Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund

 

*2020/2021 õ.a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kehakultuur, kehakultuuri õpetaja  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2020/2021
Sügissemester: 24.08-30.08.2020; 19.10-25.10.2020; 04.01-10.01.2021
Kevadsemester: 04.01-10.01.2021; 22.03-28.03.2021; 31.05-06.06.2021
Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
15.10.2020 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm
21.10.2020 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (kaugõpe) vorm
07.12.2020-13.12.2020 Eelkaitsmisele registreerimine:  Kehakultuur; Kehakultuuri õpetaja 

16.12.2020

Eelkaitsmine: Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
13.01.2021 Lõputöö esitamine, õppekava 100% täitmine
27.01.2021 Lõputööde kaitsmine sügissemestril
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
01.04.2021-06.04.2021 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja 
12.04.2021-16.04.2021 Eelkaitsmine, Kehakultuur
12.04.2021-16.04.2021 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
07.05.2021 Lõputöö esitamine
10.05.2021 Õppekava 100% täitmine
24.05.2021-30.05.2021 MA lõputöö kaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
24.05.2021-30.05.2021 BA lõputöö kaitsmine, Kehakultuur
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
15.10.2020 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine vorm 
07.12.2020-11.12.2020 Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA elektrooniliselt
14.12.2020 Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina: karin.esop@tlu.ee ja
BA - kaarel.zilmer@tlu.ee; MA - mart.reimann@tlu.ee
16.12.2020 Eelkaitsmine  BA, MA  vt. ka Lõputöö kaitsmise info 2020/2021 sügis- ja kevadsemestril
06.01.2020 Õppekava 100% täitmine
06.01.2020 Lõputöö esitamine
20.01.2021 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  BA
20.01.2021 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  MA
05.04.2021-16.04.2021 Eelkaitsmisele registreerimine: Rekreatsioonikorraldus BA, MA
19.04.2021 Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina: karin.esop@tlu.ee ja
BA - kaarel.zilmer@tlu.ee; MA - mart.reimann@tlu.ee
21.04.2021-22.04.2021 Eelkaitsmine  BA (loe: kaitsmise info kevadsemestril
23.04.2021 Eelkaitsmine MA (loe: kaitsmise info kevadsemestril
14.05.2021 Lõputöö esitamine, saata elektrooniliselt PDF-formaadis digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile karin.esop@tlu.ee , lisaks BA kzilmer@tlu.ee, MA mart.reimann@tlu.ee
14.05.2021 Õppekava 100% täitmine
26.05.2021-27.05.2021 Lõputöö kaitsmine:  BA
28.05.2021 Lõputöö kaitsmine:  MA

 

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

Kevad
Lõputööde esitamine  12.05.2021
Lõputööde kaitsmine 26.05.2021 kell 9.00 ruumis A-544

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (kaitsmistega seotud abimaterjalid)

Sügissemestril:
26.10.2020 Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine
17.12.2020 Bakalaureusetööde eelkaitsmine kell 10.00, ruumis Rä- 309
08.01.2021 Õppekava täitmine 100% (tulemused ÕIS-is)
11.01.2021 Bakalaureusetööde esitamine kuni kell 16.00 Esitada köidetud töö  juhendajale või A. Ojastele Rä-212. Samaks päevaks tuleb saata pdf formaadis töö elektrooniliselt ann.ojaste@tlu.ee 
12.01.2021 Lõputöö teema deklareerimine ÕIS-is.
26.01.2021 Bakalaureusetööde kaitsmine kell 11.00, ruumis Rä- 309

Kevadsemestril:
01.06.2021 Bakalaurusetööde kaitsmine kell 10.00, ruumis Rä-309 

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (kaitsmistega seotud abimaterjalid)

Sügissemestril:
26.10.2020 Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine
17.12.2020 Magistritööde eelkaitsmine kell 10.00, ruumis Rä-309
08.01.2021 Õppekava täitmine 100% (tulemused ÕIS-is)
11.01.2021 Magistritööde esitamine kuni kell 16.00 Esitada köidetud töö  juhendajale või A. Ojastele Rä-212. Samaks päevaks tuleb saata pdf formaadis töö elektroniliselt enelind@tlu.ee või ann.ojaste@tlu.ee 
12.01.2021 Avalduse esitamine ÕIS-is lõputöö kaitsmiseks.
27.01.2021 Magistritööde kaitsmine kell 11.00, ruumis Rä- 309

Kevadsemestril
02.06.2021 Magistritööde kaitsmine kell 10.00, ruumis Rä-309

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

 

Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kunstiteraapiate sessioonõpe, õppenädalad 2020/2021 õ.a.

I kursus sügis 2020

24.08. - 29.08.2020
14.09. - 19.09.2020
12.10. - 17.10.2020
20.10. - 23.10.2020  Vaba maalimine I
09.11. - 14.11.2020
30.11. - 05.12.2020
04.01. - 09.01.2021

Tasandusaine: Kujundilugu I 
24.08,14.09,12.10,09.11,30.11 ja 04.01,2021

I kursus kevad 2021

01.02 - 06.02.2021
08.03 - 13.03.2021
05.04 - 10.04.2021
03.05 - 08.05.2021
31.05 - 05.06.2021
 

Tasandusaine: Kujundilugu II 
01.02,08.03,05.04,03.05 ja 31.05

II kursus sügis 2020

25.08. - 29.08.2020
22.09. - 26.09.2020
20.10. - 24.10.2020
17.11. - 21.11.2020
08.12. - 12.12.2020
13.01. - 18.01.2020

II kursus kevad 2021

12.01 - 16.01.2021
09.02 - 12.02.2021
09.03 - 12.03.2021

Kunstiteraapiad magistriõpe

2020/2021 õ.a. 
19.10.2020

Magistritööde projektide saatmine juhendajale ja õppekava kuraatorile (eda.heinla@tlu.ee) kinnitamiseks. 

Avalduste esitamine (üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga) magistritööde teemade kinnitamiseks 2020/2021 õppeaastaks õppenõustajale (karin.esop@tlu.ee). 

Lõputööde kaitsmine sügissemestril
16.11.2020 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
23.- 27.11.2020 Magistritööde eelkaitsmine.
04.01.2021 Lõputöö kaitsmise avalduse esitamine ÕISis (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
04.01.2021

Magistritööde esitamine kuni kell 15.00
* PDF formaadis (töö teostaja ja juhendaja digiallkirjaga). e-postile (karin.esop@tlu.ee)

11.01.2021 Magistritööde kaitsmine.
Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.03.2021 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
12.04.2021 Magistritöö esitamine eelkaitsmiseks juhendajale ja õppekava kuraatorile (edah@tlu.ee)
21.04.-28.04.2021

Magistritööde eelkaitsmine kokkuleppel juhendaja ja retsensendiga, eelkaitsmise aeg täpsustub peale töö esitamist juhendajale.

24.05.2021 Lõputöö kaitsmise avalduse esitamine ÕISis (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
24.05.2021 

Magistritööde esitamine kuni kell 15:00
* PDF formaadis (töö teostaja ja juhendaja digiallkirjaga). e-postile (karin.esop@tlu.ee)

09.06 - 10.06.2021 Magistritööde kaitsmised

Psühholoogia bakalaureuseõppe olulised kuupäevad sügissemester 2020. UUS!

5. okt

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe tudengite seminaritöö projektide esitamine enda ja juhendaja allkirjaga kinnitamiseks Instituuti kuni kell 15.00 (2020/2021 õa kevadel lõpetajad ja varasemad võlglased)

7. dets

Psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks

14. dets

psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritööde esitamine psühholoogia büroosse paberkandjal, kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga, kuni kl 15.00. (TALVEL LÕPETAJAD)

14. dets

Psühholoogia bakalaureuseõppe (talvel) lõpetajad esitavad e-maili teel: kadli.riitsaar@tlu.ee esitatava seminaritöö eesti ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime.

Esitatud seminaritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel kadli.riitsaar@tlu.ee + kontakt e-maili aadressna, millega on võimalik hiljem ühendust võtta, mitte TLÜ aadress!

8. jaan

Bakalaureuseeksam (kuni 15 õppekaval), kell 10.00, ruumis S-116

8. jaan

Seminaritööde retsensioonide esitamine instituuti kuni 15.00.

11. jaan

Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116

15. jaan

Bakalaureuseeksam (al 16 õppekaval), kell 10.00, ruumis S-116

Psühholoogia magistriõppe olulised kuupäevad sügissemester 2020. UUS!

15. okt

Psühholoogia magistritööde projektide esitamine kuni kell 15.00ks

9. nov

Psühholoogia magistritööde esitamine valmis teooria osaga JUHENDAJA ALLKIRJAGA (50%) kuni kell 15.00 instituuti.

23. nov

Psühholoogia magistritööde esitamine Magistriseminariks (80-90%) (PSP7037) kahes eksemplaris juhendaja allkirjaga, eelkaitsmisele (talvel lõpetajad) kuni kell 15.00 (eelkaitsmine).

4. dets

Eelkaitsmisele (80-90%) esitatud magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg kell 15.00 (paberil instituuti).

7. dets

Psühholoogia magistritööde arutelu (eelkaitsmine ja retsenseerimine)  (80-90%) PSP7037 Magistriseminari raames (talvel lõpetajad) ruumis S-116

4. jaan

Psühholoogia magistrandid (talvel lõpetajad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

5. jaan

Psühholoogia magistritööde esitamine talvisele kaitsmisele kuni kell 15.00 (2 eksemplari kõvades kaantes juhendaja allkirjadega + pdf failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee).

Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine Instituuti e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee).

14. jaan

Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine (100%), ruumis S-116 algusaeg selgumisel.

12. jaan

Psühholoogia magistritööde esitamine Magistriseminariks (80-90%) (PSP7037) kahes eksemplaris juhendaja allkirjaga, eelkaitsmisele (kevadel lõpetajad) kuni kell 15.00 (eelkaitsmine).

19. jaan

Eelkaitsmisele esitatud magistritööde (80-90%) retsensioonide esitamise tähtaeg kell 15.00 (paberil instituuti).

20. jaan

Psühholoogia magistritööde arutelu (eelkaitsmine ja retsenseerimine)  (80-90%) PSP7037 Magistriseminari raames (kevadel lõpetajad, jaanuari aeg) ruumis S-116

 

Organisatsioonikäitumise olulised kuupäevad sügissemester 2020

01.10.2020

Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks (kes plaanivad käesoleval õa lõpetada, kuid projekt ei ole 2019/2020 õa kevadel veel kinnitatud).

 

Magistritöö projekt tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.
Faili nimeks palun panna: Projekt_S2020_Perekonnanimi_Eesnimi

26.11.2020

2020/2021 õa Talvel lõpetajad - Organisatsioonikäitumise magistrantide magistriseminari esitamise tähtaeg.
Magistriseminariks tuleb oma töö esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) koos enda ja juhendaja allkirjaga.
Faili nimeks palun panna: Magistriseminar_S2020_Perekonnanimi_Eesnimi

10.12 või 11.12.2020

2020/2021 õa Talvel lõpetajad - Organisatsioonikäitumise magistrantide magistriseminari kaitsmine.

04.01.2021

2020/2021 õa Talvel lõpetajad Organisatsioonikäitumise magistrandid esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja ingliskeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

07.01.2021

2020/2021 õa Talvel lõpetajad Organisatsioonikäitumise magistritööde esitamine kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga*)
+
Magistritöö pdf failina ning
Magistritöö eesti- ja inglisekeelse resümee (abstract) ja CV saatmine Instituuti e-maili teel greete.horn@tlu.ee

21.01-22.01.2021

Organisatsioonikäitumise eriala magistritööde talvine kaitsmine. 

* Kui tegemist on digiallkirjastatud tööga, siis tuleb paberkandjal esitamiseks printida välja ka digiallkirja kinnitusleht ning lisada see oma tööle.

Loodusteadused bakalaureuse ja magistri erialad

 

*2020/2021 õ.a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

30.10.20 Lõputööde teemade kinnitamine

15.05.21  100% õppekava täitmine

Bioloogia(kõrvalainega)
Talv
Lõputööde eelkaitsmine 17.12.2020 kell 14.00 ruumis A-507
Lõputööde esitamine 04.01.2021
Lõputööde kaitsmine 18.01.2021 kell 15.00 ruumis A-544
Kevad 
Lõputööde eelkaitsmine 04.05.2021 kell 10.00 ruumis A-507
Lõputööde esitamine 18.05.2021
Lõputööde kaitsmine 01.06.2021 kell 10.00 ruumis A-544

Integreeritud loodusteadused
Talv
Lõputööde eelkaitsmine 06.01.2021 kell 10.00 ruumis A-544
Lõputööde esitamine 14.01.2021
Lõputööde kaitsmine 28.01.2021 kell 10.00 ruumis A-544
Kevad
Lõputööde eelkaitsmine 11.05.2021 kell 10.00 ruumis A-507
Lõputööde esitamine 20.05.2021
Lõputööde kaitsmine 03.06.2021 kell 10.00 ruumis A-544

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia
Talv
Lõputööde eelkaitsmine 17.12.2020 kell 10.00 ruumis A-544
Lõputööde esitamine 04.01.2021
Lõputööde kaitsmine  18.01.2021 kell 10.00 ruumis A-544
Kevad
Lõputööde eelkaitsmine 10.05.2021 kell 10.00 ruumis A-507
Lõputööde esitamine 21.05.2021
Lõputööde kaitsmine 04.06.2021 kell 10.00 ruumis A-544

 

Keskkonnakorraldus BSc  

17.05 tööde esitamine kaitsmiseks

31.05 tööde kaitsmine

Keskkonnakorraldus MSc  

09.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks

15.04 eelkaitsmine

19.05 tööde esitamine kaitsmiseks

2.06 tööde kaitsmine

Linnakorraldus MA

09.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks

16.04 eelkaitsmine

21.05 tööde esitamine kaitsmiseks

04.06 tööde kaitsmine

KESKKONNAKORRALDUS BSc  SEMINARITÖÖD

20.05 tööde esitamine kaitsmiseks

27.05 tööde kaitsmine

LÕPUTÖÖD JAANUARIS

T 19.01 Linnakorraldus MA kaitsmine

Last updated 04.12.2020 kell 13.43