Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund

 

*2023/2024 õ.a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kehakultuur, kehakultuuri õpetaja  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2023/2024
Sügissemester: 28.08-03.09.2023; 23.10-29.10.2023; 08.01-14.01.2024
Kevadsemester: 08.01-14.01.2024; 22.03-28.03.2024; 03.06-09.06.2024

 

 

Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
02.10.2023-30.10.2023 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine vorm 
Juhendaja ja üliõpilase poolt digiallkirjastatud vormikohane avaldus edastada e-maili teel.
Kehakultuur päevaõpe: Sirje Vaask (sirje.vaask@tlu.ee) ja sessioonõpe Katrin Soidra-Zujev (katrin.soidra-zujev@tlu.ee)
Kehakultuuri õpetaja: Ann Ojaste (ann.ojaste@tlu.ee)

Eelmisel õppeaastal esitatud avaldus on selleks ajaks kehtetu, ka varasemad kaitsmisele mitte esitatud tööd peavad esitama uue avalduse.

04.12.2023-08.12.2023 Eelkaitsmisele registreerimine:  Kehakultuur; Kehakultuuri õpetaja 

14.12.2023

Eelkaitsmine: Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
12.01.2024 Lõputöö esitamine, õppekava 100% täitmine
25.01.2024 Lõputööde kaitsmine sügissemestril
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
01.04.2024-05.04.2024 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja 
15.04.2024, 19.04.2024 Eelkaitsmine, Kehakultuur
16.04.2023-18.04.2024 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
10.05.2024 Lõputöö esitamine, Õppekava 100% täitmine
27.05-31.05.2024 BA lõputöö kaitsmine, Kehakultuur
28.05-30.05.2024 MA lõputöö kaitsmine, Kehakultuur õpetaja
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
20.10.2023

Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine: (Vorm RTO-K01)

Juhendaja ja üliõpilase poolt digiallkirjastatud vormikohane avaldus edastada e-maili teel Karin Esopile (karin.esop@tlu.ee) ja Kaarel Zilmerile (kaarel.zilmer@tlu.ee BA lõputööde avaldus, MA lõputööde avaldus). Eelmisel õppeaastal esitatud avaldus on selleks ajaks kehtetu, ka varasemad kaitsmisele mitte esitatud tööd peavad esitama uue avalduse.

4.12.2023-8.12 2023 Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA elektrooniliselt
14.12.2023

Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina 14.12.2023 elektrooniliselt:
BA tööd: karin.esop@tlu.ee; (cc ) kaarel.zilmer@tlu.ee
MA tööd  karin.esop@tlu.ee  

19.12.2023

BA, MA Eelkaitsmine 

Lõputöö kaitsmise info 2023/2024 sügis- ja kevadsemestril

04.01.2024 Õppekava 100% täitmine
04.01.2024 Lõputöö esitamine;  saata elektrooniliselt PDF-formaadis digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile karin.esop@tlu.ee, kaarel.zilmer@tlu.ee
18.01.2024 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  BA, MA
08.04.2024-12.04.2024 Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA elektrooniliselt
17.04.2024 Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina: karin.esop@tlu.ee (lisaks BA ka kaarel.zilmer@tlu.ee)
23.04.2024 Eelkaitsmine  MA (loe: kaitsmise info kevadsemestril)
24.04.2024-25.04.2024 Eelkaitsmine  BA (loe: kaitsmise info kevadsemestril)
13.05.2024 Õppekava 100% täitmine
13.05.2024 Lõputöö esitamine, saata elektrooniliselt PDF-formaadis digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile karin.esop@tlu.ee , lisaks BA ka kzilmer@tlu.ee
27.05.2024-28.05.2024 Lõputöö kaitsmine:  BA
29.05.2024 Lõputöö kaitsmine:  MA

 

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

 

Loodusteaduste õpetaja

Kevad 2024

15.mai 2024 - õppekava on täidetud

Magistritööde eelkaitsmine 24. aprill 2024
Magistritööde esitamine  8. mai 2024
Magistritööde kaitsmine 22. mai 2024

 

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (BA), Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (MA)

02.10.2023 – 23.10.2023

Lõputööde registreerimislehe (juhendaja ja üliõpilase poolt digiallkirjastatud) esitamine e-maili teel ann.ojaste@tlu.ee

03.01.2024

Lõputööde eelkaitsmine zoomis:

10.00 Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

11.00 Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

17.01.2024

Lõputööde esitamine juhendajale või ruumi T-309 kuni 16.00 ning saata pdf fail oma tööst - ann.ojaste@tlu.ee. Õppekava täitmine 100%

Bakalaureusetöö kaitsjatel deklareerida ÕIS-is lõputöö teema

Magistritöö kaitsjatel esitada ÕIS-is avaldus

01.02.2024

Lõputööde kaitsmine sügissemestril

18.- 19.04.2024

Õpetajakutse kaitsmine

25.04 ja 29.04.2024

Eelkaitsmine BA. Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö
Tööd palume saata 23.aprilli hommikuks juhendajale või ann.ojaste@tlu.ee

2.-3.05.2024

Eelkaitsmine MA. Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

Tööd palume saata 29.aprilli hommikuks juhendajale või ann.ojaste@tlu.ee

10.05.2024

Bakalaureusetööde esitamine juhendajale või ruumi T-309 kuni 16.00 ning saata pdf fail oma tööst – ann.ojaste@tlu.ee. Bakalaureusetöö teema deklareerida ÕIS-is

16.05.2024

Magistritööde esitamine juhendajale või ruumi T-309 kuni 16.00 ning saata pdf fail oma tööst – ann.ojaste@tlu.ee. Magistritöö kaitsmiseks esitada ÕIS-is avaldus

20.05.2024

Õppekava täitmine 100%

24.05 ja 25.05.2024

Bakalaureusetööde kaitsmine - Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

30.05 ja 31.05.2023

Magistritööde kaitsmine - Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 

 

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

 

Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kunstiteraapiate sessioonõpe, õppenädalad 2023/2024 õ.a.

Kunstiteraapiad magistriõpe

2023/2024 õ.a. 
30.10.2023

Magistritöö avalduse esitamine (2023/2024 õppeaastal lõpetajad). Vormikohane avaldus üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga esitada õppekava kuraatorile Marika Ratnik, marika.ratnik@tlu.ee.

Lõputööde kaitsmine sügissemestril
01.11.2023 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
  Eelkaitsmised toimuvad vastavalt juhendaja, üliõpilase ja eelretsensendiga kokkuleppele november lõpp/detsember algus
10.01.2024 ÕIS-is lõputöö kaitsmise avalduse esitamine (Dokumendid  - Avaldused – Kaitsmine sügissemestril – Lõputöö kaitsmine – Taotle)
10.01.2024

Magistritöö esitamine - PDF formaadis õppenõustajale üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga (Karin Esop karin.esop@tlu.ee, CC: Marika Ratnik, marika.ratnik@tlu.ee

24.01.2024 Magistritööde kaitsmine.
Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.03.2024 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
 

Eelkaitsmised toimuvad vastavalt juhendaja, üliõpilase ja eelretsensendiga kokkuleppele märts lõpp/aprill algus

15.05.2024 Lõputöö kaitsmise avalduse esitamine ÕISis (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
15.05.2024

Magistritöö esitamine PDF formaadis õppenõustajale üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga (Karin Esop karin.esop@tlu.ee; CC: Marika Ratnik, marika.ratnik@tlu.ee)

29.05.2024-31.05.2024 Magistritööde kaitsmised

Psühholoogia bakalaureuseõppe olulised kuupäevad kevadsemester 2024

20.02.2024

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritöö projektide esitamine kinnitamiseks enda ja juhendaja allkirjaga kuni kell 15:00:

 • Üks eksemplar paberkandjal instituudi büroosse (S-212) (digiallkirjastatud projektile lisada digiallkirjade kinnitusleht töö lõppu)
 • Üks eksemplar PDF failina e-mailile riitsaar@tlu.ee (ei pea olema allkirjastatud). Faili nimeks panna: perekonnanimi_semprojekt_K24 (nt: kask_semprojekt_K24)
29.02.2024

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide teemade esitamine õppeaine PSP6028.LT Teadusliku uurimustöö seminar raames kuni kell 15:00

 • Üks eksemplar paberkandjal enda ja juhendaja allkirjaga psühholoogia suuna büroosse (S-212)
 • E-kirjaga (riitsaar@tlu.ee) uurimisprojekti teema ja juhendaja nimi (kirjutada e-kirja sisusse)
märts - mai 2024 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilased praktikal
15.03.2024 Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajatel teatada e-maili teel (riitsaar@tlu.ee), et plaanite lõpetada (õppekaartide ülevaatamiseks)
25.03.12.2024

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis seminaritöö esitamine juhendajale (kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks)

01.04.2024

Psühholoogia bakalaureuseõppe valmis seminaritööde esitamine  kuni kell 15:00:

 • Kaks eksemplari paberkandjal (liimiköites läbipaistvad kaaned) psühholoogia suuna büroosse (S-212) enda ja juhendaja allkirjaga (digiallkirjastatud projektile lisada digiallkirjade kinnitusleht töö lõppu)
 • Üks eksemplar PDF failna aadressile riitsaar@tlu.ee (ei pea olema allkirjastatud). Faili nimeks panna: perekonnanimi_semtoo_K24 (nt: kask_semtoo_K24)
01.04.2024

Psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilased esitavad e-maili (riitsaar@tlu.ee) teel kuni kell 15:00:

 • Seminaritöö eesti- ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega/small caps v.a esisuurtäht) ja juhendaja nime (kirjutada e-maili sisusse)
 • Seminaritöö eesti- ja inglisekeelse resümee (abstract) PDF FAILINA (2 eraldi faili). Failidele nimeks panna nimeks: perekonnanimi_resümee_K24 ja perekonnanimi_abstract_K24
 • E-maili aadressi, millega on võimalik pärast lõpetamist ühendust võtta (mitte tlu.ee aadress)
  Retsenseeritava seminaritöö kättesaamine paberkandjal psühholoogia suuna büroost (S-212) pärast seminaritööde esitamist ning kaitsmisgraafiku koostamist (õppenõustaja annab e-kirja teel teada millal on võimalik järgi tulla)
10.04.2024

Seminaritöö retsensioonide esitamine kuni kell 15:00:

 • Üks eksemplar PDF failina aadressile riitsaar@tlu.ee. Faili nimeks panna: retsenseeritav(perekonnanimi)_retsenseerija(perekonnanimi)_K24 (nt: tamm_kask_K24)
15.-17.04.2024 Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116.
09.05.2024 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste praktika seminar
09.05.2024 2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide esitamine juhendajale (kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks)
16.05.2024

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide esitamine kuni kell 15:00

 • Kaks eksemplari paberkandjal (kiirköitjas) psühholoogia suuna büroosse (S-212)
 • Üks eksemplar PDF failna aadressile riitsaar@tlu.ee (ei pea olema allkirjastatud). Faili nimeks panna: perekonnanimi_projekt_K24 (nt: riitsaar_projekt_K24)
  Retsenseeritava uurimisprojekti kättesaamine paberkandjal psühholoogia suuna büroost (S-212) pärast uurimisprojektide esitamist ning kaitsmisgraafiku koostamist (õppenõustaja annab e-kirja teel teada millal on võimalik järgi tulla)
24.05.2024

2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojekti retsensioonide esitamine kuni kell 15:00

 • Retsensioon saata PDF failina. Faili nimeks panna: retsenseeritav(perekonnanimi)_retsenseerija(perekonnanimi)_K24 (nt: tamm_kask_K24)
24.05.2024 BAKALAUREUSEKSAM kell 10.00 ruumis A-222
27.05-31.05.2024 2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide kaitsmine ruumis S-116

Psühholoogia magistriõppe olulised kuupäevad kevadsemester 2024

Kevadsemester Psühholoogia magistriõppe üliõpilased praktikal

26.02.2024

Psühholoogia magistritöö projektide esitamine kuni kell 15:00 meilile sille.silluta@tlu.ee (PDF formaadis, juhendaja allkirjaga)

28.03.2024

Psühholoogia magistritööde esitamine paberkandjal PSP7037.LT Magistriseminarile (eelkaitsmine 80-90%, 2 eksemplari, juhendaja allkirjaga) kuni kell 15:00 

29.03.2024 Kaasüliõpilase Magistriseminarile esitatud magistritöö kättesaamine retsenseerimiseks alates kell 12:00
05.04.2024 Paberkandjal magistritöö retsensiooni esitamine, kaasüliõpilase magistritöö tagastamine kuni kell 15:00 
09.-10.04.2024 Psühholoogia Magistriseminari kaitsmine (eelkaitsmine 80-90%) ruumis S-116
10.04.2024 Psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritööde retsensioonide esitamine Magistriseminari (PSP7037.LT) raames kuni kell 15:00 (PDF formaadis aadressile sille.silluta@tlu.ee ning kadli.riitsaar@tlu.ee)
15.-17.04.2024 Psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritööde kaitsmine (seminaritöö retsenseerimine) 
22.04.2024 Psühholoogia magistriõppe praktikaaruannete esitamine elektroonselt (sille.silluta@tlu.ee) enda ja praktika juhendaja digiallkirjaga kuni kell 15:00  

30.04.2024

Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste praktika kaitsmine

30.04.2024 Psühholoogia magistriõppe üliõpilased esitavad ÕIS-is lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti- ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja)

03.05.2024

Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste magistritööde esitamine kaitsmisele paberkandjal (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga) + PDF failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee kuni kell 15:00.

Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelse resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee).

20.-21.05.2024

Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine ruumis S-116.

Organisatsioonikäitumise olulised kuupäevad kevadsemester 2024

29.01.2024

Organisatsioonikäitumise eriala magistritöö projektide esitamise tähtaeg (kes plaanivad 2023/2024 kevadel või 2024/2025 talvel lõpetada, kuid projekt pole veel kinnitatud).

 • Projekt tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) PDF failina. Projektil peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.
 • Faili nimeks palun panna:  Perekonnanimi_Eesnimi_Projekt_T2024
07.03.2024

Organisatsioonikäitumise eriala (üle nominaalajal õppijad) magistriseminari esitamise tähtaeg.

 • Töö tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) PDF failina. Tööl peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.
 • Faili nimeks palun panna:  Perekonnanimi_Eesnimi_Magistriseminar_K2024

14.03.2024

Organisatsioonikäitumise eriala magistriseminari kaitsmine (üle nominaalajal õppijad).

04.04.2024

Organisatsioonikäitumise eriala (nominaalajal õppijad) magistriseminari esitamise tähtaeg.

 • Töö tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) PDF failina. Tööl peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.
 • Faili nimeks palun panna:  Perekonnanimi_Eesnimi_Magistriseminar_K2024
11. või 12.04.2024 Organisatsioonikäitumise eriala magistriseminari kaitsmine (nominaalajal õppijad).
15.04.2024

Organisatsioonikäitumise eriala 2023/2024 õa lõpetajad (üle nominaalajal õppijad) esitavad ÕISis lõputöö kaitsmise avalduse.

 • Lisada tuleb esitatava magistritöö korrektne pealkiri eesti ja inglise keeles.
18.04.2024

Organisatsioonikäitumise eriala 2023/2024 õa lõpetajate (üle nominaalajal õppijad) magistritöö kaitsmisele esitamise tähtaeg.

 • Esitada tuleb magistritöö PDF failina.
 • PDF faili nimeks palun panna: Magistritöö_Perekonnanimi_Eesnimi
 • Töö peab olema digiallkirjastatud nii juhendaja(te) kui töö autori poolt
 • Lisaks magistritööle tuleb saata eraldi failidena magistritöö eesti- ja ingliskeelne resümee (abstract) ja CV e-maili teel (greete.horn@tlu.ee

Hiljemalt 01.05.2024 palume esitada ka paberkandjal töö (1 eksemplar köidetud kõvade kaante vahele). 

03.05.2024

Organisatsioonikäitumise eriala 2023/2024 õa  lõpetajate (üle nominaalajal õppijad) magistritööde kaitsmine.

06.05.2024

Organisatsioonikäitumise eriala 2023/2024 õa lõpetajad (nominaalajal õppijad) esitavad ÕISis lõputöö kaitsmise avalduse.

 • Lisada tuleb esitatava magistritöö korrektne pealkiri eesti ja inglise keeles.
09.05.2024

Organisatsioonikäitumise eriala 2023/2024 õa lõpetajate (nominaalajal õppijad) magistritöö kaitsmisele esitamise tähtaeg.

 • Esitada tuleb magistritöö PDF failina.
 • PDF faili nimeks palun panna: Magistritöö_Perekonnanimi_Eesnimi
 • Töö peab olema digiallkirjastatud nii juhendaja(te) kui töö autori poolt
 • Lisaks magistritööle tuleb saata eraldi failidena magistritöö eesti- ja ingliskeelne resümee (abstract) ja CV e-maili teel (greete.horn@tlu.ee

Hiljemalt 20.05.2024 palume esitada ka paberkandjal töö (1 eksemplar köidetud kõvade kaante vahele). 

22. kuni 24.05.2024 Organisatsioonikäitumise eriala 2023/2024 õa  lõpetajate (nominaalajal õppijad) magistritööde kaitsmine.
31.05.2024

Organisatsioonikäitumise eriala magistritöö projektide esitamise tähtaeg.

 • Projekt tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) PDF failina. Projektil peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.
 • Faili nimeks palun panna:  Perekonnanimi_Eesnimi_Projekt_K2024

Loodusteadused bakalaureuse ja magistri erialad

 

2023/2024 õ.-a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

30.10.23 lõputööde teemade kinnitamine
15.05.24  100% õppekava täitmine

Bioloogia (kõrvalerialaga)

Kevad 2024

Bakalaureusetööde eelkaitsmine 30. aprill 2024
Bakalaureusetööde esitamine 16. mai 2024
Bakalaureusetööde kaitsmine 30.mai 2024

Integreeritud loodusteadused

Kevad 2024

Bakalaureusetööde eelkaitsmine 2. mai 2024
Bakalaureusetööde esitamine 17. mai 2024
Bakalaureusetööde kaitsmine 31. mail 2024

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Kevad 2024

Magistritööde eelkaitsmine 10. mai 2024
Magistritööde esitamine 17. mai 2024
Magistritööde kaitsmine 31. mai 2024

 

Keskkonnakorraldus BSc

15.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks (ainult kirjalik esitamine)
17.05 tööde esitamine kaitsmiseks
29.05 ja vajadusel 28.05 lõputööde kaitsmine 

Keskkonnakorraldus MSc  

15.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks (ainult neile, kes pole varem eelkaitsnud või on vahepeal teemat oluliselt muutunud)
Eelkaitsmise kuupäev lepitakse kokku peale tööde laekumist, kuna korralduslik pool sõltub konkreetsetest töödest ning tööde arvust.
13.05 tööde esitamine kaitsmiseks
27.05 lõputööde kaitsmine 

KESKKONNAKORRALDUS BSc  SEMINARITÖÖD

08.04 tööde esitamine kaitsmiseks
16.04 tööde kaitsmine (viimane võimalus kaitsta seminaritööd 2024K)

Last updated 17.05.2024 kell 09.17