Loodus- ja terviseteaduste instituudi bakalaureuseastme erialade lõpuaktused toimuvad 16. juunil 2020 kell 14. LTI magistriastme erialade lõpuaktus toimub 19. juunil 2020 kell 10. Kõik aktused toimuvad Tallinna Ülikooli Terra maja aulas (T324). Lisainfo: tlu.ee/aktus

NB: Talvel lõpetajad on oodatud samuti suvistele aktustele. Juhul, kui teil on soov saada diplom kätte varem, palume pöörduda oma eriala õppenõustaja poole.

Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kehakultuur, kehakultuuri õpetaja  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2019/2020
Sügissemester: 26.08-01.09.2019; 21.10-27.10.2019; 06.01-12.01.2020
Kevadsemester: 06.01-12.01.2020; 23.03-29.03.2020; 01.06.-07.06.2020
Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
17.10.2019 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm
23.10.2019 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (kaugõpe) vorm
10.12.2019 -.15.12.2019 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja 

18.12.2019

Eelkaitsmine: Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
20.12.2019 Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
15.01.2020 Lõputöö esitamine
29.01.2020 Lõputööde kaitsmine sügissemestril
23.03.2020 Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
03.04.2020 - 08.04.2020 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja 
13.04.2020 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
14.04.2020 - 15.04.2020 Eelkaitsmine, Kehakultuur
08.05.2020 Lõputöö esitamine
12.05.2020 Õppekava 100% täitmine
25.05.2020 - 29.05.2020 BA lõputöö kaitsmine
25.05.2020 - 29.05.2020 MA lõputöö kaitsmine
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
17.10.2019 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm 
18.10.2019 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (sessioonõpe) vorm 
05.12.2019 - 12.12.2019 Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA. Registreerige end SIIN
17.12.2019 Eelkaitsmine  BA (loe lähemalt
17.12.2019 Eelkaitsmine MA (loe lähemalt
08.01.2020 Õppekava 100% täitmine
08.01.2020 Lõputöö esitamine
22.01.2020 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  BA
22.01.2020 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  MA
21.04.2020 - 22.04.2020 Eelkaitsmine  BA (loe lähemalt
23.04.2020 Eelkaitsmine MA (loe lähemalt)
12.05.2020 Õppekava 100% täitmine
13.05.2020 Lõputöö esitamine
26.05.2020 - 27.05.2020 Lõputöö kaitsmine:  BA
28.05.2020 Lõputöö kaitsmine:  MA

 

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

30.10.2019

2018/2019 õa Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine

 

 

15.05.2020

100% õppekava täitmine

13.05.2020

Lõputöö esitamine
27.05.2020 Lõputöö kaitsmine

 

Käsitöö ja kodundus, Käsitöö- ja kodunduse õpetaja, Töö- ja tehnoloogiaõpetus, Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
21.10.2019 Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine 2019/2020 õppeaastaks
  kaitsmistega seotud abimaterjalid

16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019

Eelkaitsmised:
Käsitöö ja kodunduse MA
Töö ja tehnoloogiaõpetus - BA, MA
Käsitöö- ja kodundus BA
     
13.01.2020 Lõputööde esitamine (kõik erialad), õppekava täitmine 100%
27.01.2020 Lõputööde kaitsmine BA -  Käsitöö ja kodundus, Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö, Töö- ja tehnoloogiaõpetus
27.01.2020 Lõputööde kaitsmine MA - Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja, Käsitöö ja kodunduse õpetaja

 

 

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kunstiteraapiate sessioonõpe õppenädalad 2019/2020 õ.a.
Sügissemester, I kursus

26.08. – 31.08.2019
16.09. – 21.09.2019
14.10. – 19.10.2019
22.10. – 25.10.2019 Vaba maalimine rühm I
11.11. – 16.11.2019
02.12. – 07.12.2019
10.12. – 13.12.2019 Vaba maalimine rühm II
06.01. - 11.01.2020 

PS! Vaata lisaks tasandusainete tunniplaani (nt Kujundilugu jt).

Kevadsemester, I kursus

06.01 - 11.01.2020
03.02 - 08.02.2020
02.03 - 07.03.2020
31.03 - 04.04.2020
20.04 - 25.04.2020
11.05 - 16.05.2020
08.06 - 12.06.2020 Vaba maalimine rühm I
16.06 - 19.06.2020 Vaba maalimine rühm II

Tasandusaine: Kujundilugu II 

Kunstiteraapiate sessioonõpe õppenädalad 2019/2020 õ.a.
Sügissemester, II kursus

27.08. – 31.08.2019
23.09. – 28.09.2019
21.10. – 26.10.2019
18.11. – 23.11.2019
09.12. – 14.12.2019
13.01. – 18.01.2020

Kevadsemester, II kursus 14.01 - 18.01.2020
05.02 - 07.02.2020
11.03 - 13.03.2020

Kunstiteraapiad magistriõpe

2019/2020 õ.a. 
16.10.2019

Magistritööde projektide saatmine juhendajale ja õppekava kuraatorile (eda.heinla@tlu.ee) kinnitamiseks.
Õppenõustajale avalduste esitamine magistritööde teemade kinnitamiseks 2019/2020 õppeaastaks (polina.hanenko@tlu.ee).

Lõputööde kaitsmine sügissemestril
12.11.2019 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
21.11.2019 Magistritööde eelkaitsmine.
06.01.2020 ÕISis lõputöö kaitsmise avalduse esitamine (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
07.01.2020 Magistritööde esitamine kuni kell 15:00 - (1) PDF formaadis e-postile (polina.hanenko@tlu.ee) juhendaja digiallkirjaga ja (2) paberkandjal (kõvades kaantes, üks eksemplar) kunstiteraapiate üksusesse (Rä-212). Digiallkirjade puhul tuleb tööle lisada digiallkirjade kinnitusleht väljaprinditud kujul.
17.01.2020 Magistritööde kaitsmine kell 14:00.
Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.03.2020 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
15.04.2020 Juhendajale ja õppekava kuraatorile (eda.heinla@tlu.ee) töö esitamine eelkaitsmisele.
22-30.04.2020

Magistritööde eelkaitsmine; eelkaitsmise aeg täpsustub peale töö esitamist juhendajale kokkuleppel juhendaja ja retsensendiga.

18.05.2020 ÕISis lõputöö kaitsmise avalduse esitamine (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
19.05.2020 Magistritööde esitamine kuni kell 15:00 - (1) PDF formaadis e-postile (polina.hanenko@tlu.ee) juhendaja digiallkirjaga ja (2) paberkandjal (kõvades kaantes, üks eksemplar) kunstiteraapiate üksusesse (Rä-212). Digiallkirjade puhul tuleb tööle lisada digiallkirjade kinnitusleht väljaprinditud kujul.
04-05.06.2020 Magistritööde kaitsmised

 

Psühholoogia eriala bakalaureuseõppe eriala olulised kuupäevad 
Sügissemester 2019

8. okt

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe tudengite seminaritöö projektide esitamine enda ja juhendaja allkirjaga kinnitamiseks instituuti kuni kell 15.00 (2019/2020 õa kevadel lõpetajad ja varasemad võlglased).

9. dets

Psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks (talvised lõpetajad).

16. dets

Psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste (al 2016 õppekaval) seminaritööde esitamine psühholoogia büroosse paberkandjal, kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga, kuni kl 15.00 (talvised lõpetajad).

16. dets

Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad (al 2016 õppekaval) esitavad e-maili teel: sille.silluta@tlu.ee esitatava seminaritöö eesti ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime. Esitatud seminaritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel sille.silluta@tlu.ee + kontakt e-maili aadressna, millega on võimalik hiljem ühendust võtta, mitte TLÜ aadress (talvised lõpetajad).

3. jaan

Seminaritööde retsensioonide esitamine instituuti.

8. jaan

Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116 (talvised lõpetajad).

2. jaan

Psühholoogia bakalaureuseõppe tudengite valmis seminaritöö esitamine juhendajale (kuni 2015 õppekaval) kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks.

9. jaan

Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad (kuni 2015 õppekaval) esitavad e-maili teel: sille.silluta@tlu.ee  esitatava seminaritöö eesti- ja inglisekeelne täpse pealkiri (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime.

9. jaan

 

Seminaritööde esitamine kahes eksemplaris talvisele kaitsmisele (kuni 2015 õppekaval) kuni 15.00 juhendaja allkirjadega!

Esitatud seminaritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel sille.silluta@tlu.ee  +  kontakt e-maili aadressina, millega on võimalik hiljem ühendust võtta (mitte tlu meil)!

10. jaan

Seminaritööde kätte saamine Instituudist retsenseerimiseks, al kell 15.00.

17. jaan

Seminaritööde retsensioonide esitamine instituuti eksamiajaks (kuni 2015 õppekaval).

17. jaan

Bakalaureuseeksam (üle nominaalaja õppijad), kell 10.00, ruumis S-116.

21. jaan

Seminaritööde kaitsmine (kuni 2015 õppekaval), ruumis S-116, algusaeg selgumisel.

 

 

 

Psühholoogia eriala magistriõppe eriala olulised kuupäevad 
Sügissemester 2019

MAGISTRIÕPPE TÄHTAJAD

18.okt

Psühholoogia magistritööde projektide esitamine paberkandjal instituudi bürosse (juhendaja allkirjaga) kuni kell 15.00.

11.nov

Psühholoogia magistritööde esitamine valmis teooria osaga (eelistatult) digitaalselt e-postile (sille.silluta@tlu.ee) koos juhendaja kinnitusega (nt digiallkiri) kuni kell 15:00.

25. nov

Psühholoogia magistritööde esitamine Magistriseminariks (PSP7037) kahes eksemplaris juhendaja allkirjaga, eelkaitsmisele (talvel lõpetajad) kuni kell 15:00 (eelkaitsmine).

26. nov

Eelkaitsmiseks valmis magistritööde kätte saamine Instituudist retsenseerimiseks.

4. dets

Eelkaitsmisele esitatud magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg kell 15:00 (paberil instituuti).

5. dets

Psühholoogia magistritööde arutelu (eelkaitsmine ja retsenseerimine) PSP7037 Magistriseminari raames (talvel lõpetajad) ruumis S-116.

2. jaan

Psühholoogia magistrandid (talvel lõpetajad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).

3. jaan

Psühholoogia magistritööde esitamine talvisele kaitsmisele kuni kell 15:00 (2 eksemplari kõvades kaantes juhendaja allkirjadega + pdf failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee).

Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine Instituuti e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee).

10. jaan

Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine, ruumis S-116 algusaeg selgumisel.

13. jaan

Psühholoogia magistritööde esitamine Magistriseminariks (PSP7037) kahes eksemplaris juhendaja allkirjaga, eelkaitsmisele (kevadel lõpetajad) kuni kell 15.00 (eelkaitsmine).

14. jaan

Eelkaitsmiseks valmis magistritööde kätte saamine Instituudist retsenseerimiseks.

22. jaan

Eelkaitsmisele esitatud magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg kell 15:00 (paberil instituuti).

23. jaan

Psühholoogia magistritööde arutelu (eelkaitsmine ja retsenseerimine) PSP7037 Magistriseminari raames (kevadel lõpetajad, jaanuari aeg) ruumis S-116.

 

Organisatsioonikäitumise olulised kuupäevad 2019

28.11.2019

2019/2020 õa Talvel lõpetajad - Organisatsioonikäitumise magistrantide magistriseminari esitamine Instituudi büroosse (ruumi S-210 või S-212) paberkandjal koos enda ja juhendaja allkirjaga*. Paberkandjal töö palun tuua kiirköitja/kilekaante vahel!

12.12.2019

2019/2020 õa Talvel lõpetajad - Organisatsioonikäitumise magistrantide magistriseminari kaitsmine ruumis S-116

03.01.2020

2019/2020 õa Talvel lõpetajad Organisatsioonikäitumise magistrandid esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja ingliskeelne täpne pealkiri ja juhendaja)

09.01.2020

2019/2020 õa Talvel lõpetajad Organisatsioonikäitumise magistritööde esitamine kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga*) + magistritöö pdf failina ning magistritöö eesti- ja inglisekeelse resümee (abstract) ja CV saatmine instituuti e-maili teel greete.horn@tlu.ee

23.01.2020

Organisatsioonikäitumise magistritööde talvine kaitsmine ruumis S-116

Organisatsioonikäitumise magistriseminaride kaitsmine (erandkorras võimalus teise aasta magistrantidele) ruumis S-116. Tööd tuleb esitada retsenseerimiseks 09.01.2020.

30.01.2020

Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine kinnitamiseks (kes plaanivad kevadel lõpetada, kuid projekt ei ole 2018/2019 õa kevadel veel kinnitatud). Magistritöö projekt tuleb esitada paberkandjal koos enda ja juhendaja allkirjaga* kinnitamiseks Instituudi büroosse (ruumi S-210 või S-212).

* Kui tegemist on digiallkirjastatud tööga, siis tuleb paberkandjal esitamiseks printida välja ka digiallkirja kinnitusleht ning lisada see oma tööle.

Loodusteadused bakalaureuse ja magistri erialad

 

*2019/2020 õ.a. olulised kuupäevad täienevad. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Keskkonnakorraldus bakalaureus
30.10.2019 Lõputööde teemade kinnitamine
15.05.2020 100% õppekava täitmine

20.05.2020

Lõputööde esitamine kaitsmiseks
03.06.2020 Lõputööde kaitsmine
Bioloogia (kõrvalerialaga) bakalaureus
29.04.2020 Bakalaureusetööde eelkaitsmine
12.05.2020 Seminaritööde esitamine
15.05.2020     100% õppekava täitmine (lõpetajad)
21.05.2020 Seminaritööde kaitsmine

15.05.2020

Bakalaureusetööde esitamine kaitsmiseks
29.05.2020 Bakalaureusetööde kaitsmine
Integreeritud loodusteadused bakalaureus
07.05.2020 Bakalaureusetööde eelkaitsmine
11.05.2020 Seminaritööde esitamine
15.05.2020     100% õppekava täitmine (lõpetajad)
20.05.2020 Seminaritööde kaitsmine

21.05.2020

Bakalaureusetööde esitamine kaitsmiseks
04.06.2020 Bakalaureusetööde kaitsmine
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) bakalaureus
20.05.2019 Bakalaureusetööde esitamine
03.06.2019 Bakalaureusetööde kaitsmine
Keskkonnakorraldus magister
30.10.2019 Lõputööde teemade kinnitamine
16.04.2020 Lõputööde esitamine eelkaitsmiseks
23.04.2020 Lõputööde eelkaitsmine
15.05.2020 100% õppekava täitmine

20.05.2020

Lõputööde esitamine kaitsmiseks
02.06.2020 Lõputööde kaitsmine
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia
08.05.2020 Magistritööde eelkaitsmine
15.05.2020 Õppekava 100% täitmine
22.05.2020 Lõputöö esitamine
05.06.2020 Lõputöö kaitsmine
Linnakorraldus magister
30.10.2019 Lõputööde teemade kinnitamine
17.04.2020 Lõputööde esitamine eelkaitsmiseks
24.04.2020 Lõputööde eelkaitsmine
15.05.2020 100% õppekava täitmine

18.05.2020

Lõputööde esitamine kaitsmiseks
28.05.2020 Lõputööde kaitsmine

Last updated 02.01.2020 kell 13:48