Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund

 

*2020/2021 õ.a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kehakultuur, kehakultuuri õpetaja  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2021/2022
Sügissemester: 23.08-29.08.2021; 18.10-24.10.2021; 03.01.-09.01.2022
Kevadsemester: 03.01.-09.01.2022; 28.03-03.04.2022; 06.06-12.06.2022
Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
13.10.2021 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm
20.10.2021 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (kaugõpe) vorm
06.12.2021-12.12.2021 Eelkaitsmisele registreerimine:  Kehakultuur; Kehakultuuri õpetaja 

15.12.2021

Eelkaitsmine: Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
18.01.2022 Lõputöö esitamine, õppekava 100% täitmine
02.02.2022 Lõputööde kaitsmine sügissemestril
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
23.03.2022-29.03.2022 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja 
04.04.2022, 05.04.2022, 08.04.2022 Eelkaitsmine, Kehakultuur, zoomis
06.04.2022-07.04.2022 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja, zoomis
06.05.2022 Lõputöö esitamine
10.05.2022 Õppekava 100% täitmine
25.05.2022-26.05.2022 MA lõputöö kaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
23.05.2022, 24.05.2022, 27.05.2022 BA lõputöö kaitsmine, Kehakultuur
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
Rekreatsioonikorralduse magstriõppe (TSRKM-1) õppesessioonid sügissemestril: 03.09.-04.09.2021; 16.09.-18.09.2021; 30.09.-02.10.2021; 14.10.-16.10.2021; 
28.10.-30.10.2021; 11.11.-13.11.2021; 25.11.-27.11.2021; 09.12.-11.12.2021 NB! Valikained toimuvad ka teistel aegadel.
14.10.2021

Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine: (Vorm RTO-K01)

Juhendaja ja üliõpilase poolt digiallkirjastatud vormikohane avaldus edastada e-maili teel Karin Esopile (karin.esop@tlu.ee) ja Kaarel Zilmerile (kaarel.zilmer@tlu.ee BA lõputööde avaldus), Mart Reimannile (mart.reimann@tlu.ee MA lõputööde avaldus). Eelmisel õppeaastal esitatud avaldus on selleks ajaks kehtetu, ka varasemad kaitsmisele mitte esitatud tööd peavad esitama uue avalduse.

06.12.2021-10.12.2021 Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA elektrooniliselt
13.12.2021

Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina 13.12.2021 elektrooniliselt (kuni kell 14:00) :
BA tööd: kaarel.zilmer@tlu.ee (cc karin.esop@tlu.ee) ja
MA tööd-  mart.reimann@tlu.ee (cc karin.esop@tlu.ee)  

16.12.2021 BA, MA Eelkaitsmine kell 10:00 Zoom keskkonnas. vt. ka Lõputöö kaitsmise info 2021/2022 sügis- ja kevadsemestril
05.01.2022 Õppekava 100% täitmine
05.01.2022 Lõputöö esitamine;  saata elektrooniliselt PDF-formaadis digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile karin.esop@tlu.ee, mart.reimann@tlu.ee
18.01.-20.01.2022 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  BA
20.01.2022 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  MA toimub kell 10:00 Zoom keskkonnas
11.04.2022-14.04.2022 Eelkaitsmisele registreerimine: Rekreatsioonikorraldus BA, MA elektrooniliselt
18.04.2022 Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina: karin.esop@tlu.ee ja
BA - kaarel.zilmer@tlu.ee; MA - mart.reimann@tlu.ee
20.04.2022-21.04.2022 Eelkaitsmine  BA (loe: kaitsmise info kevadsemestril)  zoomis
22.04.2022 Eelkaitsmine MA (loe: kaitsmise info kevadsemestril) zoomis
18.05.2022 Lõputöö esitamine, saata elektrooniliselt PDF-formaadis digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile karin.esop@tlu.ee , lisaks BA kzilmer@tlu.ee, MA mart.reimann@tlu.ee
18.05.2022 Õppekava 100% täitmine
31.05.2022-01.06.2022 Lõputöö kaitsmine:  BA
02.06.2022 Lõputöö kaitsmine:  MA

 

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

 

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

Kevadsemestril 2021/2022:
Lõputööde esitamine 18.05.2022
Lõputööde kaitsmine 01.06.2022 kell 9.00

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Kevadsemestril:

03.05.2022 Bakalaureusetööde eelkaitsmine kell 10.00
20.05.2022 Õppekava täitmine 100% (tulemused ÕIS-is)
18.05.2022 Bakalaureusetööde esitamine kuni kell 15.00 Esitada köidetud töö juhendajale või Ann Ojastele Rä-212. Samaks päevaks tuleb saata pdf formaadis töö elektrooniliselt ann.ojaste@tlu.ee
18.05.2022 Lõputöö teema deklareerimine ÕIS-is 
01.06.2022 Bakalaureusetööde kaitsmine kell 10.00

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 

Kevadsemestril:

04.05.2022 Magistritööde eelkaitsmine kell 10:00
20.05.2022 Õppekava täitmine 100% (tulemused ÕIS-is)
20.05.2022 Magistritööde esitamine kuni kell 15.00 Esitada köidetud töö juhendajale või Ann Ojastele Rä-212. Samaks päevaks tuleb saata pdf formaadis töö elektrooniliselt enelind@tlu.ee või ann.ojaste@tlu.ee
20.05.2022 Avalduse esitamine ÕIS-is lõputöö kaitsmiseks.
03.06.2022 Magistritööde kaitsmine kell 10:00

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

 

Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kunstiteraapiate sessioonõpe, õppenädalad 2021/2022 õ.a.

Kunstiteraapiad magistriõpe

2021/2022 õ.a. 
19.10.2021

Magistritööde projektide saatmine juhendajale ja õppekava kuraatorile (eda.heinla@tlu.ee) kinnitamiseks. 

Magistritöö avalduse esitamine õppenõustajale, üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga, magistritööde teema ja juhendaja kinnitamiseks 2021/2022 õppeaastaks, Karin Esop karin.esop@tlu.ee

Lõputööde kaitsmine sügissemestril
22.11.2021 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
29.11.- 03.11.2021 Magistritööde eelkaitsmised (toimumise aja otsustab juhendaja).
17.01.2022 ÕIS-is lõputöö kaitsmise avalduse esitamine (Dokumendid  - Avaldused – Kaitsmine sügissisemestril – Lõputöö kaitsmine – Taotle)
17.01.2022

Magistritöö esitamine kuni kell 15:00 - PDF formaadis õppenõustajale üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga (Karin Esop karin.esop@tlu.ee

25.01.2022 Magistritööde kaitsmine.
Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.03.2022 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
11.04.2022 Magistritöö esitamine eelkaitsmiseks juhendajale ja õppekava kuraatorile
18.04 - 22.04.2022

Magistritööde eelkaitsmised (toimumise aja otsustab juhendaja) 

16.05.2022 Lõputöö kaitsmise avalduse esitamine ÕISis (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
16.05.2022

Magistritöö esitamine kuni kell 15:00 - PDF formaadis õppenõustajale üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga (Karin Esop karin.esop@tlu.ee)

26.05 - 27.05.2022 Magistritööde kaitsmised

Psühholoogia bakalaureuseõppe olulised kuupäevad kevadsemester 2022

22.02.2022

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritöö projektide esitamine enda ja juhendaja allkirjaga ELEKTROONILISELT aadressile kadli.riitsaar@tlu.ee (kevadel lõpetajad, kes sügisel ei esitanud) kuni kell 15:00

 • Saata 2 faili: digikonteiner ja PDF fail (allkirjastamata)
 • Faili nimeks panna: Perekonnanimi_semprojekt_K22
 • Meili sisusse kirjutada välja töö pealkiri ning juhendaja nimi

01.03.2022

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide teemade esitamine enda ja juhendaja allkirjaga ELEKTROONILISELT aadressile kadli.riitsaar@tlu.ee (aine "Teadusliku uurimistöö seminar" raames) kuni kell 15:00

 • Saata 2 faili: digikonteiner ja PDF fail (allkirjastamata)
 • Faili nimeks panna: Perekonnanimi_projektiteema_K22 (kindlasti sõna "projektiteema", mitte teema ise)
 • Meili sisusse kirjutada välja töö pealkiri ning juhendaja nimi
18.03.2022 Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajatel teada anda e-emaili teel (kadli.riitsaar@tlu.ee), kes plaanivad kevadel 2022 lõpetada (õppekaartide ülevaatamiseks)
II PERIOOD

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilased praktikal

28.03.2022

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (alates 2016 sisseastunud) valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks

04.04.2022

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (alates 2016 sisseastunud) valmis seminaritöö esitamine kuni kell 15:00:

 • Kaks eksemplari paberkandjal psühholoogia suuna büroosse (S-212) - enda ja juhendaja allkirjaga (kui on digitaalselt allkirjastatud, siis printida allkirjade kinnitusleht ning lisada töö lõppu)
 • PDF fail aadressile kadli.riitsaar@tlu.ee (ei pea olema allkirjastatud)
04.04.2022

Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad (alates 2016 sisseastunud) esitavad e-maili (kadli.riitsaar@tlu.ee) teel:

 • seminaritöö eesti- ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega/small caps) ja juhendaja nime
 • seminaritöö eesti- ja inglisekeelse resümee (abstrect)
 • e-maili aadressi, millega on võimalik pärast lõpetamist ühendust võtta (mitte tlu.ee aadress)
13.04.2022 Seminaritööde retsensioonide esitamine instituuti kuni kell 15:00 (alates 2016 sisseastunud)
18.-21.04.2022 Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116 (alates 2016 sisseastunud)
02.05.2022 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (enne 2016 sisseastunud) valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks
09.05.2022 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (enne 2016 sisseastunud) valmis seminaritöö esitamine psühholoogia büroosse juhendaja allkirjaga (kahes eksemplaris) kuni kell 15:00
09.05.2022

Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad (enne 2016 sisseastunud) esitavad e-maili (kadli.riitsaar@tlu.ee) teel:

 • seminaritöö eesti- ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega/small caps) ja juhendaja nime
 • seminaritöö eesti- ja inglisekeelse resümee (abstrect)
 • e-maili aadressi, millega on võimalik pärast lõpetamist ühendust võtta (mitte tlu.ee aadress)
11.05.2022 2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis uurimisprojekti esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks
12.05.2022 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste praktika seminar ruumis A-121
18.05.2022

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis uurimisprojekti esitamine paberkandjal (kiirköitjas) psühholoogia büroosse juhendaja allkirjaga (kahes eksemplaris) kuni kell 15:00

Lisaks saata uurimisprojekt PDF kujul aadressile kadli.riitsaar@tlu.ee
Faili nimeks Perekonnanimi_projekt_K22 (nt Kask_projekt_22)

20.05.2022 Seminaritööde retsensioonide esitamine instituuti kuni kell 15:00 (enne 2016 sisseastunud)
20.05.2022 BAKALAUREUSEKSAM (kell 10.00 ruumis M-218)
30.05.2022 Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116 (enne 2016 sisseastunud)
30.05-03.06.2022 2. aasta psühholoogiabakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide kaitsmine ruumis S-116

Psühholoogia magistriõppe olulised kuupäevad kevadsemester 2022 

Kevadsemester

Psühholoogia magistriõppe üliõpilased praktikal

31.03.2022

Psühholoogia magistritööde esitamine paberkandjal PSP7037.LT Magistriseminarile (eelkaitsmisele 80-90%, 2 eksemplari, paberkandjal) kuni kell 15:00

01.04.2022

Kaasüliõpilase magistriseminarile esitatud magistritöö kättesaamine retsenseerimiseks alates kell 12:00

08.04.2022

Paberkandjal retsensiooni esitamine, kaasüliõpilase töö tagastamine kuni kell 15:00

11.-12.04.2022

Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste Magistriseminari kaitsmine (eelkaitsmine 80-90%)

20.05.2022

Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste praktikapäevikute esitamine elektroonselt (sille.silluta@tlu.ee) PDF formaadis koos enda ja praktika juhendaja allkirjaga hiljemalt kell 15:00

23.05.2022

Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste praktika kaitsmine ruumis S-116

24.05.2022

Psühholoogia magistriõppe üliõpilased esitavad ÕIS-is lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti- ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja)

27.05.2022

Psühholoogia eriala magistritööde esitamine kaitsmisele (paberkandjal, 2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga) + PDF failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee hiljemalt kell 15:00

Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelse resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee)

 06.-07.06.2022

Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine ruumis S-116

Organisatsioonikäitumise olulised kuupäevad kevadsemester 2022

27.01.2022

Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks.

Magistritöö projekt (pdf) tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

Faili nimeks palun panna: Projekt_K2022_Perekonnanimi_Eesnimi

10.03.2022

Organisatsioonikäitumise magistrantide (üle nominaalajal õppijad) magistriseminari esitamise tähtaeg.

Töö tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee). Tööl peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.

Faili nimeks palun panna: Magistriseminar_K2022_Perekonnanimi_Eesnimi

17.03 või 18.03.2022

Organisatsioonikäitumise magistrantide (üle nominaalajal õppijad) magistriseminari kaitsmised.

07.04.2022

Organisatsioonikäitumise magistrantide (nominaalajal õppijad) magistriseminari esitamise tähtaeg.

Töö tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee). Tööl peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.

Faili nimeks palun panna: Magistriseminar_K2022_Perekonnanimi_Eesnimi

13.04 ja 14.04.2022

Organisatsioonikäitumise magistrantide (nominaalajal õppijad) magistriseminari kaitsmised.

18.04.2022

Organisatsioonikäitumise magistrandid (üle nominaalajal õppijad) ÕISis lõputöö kaitsmise avalduse esitamine.

ÕISis: Dokumendid -> avaldused -> lõputöö kaitsmine

Lõputöö pealkiri palun sisestada kirjatähtedes.

21.04.2022

Organisatsioonikäitumise magistrantide (üle nominaalajal õppijad) magistritöö esitamise tähtaeg.

Töö tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) PDF failina. Tööl peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.

Faili nimeks palun panna: Magistritöö_Perekonnanimi_Eesnimi

Lisaks palun saata eraldi PDF failidena magistritöö resümee (abstract) nii eesti kui inglise keeles ning oma CV. 

05.05 või 06.05.2022 Organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmine (üle nominaalajal õppijad).
09.05.2022

Organisatsioonikäitumise magistrandid (nominaalajal õppijad) ÕISis lõputöö kaitsmise avalduse esitamine.

ÕISis: Dokumendid -> avaldused -> lõputöö kaitsmine

Lõputöö pealkiri palun sisestada kirjatähtedes.

12.05.2022

Organisatsioonikäitumise magistrantide (nominaalajal õppijad) magistritöö esitamise tähtaeg.

Töö tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) PDF failina. Tööl peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.

Faili nimeks palun panna: Magistritöö_Perekonnanimi_Eesnimi

Lisaks palun saata eraldi PDF failidena magistritöö resümee (abstract) nii eesti kui inglise keeles ning oma CV. 

Kui kaitsmine toimub kohapeal, siis tuleb esitada tööst ka 1 eksemplar paberkandjal ja köidetud versioonis.

26.05 ja 27.05 Organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmine (nominaalajal õppijad).

30.05.2022

Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks.

Magistritöö projekt (pdf) tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.

Faili nimeks palun panna: Projekt_K2022_Perekonnanimi_Eesnimi

Loodusteadused bakalaureuse ja magistri erialad

 

*2021/2022 õ.a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

30.10.21 Lõputööde teemade kinnitamine

15.05.22 100% õppekava täitmine

Bioloogia(kõrvalainega)

Kevad 2022
4.mai 2022.a. -eelkaitsmine
18.mai 2022 – tööde esitamine
1.juuni kell 10.00 ruumis A-544 kaitsmine

Integreeritud loodusteadused

Talv 2022
5. jaanuar 2022.a. kell 10.00. eelkaitsmine
13. jaanuar 2022. -tööde esitamine
27. jaanuar 2022 kell 10.00. ruumis A-544 kaitsmine
Kevad 2022
12. mai 2022. - Eelkaitsmine
19. mai 2022. – tööde esitamine
2. juunil 2022.a. kell 10.00 ruumis A-544 - kaitsmine

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Talv 2022
4.jaanuar 2022.a. kell 10.00 ruumis A-544 eelkaitsmine
17.jaanuar 2022.a. tööde esitamine
31.jaanuar 2022.a. kell 10.00 ruumis A-544 kaitsmine
Kevad 2022
3.mai 2022 eelkaitsmine
17.mai 2022.a. tööde esitamine
31.mail 2022.a. kell 10.00 ruumis A-544 kaitsmine

Keskkonnakorraldus BSc

28.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks
05.05 eelkaitsmine
20.05 tööde esitamine kaitsmiseks
01.06 lõputööde kaitsmine

Keskkonnakorraldus MSc  

14.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks
21.04 eelkaitsmine
20.05 tööde esitamine kaitsmiseks
02.06 lõputööde kaitsmine

Linnakorraldus MA

14.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks
22.04 eelkaitsmine
20.05 tööde esitamine kaitsmiseks
03.06 lõputööde kaitsmine

LÕPUTÖÖD JAANUARIS

Keskkonnakorraldus BSc 19.01 tööde esitamine kaitsmiseks
                                          26.01 lõputööde kaitsmine

Keskkonnakorraldus MsC 13.01 tööde esitamine kaitsmiseks
                                          27.01 lõputööde kaitsmine

KESKKONNAKORRALDUS BSc  SEMINARITÖÖD

17.01 tööde esitamine kaitsmiseks
24.01 tööde kaitsmine
31.03 tööde esitamine kaitsmiseks
07.04 tööde kaitsmine

Last updated 16.05.2022 kell 15.50