pilt

Professor Jaan Valsiner on Eesti päritolu sotsiaalteadlane, kes tähistas 29. juunil 2021 oma 70. sünnipäeva. Septembris 2021 tähistati professor Valsineri juubelit üritustesarjaga Tallinna Ülikoolis.

Professor Valsineri teadustöö keskmes on inimvaimu ja kultuuri seosed ning inimeste komplekssetes märgisüsteemides toimuvate muutuste mõistmine. Tema kultuuripsühholoogiline lähenemine – uus suund ühelt poolt sotsiaal- ja arengupsühholoogia ning teiselt poolt kultuuriantropoloogia teede ristumispunktis – on katse luua üldist sotsiaalteadust, mis hõlmaks ka inimese püüdu muuta maailma.
Professor Jaan Valsiner on pälvinud mitmeid mainekaid preemiaid (sh. Alexander von Humboldti nimeline preemia, 1995; Hans Kiliani auhind, 2017; Ameerika Psühholoogia Assotsiatsiooni silmapaistva psühholoogi auhind, 2020). Ta on EV Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler (2001), Tallinna Ülikooli audoktor (al. 2008) ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliige (al. 2017).

Aastatel 1997-2013 oli professor Valsiner USA-s Clarki Ülikoolis psühholoogiaprofessor ning alates 2013. aastast töötab ta Taanis Aalborgi Ülikoolis kultuuripsühholoogia professorina.

Professor Valsineri valdkondadeülese lähenemise mõju Tallinna Ülikooli sotsiaal- ja humanitaarteaduste õppe- ning teadustegevusele on märkimisväärne. Tema õppetöö ja juhendamine on inspireerinud mitmete põlvkondade tudengeid ja doktorante, kellest nii mõndeki töötavad täna Eestis ja mujal tunnustatud teadlastena. 

Juubelinädala eesmärgiks oli tähistada professor Valsineri juubelit ning seeläbi tõsta esile tema panust ja jätkuvat koostööd Tallinna Ülikooliga. Juubelinädala käigus leidsid aset mitmed üritused, neist peamisteks olid kampaania ja näitus Märka märke meie ümber ja teadusümpoosion “Muutuste mõtestamine: kultuuripsühholoogia ja tema liitlased”. Samuti esitleti Jaan Valsineri eestindatud teost ‘Teejuht kultuuripsühholoogiasse’.

 

Kampaania ja näitus "Märka märke meie ümber!" 

Kampaania eesmärgiks oli dokumenteerida pandeemiast tulenevaid muutusi meie ümber. Kampaania käigus kogutud fotode, joonistuste ja tekstimaterjaliga sai tutvuda näitusel Tallinna Ülikooli teadlaste foorumis ning virtuaalgalerii vahendusel.

Vaata pildigaleriid TLÜ linnakus toimunud näituse avamisest

Tutvu kampaania tulemusel valminud virtuaalgaleriiga

 

Jaan Valsineri raamatu "Teejuht kultuuripsühholoogiasse" esitlus

Tegemist on esimest korda eestindatud teosega, mis selgitab Jaan Valsineri rajatud (ja viljakalt edasi areneva) uuendusliku psühholoogiasuuna peamisi mõisteid ja seisukohti. 

Tutvu raamatuga

 

Teadussümpoosion „Muutuste mõtestamine: kultuuripsühholoogia ja tema liitlased“

Teadussümpoosionil arutlesid erinevaid sotsiaalteaduste valdkondi esindavad Eesti teadlased selle üle, kuidas mõtestada muutusi kultuuris ning inimvaimus. 

Vaata pildigaleriid sümpoosionist ja sellele järgnenud vastuvõtust TLÜs

Watch the video of the symposium in English

 

 

 

 

SÜMPOOSIONI PROGRAMM

Aeg: 17. september 2021 

Koht: Tallinna Ülikool, Maximum saal

Programm:

9:30 – 10:15 Kogunemine ja hommikukohv

10:15 – 10:30 Sümpoosioni avamine

10:30 – 10:45 Videotervitused

10:45 – 12:15 Paneelarutelu 1: Kultuurimuutused: kuidas mõista kultuurilise tähendusloome dünaamikat?

Paneelarutelu eesmärk on arutada selle üle, kuidas sünnib uus kultuuris, kuidas mõista ja mudeldada kultuurimuutusi ja -dünaamikat. Arutluse lähtekoht on arusaam, et muutuste ja määramatusega kultuuris paremini toimetulek eeldab kultuuri ennustamatute mehhanismide ja kultuuri realiseerimata potentsiaalsuste paremat mõistmist. Paneelis püüame mõtestada ja kontseptualiseerida kultuurilise tähendusloome dünaamikat, st ennustamatuid, katkestuslikke, muteeruvaid ja plahvatuslikke protsesse mitme eri distsipliini vaatenurgast, hõlmates nii humanitaar- kui ka sotsiaalteaduslikke vaatenurki.

Panelistid:

 • Marek Tamm (moderaator) 
 • Kalevi Kull
 • Katrin Kullasepp
 • Rein Raud
 • Peeter Selg
 • Jaan Valsiner

12:15 – 13:15 Lõuna

13:15 – 13:30 Videotervitused

13:30 – 15:00 Paneelarutelu 2: Inimvaimu muutused: mis toimub vanast uue saamise vahepeal ja miks see on oluline?

Paneelarutelu keskseks küsimuseks on inimese käitumise aluseks olevate vaimumehhanismide arengu mõistmine. Arengu olemuseks on olemasolevast uudse asja või nähtuse tekkimise protsess, arengut ei saa mõista uurides vaid arenguprotsessi alguse ja lõpu seisundeid. Enne arengu enda mõistmist on tarvis vastata küsimusele, kas arengut, uudse tekkimise protsessi peab üldse mõistma. Paljud inimvaimu uurivad valdkonnad on saanud toime ka selleta, arengut, uudse tekkimist ei peeta oluliseks teemaks. Taustaks on ka küsimus, millise ülesehitusega teadmist üldse pidada mõistmiseks. Erinevad epistemoloogiad on aluseks hoopis erinevatele arengu määratlustele ja erinevatele arusaamadele arengu mõistmise tähtsusest.

Panelistid:

 • Aaro Toomela (moderaator)
 • Mati Heidmets
 • Mariann Märtsin
 • Mare Pork 
 • Raivo Vetik
 • Jaan Valsiner

15:00 – 15:15 Videotervitused

15:15 – 15:30 Päeva kokkuvõte

15:30 – 16:00 Jaan Valsineri raamatu „Teejuht kultuuripsühholoogiasse“ esitlus

16:00 TLÜ rektori tervitus

Vastuvõtt

KONTAKTID JA LISAINFO

Juubelinädala üritused viidi ellu Tallinna Ülikooli uuringufond projekti TF1521 "Jaan Valsineri juubelinädala korraldamine Tallinna Ülikoolis" raames.