Loodusblogi

Tuult tiibadesse!

Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi bakalaureuse astme lõpetajate nimel sai sõna kehakultuuri eriala lõpetaja Henek Tomson.

tuult tiibadesse

Tallinna Ülikoolis õppimine on olnud suur seiklus! Võrdleksin seda mägironimisea - pürgides ülespoole (antud juhul õpitulemusteni), on vaja pingutada ja pühenduda. Meeldejäävate tulemuste saavutamiseks tuleb ohverdada hulganisti meelerahu (loe unetuid öid) ning trotsida mugavat äraolemist.

Millest algavad silmapaistvad saavutused? Teekond algab unistusest. Unistusest tegeleda millegi huvitava ja põnevaga. Unistused on meie kompassiks elumerel -  need annavad rändamisele sihi ja suuna. Ma usun ja loodan, et meie, Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi lõpetajad, oskame tänasel päeval seda väärtuslikku kompassi kasutada. 

Ometi ainult unistusest ei piisa. Püstitada tuleb ka konkreetseid eesmärke. Eesmärgid on tõukejõuks edasiliikumisel - need ajendavad meid tegutsema. Eesmärkide elluviimisel esineb loomulikult tagasilööke ja takistusi, kuid töökus ja tahtejõud aitavad väljakutsetele vastu astuda. 

Täna julgen tõdeda, et minu kaaslõpetajad on motiveeritud inimesed meil on tahe areneda ja uudishimu avastada senikäimata radu. Usun, et oleme valmis mõtlema argiraamidest väljapoole, sest teadusmaastikul on tähtis uurida ja otsida uusi lahendusi ning võimalusi meie kõigi elu paremaks muutmiseks. 

Eelnevalt mainisin unistusi ja eesmärke. Nüüd pööraksin tähelepanu teadmistele - õppimine on juurdepääs teadmisteni. Teadmused aitavad teha paremaid valikuid ja õigemaid otsuseid. Teadmised seostuvad ka vabadusega. Vabadusega iseseisvalt mõelda ja tegutseda. Haridus annab kindla vundamendi muutustega toimetulekuks. Ja kui elus on mõned seaduspärasused, siis üheks on kindlasti asjaolu, et elu on pidevas muutuste keerises.

Meie õpirännakul olid ka võrratud toetajad - pere ja sõbrad, kaaslased. Aitäh, et olite olemas nii helgetel hetkedel kui ka pingelistel aegadel!

Meie tarkuseallikaks olid kuldaväärt õppejõud, kes majakatena valgustasid avarat teadusmaastikku ja andsid enesekindlust keerulistel õppekäänakutel. Suur kummardus teile!

Ja viimaks kallid lõpetajad. Mägironimises kehtib ütlus, et teooria ilma praktikata on komöödia, seevastu praktika ilma teooriata on tragöödia. Seega proovime viia õpitud teoreetilised teadmised reaalsesse ellu, et meie eriala muutuks veelgi paremaks ja põnevamaks!

Henek Tomson

Autor: Henek Tomson, TLÜ LTI kehakultuuri eriala lõpetaja.