Loodus- ja terviseteaduste instituut bakalaureuseastme erialade lõpuaktused toimuvad 18. juunil kell 10.00  ja kell 12.00. LTI magistriastme erialade lõpuaktus toimub 20. juunil kell 16.00. Kõigi TLÜ magistriastme erialade Cum Laude tudengite pidulik vastuvõtt toimub 18. juunil kell 16.00 (Mon Repos).
Kõik aktused toimuvad Tallinna Ülikooli Terra maja aulas (T324). Lisainfo: tlu.ee/aktus

NB: Talvel lõpetajad on oodatud samuti suvistele aktustele. Juhul, kui teil on soov saada diplom kätte varem, palume pöörduda oma eriala õppenõustaja poole.

Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund

 

*2018/2019 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

 

Kehakultuur, kehakultuuri õpetaja  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2018/2019
Sügissemester: 27.08-02.09.2018; 22.10.-28.10.2018 ja 07.01.-13.01.2019
Kevadsemester: 07.01.-13.01.2019;25.03-31.03.2019 ja 03.06-09.06.2019
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2019/2020
Sügissemester: 26.08-01.09.2019; 21.10-27.10.2019; 06.01-12.01.2020
Kevadsemester: 06.01-12.01.2020; 23.03-29.03.2020; 01.06.-07.06.2020
Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
18.10.2018 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm  
24.10.2018 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (kaugõpe) vorm  
  Lõputööde kaitsmine kevadsemestril  
01.04.2019 Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine  
03.04.2019-10.04.2019 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja   
15.04.2019-18.04.2019 Eelkaitsmine, Kehakultuur  
17.04.2019-18.04.2019 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja  
14.05.2019 Õppekava 100% täitmine  
14.05.2019 Lõputöö esitamine  
27.05.2019-31.05.2019 BA lõputöö kaitsmine  
27.05.2019-31.05.2019 MA lõputöö kaitsmine  
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
18.10.2018 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm 
17.04.2019
 
Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA (loe lähemalt) (pdf) 
NB! Paberkandjal tuua lõputöö valminud versioon kiirköitjas - kuni kell 16:00 K.Zilmerile Rä-506, M.Reimannile Rä-507 või K.Esopile Rä-212.
23.04.2019-24.04.2019 Eelkaitsmine  BA (loe lähemalt) (pdf)
25.04.2019 Eelkaitsmine MA (loe lähemalt) (pdf)
14.05.2019 Õppekava 100% täitmine
14.05.219 Lõputöö esitamine
29.05.2019-30.05.2019 Lõputöö kaitsmine:  BA
31.05.2019 Lõputöö kaitsmine:  MA

 

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

 

*2018/2019 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

30.10.2018

2018/2019 õa Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine

25.04.2019

Eelkaitsmine

21.05.2019

Õppekava 100% täitmine

21.05.2019

Lõputöö esitamine
04.06.2019 Lõputöö kaitsmine

 

Käsitöö ja kodundus, Käsitöö- ja kodunduse õpetaja, Töö- ja tehnoloogiaõpetus, Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
25.10.2018 Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks
  kaitsmiste info (pdf)

26.04.2019
02.05.2019
03.05.2019
 

Eelkaitsmised:
Käsitöö ja kodunduse MA
Töö ja tehnoloogiaõpetus - BA, MA
Käsitöö- ja kodundus BA
     
15.05.2019 Lõputööde esitamine (kõik erialad) 
31.05.2019 Lõputööde kaitsmine BA -  Käsitöö ja kodundus, Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö, Töö- ja tehnoloogiaõpetus
30.05.2019 Lõputööde kaitsmine MA - Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja, Käsitöö ja kodunduse õpetaja

 

 

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kunstiteraapiate sessioonõpe õppenädalad 2019/2020 õ.a.
Sügissemester, I kursus

26.08. – 31.08.2019
16.09. – 21.09.2019
14.10. – 19.10.2019
22.10. – 25.10.2019 Vaba maalimine rühm I
12.11. – 16.11.2019
03.12. – 07.12.2019
10.12. – 13.12.2019 Vaba maalimine rühm II
06.01. - 11.01.2020 

PS! Vaata lisaks tasandusainete tunniplaani (nt Kujundilugu jt).

Kevadsemester, I kursus  
Kunstiteraapiate sessioonõpe õppenädalad 2019/2020 õ.a.
Sügissemester, II kursus

27.08. – 31.08.2019
23.09. – 28.09.2019
21.10. – 25.10.2019
18.11. – 23.11.2019
09.12. – 14.12.2019
13.01. – 18.01.2020

Kevadsemester, II kursus  

Kunstiteraapiad magistriõpe

2018/2019 õ.a. 
16.10.2018 Magistritööde projektide saatmine õppespetsialistile
29.10.2018 Lõputööde teemade kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks
Lõputööde kaitsmine sügissemestril
12.11.2018 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale
21.11.2018 Magistritööde eelkaitsmine
09.01.2019 Magistritööde esitamine kunstiteraapiate üksusesse
18.01.2019 Magistritööde kaitsmine
Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.04.2019 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale
15.04.2019 Juhendajale ja õppekava kuraatorile (eda.heinla@tlu.ee) töö esitamine eelkaitsmisele (juhendaja võib ka otsustada, et tööd ei ole vaja esitada eelkaitsmisele)
22-30.04.2019

Magistritööde eelkaitsmine; eelkaitsmise aeg täpsustub peale töö esitamist juhendajale kokkuleppel juhendaja ja retsensendiga.

21.05.2019 Magistritööde PDF formaadis elektrooniline esitamine (polina.hanenko@tlu.ee) juhendaja digiallkirjaga (!)
ja ÕISis lõputöö kaitsmise avalduse esitamine (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
24.05.2019 Paberkandjal köidetud magistritööde esitamine kunstiteraapiate üksusesse (Rä-212) kuni kell 15:00.
Kõvades kaantes, üks eksemplar. Digiallkirja puhul tuleb tööle lisada digiallkirjade kinnitusleht väljaprinditud kujul.
06-07.06.2019  Magistritööde kaitsmised

 

Psühholoogia, BA

02.01.2019

Üle nominaalaja õppijate valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks.

07.01.2019

Üle nominaalaja õppijate seminaritöö eesti- ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime esitamine e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee).

 

Üle nominaalaja õppijate valmis seminaritööde esitamine talvisele kaitsmisele. Tööd tuua paberkandjal büroosse S-212 kuni kell 15:00 kahes eksemplaris juhendaja allkirjaga*. 
Esitatud seminaritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee)  +  kontakt e-maili aadressina, millega on võimalik hiljem ühendust võtta (mitte tlu meil)! 

08.01.2019

Üle nominaalaja õppijate seminaritööde kätte saamine büroost S-212 retsenseerimiseks, alates kell 12:00.

11.01.2019 Üle nominaalaja õppijate bakalaureuseeksam kell 10:00, ruumis S-116. Eksamile tuleb tuua retsenseeritud seminaritöö ja selle retsensioon.
16.01.2019 Üle nominaalaja õppijate seminaritööde kaitsmine kell 10:00, ruumis S-116.
   
kevadsemester  
25.02.2019 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritöö projektide esitamine paberkandjal enda ja juhendaja allkirjaga* kinnitamiseks büroosse S-212 või postkasti (kevadel lõpetajad, kes sügisel kaitsesid uurimisprojekti!) kuni kell 15:00.
26.02.2019 2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide teemade esitamine paberkandjal juhendaja allkirjaga* büroosse S-212 või postkasti (õppeaine "Teadusliku uurimustöö seminari" raames) kuni kell 15:00.
21.03.2019 Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajatel teatada e-maili teel sille.silluta@tlu.ee, kes plaanivad kevadel lõpetada, õppekaartide ülevaatamiseks!
II periood 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilased praktikal
04.04.2019 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks
11.04.2019 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (nominaalajal õppijad, al 2016 sisseastunud) valmis seminaritööde esitamine psühholoogia büroosse S-212 paberkandjal, kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga*, kuni kell 15:00.
  Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad (nominaalajal õppijad, al 2016 sisseastunud) esitavad e-maili teel: sille.silluta@tlu.ee esitatava seminaritöö eesti ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime.
Esitatud seminaritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel sille.silluta@tlu.ee + kontakt e-maili aadressina, millega on võimalik hiljem ühendust võtta, mitte TLÜ aadress!
22.-25.04.2019 Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116 (nominaalajal õppijad, al 2016 sisseastunud).
09.05.2019 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (üle-nominaali õppijad, enne 2016 sisseastunud) seminaritööde esitamine psühholoogia büroosse paberkandjal, kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga*, kuni kl 15.00.
  Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad (üle-nominaali õppijad, enne 2016 sisseastunud) esitavad e-maili teel: sille.silluta@tlu.ee esitatava seminaritöö eesti ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime.
Esitatud seminaritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel sille.silluta@tlu.ee + kontakt e-maili aadressna, millega on võimalik hiljem ühendust võtta, mitte TLÜ aadress!
10.05.2019 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste Praktika seminar ruumis A-121
14.05.2019 2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis uurimisprojektide esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks
21.05.2019 2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis uurimisprojektide esitamine paberkandjal psühholoogia büroosse S-212 juhendaja allkirjaga* (kahes eksemplaris, kiirköitjas) kuni kell 15:00.
24.05.2019 Bakalaureuseeksam algusega kell 10:00 ruumis M-218. 
03.-07.06.2019 Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116 (üle-nominaali õppijad, enne 2016 sisseastunud)
03-07.06.2019 2. aasta psühholoogia  bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide kaitsmine ruumis S-116. 

*Digiallkirja puhul tuleb tööle lisada digiallkirja kinnitusleht

 

Psühholoogia, MA

02.01.2019

Talvel lõpetavad magistrandid esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

04.01.2019

Talvisele kaitsmisele magistritööde esitamine kuni kell 15:00 (kaks eksemplari kõvades kaantes juhendaja allkirjadega + pdf failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee).

Magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine Instituuti e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee).

14.01.2019

Talvine magistritööde kaitsmine, ruumis S-116.

17.01.2019 Kevadel lõpetajad esitavad magistritöö PSP7037.LT Magistriseminari sooritamiseks kuni kell 15:00 (teine sooritamise aeg kevadsemestril, aprillis).
24.01.2019

PSP7037.LT Magistriseminari kaitsmine ruumis S-116.

   
kevadsemester Psühholoogia magistriõppe üliõpilased praktikal.
01.04.2019  II kursus: Psühholoogia magistritööde esitamine paberkandjal PSP7037.LT Magistriseminarile (eelkaitsmisele, 2 eksemplari, juhendaja allkirjaga) kuni kell 15:00 büroosse S-212.
02.04.2019 II kursus: Kaasüliõpilase magistriseminarile esitatud magistritööde kätte saamine retsenseerimiseks alates kell 12:00 büroost S-212.
15.-16.04.2019 II kursus: Psühholoogia magistrantide Magistriseminari kaitsmine (eelkaitsmine) ruumis S-116.
25.04.2019 Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste praktikaprojektide esitamine paberkandjal koos enda ja praktika juhendaja allkirjaga psühholoogia büroosse hiljemalt kl 15:00.
06.05.2019 Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste Praktika kaitsmine ruumis A-121.
08.05.2019 II kursus: Psühholoogia magistrandid esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja)
10.05.2019 II kursus: Psühholoogia eriala magistritööde esitamine paberkandjal kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga) + pdf failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee hiljemalt kell 15.00.
Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee)
22.-24.05.2019 II kursus: Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine ruumis S-116.

Organisatsioonikäitumine, MA

04.10.2018 Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks (kes plaanivad kevadel lõpetada, kuid projekt ei ole 2017/2018 õa kevadel veel kinnitatud).
Magistritöö projekt tuleb esitada paberkandjal koos enda ja juhendaja allkirjaga* kinnitamiseks büroosse (ruumi S-210 või S-212).
16.10.2018

2017/2018 õa kevadsemestri Magistriseminari järelkaitsmiseks Organisatsioonikäitumise magistrantide magistriseminari esitamine büroosse (ruumi S-210 või S-212) paberkandjal koos enda ja juhendaja allkirjaga* kell 17:00.

25.10.2018

2017/2018 õa kevadsemestri Magistriseminari järelkaitsmine (sügissemestri vahenädalal).

29.11.2018 Organisatsioonikäitumise magistrantide (talvel lõpetajad) magistriseminari esitamine büroosse (ruumi S-210 või S-212) paberkandjal koos enda ja juhendaja allkirjaga*
10.12.2018 Organisatsioonikäitumise magistrantide (talvel lõpetajad) magistriseminari kaitsmine ruumis S-116.
03.01.2019 Organisatsioonikäitumise magistrandid (talvel lõpetajad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglise keelne täpne pealkiri ja juhendaja)
10.01.2019 Organisatsioonikäitumise (talvel lõpetajad) magistritööde esitamine kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga*) büroosse (ruumi S-210 või S-212)

Magistritöö pdf failina ning
Magistritöö eesti ja inglise keelne resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel (greete.horn@tlu.ee)
17.01.2019- 18.01.2019

Organisatsioonikäitumise magistritööde talvine kaitsmine ruumis S-116

31.01.2019 Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks (lisavõimalus kevadel lõpetajatele).
Magistritöö projekt tuleb esitada paberkandjal, koos enda ja juhendaja allkirjaga* kinnitamiseks büroosse (ruumi S-210 või S-212).
14.03.2019 Organisatsioonikäitumise magistrantide (üle nominaalaja õppijad) magistriseminari esitamine büroosse (ruumi S-210 või S-212) paberkandjal, koos enda ja juhendaja allkirjaga*
21.03.2019 Organisatsioonikäitumise magistrantide (üle nominaalaja õppijad) magistriseminari kaitsmine ruumis S-116.
09.04.2019 Organisatsioonikäitumise magistrantide (nominaalajal õppijad) magistriseminari esitamine büroosse (ruumi S-210 või S-212) paberkandjal, koos enda ja juhendaja allkirjaga*

17.04.2019- 18.04.2019

Organisatsioonikäitumise magistrantide (nominaalajal õppijad) magistriseminari kaitsmine ruumis S-116.
23.04.2019 Organisatsioonikäitumise magistrandid (üle nominaalaja õppijad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglise keelne täpne pealkiri ning juhendaja nimi)
25.04.2019 Organisatsioonikäitumise (üle nominaalaja õppijad) magistritööde esitamine kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga*) büroosse (ruumi S-210 või S-212)

Magistritöö pdf failina ning
Magistritöö eesti ja inglise keelne resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel (greete.horn@tlu.ee)
09.05.2019-10.05.2019 Organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmine (üle nominaalajaga lõpetajad) ruumis S-116
13.05.2019 Organisatsioonikäitumise magistrandid (nominaalajaga lõpetajad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglise keelne täpne pealkiri ning juhendaja nimi)
15.05.2019 Organisatsioonikäitumise (nominaalajaga lõpetajad) magistritööde esitamine kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga*) büroosse (ruumi S-210 või S-212)

Magistritöö pdf failina ning
Magistritöö eesti ja inglise keelne resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel (greete.horn@tlu.ee)
27.05.2019- 31.05.2019 Organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmine (nominaalajaga lõpetajad) ruumis S-116
03.06.2019 Organisatsioonikäitumise magiströö projektide esitamine kinnitamiseks (esimese aasta magistrandid).
Magistritöö projekt tuleb esitada paberkandjal, koos enda ja juhendaja allkirjaga* kinnitamiseks büroosse (ruumi S-210 või S-212). 

* Kui tegemist on digiallkirjastatud tööga, siis tuleb paberkandjal esitamiseks printida välja ka digiallkirja kinnitusleht ning lisada see oma tööle.

 

Loodusteadused bakalaureuse ja magistri erialad

 

*2018/2019 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Keskkonnakorraldus bakalaureus
30.10.2018 Lõputööde teemade kinnitamine
15.05.2019 100% õppekava täitmine

21.05.2019

Lõputööde esitamine kaitsmiseks
04.06.2019 Lõputööde kaitsmine
Bioloogia (kõrvalerialaga) bakalaureus
02.05.2019 Bakalaureusetööde eelkaitsmine
13.05.2019 Seminaritööde esitamine
15.05.2019     100% õppekava täitmine (lõpetajad)
23.05.2019 Seminaritööde kaitsmine

16.05.2019

Bakalaureusetööde esitamine kaitsmiseks
30.05.2019 Bakalaureusetööde kaitsmine
Integreeritud loodusteadused bakalaureus
06.05.2019 Bakalaureusetööde eelkaitsmine
12.05.2019 Seminaritööde esitamine
15.05.2019     100% õppekava täitmine (lõpetajad)
22.05.2019 Seminaritööde kaitsmine

23.05.2019

Bakalaureusetööde esitamine kaitsmiseks
06.06.2019 Bakalaureusetööde kaitsmine
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) bakalaureus
20.05.2019 Bakalaureusetööde esitamine
03.06.2019 Bakalaureusetööde kaitsmine
Keskkonnakorraldus magister
30.10.2018 Lõputööde teemade kinnitamine
16.04.2019 Lõputööde esitamine eelkaitsmiseks
23.04.2019 Lõputööde eelkaitsmine
15.05.2019 100% õppekava täitmine

20.05.2019

Lõputööde esitamine kaitsmiseks
5.06.2019 Lõputööde kaitsmine
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia
30.10.2018 2018/2019 õa Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine
17.04.2019 Eelkaitsmine
22.05.2019 Õppekava 100% täitmine
22.05.2019 Lõputöö esitamine
05.06.2019 Lõputöö kaitsmine
Linnakorraldus magister
30.10.2018 Lõputööde teemade kinnitamine
17.04.2019 Lõputööde esitamine eelkaitsmiseks
24.04.2019 Lõputööde eelkaitsmine
15.05.2019 100% õppekava täitmine

16.05.2019

Lõputööde esitamine kaitsmiseks
3.06.2019 Lõputööde kaitsmine

Last updated 04.07.2019 kell 13:00