Eesti sotsioloogide liit (lühend: ESL) on aastal 1999 asutatud liit, mis ühendab professionaalseid sotsiolooge. ESL on aastal 1990 asutatud Eesti akadeemilise sotsioloogide liidu õigusjärglane.


Euroopa sotsioloogiaassotsiatsioon (ESA) on aastal 1992 asutatud akadeemiline ühendus. ESA enam kui 700-hulgalise liikmeskonna moodustavad Euroopa sotsioloogid ja mittetulunduslikud sotsioloogialiidud.


Ülemaailmne sotsioloogiaassotsiatsioon (ISA) on aastal 1949 asutatud teaduslik organisatsioon, mis fokuseeritud sotsioloogiale ja sotsaalteadustele. ISA liikmeskonna moodustavad enam kui 4500 üksikisikut ja 45 kohalikku sotsioloogialiitu.