Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund

 

*2023/2024 õ.a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kehakultuur, kehakultuuri õpetaja  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2023/2024
Sügissemester: 28.08-03.09.2023; 23.10-29.10.2023; 08.01-14.01.2024
Kevadsemester: 08.01-14.01.2024; 22.03-28.03.2024; 03.06-09.06.2024

 

 

Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
02.10.2023-30.10.2023 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine vorm 
Juhendaja ja üliõpilase poolt digiallkirjastatud vormikohane avaldus edastada e-maili teel.
Kehakultuur päevaõpe: Sirje Vaask (sirje.vaask@tlu.ee) ja sessioonõpe Katrin Soidra-Zujev (katrin.soidra-zujev@tlu.ee)
Kehakultuuri õpetaja: Ann Ojaste (ann.ojaste@tlu.ee)

Eelmisel õppeaastal esitatud avaldus on selleks ajaks kehtetu, ka varasemad kaitsmisele mitte esitatud tööd peavad esitama uue avalduse.

04.12.2023-08.12.2023 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja 

14.12.2023

Eelkaitsmine: Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
12.01.2024 Lõputöö esitamine, õppekava 100% täitmine
25.01.2024 Lõputööde kaitsmine sügissemestril
  Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine - Kehakultuuri õpetaja
01.04.2024-05.04.2024 Eelkaitsmisele registreerimine:  Kehakultuur; Kehakultuuri õpetaja 
15.04.2024, 19.04.2024 Eelkaitsmine, Kehakultuur
16.04.2023-18.04.2024 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
10.05.2024 Lõputöö esitamine, Õppekava 100% täitmine
27.05-31.05.2024 BA lõputöö kaitsmine, Kehakultuuri õpetaja
28.05-30.05.2024 MA lõputöö kaitsmine, Kehakultuur
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
21.10.2023

Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine: (Vorm RTO-K01)

Juhendaja ja üliõpilase poolt digiallkirjastatud vormikohane avaldus edastada e-maili teel Karin Esopile (karin.esop@tlu.ee) ja Kaarel Zilmerile (kaarel.zilmer@tlu.ee BA lõputööde avaldus, MA lõputööde avaldus). Eelmisel õppeaastal esitatud avaldus on selleks ajaks kehtetu, ka varasemad kaitsmisele mitte esitatud tööd peavad esitama uue avalduse.

4.12.2023-8.12 2023 Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA elektrooniliselt
14.12.2022

Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina 14.12.2023 elektrooniliselt:
BA tööd: kaarel.zilmer@tlu.ee (cc karin.esop@tlu.ee) ja
MA tööd  karin.esop@tlu.ee  

19.12.2022

BA, MA Eelkaitsmine 

Lõputöö kaitsmise info 2023/2024 sügis- ja kevadsemestril

04.01.2024 Õppekava 100% täitmine
04.01.2024 Lõputöö esitamine;  saata elektrooniliselt PDF-formaadis digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile karin.esop@tlu.ee, mart.reimann@tlu.ee
18.01.2024 Lõputööde kaitsmine sügissemestril:  BA, MA
08.04.2024-12.04.2023 Eelkaitsmisele registreerimine: Rekreatsioonikorraldus BA, MA elektrooniliselt
18.04.2024 Sisuliselt valminud lõputöö versioon esitada pdf failina: karin.esop@tlu.ee (lisaks BA ka kaarel.zilmer@tlu.ee)
23.04.2024-25.04.2024 Eelkaitsmine  BA, MA (loe: kaitsmise info kevadsemestril)
13.05.2024 Õppekava 100% täitmine
16.05.2024 Lõputöö esitamine, saata elektrooniliselt PDF-formaadis digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile karin.esop@tlu.ee , lisaks BA ka kzilmer@tlu.ee
29.05.2024-31.05.2024 Lõputöö kaitsmine:  BA

 

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

 

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

Kevadsemestril 2022/2023:
Magistritööde eelkaitsmine 25. aprill 2023
Magistritööde esitamine 17. mai 2023
Magistritööde kaitsmine 31. mai 2023

 

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Sügissemestril 2022/23:
12.12.2022     Bakalaureusetööde eelkaitsmine kell 13.00.
10.01.2023     Õppekava täitmine 100% (tulemused ÕIS-is).
    Bakalaureusetööde esitamine kuni kell 15.00. 
    Esitada köidetud töö  juhendajale või A. Ojastele T-309 ning saata pdf formaadis töö elektrooniliselt ann.ojaste@tlu.ee.
    Lõputöö teema deklareerimine ÕIS-is.
24.01.2023     Bakalaureusetööde kaitsmine kell 10.00.

Kevadsemestril 2022/23:
26.04.2023     Bakalaureusetööde eelkaitsmine kell 10.00.
17.05.2023     Õppekava täitmine 100% (tulemused ÕIS-is).
    Bakalaureusetööde esitamine kuni kell 15.00. 
    Esitada köidetud töö  juhendajale või A. Ojastele T-309 ning saata pdf formaadis töö elektrooniliselt ann.ojaste@tlu.ee.
    Lõputöö teema deklareerimine ÕIS-is.
31.05.2023     Bakalaureusetööde kaitsmine kell 10.00
 

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 

Sügissemestril 2022/23:
12.12.2022     Magistritööde eelkaitsmine kell 10.00
09.01.2023     Õppekava täitmine 100%.
    Magistritööde esitamine kuni kell 15.00.
    Esitada köidetud töö  juhendajale või A. Ojastele T-309 ning saata pdf formaadis töö elektrooniliselt ann.ojaste@tlu.ee.
    Avalduse esitamine ÕIS-is lõputöö kaitsmiseks.
23.01.2023     Magistritööde kaitsmine kell 10.00

Kevadsemestril 2022/23:
24.04 ja 25.04.2023 Magistritööde eelkaitsmine kell 10.00
15.05.2023     Õppekava täitmine 100% 
    Magistritööde esitamine kuni kell 15.00
    Esitada köidetud töö  juhendajale või A. Ojastele T-309 ning saata pdf formaadis töö
    elektrooniliselt ann.ojaste@tlu.ee
    Avalduse esitamine ÕIS-is lõputöö kaitsmiseks
29.05 ja 30.05.2023 Magistritööde kaitsmine kell 10.00
 

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

 

Lisainfo eriala õppenõustajalt.

Kunstiteraapiate sessioonõpe, õppenädalad 2022/2023 õ.a.
Kunstiteraapiate sessioonõpe, õppenädalad 2023/2024 õ.a.

Kunstiteraapiad magistriõpe

2022/2023 õ.a. 
24.10.2022

Magistritöö avalduse esitamine (2022/2023 õppeaastal lõpetajad). Vormikohane avaldus üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga esitada õppenõustajale (Karin Esop, karin.esop@tlu.ee) ja õppekava kuraatorile (Eha Rüütel, eha@tlu.ee).

Lõputööde kaitsmine sügissemestril
15.11.2022 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
21.11.2022 - 16.12.2022 Magistritööde eelkaitsmised (toimumise aja otsustab juhendaja).
12.01.2023 ÕIS-is lõputöö kaitsmise avalduse esitamine (Dokumendid  - Avaldused – Kaitsmine sügissemestril – Lõputöö kaitsmine – Taotle)
12.01.2023

Magistritöö esitamine - PDF formaadis õppenõustajale üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga (Karin Esop karin.esop@tlu.ee

20.01.2023 Magistritööde kaitsmine.
Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.03.2023 Vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale.
11.04.2023 - 29.04.2023

Magistritööde eelkaitsmised (toimumise aja otsustab juhendaja) 

16.05.2023 Lõputöö kaitsmise avalduse esitamine ÕISis (Dokumendid - Avaldused - Lõputöö kaitsmine - Taotle).
16.05.2023

Magistritöö esitamine PDF formaadis õppenõustajale üliõpilase ja juhendaja digiallkirjaga (Karin Esop karin.esop@tlu.ee)

24.05.2023 - 26.05.2023 Magistritööde kaitsmised

Psühholoogia bakalaureuseõppe olulised kuupäevad sügissemester 2023

04.10.2023

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritöö projektide esitamine kinnitamiseks (2023/2024 õa lõpetajad ja varasematel õppekavadel õppijad) enda ja juhendaja allkirjaga kuni kell 15:00:

 • Üks eksemplar paberkandjal instituudi büroosse (S-212) (digiallkirjastatud projektile lisada digiallkirjade kinnitusleht töö lõppu)
 • Üks eksemplar elektrooniliselt e-mailile riitsaar@tlu.ee (ei pea olema allkirjastatud). Faili nimeks panna: perekonnanimi_semprojekt_S23 (nt: riitsaar_semprojekt_S23)
01.11.2023 Psühholoogia bakalaureuseõppe TALVEL lõpetajatel teatada e-maili teel (riitsaar@tlu.ee) kes plaanivad talvel lõpetada (õppekaartide ülevaatamiseks)
06.12.2023

3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks

13.12.2023

Psühholoogia bakalaureuseõppe talvel lõpetajate valmis seminaritöö esitamine kuni kell 15:00:

 • Kaks eksemplari paberkandjal (liimiköites läbipaistvad kaaned) psühholoogia suuna büroosse (S-212) enda ja juhendaja allkirjaga (digiallkirjastatud projektile lisada digiallkirjade kinnitusleht töö lõppu)
 • Üks eksemplar PDF failna aadressile riitsaar@tlu.ee (ei pea olema allkirjastatud). Faili nimeks panna: perekonnanimi_semtoo_S23 (nt: riitsaar_semtoo_S23)
13.12.2023

Psühholoogia bakalaureuseõppe talvel lõpetajad esitavad e-maili (riitsaar@tlu.ee) teel:

 • Seminaritöö eesti- ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega/small caps v.a esisuurtäht) ja juhendaja nime (e-maili sisuna)
 • Seminaritöö eesti- ja inglisekeelse resümee (abstract) PDF FAILINA (2 eraldi faili)
 • E-maili aadressi, millega on võimalik pärast lõpetamist ühendust võtta (mitte tlu.ee aadress)
05.01.2024

Seminaritöö retsensioonide esitamine kuni kell 15:00:

 • Üks eksemplar paberkandjal psühholoogia suuna büroosse (S-212) koos retsenseeritava tööga (retsensioon A4 paberil köitmata)
 • Üks eksemplar PDF failina aadressile riitsaar@tlu.ee. Faili nimeks panna: retsenseeritav(perekonnanimi)_retsenseerija(perekonnanimi)_S23 (nt: tamm_kask_S23)
08.01.2024 Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116.
12.01.2023 BAKALAUREUSEKSAM kell 10.00 ruumis S-116

Psühholoogia magistriõppe olulised kuupäevad sügissemester 2023 

13.10.2023

Psühholoogia magistritööde projektide esitamine kuni kell 15:00 meilile sille.silluta@tlu.ee (PDF formaadis, juhendaja allkirjaga)

30.10.2023

Psühholoogia magistritööde esitamine valmis teooria osaga kuni kell 15:00 meilile sille.silluta@tlu.ee (PDF formaadis, juhendaja allkirjaga)

20.11.2023 Psühholoogia magistritööde esitamine Magistriseminariks (PSP7037.LT) kuni kell 15:00 (talvel lõpetajad, eelkaitsmine) meilile sille.silluta@tlu.ee (PDF formaadis, juhendaja allkirjaga)
01.12.2023 Eelkaitsmisele esitatud magistritööde retsensioonide esitamine kuni kell 15:00 meilile sille.silluta@tlu.ee (PDF formaadis)
05.12.2023 Psühholoogia magistritööde arutelu (eelkaitsmine ja retsenseerimine) Magistriseminari (PSP7037.LT) raames ruumis S-232 (talvel lõpetajad)
13.12.2023 Psühholoogia bakalaureuseõppe talvel lõpetajate valmis seminaritöö esitamine

03.01.2024

Psühholoogia magistriõppe üliõpilased (talvel lõpetajad) esitavad ÕIS-is lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti- ja inglisekeelse täpse pealkirja ja juhendaja)

04.01.2024

Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste magistritööde esitamine talvisele kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga) + PDF failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee kuni kell 15:00.

Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelse resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee).

05.01.2024 Psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritööde retsensioonide esitamine Magistriseminari (PSP7037.LT) raames kuni kell 15:00 (PDF formaadis aadressile sille.silluta@tlu.ee ning kadli.riitsaar@tlu.ee)
08.01.2024 Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116
10.01.2024 Psühholoogia magistritööde esitamine Magistriseminariks (PSP7037.LT) kuni kell 15:00 (kevadel lõpetajad, eelkaitsmine) meilile sille.silluta@tlu.ee (PDF formaadis, juhendaja allkirjaga)

11.01.2024

Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine ruumis S-116.

17.01.2023 Eelkaitsmisele esitatud magistritööde retsensioonide esitamine kuni kell 15:00  meilile sille.silluta@tlu.ee (PDF formaadis)
18.01.2024 Psühholoogia magistritööde arutelu (eelkaitsmine ja retsenseerimine) Magistriseminari (PSP7037.LT) raames ruumis S-116 (kevadel lõpetajad)

Organisatsioonikäitumise olulised kuupäevad sügissemester 2023

02.10.2023

Organisatsioonikäitumise eriala magistritöö projektide esitamise tähtaeg (kes plaanivad lõpetada 2023/2024 kevadel).

 • Projekt tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) PDF failina. Projektil peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.
 • Faili nimeks palun panna:  Perekonnanimi_Eesnimi_Projekt_S2023
23.11.2023

Organisatsioonikäitumise eriala 2023/2024 õa talvel lõpetajate magistriseminari esitamise tähtaeg.

 • Töö tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) PDF failina. Tööl peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.
 • Faili nimeks palun panna:  Perekonnanimi_Eesnimi_Magistriseminar_S2023

07.12 või 08.12.2023

Organisatsioonikäitumise eriala magistriseminari kaitsmine.

02.01.2024

Organisatsioonikäitumise eriala 2023/2024 õa talvel lõpetajad esitavad ÕISis lõputöö kaitsmise avalduse.

 • Lisada tuleb esitatava maistritöö korrektne pealkiri eesti ja inglise keeles.
05.01.2024

Organisatsioonikäitumise eriala 2023/2024 õa talvel lõpetajate magistritöö kaitsmisele esitamise tähtaeg.

 • Esitada tuleb magistritöö PDF failina.
 • PDF faili nimeks palun panna: Magistritöö_Perekonnanimi_Eesnimi
 • Töö peab olema digiallkirjastatud nii juhendaja(te) kui töö autori poolt
 • Lisaks magistritööle tuleb saata eraldi failidena magistritöö eesti- ja ingliskeelne resümee (abstract) ja CV e-maili teel (greete.horn@tlu.ee

19.01.2024

Organisatsioonikäitumise eriala 2023/2024 õa talviste lõpetajate magistritööde kaitsmine.

29.01.2024

Organisatsioonikäitumise eriala magistritöö projektide esitamise tähtaeg (kes plaanivad 2023/2024 kevadel või 2024/2025 talvel lõpetada, kuid projekt pole veel kinnitatud).

 • Projekt tuleb esitada e-posti teel (greete.horn@tlu.ee) PDF failina. Projektil peab olema magistrandi ja juhendaja digiallkiri.
 • Faili nimeks palun panna:  Perekonnanimi_Eesnimi_Projekt_T2024

Loodusteadused bakalaureuse ja magistri erialad

 

*2022/2023 õ.-a. olulised kuupäevad täienevad jooksvalt. Lisainfo eriala õppenõustajalt.

30.10.22 lõputööde teemade kinnitamine
15.05.23  100% õppekava täitmine

Bioloogia (kõrvalerialaga)

Kevad 2023

Bakalaureusetööde eelkaitsmine 3. mai 2023
Bakalaureusetööde esitamine 18. mai 2023
Bakalaureusetööde kaitsmine 1. juuni 2023

Integreeritud loodusteadused

Kevad 2023

Bakalaureusetööde eelkaitsmine 5. mai 2023
Bakalaureusetööde esitamine 19. mai 2023
Bakalaureusetööde kaitsmine 2. juuni 2023

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Kevad 2023

Magistritööde eelkaitsmine 5. mai 2023
Magistritööde esitamine 19. mai 2023
Magistritööde kaitsmine 2. juuni 2023

Keskkonnakorraldus BSc

18.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks (ainult kirjalik)
16.05 tööde esitamine kaitsmiseks
30.05 ja 31.05 lõputööde kaitsmine 

Keskkonnakorraldus MSc  

14.04 tööde esitamine eelkaitsmiseks
21.04 eelkaitsmine 
18.05 tööde esitamine kaitsmiseks
01.06 ja 02.06 lõputööde kaitsmine 

 

KESKKONNAKORRALDUS BSc  SEMINARITÖÖD

19.04 tööde esitamine kaitsmiseks
26.04 tööde kaitsmine
17.05 tööde esitamine kaitsmiseks
24.05 tööde kaitsmine

Last updated 24.09.2023 kell 16.37