Ühiskonnateaduste instituut annab välja nelja avatud ligipääsuga eelretsenseeritavat teadusajakirja:

Studies of Transition States and Societies (STSS), Acta Politica Estica (APE), East-West Studies ja East European Yearbook on Human Rights. 

Studies of Transition States and Societies (STSS)

STSS

on avatud ligipääsuga interdistsiplinaarne siirdeühiskondade uurimisele keskenduv ajakiri, mis ilmub alates aastast 2009. STSS eesmärgiks on suuremates sotsiaalteaduse valdkondades akadeemikute vahelise interdistsiplinaarse dialoogi tekitamine, keskendudes peamiselt sotsioloogia ning politoloogia küsimustele. Ajakirja fookuseks on transnatsionaalsed ühiskonnad, täpsemalt post-sotsialistliku piirkonna sotsiaalsed ja poliitilised muutused.  Ajakiri ilmub kaks korda aastas – kevadine number sisaldab politoloogia alaseid artikleid ning sotsioloogia valdkonna teemad avaldatakse sügiseti. Ühise teemavaldkonna artiklite kogumikud avaldatakse lisaks veel eriväljaannetena.

Tutvu lähemalt

Lisainfo ja kontakt:

stss@tlu.ee

epp.reiska@tlu.ee


Acta Politica Estica

acta

on avatud ligipääsuga eelretsenseeritav ajakiri, mis püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. Ajakiri ilmub alates aastast 2004 regulaarselt kord aastas ning  aeg-ajalt ilmuvad  temaatilised erinumbrid, millel on reeglina külalistoimetaja. Lisaks algupärastele uurimusartiklitele avaldab Acta Politica Estica ka raamatuarvustusi, ülevaate-esseesid ja kommentaare ajakirjas seni ilmunud artiklitele. Samuti kajastab ajakiri nii rahvusvahelisi kui ka Eesti-siseseid poliitika ja valitsemise uurimisega seotud konverentse. Kõik ajakirjas ilmuvad uurimused läbivad toimetusepoolse esmase selektsiooni ning eelretsenseerimise.

Tutvu lähemalt

Lisainfo ja kontakt: peatoimetaja dotsent Tõnis Saarts, Tonis.Saarts@tlu.ee


East-West Studies

ajakirja on avaldatud alates aastast 2007, alates aastast 2015 on see eelretsenseeritud teadusajakiri. Ajakirja eesmärgiks on tuua kokku erinevate sotsiaalteaduslike valdkondade spetsialistid – filosoofid, politoloogid, psühholoogid, majandusteadlased, rahvusvaheliste suhete ning teiste valdkondade sotsiaalteadlased, kelle huvid ületavad geograafiliste regioonide piirid. Ajakiri avaldab teoreetilisi, metodoloogilisi ja praktilisi originaalteoseid, pakkudes seeläbi sissevaadet inimkonda puudutavatest küsimustest. Ajakiri ilmub regulaarselt kord aastas või üle aasta.

Tutvu lähemalt

Lisainfo ja kontakt: peatoimetaja professor Mart Susi, Mart.Susi@tlu.ee


East European Yearbook on Human Rights

ehk Ida-Euroopa Inimõiguste Aastaraamat on eelretsenseeritud juriidiline ajakiri, mille fookus on Ida-Euroopa regiooni inimõiguste diskursuse analüüs, aga ka selle arutelu avamine ülemaailmsete inimõiguste teemaliste probleemide ja arengute kontekstis. Ajakirja eesmärk on olla samaaegselt nii Ida-Euroopa teadlaste regionaalsete ning ülemaailmsete inimõiguste teemaliste küsimuste tõstatamise platvormiks kui ka spetsiifiliselt Ida-Euroopat puudutavate küsimuste esitamise ja lahkamise kohaks teistest regioonidest pärit teadlastele.

Teadusajakiri valmib Tallinna Ülikooli, Taani Inimõiguste Instituudi ning Kieli Ülikooli Walther Schücking Rahvusvahelise Õiguse instituudi koostöös ning see töötati välja Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekti "HURMUR: Human Rights - Mutually Raising Excellence" raames. Ajakirja kirjastaja on Eleven International Publishing, ajakirja ostmine on võimalik kirjastaja veebilehelt. Teadusajakiri on avaldatud Open Access põhimõttel, artiklitele tekib vaba ligipääs kuus kuud peale nende avaldamist.

Tutvu lähemalt

Lisainfo ja kontakt: east.eyhr@gmail.com