EDK vanemteadurit Michel  Poulain´i 

tunnustas Tallinna Ülikooli vanemteadur ja Louvaini Katoliikliku Ülikooli emeriitprofessor Michel Poulaini  "GARY ANDREWS INTERNATIONAL FELLOW".

Loe rohkem 2020 GARY ANDREWS INTERNATIONAL FELLOW kohta SIIT.

 


15.10.2020

TLÜ EDK teadur Liili Abuladze pälvis Euroopa rahvastikuteaduse kaasamisauhinna

Euroopa Rahvastiku-uuringute Assotsiatsioon (EAPS) pärjas Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse teadurit Liili Abuladzet rahvastikuteaduse kaasamisauhinnaga (EAPS Outreach Award). Auhind antakse teadlasele, kes on rahvastikuteaduse põhimõtteid ja tulemusi kommunikeerinud nii teistele teadlastele kui laiemale üldsusele. LOE ROHKEM SIIT

AWARD

EAPS AWARDS 


18.03.2020

Tallinna Ülikooli tänukirjaga autasustatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid kauaaegse töö ja panuse eest ülikooli arendamisel ning muude ülikoolile oluliste teenete eest.
 • Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor ja vanemteadur Merike Sisask- kõrgetasemelise teadustöö eest ja panustamise eest institutsionaalsesse tegevusse, käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli TLÜ poolse eestvedamise eest
Tallinna Ülikool tunnustab neid, kes on õpetamises teaduspõhised, loovad koostöise keskkonna, toetavad õppija arengut ja kohtlevad teda austusega, aga jagavad oma õpetamispraktikaid ka kolleegidele.
„Mina muudan õppimist“ visiooni kandja kategooria:  
 • Ühiskonnateaduste instituudi teadur Tiina Tambaum 
Silmapaistva juhendaja kategooria:
 • Ühiskonnateaduste instituudi professor Merike Sisask 
Õppekava partnerlussuhete looja ja hoidja kategooria:
 • Ühiskonnateaduste instituudi teadur Leen Rahnu 
Tallinna Ülikooli parimad publikatsioonid
 • Parima humanitaarteaduse-alase artikli auhind läks jagamisele. Kultuuriuuringute teemal avaldasid auhinnaväärse töö BFM-i meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus ja Maarja Ojamaa, vallaslaste olukorra teemal ÜTI vanemteadur Kersti Lust.

 


2019

 • 2019.a. märts tunnustati TLÜ sajandi vilistlasi - lõpetajaid, kes on oluliselt panustanud Eesti ühiskonna, hariduse ja kultuuri arengusse.EDK-st pälvisid sajandi vilistlase tiitli : 

Allan Puur        -   2000 

Lauri Leppik    -   2006

Luule Sakkeus  -    2000

illustratiivne pilt  illustratiivne pilt  illustratiivne pilt

 

 

 • Tallinn Ülikooli teenetemärgiga autasustati pikaajalise suurepärase tööga silma paistnud ülikooli töötajaid ja ülikooli ees suuri teeneid omavaid isikuid väljastpoolt ülikooli. EDK-st pälvis sel aastal teenetemärgi:

  Allan Puur

 • ELU projektide silmapaistva juhendaja tiitli pälvis EDK-st Merike Sisask. 

 • Tallinna Ülikooli tänukirjaga autasustatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid kauaaegse töö ja panuse eest ülikooli arendamisel ning muude ülikoolile oluliste teenete eest:  Lauri Leppik


 • 2019.a. veebruar  avalikustati Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2017/2018. õppeaasta teadustööde konkursi tulemused.

Teaduspublikatsioonide kategooria - Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond - I koht  - Liili Abuladze ja Jolanta Perek-Białas."Measures of Ageism in the Labour Market in International Social Studies"

Artikli põhjal on avaldatud video " Vanuseline diskrimineerimine tööturul - mõõdikud rahvusvahelistes sotsiaaluuringutes".

Doktoritööde kategooria - Sotsiaalteaduste valdkond -  parim  Lauraliisa Mark "Depressive Feelings and Suicidal Ideation Among Estonian Adolescents and Associations with Selected Risk Behaviours"        Juhendajad: professor Airi Värnik, professor Merike Sisask

 • 2019.a. veebrauar riigi teaduspreemia sai rahvastikuprofessor Allan Puur.  Foto Annika Haas

https://www.akadeemia.ee/publication/preemiad-2019/

 

Allan Puur sai preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli "Eesti rahvastiku areng maakeskses ja võrdlevas vaates" eest. Puuri töö puhul hindas komisjon, et tegemist on delikaatsete ja tundlike teemade (abielukäitumise ja sündimuse kujunemise eripärad põliselanike ja immigrantide puhul ning seonduvalt etnilise päritoluga, suremus ja selle võimalikud välised mõjurid erinevatel aastasadadel, sotsiaalpoliitika meetmete toimimine) süvaanalüüsiga, mis on toonud nähtavale nende protsesside ootamatud ja ja kogu ühiskonna jaoks olulised mustrid.

 


2018

 • 11.12.2018 Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvis peapreemia  sotsiaaltöö eriala vilistlase Karin Hanga doktoritöö teemal „Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis.“ 

  Doktoritöö juhendaja on ÜTI EDK vanemteadur Lauri Leppik ning kaasjuhendaja Texase Austini Ülikooli professor Diana M. DiNitto.

  Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA. Loe rohkem SIIT.

 • 18.10.2018 toimunud seminaril „Eesti vanemaealine – üksi või üksi jäetud?“ tunnustas sotsiaalkaitseminister Tiina Tambaumi silmapaistva panuse eest eakate elukvaliteedi parandamisel. „Tiina Tambaum on aastate jooksul oma töödes ja tegemistes andnud tähelepanuväärse panuse selleks, et eakad saaksid olla aktiivsed ja oleksid ühiskondlikult kaasatud,“ ütles minister Iva. Seminaril räägiti lähemalt, kuidas kaasata vanemaealisi aktiivsesse ühiskonnaellu. LOE lähemalt.       
 • Ajakiri Keel ja Kirjandus 2018. aasta kaastööauhind (eriauhind) koos Taavi Pae ja Evar Saarega 2017. a ilmunud artiklite eest: Kersti Lust, „Mulkide nimetuse saamisloost ehk kas mulgid on tõesti rumalad?“ (K&K nr 6); Kersti Lust, Taavi Pae ja Evar Saar, „Veel kord mulkide rumalusest“ (K&K nr 11).

  Pilt on eemaldatud.

         


           2017                                        

 • 2017.a.  Eesti Teadusagentuuri üliõpilastööde konkursil Sotsiaalkaitseministri eripreemia Hannaliis Jaadla doktoritööle „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” /  "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century". Doktoritööd juhendasid Allan Puur ja Martin Klesment. Doktoritööd saab lugeda siit: http://www.etera.ee/zoom/30533/view…

 • 2016. a. Tallinna Ülikooli Päeval tunnustati teenetemärgiga ühiskonnateaduste instituudi vanemteadurit ja Eesti demograafia keskuse juhatajat Luule Sakkeust pikaajalise töö eest ülikooli arendamisel. Tallinna Ülikooli Päeval tunnustatud inimestest saab lugeda kontsertaktuse sündmuse lehel.

 • 2014. a. Tallinna Ülikooli parima monograafia auhind Jaak Valge "Punased I", mis paistab silma oma põhjalikkusega, tuginedes muuhulgas üheteistkümne arhiivi materjalidele ning kasutab ülatuslikult omaaegset publistikat, avaldamata käsikirja ja peategelaste loomingut;
 • 2014. a. Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna parim artikkel, mis avaldati mõjukuselt rahvastikuteaduse viie juhtiva ajakirja hulka kuuluvas ajakirjas Demographic Research "Varying association between education and second births in Europe: comparative analysisbasd on the EU-SILC data" Martin Klesment, Allan Puur, Leen Rahnu, Luule Sakkeus, kaasautor Ernest Hodges

 • 2012. a Tallinna Ülikooli silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkursi võitja parima sotsiaalteaduste artikli kategoorias;
 • Generations and Gender Programme esimese kasutajakonverentsi 23.-25. V 2011. a parima artikli auhind:

Allan Puur, Leen Rahnu, Ausra Maslauskaite, Vlada Stankuniene ja Sergei Zakharov. „Transformation of Partnership Formation in Eastern Europe: The Legacy of the Past Demographic Divide“.  Journal of Comparative Family Studies erinumbris Marriage as a System: Insights from the Hajnal’s Line and Current East-European Family Patterns (vol.43, no.3, 389–418), 2012.


 • 2011. aastal Akadeemias ilmunud parimate artikli Naturalia kuldlaureaadi tiitel:

Allan Puur ja Leen Rahnu „Teine demograafiline üleminek ja Eesti rahvastiku nüüdisareng”, nr 12, 2225 – 2272

 


 • I preemia 2010.a riiklikul üliõpilaste teadusööde konkursil doktoriõppe astmes:

Martin Klesment. “Fertility development in Estonia during the second half of the XX century: the economic context and its implications” (Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel: majanduslik taust ja selle mõju), Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut. Juhendajad: Jaak Valge, Allan Puur.

Pressiteade


 • ETF 2008. a lõppenud parimad projektid:

Allan Puur; "Euroopa põlvkonnaprogramm: Eesti andmemetodoloogia ja kvaliteedianalüüs".


 • ETF 2005. a lõppenud parimad projektid:

Allan Puur; "Rahvastikupoliitika retseptsioon Eestis".


 • 2006. aastal Akadeemias ilmunud parimate artikli Socialia laureaat:

Kalev Katus ja Allan Puur (2006). Eesti rahvastikuarengu pöördepunktid. Akadeemia, 18(2;3), 259/491 - 286/523.


 • 2001.aastal kirjutatud parim teadusartikkel Tallinna Ülikoolis

Kalev Katus, Allan Puur ja Luule Sakkeus (2000). Development of National Minorities in Estonia. W.Haug, P.Compton, Y.Courbage (Toim.). The Demographic Characteristics of National Minorities in Certain European States (29 - 92). Strasbourg: Council of Europe Publishers.


 • 2000. aasta riiklik teaduspreemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas:

Kalev Katus (kollektiivi juht), Allan Puur, Luule Sakkeus ja Asta Põldma – monograafia “Rahvastiku vananemine Eestis” eest.

Tunnustused juhendamistele

 

Keskuse teadurite juhendatud töödele on omistatud järgmisi tunnustusi:

 • Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2017/2018. õppeaasta teadustööde konkursi tulemused: 

Doktoritööde kategooria - Sotsiaalteaduste valdkond -  parim  Lauraliisa Mark "Depressive Feelings and Suicidal Ideation Among Estonian Adolescents and Associations with Selected Risk Behaviours"        Juhendajad: professor Airi Värnik, professor Merike Sisask

 • 11.12.2018 Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvis peapreemia  sotsiaaltöö eriala vilistlase Karin Hanga doktoritöö teemal „Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis.“ 

Doktoritöö juhendaja on ÜTI EDK vanemteadur Lauri Leppik ning kaasjuhendaja Texase Austini Ülikooli professor Diana M. DiNitto.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA. Loe rohkem SIIT.

 •  Eesti Teadusagentuuri üliõpilastööde konkursil Sotsiaalkaitseministri eripreemia 2017.a: 

Hannaliis Jaadla doktoritöö „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” /  "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century". Juhendajad: EDK juhtivteadur Allan Puur ja vanemteadur Martin Klesment. Doktoritööd saab lugeda SIIT.

 • Riiklikul üliõpilaste teadusööde konkursil terviseuuringute valdkonnas magistriõppe astmes II preemia 2014. a:

Piret Väljaots. „Tervise enesehinnangu seosed lähivõrgustikuga 50-aastastel ja vanematel inimestel Eestis: uuring SHARE andmete põhjal”. Tartu Ülikool, rahvatervishoiu eriala. Juhendaja: EDK nooremteadur Liili Abuladze.

 • TLÜ üliõpilaste üleülikoolilise teadustööde konkurssil sotsiaalteaduste magistritöödes III koht 2013. a:

Kelli Arusaar-Tamming. „Respondent ja küsitleja sündmusloolise küsitlusandmestiku kvaliteedimõjuritena“. Juhendaja EDK vanemteadur Martin Klesment.

 • TTÜ majandusteaduskonna magistritööde konkurssil II koht 2011. a:

Aljona Karlõševa. "Leibkondade tervishoiukulutused Eestis aastatel 2005─2008 kahe metoodika võrdluses." Juhendaja: lektor Alar Kein, kaasjuhendajad: Natalja Eigo, EDK vanemteadur Luule Sakkeus.

 • Riiklikul üliõpilaste teadusööde konkursil doktoriõppe astmes I preemia 2010. a:

Martin Klesment. “Fertility development in Estonia during the second half of the XX century: the economic context and its implications” (Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel: majanduslik taust ja selle mõju), Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Keskus. Juhendajad: EDK juhtivteadurid Jaak Valge ja Allan Puur.

Last updated 21.03.2024 kell 10.57