Projektist lähemalt

 • Projekti periood: 15.10.2018 - 14.04.2021
 • Eramsus+ KA201 projekt, kood 2018-1-EE01-KA201-047085
 • LEAD - Digitaalse toega õppevahendite loomine kodunduse tundideks. Vaata projekti ETISest.
 • Vastutav täitja: Jaana Taar, kodundusõppe lektor, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut
 • Valminud materjal viies erinevas keeles (EST, ENG, FIN, SWE, NOR)

lead logo  EU erasmus


LEAD projekt ühendab nelja riigi - Eesti, Soome, Rootsi ja Norra õpetajakoolituse õppejõud ning uurijad. Projekti keskmes on kaasaegne kodundusõpe põhikoolis, mis võimaldab õpilastel seostada eelnevalt (ka teistes õppeainetes) saadud teadmisi ning luua süsteemseid teadmiste struktuure.

Projektil on kaks tihedalt seotud eesmärki. Esiteks, leida uuenduslikud võimalused digitehnoloogiliste vahendite kasutamiseks kodunduse tunnis õppija õppimist (individuaalset või koostöiset teadmiste loomist) toetaval viisil. Teiseks, leida innovaatilisi võimalusi õpitegevusteks, mis eeldaksid õppijate katsetamist ning teadmiste üles ehitamist. Loodud õpitegevusi rakendatakse põhikooli tundides igas partnerriigis ning analüüsitakse nende sobivust.

LEAD projekti tulemusena arendatakse õpitegevused ning materjalid (vähemalt 12 kodunduse tunniks) neljas keeles. Lisaks ka didaktilised selgitused, mis avavad õpitegevusi ning pakuvad aineõpetajatele ideid nende kasutamiseks kodunduse tundides. Kõik arendatud materjalid tehakse igas partnerriigis avalikult kättesaadavaks. Tulemusi tutvustatakse aineõpetajatele igas riigis toimuvatel ühepäevastel koolituspäevadel. Lisaks avaldatakse teadusartikleid, mis annavad ülevaate arendatud materjalide rakendamisest põhikooli kodunduse tundides. Valminud materjal

Projekti partnerid

 

LEAD projekt is osalevad nelja riigi ülikoolid:

Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut (Eesti), projekti koordinaator.
Helsingi Ülikool, Haridusteaduskond (Soome)
Agderi Ülikool, Tervishoiu- ja sporditeaduskond (Norra)
Göteborgi Ülikool, Tervishoiu- ja sporditeaduskond (Rootsi)

LTIgothenburguniversitykasvatustieteellinenUiA logo
 

Projekti eesmärk

 

Projektil on kaks tihedalt seotud eesmärki. Esiteks, leida uuenduslikud võimalused digitehnoloogiliste vahendite kasutamiseks kodunduse tunnis õppija õppimist (individuaalset või koostöiset teadmiste loomist) toetaval viisil. Teiseks, leida innovaatilisi võimalusi õpitegevusteks, mis eeldaksid õppijate katsetamist ning teadmiste üles ehitamist. 

Loodud õpitegevusi rakendatakse põhikooli tundides igas partnerriigis ning analüüsitakse nende sobivust. 

Tegevused

 • 15.10.2018 Rahvusvaheline kohtumine Tallinnas
  Ülevaade projekti sisust, ajakavast ja dokumentatsioonist. Õppetegevuse tulevaste kommunikatsioonivõimaluste ja programmi planeerimine.
 • 17.-19.12.2018 Õppetegevus Göteborgis
  Projekti tegevuste ühine mõistmine ja projekti eesmärgi seadmine. Teadmiste jagamine, teadmiste omandamise, digitaalse tehnoloogia kasutamise võimaluste kohta kodundushariduses ning heade näidete kasutamine digitaalsete vahendite kasutamisest koolides ja ülikoolides.
 • 14.03.2019 Rahvusvaheline kohtumine Helsingis
  Arutati kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete kogumise meetodeid, et saada tagasisidet selle projekti arengute kohta, töötades e-küsimustikuga. Õppematerjalide ühise malli testimine ja arutamine.
 • 21.10.2019 Rahvusvaheline kohtumine Agderis
  Ettevalmistus materjalide testimiseks, eetilised ja tehnilised kokkulepped koolikatsetusel
  andmete kogumiseks. Materjali ühtlustamiseks malli väljatöötamine, arendatud õpitegevuste
  tagasisidestamine.
 • 7.09.2020 Rahvusvaheline kohtumine Helsingis (online kohtumine)
  Intellektuaalsete väljundite välja töötamise viimase perioodi ettevalmistus, dokumentatsiooni
  reeglite meelde tuletamine. Ideed ja võimalused jätkuprojektile rahastuse taotlemiseks.
 • 14.01.2021 Rahvusvaheline kohtumine Kristiansandis (online kohtumine)
  Tagasivaade projektile, tegevuste ja tulemuste analüüs. Arutelu, kuidas korraldada ja ajastada
  materjalide tõlkimist ja kohendamist. Covid-19 olukorrast tulenevad muutused leviürituste
  läbiviimiseks ja tulemuste tutvustamiseks.
 • 02.-09. 2021 Leviüritused
  Tulemuste tutvustamine kodunduse õpetajatele erinevates partnerülikoolides. Valminud materjal