Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kehakultuur, kehakultuuri õpetaja  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2019/2020
Sügissemester: 26.08-01.09.2019; 21.10-27.10.2019; 06.01-12.01.2020
Kevadsemester: 06.01-12.01.2020; 23.03-29.03.2020; 01.06.-07.06.2020
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2020/2021
Sügissemester: 24.08-30.08.2020; 19.10-25.10.2020; 04.01-10.01.2021
Kevadsemester: 04.01-10.01.2021; 22.03-28.03.2021; 31.05-06.06.2021
Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
17.10.2019 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm
23.10.2019 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (kaugõpe) vorm
10.12.2019 -.15.12.2019 Eelkaitsmisele registreerimine:  Kehakultuur; Kehakultuuri õpetaja 

18.12.2019

Eelkaitsmine: Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
20.12.2019 Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
15.01.2020 Lõputöö esitamine
29.01.2020 Lõputööde kaitsmine sügissemestril
03.04.2020 Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
03.04.2020 - 08.04.2020 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja 
13.04.2020 - 14.04.2020 Eelkaitsmine, Kehakultuur
15.04.2020 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
14.05.2020 Lõputöö esitamine
27.05.2020 MA lõputöö kaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
28.05.2020 - 29.05.2020 BA lõputöö kaitsmine, Kehakultuur
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
17.10.2019 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm 
18.10.2019 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (sessioonõpe) vorm 
05.12.2019 - 12.12.2019 Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA
17.12.2019 Eelkaitsmine  BA (loe lähemalt
17.12.2019 Eelkaitsmine MA (loe lähemalt
08.01.2020 Õppekava 100% täitmine
08.01.2020 Lõputöö esitamine
22.01.2020 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  BA
22.01.2020 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  MA
06.04.2020 - 15.04.2020 Eelkaitsmisele registreerimine: Rekreatsioonikorraldus BA, MA
21.04.2020 - 22.04.2020 Eelkaitsmine  BA (loe: kaitsmise info kevadsemestril
23.04.2020 Eelkaitsmine MA (loe: kaitsmise info kevadsemestril
02.06.2020 Lõputöö esitamine, saata elektrooniliselt PDF-formaadis digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile karin.esop@tlu.ee , lisaks BA kzilmer@tlu.ee, MA mart.reimann@tlu.ee
16.06.2020 - 17.06.2020 Lõputöö kaitsmine:  BA
18.06.2020 Lõputöö kaitsmine:  MA

 

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

30.10.2019

2018/2019 õa Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine

13.05.2020

Lõputöö esitamine
27.05.2020 Lõputöö kaitsmine

 

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö, BA (kaitsmistega seotud abimaterjalid)

19.05.2020

Lõputööde eelkaitsmised kell 10 (Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö, BA) 
17.06.2020 Lõputööde kaitsmine kell 10 (Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö, BA)

 

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja, MA (kaitsmistega seotud abimaterjalid)
18.05.2020 Lõputööde eelkaitsmine kell 10 (Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja, MA)
18.06.2020 Lõputööde kaitsmine kell 10 (Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja, MA)

 

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kunstiteraapiate sessioonõpe, õppenädalad 2019/2020 õ.a.

Sügissemester, I kursus

26.08. – 31.08.2019
16.09. – 21.09.2019
14.10. – 19.10.2019
22.10. – 25.10.2019 Vaba maalimine rühm I
11.11. – 16.11.2019
02.12. – 07.12.2019
10.12. – 13.12.2019 Vaba maalimine rühm II
06.01. - 11.01.2020 

PS! Vaata lisaks tasandusainete tunniplaani (nt Kujundilugu jt).

Kevadsemester, I kursus

06.01 - 11.01.2020
03.02 - 08.02.2020
02.03 - 07.03.2020
31.03 - 04.04.2020
20.04 - 25.04.2020
11.05 - 16.05.2020
08.06 - 12.06.2020 Vaba maalimine rühm I
16.06 - 19.06.2020 Vaba maalimine rühm II

Tasandusaine: Kujundilugu II 

Sügissemester, II kursus

27.08. – 31.08.2019
23.09. – 28.09.2019
21.10. – 26.10.2019
18.11. – 23.11.2019
09.12. – 14.12.2019
13.01. – 18.01.2020

Kevadsemester, II kursus

14.01 - 18.01.2020
05.02 - 07.02.2020
11.03 - 13.03.2020

Kunstiteraapiate sessioonõpe, õppenädalad 2020/2021 õ.a.

I kursus sügis 2020

24.08. - 29.08.2020
14.09. - 19.09.2020
12.10. - 17.10.2020
20.10. - 23.10.2020  Vaba maalimine I
09.11. - 14.11.2020
30.11. - 05.12.2020
04.01. - 09.01.2021

Tasandusaine: Kujundilugu I 
24.08,14.09,12.10,09.11,30.11 ja 04.01,2021

I kursus kevad 2021

04.01 - 09.01.2021
01.02 - 06.02.2021
08.03 - 13.03.2021
05.04 - 10.04.2021

03.05 - 08.05.2021
31.05 - 05.06.2021
15.06 - 18.06.2021 Vaba maalimine II 

Tasandusaine: Kujundilugu II 
01.02,01.03,05.04,03.05 ja 31.05

II kursus sügis 2020

25.08. - 29.08.2020
22.09. - 26.09.2020
20.10. - 24.10.2020
17.11. - 21.11.2020
08.12. - 12.12.2020
13.01. - 18.01.2020

II kursus kevad 2021

12.01 - 16.01.2021
09.02 - 12.02.2021
09.03 - 12.03.2021

Kunstiteraapiad magistriõpe

2019/2020 õ.a. 
16.10.2019

Magistritööde projektide saatmine juhendajale ja õppekava kuraatorile (eda.heinla@tlu.ee) kinnitamiseks.
Õppenõustajale avalduste esitamine magistritööde teemade kinnitamiseks 2019/2020 õppeaastaks (karin.esop@tlu.ee).

Lõputööde kaitsmine sügissemestril
12.11.2019 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
21.11.2019 Magistritööde eelkaitsmine.
06.01.2020 ÕISis lõputöö kaitsmise avalduse esitamine (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
07.01.2020 Magistritööde esitamine kuni kell 15:00 - (1) PDF formaadis e-postile (karin.esop@tlu.ee) juhendaja digiallkirjaga ja (2) paberkandjal (kõvades kaantes, üks eksemplar) kunstiteraapiate üksusesse (Rä-212). Digiallkirjade puhul tuleb tööle lisada digiallkirjade kinnitusleht väljaprinditud kujul.
17.01.2020 Magistritööde kaitsmine kell 14:00.
Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.03.2020 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
15.04.2020 Juhendajale ja õppekava kuraatorile (eda.heinla@tlu.ee) töö esitamine eelkaitsmisele.
22-30.04.2020

Magistritööde eelkaitsmine; eelkaitsmise aeg täpsustub peale töö esitamist juhendajale kokkuleppel juhendaja ja retsensendiga.

18.05.2020 ÕISis lõputöö kaitsmise avalduse esitamine (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
01.06.2020

Magistritööde esitamine kuni kell 15.00 - (1) PDF formaadis digitaalselt allkirjastatult (töö teostaja ja juhendaja allkiri) e-postile (karin.esop@tlu.ee)  

16-17.06.2020 Magistritööde kaitsmised

 

Psühholoogia bakalaureuseõppe olulised kuupäevad kevadsemester 2020

25.02.2020

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritöö projektide esitamine paberkandjal enda ja juhendaja allkirjaga kinnitamiseks büroosse (kevadel lõpetajad, kes sügisel kaitsesid uurimisprojekti) kuni kell 15.00.

26.02.2020

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide teemade esitamine paberkandjal juhendaja allkirjaga büroosse (õppeaine "Teadusliku uurimustöö seminar" raames) kuni kell 15.00.

20.03.2020

Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajatel teatada e-maili teel sille.silluta@tlu.ee, kes plaanivad kevadel lõpetada (õppekaartide ülevaatamiseks).

II periood

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilased praktikal.

30.03.2020

Psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks.

06.04.2020

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (alates 2016 õppekaval) seminaritööde esitamine psühholoogia büroosse paberkandjal, kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga, kuni kl 15.00.

06.04.2020

Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad (alates 2016 õppekaval) esitavad e-maili teel: sille.silluta@tlu.ee esitatava seminaritöö eesti ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime.

Esitatud seminaritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel sille.silluta@tlu.ee + kontakt e-maili aadressna, millega on võimalik hiljem ühendust võtta, mitte TLÜ aadress.

20.-23.04.2020

Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116. 

11.05.2020

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (kuni 2015 õppekaval) seminaritööde esitamine psühholoogia büroosse paberkandjal, kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga, kuni kl 15.00.

11.05.2020

Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad (kuni 15 õppekaval) esitavad e-maili teel: sille.silluta@tlu.ee esitatava seminaritöö eesti ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime.

Esitatud seminaritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel sille.silluta@tlu.ee + kontakt e-maili aadressna, millega on võimalik hiljem ühendust võtta, mitte TLÜ aadress.

12.05.2020

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste Praktika seminar ruumis A-121.

13.05.2020

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks.

20.05.2020

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide esitamine paberkandjal psühholoogia büroosse enda ja juhendaja allkirjaga (kahes eksemplaris, kiirköitjas) kuni kl 15.00.

22.05.2020 Bakalaureuseeksam.
1.-5.06.2020 Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116.
1.-5.06.2020 2. aasta psühholoogia  bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide kaitsmine ruumis S-116.

*Digiallkirja puhul tuleb tööle lisada digiallkirja kinnitusleht

 

Psühholoogia magistriõppe olulised kuupäevad kevadsemester 2020

Kevadsemester

Psühholoogia magistriõppe üliõpilased praktikal

01.04.2020

Psühholoogia magistritööde esitamine paberkandjal PSP7037 Magistriseminarile (eelkaitsmisele, 2 eksemplari, juhendaja allkirjaga) kuni kl 15.00.

02.04.2020

Kaasüliõpilase magistriseminarile esitatud magistritööde kätte saamine retsenseerimiseks alates kell 12.00.

09.04.2020

Paberkandjal retsensiooni esitamine, kaasüliõpilase töö tagastamine kuni kl 15.00.

13.-14.04.2020

Psühholoogia magistrantide Magistriseminari kaitsmine (eelkaitsmine) ruumis S-116.

27.04.2020

Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste praktikaprojektide esitamine paberkandjal koos enda ja praktika juhendaja allkirjaga psühholoogia büroosse hiljemalt kl 15.00.

04.05.2020

Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste Praktika kaitsmine ruumis A-121. 

06.05.2020

Psühholoogia eriala magistritööde esitamine paberkandjal kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga) + pdf failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee hiljemalt kell 15.00.

Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee).

08.05.2020

Psühholoogia magistrandid esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

20.-21.05.2020

Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine ruumis S-116.

 

Organisatsioonikäitumise olulised kuupäevad kevadsemester 2020

30.01.2020

Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks (kes plaanivad kevadel lõpetada, kuid projekt ei ole 2019/2020 õa sügisel veel kinnitatud).

Magistritöö projekt esitada paberkandjal koos enda ja juhendaja allkirjaga kinnitamiseks büroosse (ruumi S-210 või S-212). Kui projekt on digiallkirjastatud, siis saata greete.horn@tlu.ee. Sellisel juhul ei ole paberkandjal toomine vajalik.

12.03.2020

Organisatsioonikäitumise magistrantide (üle nominaalaja õppijad) magistriseminari esitamine paberkandjal juhendaja allkirjaga (ruumi S-210 või S-212).

21.03.2020

Organisatsioonikäitumise magistrantide (üle nominaalaja õppijad) magistriseminari kaitsmine S-116.

20.04.2020 Organisatsioonikäitumise magistrandid (üle nominaalaja õppijad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

23.04.2020

Organisatsioonikäitumise magistritööde (üle nominaalaja õppijad)  esitamise tähtaeg.

Magistritöö tuleb esitada pdf failina, enda ja juhendaja allkirjaga.

Lisaks tuleb saata magistritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel greete.horn@tlu.ee.

UUENDATUD!

30.04.2020

Organisatsioonikäitumise 2. aasta (nominaalajaga õppijad) magistrantide magistriseminari esitamise tähtaeg.

Töö tuleb esitada digitaalselt, koos enda ja juhendaja allkirjaga aadresslile greete.horn@tlu.ee enne kella 17:00!

Palun faili nimeks panna Magistritöö_Perekonnanimi_Eesnimi_K2020, näiteks Magistritöö_Maasikas_Mari_K2020

UUENDATUD!

07.-08.05.2020

Organisatsioonikäitumise 2. aasta (nominaalajaga õppijad) magistrantide magistriseminari kaitsmine, vajadusel Zoom'is

07.05.2020

Organisatsioonikäitumise magistritööde (üle nominaalaja õppijad) kaitsmine, vajadusel Zoom'is.

UUENDATUD!

25.05.2020

Organisatsioonikäitumise magistrandid (nominaalajaga õppijad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse -esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja. (Pealkirjad sisestada palun kirjatähtedega (mitte CapsLockis)! Sellisel viisil nagu pealkirja sisestate, läheb see ka diplomile!).

 

UUENDATUD!

28.05.2020

Organisatsioonikäitumise (nominaalajaga õppijad) magistritööde esitamine kaitsmisele.

Töö tuleb esitada digitaalselt (pdf), koos enda ja juhendaja allkirjaga aadresslile greete.horn@tlu.ee enne kella 17:00! Lisaks tuleb saata magistritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV.

Palun magistritöö faili (pdf) nimeks panna Magistritöö_Perekonnanimi_Eesnimi_K2020, näiteks Magistritöö_Maasikas_Mari_K2020

UUENDATUD!

08.-11.06.2020

Organisatsioonikäitumise magistritööde (nominaalajaga õppijad) kaitsmine. 

Kaitsmine toimub Zoomis!

UUENDATUD!

29.05.2020

Organisatsioonikäitumise 1.aasta magistrantide magistritöö projektide esitamine, koos enda ja juhendaja allkirjaga.

Projektid tuleb esitada digitaalselt (pdf). Faili nimeks palun panna Projekt_Perekonnanimi_Eesnimi_K2020

*Digiallkirja puhul tuleb tööle lisada digiallkirja kinnitusleht

Loodusteadused bakalaureuse ja magistri erialad

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Keskkonnakorraldus bakalaureus
30.10.2019 Lõputööde teemade kinnitamine

04.06.2020

Lõputööde esitamine kaitsmiseks 
18.06.2020 Lõputööde kaitsmine
Bioloogia (kõrvalerialaga) bakalaureus
29.04.2020 Bakalaureusetööde eelkaitsmine.  29. mail kell 10.00 ruumis A-544.
12.05.2020 Seminaritööde esitamine
21.05.2020 Seminaritööde kaitsmine

05.06.2020

Bakalaureusetööde esitamine kaitsmiseks. 5. juuni kell 12.00-ks ruumi A-521.
19.06.2020 Bakalaureusetööde kaitsmine. 19. juunil kell 9.00 ruumis A-121.
Integreeritud loodusteadused bakalaureus
25.05.2020 Bakalaureusetööde eelkaitsmine - 25. mail kell 10.00 ruumis A-544

04.06.2020

Bakalaureusetööde esitamine kaitsmiseks. 4. juuni kell 12.00-ks ruumi A-521.
18.06.2020 Bakalaureusetööde kaitsmine. 18. juunil kell 10.00 ruumis T-202.
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia
08.05.2020 Magistritööde eelkaitsmine
22.05.2020 Lõputöö esitamine
05.06.2020 Lõputöö kaitsmine
Keskkonnakorraldus magister
30.10.2019

Lõputööde teemade kinnitamine

29.04.2020 Lõputööde esitamine eelkaitsmiseks
04.05.2020 Lõputööde eelkaitsmine

28.05.2020

Lõputööde esitamine kaitsmiseks
17.06.2020 Lõputööde kaitsmine

 

Linnakorraldus magister
30.10.2019

Lõputööde teemade kinnitamine

29.04.2020 Lõputööde esitamine eelkaitsmiseks
04.05.2020 Lõputööde eelkaitsmine

28.05.2020

Lõputööde esitamine kaitsmiseks
19.06.2020 Lõputööde kaitsmine

Last updated 30.06.2020 kell 14.02