Liikumise-, tervise ja sporditeaduste akadeemiline suund

Kehakultuur, Kehakultuuri õpetaja
20.10.2017 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm  
26.10.2017 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (kaugõpe) vorm  
  Lõputööde kaitsmine kevadsemestril  
01.04.2018-02.05.2018 Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine  
11.04.2018-17.04.2018 Eelkaitsmisele registreerimine:  KehakultuurKehakultuuri õpetaja   
23.04.2018-24.04.2018 Eelkaitsmine, Kehakultuur  Loe lähemalt  
25.04.2018 Eelkaitsmine, Kehakultuuri õpetaja, Loe lähemalt  
15.05.2018 Õppekava 100% täitmine  
15.05.2018 Lõputöö esitamine  
28.05.2018-01.06.2018 BA lõputöö kaitsmine  
30.05.2018-31.05.2018 MA lõputöö kaitsmine  
Rekreatsioonikorraldus BA ja MA
20.10.2017 Lõputööteema ja juhendaja kinnitamine (päevaõpe) vorm
  Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
24.04.2018 Eelkaitsmisele registreerimine BA, MA (loe lähemalt) (pdf) 
NB! Paberkandjal tuua lõputöö valminud versioon kiirköitjas - kuni kell 15:00 K.Zilmerile Rä-506, M.Reimannile Rä-507 või K.Esopile Rä-212.
25.04.2018-26.04.2018 Eelkaitsmine  BA (loe lähemalt) (pdf)
27.04.2018 Eelkaitsmine MA (loe lähemalt) (pdf)
15.05.2018 Õppekava 100% täitmine
16.05.2018 Lõputöö esitamine
30.05.2018-31.05.2018 Lõputöö kaitsmine:  BA
01.06.2018 Lõputöö kaitsmine:  MA
Kehakuluur, kehakultuuri õpetaja  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2017/2018
Sügissemester: 28.08.-03.09.2017; 23.10.-29.10.2017 ja 02.01.-07.01.2018 (algab teisipäeval)  
Kevadsemester: 02.01.-07.01.2018; 19.03.-25.03.2018 ja 04.06.-10.06.2018  
Kaugõppe ja tsükliõppe pikad õppesessioonid 2018/2019
Sügissemester: 27.08-02.09.2018; 22.10.-28.10.2018 ja 07.01.-13.01.2019
Kevadsemester: 07.01.-13.01.2019;18.03-24.03.2019 ja 03.06-09.06.2019

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

Käsitöö ja kodundus, Käsitöö- ja kodunduse õpetaja, Töö- ja tehnoloogiaõpetus, Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
30.10.2017 Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine 2017/2018 õppeaastaks
  Tähtajad 2018 kevadsemestril (pdf)
03.05.2018 Eelkaitsmine (kõik erialad)      
21.05.2018 Lõputööde esitamine (kõik erialad) 
04.06.2018 Lõputööde kaitsmine -  Käsitöö ja kodundus
05.06.2018 Lõputööde kaitsmine - Töö- ja tehnoloogiaõpetus
06.06.2018 Lõputööde kaitsmine -  Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, Käsitöö ja kodunduse õpetaja

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund

Kunstiteraapiad, bakalaureuse- ja magistriõpe
31.10.2017 lõputööde teemade kinnitamine 2017/2018 õppeaastaks
  Lõputööde kaitsmine sügissemestril
13.11.2017 vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale
23.11.2017 bakalaureusetöö esitamine kunstiteraapiate üksusesse
08.12.2017 bakalaureusetööde kaitsmine
11.12.2017 magistritööde eelkaitsmine
05.01.2018 magistritööde esitamine kunstiteraapiate üksusesse
19.01.2018 magistritööde kaitsmine
  Lõputööde kaitsmine kevadsemestril
01.04.2018 vähemalt 85% ulatuses valminud magistritöö esitamine juhendajale
25.04.2018 - 27.04.2018 magistritööde eelkaitsmine
23.05.2018 magistritööde esitamine kunstiteraapiate üksusesse
06.06.2018-08.06.2018  magistritööde kaitsmine
2018/2019 õ.a. Kunstiteraapiate tsükliõppe õppesessioonid
Sügissemester, 1 õppeaasta 28.08- 1.09.2018, 18.09-22.09.2018, 16.10-20.10.2018, vaba maalimine (kaks gruppi) 23.10-26.10.2018 või 11.12-14.12.2018 , 13.11-17.11.2018, 4.12-8.12.2018, 8.01.-12.01.2019.
Kevadsemester, 1 õppeaasta 5.02-9.02.2019, 5.03-9.03.2019, 2.04-6.04.2019, 23.04-27.04.2019, 14.05-18.05.2019, 28.05-01.06.2019 + vaba maalimine (kaks gruppi) 11.06-14.06.2019 või 18.06-21.06.2019.

 

Psühholoogia, BA

02.01.2018 Psühholoogia bakalaureuseõppe tudengite valmis seminaritöö esitamine juhendajale (üle nominaalaja õppijad) kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks.
05.01.2018 Psühholoogia bakalaureuseõppe tudengid (üle nominaalaja õppijad) esitavad e-maili teel: sille.silluta@tlu.ee  esitatava seminaritöö eesti- ja inglisekeelne täpse pealkiri (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime.
05.01.2018 Seminaritööde esitamine kahes eksemplaris talvisele kaitsmisele (üle nominaalaja õppijad) kuni 15.00 juhendaja allkirjadega! Esitatud seminaritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel sille.silluta@tlu.ee  +  kontakt e-maili aadressina, millega on võimalik hiljem ühendust võtta (mitte tlu meil)! 
08.01.2018 Seminaritööde kätte saamine Instituudist retsenseerimiseks, al kell 15.00 (üle nominaalaja õppijad)
12.01.2018 Seminaritööde retsensioonide esitamine instituuti eksamiajaks (üle nominaalaja õppijad).
12.01.2018 Bakalaureuseeksam (üle nominaalaja õppijad), kell 10.00, ruumis S-116
19.01.2018 Seminaritööde kaitsmine (üle nominaalaja õppijad), ruumis S-116, algusaeg selgumisel
Kevadsemester  
26.02.2018 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritöö projektide esitamine paberkandjal enda ja juhendaja allkirjaga kinnitamiseks büroosse (kevadel lõpetajad, kes sügisel kaitsesid uurimisprojekti!) kuni kell 15.00
27.02.2018 2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide teemade esitamine paberkandjal juhendaja allkirjaga büroosse (õppeaine "Teadusliku uurimustöö seminari" raames) kuni kell 15.00
22.03.2018 Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajatel teatada e-maili teel sille.silluta@tlu.ee, kes plaanivad kevadel lõpetada! Õppekaartide ülevaatamiseks!
II periood 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilased praktikal
19.04.2018 2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks
25.04.2018 2. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide esitamine paberkandjal psühholoogia büroosse enda ja juhendaja allkirjaga (kahes eksemplaris, kiirköitjas) kuni kl 15.00.
03.05.2018 Psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste valmis seminaritöö esitamine juhendajale kaitsmisele lubamise üle otsustamiseks
10.05.2018 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste seminaritööde esitamine psühholoogia büroosse paberkandjal, kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga, kuni kl 15.00.
10.05.2018 Psühholoogia bakalaureuseõppe lõpetajad esitavad e-maili teel: sille.silluta@tlu.ee esitatava seminaritöö eesti ja inglisekeelse täpse pealkirja (väikeste tähtedega) ja juhendaja nime.  Esitatud seminaritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) saata e-maili teel sille.silluta@tlu.ee + kontakt e-maili aadressna, millega on võimalik hiljem ühendust võtta, mitte TLÜ aadress!
11.05.2018 3. aasta psühholoogia bakalaureuseõppe üliõpilaste Praktika seminar ruumis A-121
14.05.-17.05.2018 2. aasta psühholoogia  bakalaureuseõppe üliõpilaste uurimisprojektide kaitsmine ruumis S-116
25.05.2018 Bakalaureuseeksam 
29.05.-01.06.2018 Seminaritööde kaitsmine ruumis S-116

Psühholoogia, MA

02.01.2018 Psühholoogia magistrandid (talvel lõpetajad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja). 
04.01.2018 Psühholoogia magistritööde esitamine talvisele kaitsmisele kuni kell 15.00 (2 eksemplari kõvades kaantes juhendaja allkirjadega + pdf failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee).Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine Instituuti e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee)
15.01.2018 Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine, ruumis S-116 algusaeg selgumisel. 
Kevadsemester Psühholoogia magistriõppe üliõpilased praktikal.
12.04.2018 Psühholoogia magistritööde (90%) esitamine paberkandjal PSP7037 Magistriseminarile (eelkaitsmisele, 2 eksemplari, juhendaja allkirjaga) kuni kl 15.00.
13.04.2018 90% kaasüliõpilase magistritööde kätte saamine retsenseerimiseks.
16.04.2018 Paberkandjal retsensiooni esitamine, kaasüliõpilase töö tagastamine kuni kl 15.00.
19.04.-20.04.2018 Psühholoogia magistrantide Magistriseminari kaitsmine (eelkaitsmine) ruumis S-116
23.04.2018 Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste praktikaprojektide esitamine paberkandjal koos enda ja praktika juhendaja allkirjaga psühholoogia büroosse hiljemalt kl 15.00.
04.05.2018  Psühholoogia magistriõppe üliõpilaste Praktika kaitsmine ruumis A-121 
09.05.2018 Psühholoogia magistrandid esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja)
21.05.2018 Psühholoogia eriala magistritööde esitamine paberkandjal kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga) + pdf failina e-maili teel sille.silluta@tlu.ee
Psühholoogia magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine e-maili teel (sille.silluta@tlu.ee)
04.06.-05.06.2018 Psühholoogia eriala magistritööde kaitsmine ruumis S-116
   

Organisatsioonikäitumine, MA

02.01.2018 Organisatsioonikäitumise magistrandid esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja).
 
05.01.2018 Organisatsioonikäitumise magistritööde esitamine talvisele kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes juhendaja allkirjadega + pdf failina e-maili teel greete.horn@tlu.ee ).
Organisatsioonikäitumise magistritööde eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine Instituuti e-maili teel (greete.horn@tlu.ee)
17.01.2018 Organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmine ruumis S-116
Kevadsemester  
02.02.2018 Organisatsioonikäitumise magistritöö projektide esitamine (lisavõimalus kevadel lõpetajatele) paberkandjal koos enda ja juhendaja allkirjaga kinnitamiseks Instituuti (ruumi S-210 või S-212)
14.03.2018 Organisatsioonikäitumise  magistrantide (üle nominaalaja õppijad) magistriseminari esitamine Instituuti paberkandjal juhendaja allkirjaga (ruumi S-210 või S-212)
21.03.2018 Organisatsioonikäitumise magistrantide (üle nominaalaja õppijad) magistriseminari kaitsmine ruumis S-116
11.04.2018 Organisatsioonikäitumise 2.aasta (nominaalajaga õppijad) magistrantide magistriseminari esitamine Instituuti, paberkandjal juhendaja allkirjaga (ruumi S-210 või S-212)
17.-18.04.2018 Organisatsioonikäitumise 2.aasta (nominaalajaga õppijad) magistrantide magistriseminari kaitsmine ruumis S-116
24.04.2018 Organisatsioonikäitumise magistrandid (üle nominaalaja õppijad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja)
26.04.2018 Organisatsioonikäitumise magistritööde (üle nominaalaja õppijad)  esitamine Instituuti (kahes eksemplaris, kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga) + Magistritöö pdf failina ning Magistritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine Instituuti e-maili teel (greete.horn@tlu.ee)
07.05.2018 Organisatsioonikäitumise magistrandid (nominaalaja õppijad) esitavad ÕIS-s lõputöö avalduse (esitatava magistritöö eesti ja inglisekeelne täpne pealkiri ja juhendaja)
09.05.2018 Organisatsioonikäitumise (nominaalajaga õppijad) magistritööde esitamine kaitsmisele (2 eksemplari kõvades kaantes, juhendaja allkirjaga) + Magistritöö pdf failina ning Magistritöö eesti- ja inglisekeelne resümee (abstract) ja CV saatmine Instituuti e-maili teel (greete.horn@tlu.ee)
10.05.2018 Organisatsioonikäitumise magistritööde (üle nominaalaja õppijad) kaitsmine ruumis S-116
24.-27.05.2018 Organisatsioonikäitumise magistritööde (nominaalajaga õppijad) kaitsmine ruumis S-116
28.05.2018 Organisatsioonikäitumise 1.aasta magistrantide magistritöö projektide esitamine  Instituuti paberkandjal koos enda ja juhendaja allkirjaga