Ühiskonnateaduste instituut annab välja kolme avatud ligipääsuga eelretsenseeritavat teadusajakirja:

Studies of Transition States and Societies (STSS), Acta Politica Estica (APE) ja East-West Studies.

Studies of Transition States and Societies (STSS)

on avatud ligipääsuga interdistsiplinaarne siirdeühiskondade uurimisele keskenduv ajakiri, mis ilmub alates aastast 2009. STSS eesmärgiks on suuremates sotsiaalteaduse valdkondades akadeemikute vahelise interdistsiplinaarse dialoogi tekitamine, keskendudes peamiselt sotsioloogia ning politoloogia küsimustele. Ajakirja fookuseks on transnatsionaalsed ühiskonnad, täpsemalt post-sotsialistliku piirkonna sotsiaalsed ja poliitilised muutused.  Ajakiri ilmub kaks korda aastas – kevadine number sisaldab politoloogia alaseid artikleid ning sotsioloogia valdkonna teemad avaldatakse sügiseti. Ühise teemavaldkonna artiklite kogumikud avaldatakse lisaks veel eriväljaannetena.


Acta Politica Estica

on avatud ligipääsuga eelretsenseeritav ajakiri, mis püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. Ajakiri ilmub alates aastast 2004 regulaarselt kord aastas ning  aeg-ajalt ilmuvad  temaatilised erinumbrid, millel on reeglina külalistoimetaja. Lisaks algupärastele uurimusartiklitele avaldab Acta Politica Estica ka raamatuarvustusi, ülevaate-esseesid ja kommentaare ajakirjas seni ilmunud artiklitele. Samuti kajastab ajakiri nii rahvusvahelisi kui ka Eesti-siseseid poliitika ja valitsemise uurimisega seotud konverentse. Kõik ajakirjas ilmuvad uurimused läbivad toimetusepoolse esmase selektsiooni ning eelretsenseerimise.


East-West Studies

ajakirja on avaldatud alates aastast 2007, alates aastast 2015 on see eelretsenseeritud teadusajakiri. Ajakirja eesmärgiks on tuua kokku erinevate sotsiaalteaduslike valdkondade spetsialistid – filosoofid, politoloogid, psühholoogid, majandusteadlased, rahvusvaheliste suhete ning teiste valdkondade sotsiaalteadlased, kelle huvid ületavad geograafiliste regioonide piirid. Ajakiri avaldab teoreetilisi, metodoloogilisi ja praktilisi originaalteoseid, pakkudes seeläbi sissevaadet inimkonda puudutavatest küsimustest. Ajakiri ilmub regulaarselt kord aastas või üle aasta.